Kirkers udsmykning (34)

- se også Kristendommens symboler.

Tegn hvad du ser i kirken (Type: praksis, tegne)
skibsmodel, kirkens (Type: oplevelse, symbol-)

Tegn hvad du ser i kirken - [top]
34.11/ 381 praksis, tegne symbol, kirkerum

Indhold: Tegn hvad der er særligt for kirkerummet

Mål Give bevidsthed om kirkerummets særlige karakter, dets eventuelle symboler

Hvordan:
Fordeles med fordel på to forløb.
Tager 30-45 minutter som regel, hvis også symboler skal skitseres.
Det som adskiller kirkerummet fra de fleste andre rum skitseres på a-4 ark. Efterfølgende (time?) listes det særlige på tavlen, det nødvendige for at det er et kirkerum understreges (alter, døbefont). Symboler og tegn forklares i kirken.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
skibsmodel, kirkens - [top]
34.14/ 356 oplevelse, symbol- frelse

Indhold: betragtelse af kirkens skibsmodel.
Genfortælling af Mk. 4,35-41 / Mt. 14,22-24

Mål

Hvordan:
Tolkningsforskelle alt efter hvilken type båd, der er tale om.
Jeg har haft det privilegium at have en meget enkel konebåd-type med 12 årer - udført af kunstneren Erik Heide.
Man kan tale om, hvad betyder båden som symbol helt alment (fællesskab, vi er alle i samme båd); er der som i Erik Heidebådens tilfælde tale om en lille båd, fiskerbåd e. l. kan båden være billede på den skrøbelige og udsatte eksistens. Og her har fortællingen om stormen på søen sin plads.
Har man et orlogsskib fra den florisante periode i Danmarkshistorien, er det ikke udsatheden, der er den mest oplagte symbolværdi - så er skibet vel slet og ret fællesskabssymbol - krigerisk at se til eller ej.
Hvis spørgsmålet om tro, er det vigtigste, genfortælles Mt. 14,22 Vandringen på søen

| Mk. 4, 34-41t Teksten | Mt. 14, 22-33 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-