Salmer (45)

- alfabetisk - nogle med link til øvrige elementer. Se Salmen, genrer mm for at finde elementer om salmebog, kanon-forslag mm.

Aleneste Gud i Himmerig (Type: salmer, DDS 435)
Alle mine kilder (Type: salmer, DDS 441)
Almagts Gud velsignet vær (Type: salmer, DDS 356)
Almægtige og kære Gud (Type: salmer, DDS 755)
Altid frejdig når du går (Type: salmer, DDS 784)
Blomstre som en rosengård (Type: salmer, DDS 78)
Dejlig er den himmel blå (Type: salmer, DDS 136)
Den mørke nat forgangen er (Type: salmer, DDS 736)
Den signede dag med fryd vi ser (Type: salmer, DDS 402)
Den store hvide flok vi se (Type: salmer, DDS 571)
Den yndigste rose er funden (Type: salmer, DDS 122)
Der er en vej som verden ikke kender (Type: salmer, DDS 379)
Det kimer nu til julefest (Type: salmer, DDS 094)
Du gav mig, o Herre en lod af din jord (Type: salmer, DDS 728)
Du Herre Krist, min frelser est (Type: salmer, DDS 52)
Du satte dig selv i de nederstes sted (Type: salmer, DDS 260)
Du som har tændt millioner af stjerner (Type: salmer, nye)
Du ved det nok mit hjerte (Type: salmer, DDS 634)
Dybt hælder året i sin gang (Type: salmer, DDS 732)
En rose så jeg skyde (Type: salmer, DDS 117)
Et barn er født i Betlehem (Type: salmer, DDS 104)
Giv mig Gud en salmetunge (Type: Salmer, DDS 4)
Gud skal alting mage (Type: salmer, DDS 34)
Guds kærlighed ej grænse ved (Type: salmer, DDS 365)
Her kommer JEsus dine små (Type: salmer, DDS 123)
Herre du vandrer forsoningens vej (Type: salmer, nye)
Herre Gud, dit dyre navn og ære (Type: salmer, DDS 7)
Herren strækker ud sin arm (Type: salmer, DDS 447)
Hil dig frelser og forsoner (Type: salmer, DDS 192)
Hvad er en salme (Type: salmer, hørt tekst)
I Herrens udvalgte, som hellighed øve (DDS 336) (Type: salmer, DDS 336 (kva))
I underværkers land jeg bor (Type: salmer, DDS 42)
I østen stiger solen op (Type: salmer, DDS 749)
Jesus Kristus dig til ære (Type: salmer, DDS 431)
Julen har bragt velsignet bud (Type: salmer, DDS 119)
Kirken den er et gammelt hus (Type: salmer, DDS 323)
Kirken den er et gammelt hus (2) (Type: kvu: salmer, DDS)
Kom regn af det høje (DDS 272) (Type: salmer, DDS 313)
Lille Guds barn hvad skader dig (Type: salmer, DDS 41)
Lover den Herre, den mægtige konge med ære (Type: salmer, DDS 2)
Lover Herren, han er nær (Type: salmer, DDS 404)
Lovet være du Jesus Krist (Type: salmer, DDS 108)
Lysets engel går med glans (Type: salmer, DDS 747)
Lyslevende fra Himmerig (Type: salmer, DDS 66)
Mit hjerte altid vanker (originaltekst) (Type: fortælling, personer)
Nu falmer skoven trindt om land (Type: salmer, DDS 729)
Nu hviler mark og enge (Type: salmer, DDS 759)
Nu kom der bud fra englekor (Type: salmer, DDS 71)
Nu rinder solen op (Type: salmer, DDS 743)
Nu takker alle Gud (Type: salmer, DDS 11)
Nu titte til hinanden (Type: salmer, DDS 750)
Når mit øje sig træt af møje (Type: salmer, DDS 558)
På Jerusalem det ny (Type: salmer, DDS)
Rejs op dit hoved, al kristenhed (Type: salmer, DDS 274)
Rettens spir det alt er brækket (Type: salmer, DDS)
Se nu stiger solen (Type: salmer, DDS 754)
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (DDS 491) (Type: salmer, DDS 491 (kvu))
Som tørstige hjort monne skrige (Type: salmer, DDS 410)
Sov sødt barnlille (Type: salmer, DDS 674)
Tak og ære være Gud (Type: salmer, DDS 80)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (Type: salmer, DDS 31)
Velkommen igen Guds engle små (Type: salmer, DDS 99)
Vi kommer til din kirke Gud (Type: salmer, nye)
Vi pløjed og vi såede (Type: salmer, DDS 730)
Vor Gud han er så fast en borg (Type: salmer, DDS 336)
Vær velkommen Herrens år (advent) (Type: salmer, DDS 74)
Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) (Type: fortælling, personer)
Op, al den ting som Gud har gjort (Type: salmer, DDS 15)

Op, al den ting som Gud har gjort - [top]
45.02/ 290 salmer, DDS 15 skabelse

Indhold:
Salmen synges.
Evt. kombineret med andet se Hvordan

Mål At den læres. At give fornemmelse at syn, undren skabelsestro kan høre sammen

Hvordan:
Salmen er foreslået - og kan bruges i forbindelse med flere elementer. Se Sudama og den gyldne stad, Øjet er legemets lys. Bruges DDS 12 til morgensang indledende i kirken kan Mt. 6,22-23 læses som indledende andagtstykke - derefter kan den stadig være erfaringsbaggrund for >Sudama of den gyldne stad, som så kan indlede undervisningen som billedmeditation. En palme er en palme.. kan også inddrages.
Eventuelt kan man trække vers 2 frem - til en diskussion af hvad vi kan og ikke kan (fordi en hel del "konger" faktisk i dag kan sætte et nældeblad på et æbletræ, hvis de vil) - og hvad skabelsestro så vil sige med den erfaring in mente.
Kan også bruges (kontrast)i forbindelse med Stjernehimlen. Uendelighedens rædsel. Brorsons vita


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) - [top]
45.02/ 620 fortælling, personer Salmer: Brorson, H.A.

Indhold:

Mål

Hvordan:
Forslag til undervisningsbrug, se Op al den ting - den redigerede tekst i salmebogen.

Tekst:
Op al den ting, som GUd har gjort,
Hans herlighed at prise,
Det mindste hand har skabt er stort,
Og kand hans magt bevise.

Gik alle konger frem i rad,
I deres magt og vælde,
De magted ey det mindste blad
At sette paa en nælde.

Ja! alle englers store kraft,
Som Himle-.Scepter føre,
Har ingen tiid den evne haft
Det mindste støv at giøre.

Det mindste græs jeg undrer paa,
I skove og i dale,
Hvor skulde jeg den viisdom faae,
Om det kun ret at tale?

Hvad vil jeg da begynde, naar
Jeg lidet giennemkiger,
Hvor mange folk der gik og gaaer
I alle verdens riger?

Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
At alle skove vrimle,
De mange fugle-spring, der skeer
Op under HErrens himle?

Hvad skal jeg sige, naar jeg gaaer
Blant blomsterne i enge,
Naar fugle-sangen sammenslaaer
Som tusind harpe-strenge?

Hvad skal jeg sige, naar mit sind
I havets dybe grunde
Kun dog saa lidt kan kige ind,
Og seer saa mange munde?

Hvad skal jeg sige, naar jeg vil,
Saa høyt jeg kand, opkige,
Og vende alle tanker til
Det blanke solens rige?

Hvad skal jeg sige, naar jeg seer,
Hvor stierne-flokken blinker,
Hvor mildt enhver imod mig leer,
Og op til himlen vinker?

Hvad skal jeg sige, naar jeg op
Til GUd i aanden farer!
Og seer den store kæmpe-trop
Af blide engle-skarer?

Hvad skal jeg sige? mine ord
Vil ikke meget sige;
O GUd! hvad er din visdom stor,
Din godhed, kraft og rige!

Alt det, som haver aande, skal
Vor Skabere begegne,
Hans lof skal fylde bierg og dal
Og alle verdens egne.

O! priser GUd paa denne jord
Hver, som har sands og tunge,
Og al den deel, i himlen boer,
Vor Skabers lof skal siunge.

Slaaer alle folk paa denne jord
Med fryde tone sammen,
Halleluja! vor GUd er stor,
Og himlen svare amen!


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vær velkommen Herrens år (advent) - [top]
45.00/ 410 salmer, DDS 74 kirkeår/ kalenderår

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vor Gud han er så fast en borg - [top]
45.00/ 513 salmer, DDS 336 Jesus Kristus

Indhold:
Et forslag til sammenhæng

Mål

Hvordan:
Foreslået anvendt i forbindelse med De første kristne og forfølgelser. Der skal naturligvis gøres opmærksom på tidsafstanden - og henvises til en anden gang, hvor man fortæller mere udfoldet om Luther.

Baggrundsstof:
I flg. Dahn: Verdens mest udbredte salme, oversat til 200 sprog. V. 3. er mindelse om Rigsdagen i Worms 1521, hvorom Luther senere skrev: Om jeg havde vist, at lige så mage djævle sigtede på mig som der er tagsten i Worms, var jeg dog redet derind!


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vi pløjed og vi såede - [top]
45.00/ 585 salmer, DDS 730 året - høst

Indhold:
salmen synges

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vi kommer til din kirke Gud - [top]
45.00/ 406 salmer, nye dåb

Indhold:
Morgensang, indledende

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Velkommen igen Guds engle små - [top]
45.00/ 661 salmer, DDS 99 inkarnation

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Til himlene rækker din miskundhed, Gud - [top]
45.00/ 539 salmer, DDS 31 skabelse, opretholdelse

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Tak og ære være Gud - [top]
45.00/ 605 salmer, DDS 80 eskatologi

Indhold:
Salmen synges (i adventstiden)

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Sov sødt barnlille - [top]
45.00/ 369 salmer, DDS 674 Guds omsorg

Indhold:
Synges - og eventuelt fortælles om baggrund.

Mål

Hvordan:
Kombineres eventuelt i en større fortællesammenhæng med "Nu falmer skoven trindt om land". Se Grundtvig 1844


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Som tørstige hjort monne skrige - [top]
45.00/ 952 salmer, DDS 410 kirke

Indhold:
Synge salmen - eventuelt forbinde den med hvede og klinte

Mål

Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (DDS 491) - [top]
45.00/ 366 salmer, DDS 491 (kvu) fred, indre

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Se nu stiger solen - [top]
45.00/ 312 salmer, DDS 754 dødens overvindelse

Indhold:
Synge salmen

Mål Give oplevelse af med hvilke billeder livsnærvær kan udtrykkes.

Hvordan:
Synges evt. i forbindelse med Tunnel mod lys.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Rettens spir det alt er brækket - [top]
45.00/ 878 salmer, DDS skyld

Indhold:
Salmen synges - forbindes eventuelt med elementer om skyld.

Mål

Hvordan:
Kan bruges i forbindelse med Nadver - to billeder

| Mt. 27, 32-44 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Rejs op dit hoved, al kristenhed - [top]
45.00/ 600 salmer, DDS 274 dom

Indhold:

Mål

Hvordan:
I slutningen af kirkeåret at synge salmen. Kombineres med fortælleelementerne Du Herre Krist og Det forunderlige år 1588


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
På Jerusalem det ny - [top]
45.00/1067 salmer, DDS arbejde

Indhold:
Bragt i forslag 20. s. e. tr. B

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når mit øje sig træt af møje - [top]
45.00/ 285 salmer, DDS 558 håb og længsel

Indhold:
Salmen synges - samtale om dens baggrund

Mål

Hvordan:
Salmen - så poetisk og smuk den er - kan i undervisningssammenhæng bruges til at skabe forståelse for hvad længsel efter noget større end dette liv og denne jord handler om. Man kan tage afsæt i fortælling om Brorson - hans tunge livserfaringer netop omkring salmens tilblivelsesår 1741. Man bør have øje for, hvordan sansningen af det himmelske giver "tidens åndedrag evighedens luft og smag". Brorson prøver ikke at flygte fra tilværelsen heller ikke når den er allermest ubarmhjertig, men trøstes og oplives i tiden, i det smertelige, af troen på evigheden.
Det er vigtigt at bruge den melodi, som findes i det nye salmebogsforeslag. Den svarer i karakter til teksten.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu titte til hinanden - [top]
45.00/ 278 salmer, DDS 750 Guds omsorg

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu takker alle Gud - [top]
45.00/ 277 salmer, DDS 11 skabelse, opretholdelse

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu rinder solen op - [top]
45.00/ 276 salmer, DDS 743 Guds omsorg

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu kom der bud fra englekor - [top]
45.00/ 275 salmer, DDS 71 inkarnation

Indhold:
synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

Mål at udvide forståelsen for inkarnationens væsen, at det ikke er den tekniske undfangelse der er hovedsagen - og at ånden stadig inkarnerer sig.

Hvordan:
Fortæl først Luk. 1,26-38 (evt læs), og pointer: "Helligånden skal komme over dig, den Højestes Kraft skal overskygge dig". Her kan der være anledning til at sige at det ikke er undfangelsen i teknisk forstand der er vigtig. Om Josef skulle være den biologiske fader er i og for sig underordnet. Ånden gør dette barn til sit fra dets første begyndelse - ved at overskygge Maria. [At man i den tidligste kristendom ikke behøver den underfulde undfangelse for at fortælle om inkarnationen og for at forkynde at Kristus kommer fra Gud, kan man se ved at sammenligne med "adoptionen" i Mk. 1,9-13, eller Paulus måde at se det: stadfæstelsen ved opstandelsen (Rom. 1,4)]. Der skal ikke trampes rundt i afmytologisering, men det kan siges fortællende - til frihed for den, for hvem jomfrufødslen er en - overflødig - anstødssten.
Se også billedtolkning af Grünewalds Mariæ Bebudelse (Isenheimeralteret) - her ses den frelseshistoriske sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente - og så den tolkendes egen tid.

| Luk. 1, 26-38 Teksten | Mk. 1, 9-13 Teksten | Rom. 1, 4- Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu hviler mark og enge - [top]
45.00/ 975 salmer, DDS 759 omsorg, Guds

Indhold:
Synge salmen - eventuelt bruges særlig det sidste vers i forbindelse med Sct. Michaelsdag

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu falmer skoven trindt om land - [top]
45.00/ 274 salmer, DDS 729 året - høst

Indhold:
salmen synges

Mål

Hvordan:
Eventuelt afspilles Erik Grips udgave fra hans plade 1983, som kun består af de to første vers - og så melodien, der vemodigt klinger ud.
Den historiske baggrund i Grundtvigs liv fortælles (krisen i 1844) - eventuelt synges også "Sov sødt barnlille" DDS 674 - og sammenhængen fortælles - se under Grundtvig 1844.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Mit hjerte altid vanker (originaltekst) - [top]
45.00/ 619 fortælling, personer Jesu fødsel

Indhold:

Mål

Tekst:
Mit hierte altid vanker
I JEsu føde-rum
Did samles mine tanker
I deres hoved-sum
Der er min længsel hjemme,
Der har min troe sin skat
Jeg kand dig aldrig glemme,
Du søde jule-nat

Du mørke stald skal være
Mit hjertes fryde-slot,
Der kand jeg daglig lære,
At glemme verdens spot,
Der kand jeg bedst besinde,
Hvori min roes bestaaer,
Naar JEsu krybbes minde
Mig ret til hjerte gaaer.

Men, ach! hvad skal jeg sige,
Naar jeg vil tænke paa,
At Gud af himmerige
I stalden ligge maa,
At himlens fryd og ære,
Guds væsentlige ord,
Skal saa foragtet være
Paa denne slemme jord.

En perle, der forgiettes,
Saa nøye ledes op,
Den blanke demant settes
I gylden krones top:
Man kaster ey en drue
Blant tørre grene ned:
Skal jeg min Gud da skue
I saadan uselhed?

Hvi skulde herre-sale
Ey for dig pyntet staae?
(Du havde at befale,
I hvor du pegte paa,)
Hvi lod du dig ey svøbe
I lyset som et baand,
Og jordens konger løbe,
At kysse paa din haand?

Hvi lod du ey udspende
En himmel til din telt,
Og stierne-fakler brænde?
O store himmel-helt!
Hvi lod sig ey til syne
En mægtig engle-vagt,
Som dig i silke-dyne
Saa prægtig burde lagt?

Ney! JEsus faaer sit leye
I denne gode juul,
Hvor betlere de pleye
At legge sig i skiul,
Det var og ey hans eget,
Det høe, hvori hand laae,
Hand havde ey saa meget,
Hand kunde ligge paa.

Den sag kand ey begribes,
At JEsus, Gud og mand,
Saa meget hart indknibes
I verdens jammer-stand,
Hand, som med Guddoms vælde
Al verden dømme vil,
Ey har det, hand kand helde
Sit arme hoved til.

En spurre har sin rede
Og sikre hvile-boe,
En svale ey tør lede
Om natte-lye og roe,
En løve veed sin hule,
Hvor hand sin roe kand faae;
Skal da min Gud sig skiule
I andres stald og straae?

Ach! kom! jeg vil oplukke
Mit hjerte, siel og sind
Med tusind længsels-sukke,
Kom, JEsu, dog derind!
Det er ey fremmed bolig,
Du har det selv jo kiøbt,
Saa skal du blive trolig
Udi mit hierte svøbt.

Jeg vil med palme-grene
Dit hvile-sted bestrøe,
Min brudgom, dig allene
Jeg leve vil og døe.-
Kom! lad min sel erlange
Sin rette qvæge-stund,
At kysse tusind' gange
Din søde rosen-mund.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lyslevende fra Himmerig - [top]
45.00/ 250 salmer, DDS 66 Jesus Kristus - Gud

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lysets engel går med glans - [top]
45.00/ 249 salmer, DDS 747 Guds omsorg

Indhold:
salmen synges

Mål at eleverne først i forløbet synger en salme, hvor den poetiske styrke er let tilgængelig

Hvordan:
Jeg har brugt salmen som grundlag for at finde Chrunch-ord i en salme; som sådan viser den sig let tilgængelig.
Evt. fortælles Dan Turells barndomserindring, om hvordan han besvimede, da han første skoledag første gang oplevede morgensang, og sang netop denne. Så stærk var det poetiske indtryk (kilde?).
Eventuelt vælges den omkring Sct. Michaels dag


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lovet være du Jesus Krist - [top]
45.00/ 245 salmer, DDS 108 inkarnation

Indhold:
salmen synges

Mål

Hvordan:
- kan eventuelt kombineres med Skriftsted 1. Joh. Gud er lys.. Eller forbindes med Billeder af Gud, Jesus som tolk (Ny oplysning stor).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lover Herren, han er nær - [top]
45.00/ 606 salmer, DDS 404 Guds nærhed

Indhold:
Synge salmen

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lover den Herre, den mægtige konge med ære - [top]
45.00/ 244 salmer, DDS 2 gudsforestillinger

Indhold:
Salmen synges.

Mål At den læres. Se hvilke billedtale, der bruges om Gud. (konge, ørn)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Lille Guds barn hvad skader dig - [top]
45.00/ 529 salmer, DDS 41 Guds omsorg

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kom regn af det høje (DDS 272) - [top]
45.00/ 214 salmer, DDS 313 ånd - Helligånd

Indhold:
(Kirkelig voksenuv.) - sammenlign med Grundtvigs måde at forbinde Helligånd og natur - Danmarks natur på Brorsons tid

På www: ; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kirken den er et gammelt hus (2) - [top]
45.00/ 211 kvu: salmer, DDS kirke, fællesskab

Indhold:
Højskolesangbogens version

Mål Danne indgang til spørgsmålet om autoritet og ånd i kirken


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kirken den er et gammelt hus - [top]
45.00/ 210 salmer, DDS 323 kirke, fællesskab

Indhold:
Synge salmen og samtale - (evt. arbejde med dias-show) - om hvad / hvem kirken er (levende sten / mennesker overfor bygninger)

Mål

Hvordan:
Samtalen kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er kirke. Typisk med svarene (evt. på tavlen): en stor bygning, helligt sted, sted hvor dåb, vielse etc. foregår, nogle kommer måske også i tanke om gudstjeneste i almindelighed - vers 6 kan drages ind som bekræftelse af de sidste forslag; Med vers 3 kan man dreje spørgsmålet fra hvad til hvem, de levende sten: de, (konfirmanderne), vi - alle døbte - er kirke.
Idé, Dias-show: bed konfirmanderne arbejde to og to - efter hele salmen er dem bekendt med enkelt-vers fra salmen. Nok bedst udskrevet på et ark papir. Bed dem understrege betydende ord, og på papiret skrive - (evt. skitsere billeder, der kan "illustrere" ordene (få dem eventuelt til at tænke på musikvideoens billedsprog). Lad dem trække pile fra ord til beskrivelse. Man skal gå rundt og snakke med dem og diskutere ideerne - og få alle, også de vilde, skrevet ned. Herefter bliver det præstens opgave - eller et andet billedkyndigt/ billedteknisk menneskes - at finde, fotografere billeder, der svarer til ideerne, og sætte i dem sammenhæng.
Sammen med en "flot" indspilning af salmen - fx. Erik Grips - vises billederne i et show - bedst hvis man har lysbilledudstyr med overblændingsenhed - eller mulighed for at lave præsentationsshow med powerpoint e.l.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Julen har bragt velsignet bud - [top]
45.00/ 968 salmer, DDS 119 jul

Indhold:
Foreslået anvendt i forbindelse med Livets træ.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jesus Kristus dig til ære - [top]
45.00/ 199 salmer, DDS 431 kirkeår/ kalenderår

Indhold:
Salmen synges, samtale om indhold. Fx. hvorfor tak for at hjertet såres?

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
I østen stiger solen op - [top]
45.00/ 179 salmer, DDS 749 skabelse

Indhold:
Salmen synges - eventuelt kommentar

Mål

Hvordan:
Tal om hvordan salmen ikke bare fortæller om solen, der står op ovre i Skåne, stråler over Øresund, skinner på Hestens Bakke (højeste top i sognet)og går ned ude bag Gilleleje og får Kullens bjergknold til at gløde, men om en solopgang og en sol-bane, der spænder fra tidernes morgen - og som har sin kraftigste og klareste stråleglans i stjernen over Bethlehem - Den stjernesol har en klarhed, som lader os se skabelseslysets oprindelige væsen og styrke i glimt. (Man må selvfølgelig give fortællingen sin egen lokalkolorit).

| Luk. 1, 78- Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
I underværkers land jeg bor - [top]
45.00/ 985 salmer, DDS 42 omsorg, Guds

Indhold:
Den i og for sig upretensiøse salme kan forbindes med Guds Almagt.

Mål

Hvordan:
"Guds kraft igennem verden for" er forståeligt helt moderne - som Guds "energi"; den oplivende ånd ligeledes - og det kan forbindes med plasmalampen som billede ( Se Guds almagt).
Man skal være opmærksom på at eleverne umiddelbart hører "underværker" som noget med "underverden" og tror det har med død at gøre.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
I Herrens udvalgte, som hellighed øve (DDS 336) - [top]
45.00/ 178 salmer, DDS 336 (kva) fællesskab

Indhold:
Pietismens konventikel-side

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad er en salme - [top]
45.00/ 155 salmer, hørt tekst salmen som genre

Indhold:
Tre salmer med konfusionsmuligheder m.h.t. alder, genre, musik afspilles.

Mål at rokke ved eventuelle fordomme om hvad en salme er, at overveje, hvad der skal til for at en sang er en salme. Det er ikke tilfældigt at en kærlighedssang let høres som salme.

Hvordan:
Afspilning af 3 sangtekster, fx: Jeg kender et land,Grundtvig/Leif Varmark;
;Tænd dine stjerner, Benny Andersen (sidste 4 vers af Mørkets sang; Han er lidt suspekt i løden, Esther Bock.
Andre (nyere) moderne eksempler efterlyses!
Pointen er naturligvis at rytme eller modernitet på anden måde forvirrer billedet.
Med fordel definerer eleverne på forhånd salmegenren udfra spørgsmålet, hvad skal der til for at en sang er en salme; forslagene skrives på tavlen. Et holds forslag: 1)sang om Gud eller Jesus eller jorden,2) en højtidelig tone, 3) svær at forstå, 4) gammeldags 5)mærkelige ord 6) er gammel 7) en sang der bruges i kirken. Når de tre sange er afspillet, "stemmes" om hvilken der ikke er salmen (resultatet skrives på tavlen), inden løsningen gives, prøver eleverne at begrunde for og imod udfra teksten.
OBS! Mere aktuelle eksempler ønskelige!

Baggrundsstof:
Psalt. Maria Stenz synger salmer af Esther Bock. Haase HSE 559-2706-8; Giv EF modstand (Mørkets sang) produceret for Folkebevægelsen mod EF; Grundtvigsange. Leif Varmark, Ebbe Køvedal Reich, Ejvind Larsen); tekst på hefter som følger med plader/omslag r et land.
Benny Andersens Mørkets sang findes også i TEEN-sangbogen 3. udg. nr. 12.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hil dig frelser og forsoner - [top]
45.00/ 149 salmer, DDS 192 frelse, stedfortrædelse

Indhold:

På www: ; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Herren strækker ud sin arm - [top]
45.00/ 811 salmer, DDS 447 dåb

Indhold:
Salmen kan bruges til at tale om genfødsel, fællesskab.

Mål

Hvordan:
Kan bruges i forbindelse med Livets cirkler - Dåb og Fødsel - genfødsel - dåb


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Herre Gud, dit dyre navn og ære - [top]
45.00/1039 salmer, DDS 7 almagt

Indhold:
Salmen er oplagt at synge i forbindelse med undervisning i betydningen af tro på Gud den almægtige..

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Herre du vandrer forsoningens vej - [top]
45.00/ 146 salmer, nye tilgivelse

Indhold:
salme af Tore Littmarck 1973; Holger Lissner 1973.

Mål -


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Her kommer JEsus dine små - [top]
45.00/ 938 salmer, DDS 123 inkarnation

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Guds kærlighed ej grænse ved - [top]
45.00/ 510 salmer, DDS 365 kærlighed til næsten

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Gud skal alting mage - [top]
45.00/ 976 salmer, DDS 34 godt og ondt

Indhold:
Salmen kan via vers 6 - den sorte drage - forbindes med txtJellingestenen og
txtSct. Michaelsdag

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Giv mig Gud en salmetunge - [top]
45.00/ 130 Salmer, DDS 4 Guds omsorg

Indhold:
Salmen synges - evt. berøres spørgsmålet hvem/ hvad er Guds fjender

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Et barn er født i Betlehem - [top]
45.00/ 864 salmer, DDS 104 inkarnation

Indhold:
Salmen synges. Henvisning.

Mål

Hvordan:
Forbindes eventuelt med Stjernehimlen. Uendelighedens rædsel - her flere referencer.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En rose så jeg skyde - [top]
45.00/ 931 salmer, DDS 117 inkarnation

Indhold:
Salme + Maria-emblem.

.

.

.

.

.

.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dybt hælder året i sin gang - [top]
45.00/ 422 salmer, DDS 732 året - efterår

Indhold:

Mål

Hvordan:
Synges på den relevante årstid. Frelserens træ på Golgata, som bærer evig frugt kan jævnføres med DDS 696 "træet . med evig frugt" - i Paradis. Jeg har brugt de to sammen ved en morgenandagt i slutningen af november. Der er mulighed for yderligere udfoldelse: Se Livets træ.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du ved det nok mit hjerte - [top]
45.00/ 435 salmer, DDS 634 godt og ondt

Indhold:
Et forslag til brug

Mål

Hvordan:
Eventuelt vælges den Sct. Michaels dag

Baggrundsstof:
Salmen er et par vers fra Kaj Munks drama Christian d. II - og handler knap om kampen mellem godt og ondt, Gud og Satan som sådan. Og har ikke noget med besættelsestiden at gøre! -- men, men: Den forstås som den nu står sådan - og nogle træk fra Kaj Munks biografi om kampen med det gode og onde kan vel retfærdigvis godt fortælles med salmen som anledning.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du som har tændt millioner af stjerner - [top]
45.00/ 80 salmer, nye Guds omsorg

Indhold:
salme af Johs. Johansen 1981/82

Mål

Referencer:(s:1 - i :Salmer og Kirkeviser flere


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du satte dig selv i de nederstes sted - [top]
45.00/1044 salmer, DDS 260 Guds nærhed

Indhold:
Kan gøres til genstand for en samtale om hvor Gud/Kristus er - og om der er nogle politiske implikationer af at tro at Kristus er i de nederstes sted.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du Herre Krist, min frelser est - [top]
45.00/ 468 salmer, DDS 52 Jesus Kristus

Indhold:
Salmen synges og eventuelt fortælles sammenhængen med H.C.Sthens liv.
Tekst her: Originalsalmen.

Mål

Hvordan:
Se: Omkring Sthens 44års fødselsdag

Tekst:
1. HERRE JEsu Christ, Min Frelser du est,
Til dig haaber ieg alleene: Jeg troer paa dig,
Forlad icke mig, Saa Elendelig,
Mig trøster dit Ord det reene.

2. Alt effter din Ville, O Herre mig stille,
At ieg dig trolig kand dyrcke: Du est min Gud,
Lær mig dine Bud, All min tid vd,
Du mig i Troen styrcke.

3. Nu vil jeg være, O Jesu kiere,
Huor du mig heldst vilt haffue: Jeg lucker dig ind,
I mit Hierte oc Sind, O HErre min,
Met all din Naade oc Gaffue.

4. Saa inderlig,
Eorlader ieg mig,
Alt paa din Gunst oc Naade: O J Esu sød,
Hielp mig aff all nød, For din haarde Død,
Frelss mig fra alskens Vaade.

5. All min Tilljd, Nu oc altid,
Haffuer ieg til dig O HErre: Du est min Trøst,
Dit Ord oc Røst, I all min Brøst,
Mit Hiertens glæde monne være.

6. Naar Sorgen mig trenger, Effter dig ieg forlenger,
Du kand mig best hussuale: Den du vildt beuare,
Hand er vden Fare, Du mig forsuare,
Dig monne ieg befale.

7. Nu veed ieg vist, HErre Jesu Christ,
Du vilt mig aldrig forlade: Du siger jo saa,
kald du mig paa, Hielp skalt du faa,
I all din Sorg oc vaade.

8. O giffue det Gud, Wi effter dine Bud,
Kunde oss saa skicke tilsammen: At wi met dig,
Euindelig, I Himmerig,
Kunde leffue i Salighed, Amen.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Du gav mig, o Herre en lod af din jord - [top]
45.00/ 457 salmer, DDS 728 skabelse

Indhold:
Kan bruges sammen med Lille Ludvig.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det kimer nu til julefest - [top]
45.00/ 543 salmer, DDS 094 inkarnation

Indhold:

Mål

Bibel


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Der er en vej som verden ikke kender - [top]
45.00/ 439 salmer, DDS 379 vejen

Indhold:
synge salmen i relation til "vejen" som tema

Mål

Hvordan:
Henvist hertil fra: Vejen og Vejen til livsglæden.

Bibel


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den yndigste rose er funden - [top]
45.00/ 63 salmer, DDS 122 enhed, forening

Indhold:
Synsvinkelskiftet. Inkarnationen ikke det centrale, men foreningen. "Sødhed"s terminologien. Surdejen contra den søde dej, 1. Kor. 5,7-8. Brorsons oprindelige tekst.

Mål

Tekst:
Den yndigste rose er funden
Blant stiveste torne oprunden,
Vor JEsus den deyligste pode
Blant syndige mennisker grode.

Alt siden vi tabte den ære,
Guds billedes frugter at bære,
Var verden forvildet og øde,
Vi alle i synden bortdøde.

Som tidsler ey mere kand due,
End kastes i brændende lue,
Saa tiente ey verden til andet,
End vorde ved ilden forbandet.

Da lod Gud en rose opskyde,
Og sæden omsider frembryde,
At rense og gandske forsøde
Vor vextes fordervede grøde.

Saa blomstrer Guds kirke med ære,
Og yndige frugter kand bære,
Thi JEsus dens grøde opliver,
Og vedske i vexterne giver.

Al verden nu burde sig fryde,
Med psalmer mangfoldig udbryde,
Men mangen har aldrig fornommen,
At rosen i verden er kommen.

Forhærdede tidsel-gemøtter,
Saa stive som torne og støtter,
Hvi holde I eder saa ranke
I stoltheds fordervede tanke?

Ach søger de nedrige steder,
I støvet for Frelseren græder,
Saa faae I vor JEsum i tale,
Thi roserne voxe i dale.

Nu, JEsu, du stedse skal være
Min smykke, min rose og ære,
Du gandske mit hierte betager,
Din sødhed jeg finder og smager.

Min rose mig smykker og pryder,
Min rose mig glæder og fryder;
De giftige lyster hand døder,
Og korset saa liflig forsager.

Lad verden mig alting betage,
Lad Tornene rive og nage,
Lad hiertet kun daane briste,
Min rose jeg aldrig vil miste.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den store hvide flok vi se - [top]
45.00/ 599 salmer, DDS 571 dødens overvindelse

Indhold:

Mål

Hvordan:
Forbindes fint med elementet Titelkobberet til Geistreiches Gesangbuch.
Se også Brorsons liv - en oversigt

Bibel


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den signede dag med fryd vi ser - [top]
45.00/ 60 salmer, DDS 402 rejsen

Indhold:

Mål

Hvordan:
Sidste vers: "så", vel = "således". Anvendt i Vejen til livsglæden.

Bibel


Baggrundsstof:
Forvandlingstanken og det eskatologiske perspektiv findes bl.a. i strofe 2. Cf. Erik A. Nielsen. Solens Fødsel s. 28


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den mørke nat forgangen er - [top]
45.00/ 437 salmer, DDS 736 opstandelse

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Dejlig er den himmel blå - [top]
45.00/ 547 salmer, DDS 136 inkarnation

Indhold:
Synge salmen - eventuelt den udvidede, 13 vers (tekst her). Hele teksten findes på nettet. Se nedenfor.

På www: Dejlig er den himmel blå - på kalliope; ; ; ;

¤

Mål

Hvordan:
Man kan godt reducere den udvidede udgave. Vers 3 og 6 kan tages ud.
Som baggrund kan der fortælles om Grundtvig 1810. Se også som kontrast Stjernehimlen - uendelighedens rædsel - og Om de hellige tre konger.

Tekst:
1. Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.

2. Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

3. Langt herfra i Østerland
stod en gammel stjernemand
så fra tårnet vist på himlen,
så det lys i stjernevrimlen,
blev i sind så barneglad:

4. Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.

5. Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.

6. Klare stjerne ledte dem,
lige til Jerusalem:
Kongens slot de gik at finde,
der var vel en konge inde,
men ej den, de ledte om.

7. Klare stjerne hasted frem,
ledte dem til Betlehem;
over hytten lav og lille
stod så pludselig den stille,
strålede så lyst og mildt.

8. Glade da i sjæl og sind
gik de rask i hytten ind,
der var ingen kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.

9. Østerlands de vise mænd
fandt dog stjernen der igen,
som de skued' i det høje,
for i barnets milde øje
funklende og klar den sad.

10. Se nu til den himmel blå
med de gyldne stjerner på!
Der den stjerne ej vi finde,
men den er dog vist derinde:
Over Jesu kongestol.

11. For han, som var barn på jord,
blevet er en konge stor,
og han sidder nu deroppe,
over alle stjerne-toppe,
ved Gud Faders højre hånd.

*

12. Stjernen ledte vise mænd
til nyfødte konge hen,
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus vist.

13. Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

Grundtvig 1810. (Versudvalg 1992: -ksf)
Origialen har 19 vers.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Blomstre som en rosengård - [top]
45.00/ 542 salmer, DDS 78 håb og længsel

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Altid frejdig når du går - [top]
45.00/ 16 salmer, DDS 784 døden

Indhold:

Mål

Hvordan:
Spørgsmålet belyses: hvorfor vælges Altid frejdig af folk til begravelser ? - frimodighed overfor døden?
Den sandsynelige "fejl-høring" af linie to som selvstændig sætning: Veje Gud tør kende? En fejlhøring som er evangelisk og som måske er en af årsagernes til salmens popularitet.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Almægtige og kære Gud - [top]
45.00/ 538 salmer, DDS 755 skabelse

Indhold:
Synge salmen - se på relationerne mellem det skabte, at det er vore søstre og brødre.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Almagts Gud velsignet vær - [top]
45.00/ 987 salmer, DDS 356 almagt, Guds

Indhold:
Kan bruges i forbindelse med elementet om Guds almagt

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Alle mine kilder - [top]
45.00/ 12 salmer, DDS 441 dåb

Indhold:
som fælles morgensalme

På www: ; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Aleneste Gud i Himmerig - [top]
45.00/ 633 salmer, DDS 435 treenigheden

Indhold:
Forslag til sammenhænge.

Mål

Hvordan:
Kan forbindes med samtale om Treenigheden og endnu mere eventuelt: De ni bedeslag


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-