Årets rytme (40)

- Se også Kirkeåret.

Kalendere, navnedage (Type: Krydshenvisning)
Det ensomme juletræ (Type: billed-iagttagelse)
Julemandens historie (Type: fortælling med billeder)
Julen som ritual (Type: erfaringer, fælles)
Juletræet (Type: Internettet - facts mm)
Sankt Hans (Type: henvisning)
Høst (Type: henvisning)
Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille (Type: henvisning)

Kalendere, navnedage - [top]
40.02/ 960 Krydshenvisning kalender

Indhold:
Årets navnedage, se: navn og identitet

Kalender med helligdage frem til 2099.

På www: Kalender - med helligdage; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Det ensomme juletræ - [top]
40.10/ 64 billed-iagttagelse julesorg

Indhold:
Sort-hvid foto af Diane Arbus. Juletræ står helt tilbage i stue. Gaver under. Forladthedsfølelse over billedet.

Tekst: læserbrev fra 13-årig.

På www: Diane Arbus: CHristmas Tree; I tekst: Perhaps the sadest picture ever seen.. ; ; ;

Mål Få eleverne til at overveje hvad forventning er/ kan være - og opfyldelse - i sammenhæng med kombinationen familie og jul. - Som nogle af eleverne kan opleve på samme måde som "Ulla" i BT.

Hvordan:
Billedet vises. Hvordan fornemmer I billedet? Sammenlign det med reklamebillederne, som kommer ind ad døren (den familie-idylliske jul). Erfaringer diskuteres. Bøn læses/ bedes. Eventuelt synges "Velkommen igen, Guds engle små" - julesorgen overvejes.

Tekst:
Læserbrev:Klik her

Bøn:
Det er snart jul. Det er mørkt det meste af tiden. Alle har travlt - måske for travlt? -- forventning? Er det hele ikke abre for meget? Kan det ensomme juletræ opfylde forventningerne. Kan alle gaverne?
Hvad er det egentlig, vi forventer, Gud? Lad os finde det. Lad julesorgen slukkes.
DDS 99


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Julemandens historie - [top]
40.10/ 204 fortælling med billeder nåde og dom

Indhold:
Fortælling ved hjælp af billeder. Billederne findes dels her dels på nettet.

På hjemmesiden "Saxo" findes det meste af fortællematerialet:
(Fra noget før jul til Helligtrekonger).
Billeder af ægte coca-cola julemand kan let findes på nettet. (Søg med ordene Coca-Cola og Santa Claus). Billedet her i Elementer er malet af Gerard David (1450-1523). Det forestiller biskop Nicholas ved vinduet med pengene til at løskøbe de tre prostitiuerede piger.

På www: Saxosite om julemanden (kun november-december); Supplerende stof (på dansk) ; USA-dommer: Julemanden ikke religiøs; Katolsk Lex om Sct. Nicolas af Myra ;

Mål Fortælle om julemandens kristne rødder og udviklingen fra Sct. Nicholas til den moderne julemand - især for at underholde, men også for at give lidt bevidsthed om hvordan tiden kan forme om på en myte.

Hvordan:
Jeg har helt tilbage i 1993 som en slags juleunderholdning vist en hjemmelavet diasserie: "Fra biskop Nicolaos til Coca-Colas Julemand" - (affotograferet fra forskellige steder, Store Bastian, Peters jul, Anders And).
Nu findes et tilsvarende materiale på nettet - hvor billeder og materiale til fortællingen kan hentes.
Fortællingen kan have fokus på bevægelsen fra kærlighedsmotivet (Sct. Nicholas, der frelser tre unge piger fra prostitution), over tanken om belønning og straf (Sinterklaas/ Den store Bastian), frem til den moderne julemands lidt bløppede servicefunktion.
Billederne vises i historisk rækkefølge, baggrunden fortælles, teksterne til den store Bastian og Peters jul læses, mens billederne er på skærmen.
Man kan også overveje hvorfor julemanden er flyttet fra himlen til nordpolen. Sækularisering af en særlig art. Når man ikke længere kender til dom og nåde, så må geografien også være helt jordisk?
Som kuriosum - og næppe for konfirmander - link til artikel om en dommer fra Cincinatti, som på vers har kendt for ret, at julemanden ikke er at regne for et religiøst fænomen - og at lov om fridag d. 25. december derfor ikke krænker forfatningen. ...


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Julen som ritual - [top]
40.10/ 205 erfaringer, fælles jul

Indhold:
Udveksling af jule-ritualer: Hvad gør vi hver især derhjemme - samtale om ritualernes betydning (det at de er der) og deres indhold

Mål At undersøge om ritualet ved bestemte lejligheder (endnu) lever - diskutere/pege på dets nødvendighed

Hvordan:
"Spørgeskema" Juleaften (Se Tekst) kan enten laves som individuelt spørgeark eller udfyldes på tavlen / eller overhead transparent. Det sidste har den fordel at det bliver en mere fælles oplevelse med det samme. Som regel vil de gerne vide hvad andre gør; man skal selvfølgelig være opmærksom på at enkelte kan sidde med fornemmelsen af at deres egen jul er for pover - men ved tilstrækkelig med "bunkefornemmelse", at de opstrakte hænder tælles hurtigt og i flok, kan dette overvindes.

Tekst:
"Spørgeskema" Juleaften [HUSK at udvide [] med søg med erstat!]
Helt generelt:
Gør altid det samme år for år: []
Gør noget forskelligt: []
Deltagerne
De samme eller næsten de samme [] / temmelig forskelligt [ ] kun familie [] / også andre []
Går i kirke juleaften
næsten hvert år: [] - de fleste år: [] - har prøvet: [] - aldrig: []
Maden
Altid det samme [] / forskelligt []
Maden i år:
And: [], Gås: [] Kalkun: [], Flæskesteg: []
Kombinationer: [] Andet:

Risengrød: [], Ris a la mande:[] Begge dele: []
Andet:

Juletræet:
Har ikke juletræ: []
Juletræet tændes i et rum af en enkelt person,
resten venter (evt. i mørke) på at døren åbnes []
Går om juletræet juleaften: []
Sidder ned ved juletræet: [] Slet ikke specielt ved juletræ: []
Synger slet ikke: [] Høre julemusik e.l: []
Sange/salmer der synges:
Højt fra træets grønne top []
Juletræet med sin pynt []
Nu er det jul igen []
Et barn er født i Betlehem []
Glade jul []
Julen har bragt velsignet bud []
Den yndigste rose er funden []
Andre:


Gaver
Slet ingen gaver: []
Julemanden kommer med gaver []
Gaverne pakkes ud inden julemiddag: []
- - - lige så snart juletræet er tændt: []
- - - efter man har sunget salmer/sange: []
Særlige bestemmelser om gaver: Kun hjemmelavede: [],
Kun mellem voksne og børn: [], Andet: [].

Andre faste juleskikke
Juletræet hentes [], bestemte mennesker skal besøges []
Tur til København []; tur ned i byen: []


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Juletræet - [top]
40.10/ 928 Internettet - facts mm jul

Indhold:
Henvisning

På www: Om juletræet; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Sankt Hans - [top]
40.40/ 910 henvisning helgener

Indhold:
Henvisning..

På www: Materiale - (købes). på skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Høst - [top]
40.50/ 899 henvisning høst

Indhold:
Mulighed for fortælling om baggrunden for Nu falmer skoven trindt om land. Grundtvig 1844

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille - [top]
40.50/ 903 henvisning høst

Indhold:
Se Grundtvig 1844- et sammenkædende fortælleforløb.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-