Forholdet mellem GT og NT (23)

- Ingen særlige elementer - men se eventuelt "Billeder af Gud" i hhv. Gammel Testamentes fortællinger og Ny Testamentes fortællinger.

Forholdet mellem GT og NT (Type: henvisning)
Noahs ark som billede på dåben (Type: fortælling, GT)

Noahs ark som billede på dåben - [top]
23.00/1164 fortælling, GT dåb

Indhold:
Genfortælling af den typologiske brug af fortællingen om frelsen gennem syndfloden.

Indgår i featureark om dåb

Mål

| 1 Pet. 3, 20-21 Teksten


Tekst:
Apostelen Peter skriver om hvordan dåb og Kristi opstandelse hænger sammen:
Da Kristus opstod fra døde, gik han først til de ånder, der var i fængsel i dødsriget. Det var dem, der havde været ulydige og onde, dengang da Noa levede. Gud havde først ventet tålmodigt, men så måtte han dømme dem til undergang i den store vandflod. Og arken blev på hans befaling bygget af Noah, og i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer.. Der er ikke tale om fjernelse af skidt på kroppen, men en pagt med Gud, som giver en god samvittighed.
Det er altsammen sket ved Jesu Kristi opstandelse.
1. Pet 3,19-21 - genfortalt.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Forholdet mellem GT og NT - [top]
23.00/1081 henvisning bibel

Indhold:
Henvisning

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-