Bibelsyn (27)

Bibelsyn, autoritetsspørgsmålet, overleveringens sikkerhed. 6 elementer.

Bibel og åbenbaring (Type: Baggrundsstof)
Bibelen som hypertekst (Type: citat)
Bibelsyn - baggrundsstof på nettet (Type: Baggrundsstof)
Ikke lægge til, ikke trække fra (Type: tekst - samtalegrundlag)
Hviskehistorie (Type: leg)

Hviskehistorie - [top]
27.50/ 169 leg bibel, autoritet, syn

Indhold:
Den mundtlige tradition illustreret ved "hviskehistorie" (Fortællingen om den kananæiske kvinde). Samtale om den mundtlige traditions pålidelighed dengang - nu. Hvor mange (få) led var der fra Jesu ord og handlinger til nedskriften? Osv.[]

Mål

Hvordan:
Er det en god idé negativt at vise hvor dårlig mundtlig tradition evt er i vores kultur? Det er en sjov leg, hvis konfirmanderne går med på den - så kan genfortællingen i øvrigt blive relativ god. En gang har jeg læst fortællingen direkte fra NT. En anden i Morten Pontoppidans genfortællende form. Den sidste gik langt bedst i gennem kæden (på 5 personer).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Ikke lægge til, ikke trække fra - [top]
27.20/ 417 tekst - samtalegrundlag bibel, autoritet, syn

Indhold:
Den klassiske formaning til præsten på prædikestolen

Mål Til overvejelse: hvad er det, der ikke må lægges noget til og trækkes noget fra - kan man lade være.

Hvordan:
Dette element forudsætter naturligvis at ordene forekommer i kirken

Referencer:(s:19 - i :Dåbshefte - Sthens Kirke Frandsen, Kristen Skriver Frandsen (1996)

Tekst:
Ordene "Ikke lægge til, ikke trække fra" kan man finde i eller på mange prædikestole (undertiden på latin: "nec minure - nec addere"). Det gælder enhver og ikke bare præsten at man ikke må lægge noget til eller ind i evangeliet, som det ikke rummer - og heller ikke trække noget fra af det, som der ligger i det. Det er nok umuligt. Men ordene kan måske så fastholde en
selv på en åben spørgende holdning til evangeliet - og i en
bevidsthed om at man ikke bliver færdig.
Ordet "Ikke lægge til.." er fremkommet ved at trække en del ord fra kapitel 21 i Johannes Åbenbaring - samt lægge underforstået lægge det til, at det handler ikke om Johs. Åb. men forkyndelsen som sådan.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelsyn - baggrundsstof på nettet - [top]
27.10/1108 Baggrundsstof bibel

Indhold:
Kommenterede henvisninger til steder på nettet, hvorudfra bibelsyn og bibelkritik kan behandles.

På www: Bibel for ateister - naiv bibelkritik; JesusNet: svaret på hvor Kain fik sin kone Bibellæserringen - konservativt bibelsyn mm.; Klods-op: bibelsyn; ;

¤

Mål

Tekst:
Hjemmesiden "bibel for ateister". En rig repræsentation af de fordomme om de umuligheder kristne antages at mene om bibelen. Siden rummer en del "kritik", som er temmelig pseudo-videnskabelig. Siden kan være svær at anvende i undervisningen; den kan ikke bruges som saglig kilde, men som symptom på en muligvis udbredt forståelse. Man skal selv være klædt godt på i diskussionen og have øje for den manipulerende måde at læse på (brug fagligt teologiske kommentarer til de citerede steder!). Er man godt forberedt, kan man diskutere synet bag siderne med de største klasser.
Man kan modstille et konservativt med dette ateistiske - det er typisk at de blot er golde dogmatiske negeringer af hinanden. På JesusNet.dk kan man fx læse svaret på klassikerspørgsmålet fra den naive bibelkritik: Hvor fik Kain sin kone fra. Svaret er lige så naivt som kritikken.
Heller ikke her er der sans for at Bibelen ikke er historie og videnskab i moderne forstand, og ikke kan være det - og at dette ikke udelukker at den kan tale sandt om det åndelige, om grundforhold mellem Gud og menneske - altså åbenbare sandhed. [Taler man om at åbenbare sandheden, skal man nok ret forstået i kristendommen slet ikke se i en bog - se "Bibel og åbenbaring"].
Bibellæserringen - her kan man læse, om forskellige bibelsyn - udfra en såkaldt ortodoks/konservativ bibelforståelse.
Bibelsyn på KFUMogK's Klods op stilles punktvis op. Sidens egen holdning: Bibel er ikke ufejlbarlig, men åbenbarer sandhed.
Se også om "fundamentalistisk indflydelse på oversættelsen 92" - med udmærket vue over fundamentalismens historie..
KLIK HER.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelen som hypertekst - [top]
27.10/1119 citat åbenbaring

Indhold:
Hans Hauges påpegning af at bibelen altid har været brugt som en art hypertekst.

Mål

Hvordan:
Stoffet her er nok især til voksenundervisning eller de ældste klasser.
HHs overvejelse og stærkt forkortede fremstilling af bibeltekstens historie kan tydeliggøre, hvordan bibelen kan anskues. Hans overvejelse passer egentlig kun til den danske bibel indtil 1992-oversættelsen. I den er de intertekstuelle henvisninger faktisk flyttet ud af teksten. Et kompromis sikrede at de ikke helt forsvandt, men de står samlet i en blok hver for sig selv på hver side. Bibelens enkelte tekster skulle fremtræde på egne (religions)historiske præmisser, og ikke automatisk læses ind i traditionens helhedstolkning. Bibelen kan ses som den troendes (kirkens) bog - menneskets grundvilkår, håb, forjættelse og opfyldelse læses ud af GT, som de første kristne gjorde det, og bibelen i sin helhed handler så i sidste ende om Kristus. (En sådan anskuelse udelukker ikke at man forholder sig historisk og kritisk til skrifterne - se Bibel og åbenbaring). Eller den kan ses som en historisk betinget samling af enkelte skrifter, som fortæller om religionshistoriske forhold, på forskellige tider i Israel/Palæstina.

Referencer:(s:33 - i :Den digitale kirke Flere (2003)

Tekst:
"For at begrænse alle de mundtlige overleveringen skrev Markus det ned. Han skar det meste orale væk, og resultatet blev et kort skrift uden detaljer. Lukas og Matthæus syntes, det var for barsk en reduktion; de føjede en masse mundtlige fortællinger til, så de på den måde er ældre end Markus. Johannes skrev blot. Nu var Skriften der, klar til at blive kanon. Den blev efterhånden til Glossa Ordinaria, der mindede om en hypertekst. Teksten var omgivet af kommentarer og kontekster med kirkefædrenes noter. Luther rensede denne middelalderlige 'hypertekst' for kontekster og fortolkninger og fik en ren skrift - sola scriptura. Efter reformationen holdtes fortolkningerne uden for Bogen i særlige kommentarbind, og man kunne begynde forfra. Teksten selv fik forrang for konteksten eller kommentaren,der blev sekundærtekst.
Der er lidt hypertekst i vores Bibel; den er ikke helt luthersk. Som bekendt er der efter næsten hvert vers i Det Nye Testamente et 'link' til et andet vers i Det Gamle Testamente, der muliggør en anden læsning end den lineære. Dog har man vel aldrig egentlig i kirken - kun udenfor - læst lineært. De fleste kristne zapper i Bibelen. Hypertekstbibelen er en elek- tronisk glossa ordinaria".


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibel og åbenbaring - [top]
27.05/1107 Baggrundsstof bibel

Indhold:
Overvejelser over bibelen som åbenbaring - i forhold til tro på at Jesus Kristus er åbenbaring.

Mål

Tekst:
Læs tekst


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-