Fremtrædelsesformer i hverdagen (32)

- et par tvivlsomt anbragte elementer. (Jeg er ikke helt sikker på hvilke fremtrædelsesformer der kan være tænkt på i Fælles Mål)

Helte-historier (Hagiografi) (Type: fortælling, personer)
Sct. Lucia (Type: arbejdsark - redigeret)
Fællesskaber (Type: samtale, tema)
Klokker og muezziner (Type: samtale, arbejdsmappe)
Besøg på kirkegård og kapel (Type: oplevelse, ekskursion)

Besøg på kirkegård og kapel - [top]
32.50/ 26 oplevelse, ekskursion døden

Indhold:

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Klokker og muezziner - [top]
32.25/1036 samtale, arbejdsmappe fællesskab

Indhold:
Hvad synger klokkerne og muezzinerne om?

På www: Et fantastisk billede af muezzin med antenner ok; Kort historisk om klokkens brug ; ; ;

Mål Formålet med tematiseringen af de to store åbenbaringsreligoners "kalde-funktioner" ud i verden er
igennem et arbejde med deres indhold og den tolkning, som klokkeringningen kan tillægges, at få nogle synsvinkler på det særlige ved hver af religionerne: det, der eventuelt skiller og det, der er fælles. Det, der er fælles, er troen på en transcendent magt, personagtig, i den forstand at mennesket kan henvende sig til Gud og at magten henvender sig til - åbenbarer sig for - mennesket. Forskellen ligger blandt andet i hvordan Gud åbenbarer sig. Derudover kan citatet om tårne og minareter som tegn på menneskets gudsforhold give anledning til samtale om, hvorfor mennesket overhovedet har religion.

Hvordan:
Man kan begynde med at tale om funktionen: klokker og muezziner kalder til bøn og gudstjeneste. Sådan må man også opfatte morgen- og aftenringningen - en påmindelse om bøn.
Man kan fortælle, hvad det er muezzinen råber ud over byen (se tekst). Der næst spørge om klokkerne udråber noget. (Her kan man fortælle at de de ni bedeslag kan opfattes som 3 x 3 som symbol på treenigheden - hvilket dog ikke er i modsætning til at tro og bekende at Gud er én).
Man kan man fortælle at mange klokker har klokkevers eller anden inskription. Og at forestillingen bag sådanne inskriptioner er at klokkerne synger ordene ud i verden.
Det kan blive til en opgave: er der inskriptioner på klokkerne i din kirke - eller i nogle af de nærmeste? (Elever er i dag vant til selv at kontakte præster og kirkekontorer for at skaffe sig viden). Hvilke inskriptioner? - ordene skrives ned. Er det ord fra bibelen eller andre? Hvis det er andre, hvorfor er de valgt? Og hvad har dem, som har valgt ordene ønsket skulle siges med dem?
Det kan laves til en internet-opgave: Søg klokkevers/inskriptioner - svar på ovenstående spørgsmål. (Sæt grænse på antallet - 3 fx. - søgeinstrukser: "klokkevers" giver få hits, men i hvert fald én relevant, oversigtsagtig artikel med eksempler) - "klokke + inskription" giver mange.
Der er en række arbejdsark: Læseark, opgaveark, baggrundsstof og undervisningsvejledning , som kan danne udgangspunkt for arbejdet med sagen.
Se også Tårne og minareter og Intet menneske er en ø /Hvem ringer klokkerne for.

Tekst:
Muezzinen udråber "adhan" - kald til bøn:

Gud er stor, Gud er stor,
Jeg bekender at der er ingen anden Gud end Gud
Jeg bekender at Muhammed er Guds profet
Kom til bøn, Kom til bøn
Kom til
Gud er stor, Gud er stor
der er ingen anden Gud end Gud

Engelsk:
God is Greatest, God is Greatest,
God is Greatest, God is Greatest,
I assert that there's no god But God
I assert that there's no god But God
I assert that Mohammed is God's messenger
I assert that Mohammed is God's messenger
I assert that Ali is God's Waliy
I assert that Ali is God's Waliy
Come to the prayer
Come to the prayer
Come to the success
Come to the success
God is Greatest, God is Greatest
There's no god but God


Baggrundsstof:
Billede af muezzin (link) med fuld antenne-symbolik af Jean-Leon Gérme (1824-1904). Fransk maler og billedhugger. Elev af Paul Delaroche.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Fællesskaber - [top]
32.10/ 127 samtale, tema kirke, fællesskab

Indhold:
Samtale om hvordan man er/bliver medlem af fællesskaber. Kan kombineres med Livets cirkler -dåb

Mål at overveje givne fællesskaber, hvor givne er de; hvad er kirken i forhold til andre fællesskaber. Givne som valgfællesskaber. Fællesskabers "kvalitet" - er de ægte, og hvad er et ægte fællesskab.

| Mt. 5, 13-16 Teksten


Tekst:
Fællesskab - hvilke slags - hvordan kommer man ind i dem; hvornår er der tale om valg - hvornår ikke.
familie - fødes ind i
samfund - - - -
menneskeheden - - -
foreningen/klubben
skoleklassen
dem man bor sammen med?
kliken
kirke
hvilke kan man melde sig ud af/ menneskeheden? samfundet?
kirken?
(den synlige/usynlige kirke) diskuteres i lyset af billedet lys/salt


Baggrundsstof:
Det midlertidige Fællesskab. Tage Skou-Hansen. 209 f.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Sct. Lucia - [top]
32.00/1170 arbejdsark - redigeret lys

Indhold:
Et simpelt læseark - med Holger Lissners bedre tekst til Lucia-sangen - men også med fortællingen om Lucia - til eventuelt genfortælling. KLIK HER for at hente ark.

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Helte-historier (Hagiografi) - [top]
32.00/1162 fortælling, personer troshelte

Indhold:
link til engelsk site: hero stories fortalt for børn

På www: Heltehistorier fra kirkens historie (Engelsk); ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-