Genrer mm. i bibelen (22)

Den bibelskes fortællings helhed. De enkelte skrifters karakteristika. Kanonspørgsmålet. Forholdet til skrifter uden for bibelen. Bibelske kort o.l.

Bibelen (Type: læsning, GT og NT)
Bibelen - færdigt ark (Type: arbejdsark - redigeret)
En linie i bibelens historie (lbh) (Type: fortælling, GT: lbh 0)
En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)
En linie i bibelens historie - oversigt (Type: fortælling, GT: lbh 0)
Bibelens lande, et kig på kortet (Type: samtale, facts)
Bibelske kort (Type: facts)
Den store fortælling (Type: interaktivt - internet)
En linie i bibelens historie - Nikodemus fortæller (Type: fortælling, GT)
Den blinde helbredes (Type: billed-iagttagelse)
De hemmelige Ord (Type: video (henvisning))

De hemmelige Ord - [top]
22.70/ 828 video (henvisning) bibel, autoritet, syn

Indhold:
53 minutters video. Henvisning til kort beskrivelse.

På www: Kort omtale på skole-kirke.dk; ; ; ;

¤

Mål

Hvordan:
Nb. Jeg har brugt filmen til voksenundervisning. Den er næppe egnet før klassetrin 9-10.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den blinde helbredes - [top]
22.60/1072 billed-iagttagelse helbredelse

Indhold:
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.

Mål Kan anvendes som ill. i eget materiale

| Mk. 8, 22-26 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En linie i bibelens historie - Nikodemus fortæller - [top]
22.40/ 979 fortælling, GT frelseshistorie

Indhold:
Henvisning til nettet - se nedenfor

På www: En linie i bibelen - stiftskonsulenten.dk; ; ; ;

¤

Mål

Tekst:
SKABELSEN - UDDRIVELSEN - JAKOBS DRØM - JAKOBS KAMP - JOSEF OG HANS BRØDRE - JOSEF TYDER HOFMÆNDENES DRØMME - JOSEF TYDER FARAOS DRØMME - PÅSKE OG USYREDE BRØD - VAGTLERNE - SALOMOS DRØM - SALOMOS DOM - NÅR GUD TALER TIL ET MENNESKE - DANIEL TYDER NEBUKADNESARS DRØM - JESU FØDSEL - DE VISE MÆND - FLUGTEN TIL EGYPTEN - I EGYPTEN - EFTERSKRIFT - JESUS OG NIKODEMUS - NIKODEMUS' FORSVAR - GRAVLÆGGELSEN -


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Den store fortælling - [top]
22.40/ 897 interaktivt - internet historie, bibels-

Indhold:
En interaktiv side med kunstnerens Edvard Jensens udsmykning af Ungdomsbyens Kirke, Statens pædagogiske Forsøgscenter, Rødovre. Den bibelske fortælling i meget enkel, karakterfuld streg. Tilsat en del underholdende net-medie-action.

På www: Undervisning på Folkekirken.dk; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelske kort - [top]
22.10/ 879 facts geografi, bibelsk

Indhold:
Henvisning til nettet.

På www: Bibelske kort; ; ; ;

¤

Mål

Bibel


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelens lande, et kig på kortet - [top]
22.10/ 28 samtale, facts geografien

Indhold:
kig på kortet - den grønne halvmåne mm.

Mål - en historisk, konkret forankring af de bibelske begivenheder i det orientalske kulturområde

Hvordan:
For eksempel kan fortællingen om Jakobskampen foranledige at Abrahams fødested i Ur udpeges, man taler om nomader, den grønne halvmåne - det vil sige den grønne halvmåne som kan tegnes henover de store flod-lande, Babylon og Ægypten - med en bue gennem Syrien. Eller tilsvarende, hvor den anden spids af halvmånen er inde i billedet - forbindelsen til Ægypten - forbundet med Josef/Moses-historierne.,


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En linie i bibelens historie - oversigt - [top]
22.00/ 652 fortælling, GT: lbh 0 Guds handlen i historien

Indhold:
Oversigt over de enkelte elementer i En linie i bibelens historie.

Se også Grafisk oversigt.
Illustration her: Den frelseshistorien "at a glance" - sådan som det var sædvane at bringe på bibelens titelblad. Chr. IIIs bibel.

Mål

Bibel


Tekst:
I begyndelsen skabte .. (korttekst) (Type: fortælli ng, GT: lbh 1)
I begyndelsen skabte .. 2 (Type: fortælling, GT: lb h 1)
Syndefaldet (Type: fortælling, GT: lbh 3)
Syndfloden (Type: fortælling, GT: lbh 3a)
Babelstårnet (Type: fortælling, GT: lbh 3b)
Isaks ofring (Type: fortælling, GT: lbh 4b)
Jakobs kamp (Type: fortælling, GT: lbh 4d)
Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) (Type: f ortælling, GT: lbh 5)
Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) (Type: fortælling, GT: lbh 5f)
Ægyptens ti plager (Type: fortælling, GT: lbh 5g)
Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. (Type: fortælling, GT: lbh 6b)
Moses og de ti bud (Type: fortælling, GT: lbh 6d)
Den aronitiske velsignelse (Type: fortælling, GT: lbh 6e)
Bosættelse, indvandring i Det forjættede land (Type:fortælling, GT: lbh 7)
Konger og profeter (Type: fortælling, GT: lbh 8)
Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) (Type: fortælling, GT: lbh 5)
Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) (Type: fortælling, GT: lbh 5f)
Ægyptens ti plager (Type: fortælling, GT: lbh 5g)
Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. (Type: fortælling, GT: lbh 6b)
Moses og de ti bud (Type: fortælling, GT: lbh 6d)
Den aronitiske velsignelse (Type: fortælling, GT: lbh 6e)
Bosættelse, indvandring i Det forjættede land (Type: fortælling, GT: lbh 7)
Konger og profeter (Type: fortælling, GT: lbh 8)
Gud som dommer (Type: fortælling, GT: lbh 9)
Jonas og hvalen (Type: fortælling, GT: lbh 9)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) - [top]
22.00/ 732 arbejdsark - redigeret historie, bibels-

Indhold:
Grafisk fremstilling af frelseshistorien gennem bibelen.
Hent ark.

Mål

Hvordan:
Se en linie i bibelens historie


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En linie i bibelens historie (lbh) - [top]
22.00/ 93 fortælling, GT: lbh 0 Guds handlen i historien

Indhold:
En række mere eller mindre udførligt nedskrevne og tolkende genfortællinger af bibelshistorie. Nedenfor et koncentreret sammendrag af den mulige linie.

Arbejdsark: Grafisk fremstilling og tekst.
Billede: Forsiden af Chr. IIIs bibel - allerede her kan frelseshistorien aflæses.

Mål at give en fornemmelse af det som kristendommen har set som frelseshistorien i bibelen, samt give typologisk forudforståelse for bestemte begivenheder eller begreber i NT - og begivenheder og begreber som bruges i de øvrige elementer her

Hvordan:
Jeg fortæller overvejende frit; dog kan man afbryde fortællingen og lade eleverne ved selvsyn læse særlige afsnit - for at give dem fornemmelse af gammeltestamentlig fortællestil og fortrolighed med at bruge bibelen. Måske er det en fordel med en fast rytme, at fx. et stykke bibelfortælling i en periode nogenlunde fast afslutter dobbelttimen. En grafisk fremstilling på Overhead transparent kan understøtte oplevelsen af en linie i historien.
Oversigt over elementer.

Tekst:
Jesus blev født i et folk, som kaldte sig jøder. De brugte også ældre navne om sig selv: Israelitter og hebræere. De første kristne, som var jøder, grækere, romere, arabere og mange flere, så en linie tilbage gennem jødernes historie frem til Jesu fødsel, liv og opstandelse, som er med til at fortælle, hvem Jesus Kristus er. I urtiden var skabelsen og paradis. Men det onde fik greb i menneskets sjæl og det gav sig mange udslag. Et af dem var hovmod. De ville bygge sig et tårn, som gik til himmelen. Babelstårnet. Men Gud stoppede projektet, forvirrede deres sprog, så de ikke længere kunne tale sammen, og folkene spredtes ud over jorden og talte hver sit sprog. Et af folkene var et nomadefolk. I grunden blot en stor familie. Abraham, Isak og Jakob var de første fædre, patriarkerne, som folket fortalte, de stammede fra. Folket vandrede rundt mellem oaserne og de fastboende, og hyppigt slog de sig ned i Det hellige Land (Kanaan, Palæstina, Israel). De fortalte, hvordan Gud havde sagt at det var deres land. En hungersnød drev dem til Ægypten. Der blev de et stort folk. Først havde de været velkomne gæster, efterhånden blev de nærmest slaver. På underfuld vis bliver de befriede. Gud fører dem gennem Moses, som var opdraget ved det ægyptiske hof, ud af landet. Moses modtager De ti bud på Sinaj-bjerg, samler folkets love, og leder dem i de 40 år, de må vandre rundt i ørkenen. At det ťtager så lang tid er en straf for at de igen og igen længes tilbage til Ægyptens kødgryder og guder, man i det mindste kan se. Efter Moses´ død slår de sig ned i Det hellige land. Men de mange fjender gør at de må vælge konger til at lede dem i kampen. De berømteste af dem er David, som samler riget, og Salomon, som bygger deres tempel (ca 1000 år f. kr.); men magt gør magtsyg. Kongerne bliver ikke bare ledere, men undertrykkere. Gud finder sig særlige talerør gennem de mennesker, som nu kaldes profeter. De kritiserer de rige og kongerne for deres magtmisbrug, og har store visioner om freds- og retfærdighedsriget, der skal komme, når Herrens egen kongesalvede (Messias, ristus) kommer. Han skal være så meget anderledes, at hvor han er, skal der være som i Paradis. Men år 587 f.kr. bryder det hele sammen. Babylons kejser erobrer hele området og folket, jøderne, deporteres til Babylon. De får 60 år senere lov til at vende tilbage til Jerusalem. Får lov til at genopbygge det ødelagte tempel. Men kun i meget korte periode er folket selvstændigt. Efter babylonerne besætter syrerne landet, efter dem kommer romerne. Jesus fødes. En gruppe jøder følger ham og tror han er Kristus. Han bliver henrettet som oprører, men efter hans død, møder disciplene ham igen som opstået af døde og de tror med fornyet styrke at han er Kristus - blot at hans rige er af en helt anden art end verdens kongers - og ikke bare et folks, men alles. Helligånden griber dem - og pinsedag samles mennesker med alle slags sprog og de forstår alle hvad disciplene prædiker om. Deres tro bliver til kristendom og Gud skaber sig herefter sit folk bagom og på tværs af nationer og sprog.

-ksf.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelen - færdigt ark - [top]
22.00/ 734 arbejdsark - redigeret bibel, autoritet, syn

Indhold:

Hent ark. (Redigeret udgave af Bibelen - som bibliotek

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Bibelen - [top]
22.00/ 27 læsning, GT og NT bibel, autoritet, syn

Indhold:
Bibelen anskues som et bibliotek. Læsning og bestemmelse af skriftsteders "faggruppe".

Tekstforslag med spørgsmål, se tekst.
Arbejdsark
Link til Bibellæserringens grafiske fremstilling af "bibelens bogreol".

På www: Bibellæserringens "bibelens bogreol"; ; ; ;

¤

Mål lære eleverne bibelen at kende som samling af meget forskellige skrifter, præget af forskellige faktorer.

Hvordan:
Fælles på hele klassen: Spørg frem til en forståelse af bibelens opbygning. Hvor mange bøger/skrifter består hhv. GT og NT af? Brug indholdsfortegnelsen - Hvor kender de B-I-B-L fra (bibliotek) = bogsamling. Hermed også forbindelse til faggruppe-
inddeling.
Hovedspørgsmålet er, hvad slags bog /bøger er de enkelte skrifter. Historie, videnskab, poesi? Autoritetsspørgsmålet ekspliceres muligvis ikke, men belyses ved at vise tidsbetingetheden og forskelligheden i genrerne.
De skal skrive hele faggruppebetegnelsen, ikke bare bogstav (NB. gælder ikke seneste udgave 99). Opgaven er svær, de bør arbejde sammen mindst to og to. De må gerne få at vide, at den er svær. Husk at insistere på at begge læser teksten inden svar forsøges - ikke noget med at man tager hveranden.
Gode hold kan faktisk klare det hele selv. Andre skal have en del hjælp. På forhånd fortælles at der er to eksempler på historiegenren (2. Kg. og Apg.), at profetafsnittet er svært at læse, og at de eventuelt skal se lidt i den omgivende tekst (for opdage hvem "han" er i Mk.
Evt. lyngennemgang bagefter også af den bibelhistorieske baggrund for de enkelte tekstudsnit - v hj. a den grafiske oversigt - evt. som Over-Head.

Tekst:
Bibelen

Faggruppeinddeling af bibelen


Man kan inddele bibelen i f. eks. 8 faggrupper.

A. Myter og sagn
Myter er fortællinger, som forklarer hvordan noget er sket eller blevet til engang ved Guds eller guders hjælp.
Sagn er eventyragtig historiefortælling.
B. Poesi
Digte og salmer

C. Historiestof
Israelitternes/ jødernes historie eller den første kristne menigheds historie

D. Evangelier
Fortællinger om Jesus, om hvad han sagde og gjorde

E. Profetstof
Nedskrevne taler, hvor profeter kritiserer eller roser folket og dets ledere. Taler om forholdet mellem fattig eller rig - eller udenrigs-politik - profeten siger hvad Guds vilje er

F. Lovstof
Israelitternes/ jø dernes love, regler for hvordan man skal leve, om erstatning og straf mm.

G. Breve
Breve fra ledere i de første kristne menig-heder, hvor de minder de kristne om, hvad de tror på, prø ver at få dem til at holde ud i modgang, og formaner dem til at handle rigtigt

H. Syner og Visioner
Forestillinger om det fantastiske der skal ske i fremtiden, når den gamle verden går under, og en ny genskabes

Hvilken faggruppe i bibelen hører følgende tekster til?
Skriv hele faggruppenavnet udfor - ikke bare bogstav

1)1. Mosebog 11,1-9........................................................ ........

2)2. Mosebog 21,22-27...................................................... ........

3)2. Kongebog 25,1-4........................................................ .......

4)Højsangen 4,1-7......................................................... ..........

5)Amos' bog 5,4-7......................................................... .......

6)Markus 11,15-17...................................................... .............

7)Paulus' 1. brev til Tessalonikerne 5,14-22........................................

8)Apostlenes Gerninger 2,43-47......................................................

9)Johannes Åbenbaring 21,1-5........................................................

arbejdsark er bibelens bøger opstillet som i et bibliotek. Find ved hjælp af svarene ovenfor udaf hvilke faggruppe-navne, der skal stå på de enkelte hylder.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-