Normer for samvær (07)

- vurdering af konkret godt og ondt, (spørgsmålet "Hvorfra kommer det onde" findes behandlet under temagruppen almene livsspørgsmål, enkelte etiske valg og afgørelser, politisk handlen i lyset af/i forhold til kristentro, konsekvenser i normalt samliv som følge af Jesu krav om efterfølgelse. (Der er som bekendt et vidt spillerum i den teologiske forståelse af sammenhængen mellem etik og tro - fra at der ikke kan faslægges konkrete etiske handlinger til at en fundamentalistisk opfattelse af bibelens formaninger mm. er gældende etisk).

Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)
Godt og ondt (collage - efterbehandling) (Type: samtale, arbejdsmappe)
Godt og ondt (collage) (Type: praksis, collage)
godt og ondt, foto-opgave (Type: praksis, foto)
godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) (Type: praksis, foto)
Godt og ondt (færdigt ark) (Type: arbejdsark - redigeret)
Godt og ondt (3+3 eksempler hver) (Type: samtale, tema)
Jante-loven /en helt anden slags lov (Type: dramatisering, samtale)
Næstekærlighedens motiver (Type: Baggrundsstof)
En tinmineby i Syd-Amerika (Type: læsning, GT, anden t.)
Hvem skal have hjertet? (Type: spil, etik-)
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. (Type: oplevelse, tavlen)
Vædderen (Type: oplæsning)
Høste og dele (Type: Basisstof)
Skak - men for en springer er der håb (Type: video)
Arcadia (Type: video (henvisning))
SORT PASSAGER (Type: video (henvisning))
Øen i fuglegaden (Type: video (henvisning))

Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) - [top]
07.03/ 728 arbejdsark - redigeret godt og ondt/ interesse

Indhold:
Ark med tekst og billeder vedrørende elementerne "Folkedrab i Ægypten" og "En tinmine by.."

Mål Gennem kontrast eller parallel at belyse spørgsmålet om godt og ondt og interesse.

Hvordan:
Se Folkedrab i Ægypten og En tinmine by..


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Godt og ondt (collage - efterbehandling) - [top]
07.03/ 22 samtale, arbejdsmappe godt og ondt

Indhold:
Efterbehandling af collager ud fra afkrydsningsskema: Udsagn om alle er enige, hele klassen er enig, næsten alle danskere, næsten alle mennesker.. om konkrete eksempler fra collagerne er hhv. godt eller ondt (Anvend eventuelt (færdigt arbejdsark)

Mål Yderligere overveje spørgsmålet om forskellige vurderinger af godt og ondt - hvad kan der ligge bag?

Hvordan:
Se Collager
Skriv liste af eksempler på godt og ondt fra collagerne på tavlen. Nogenlunde fuldstændige. Vælg 2 gange 5 eksempler ud på henholdsvis godt og ondt, både crazy og "normale". Den aktuelle statsminister, En avis med en et tydeligt politisk retningspræg, Kærlighed, Vold etc. Indskrives i skema, og konfirmanderne sætter krydser udfor de koordinerede antagelser "Næsten alle på holdet er enige.." (arbejdsark) etc. eleverne skal have nøje instruktion om at det er det udsagn, de hver især mener er gældende, der skal sættes kryds ud for. Ikke alle koordinater giver mening og og der kan sagtens skulle sættes flere krydser ud for samme sag.
Øvrige spørgsmål på arbejdsarket kan besvares under samtale.

Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Godt og ondt (collage) - [top]
07.03/ 21 praksis, collage godt og ondt

Indhold:
fremstilling af collager med aviser som ressource.

Mål lade konfirmanderne overveje spørgsmålet om godt og ondt i verden omkring dem

Hvordan:
(klip billeder, overskrifter, enkeltord ud af aviser og eventuelt blade, og lav bordvis (to og to) dels en collage af "ondt" dels en af "godt" - format fx. A-3) eventuelt nogle hold kun det ene andre kun det andet. Med én collage pr. gruppe på to (el. 3) varer forløbet i god ro ca 60. minutter. Det kan strammes til 45 minutter.
Inden de går i gang opstiller vi i fællesskab på tavlen en synonym-liste (ex. fra hold):
godt ondt
+ -
positivt negativt
himmel helvede
levende dødt
Gud Djævelen
lykkeligt ulykkeligt
sødt dumt
Tydeliggør at de to og to ved bordene skal tale sammen.
En avis pr. bord ad gangen. Collagerne efterbehandles følgende time evt. ved hjælp af arbejdsark - se: Efterbehandling.

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Jørgensen, Hans Anker (2000)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
godt og ondt, foto-opgave - [top]
07.03/ 452 praksis, foto godt og ondt

Indhold:
I små-hold fotograferer konfirmanderne eksempler på godt/dårligt - godt/ondt "ude i byen".

Mål at overveje godt/ondt som konkrete størrelser

Hvordan:
En dobbelttime til selve opgaven. Et år jeg med rimeligt held ladet forograferingen været en hjemmeopgave. Efterbehandling i følgende time.
Holdet deles i smågrupper på 3, måske 4. Holdene udstyres med engangskameraer. Der er 27 billeder - dvs. har man to undervisningshold kan man dele filmene. Bede grupperne i første undervisningshold at tage 6 billeder af "ondt/dårligt", 6 billeder af "godt". Andet undervisningshold tager så filmene færdige på samme måde. Det er vigtigt at gøre det klart at holdet skal tale sammen om, hvad de synes kan være eksempler, og de bliver enige om det.
Jeg har ideen fra Frederik Hjerrild - detaljerne i hvordan skal han ikke hænges op på!

Referencer:(s: - i :Enkeltelement Hjerrild, Frederik (2000)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) - [top]
07.03/ 467 praksis, foto godt og ondt

Indhold:
opsætning og vurdering af fotografierne - eventuelt ved hjælp af arbejdsark.

Mål

Hvordan:
Hvis man lader holdene montere billederne på en lidt pæn baggrund - A3 ark for eksempel, grå e.l. - kommer billederne til at se ret flotte ud. Og konfirmanderne blive stolte af resultatet. Det bliver med enkle midler så flot, at jeg uden betænkning har sat en plakat i våbenhuset, som inviterer alle til at gå ind i konfirmandlokalet på fotoudstilling. Konfirmanderne skriver en lille kommentar til hvert billede på opsætningsarket. "Godt - fordi cykler ikke forurener" osv. Billederne danner så grundlag for en diskussion om godt og ondt, om der er noget vi næsten alle er enige om - om der er noget, vi ikke er det. Skemaet på (til collageklip om godt og ondt kan fint anvendes.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Godt og ondt (færdigt ark) - [top]
07.03/ 727 arbejdsark - redigeret godt og ondt

Indhold:
Ark med skema til forarbejdning af arbejde med collager

Skitse af Duccio: Fristelsen i ørkenen.
Hent ark.

Mål

Hvordan:
Se: collager, fotocollager eller 3 x 3 spørgsmål.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Godt og ondt (3+3 eksempler hver) - [top]
07.03/ 588 samtale, tema godt og ondt

Indhold:
Samtaleudgave af godt og ondt - collageklip

Mål Vise at der er noget vi fundamentalt er enige om - og eventuelt på konkrete eksempler diskutere, hvad kan være årsag til uenighed om godt og ondt.

Hvordan:
Hver især skriver tre eksempler på hhv. godt og ondt - derefter laves en liste på tavlen, som viser sammenfald og forskelle. Diskussion af nogle af emnerne. (Stærkt forenklet udgave af Godt og ondt - collager


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jante-loven /en helt anden slags lov - [top]
07.09/ 191 dramatisering, samtale socialisering

Indhold:
Aksel Sandemoses Jante-lov sat overfor et positivt modstykke. Bruges eventuelt sammen med Jesus og synderinden.

Mål Vise at "lov" også er noget indre, en mekanisme.

Hvordan:
De to love læses vekselvis af to konfirmander på holdet (Lad snarest den "pæne" tage jante-loven og den frække den helt anden end omvendt!). Samtale om, hvordan det er at komme ind i en klasse hhv. præget af den ene eller den anden lov. Kan kombineres med Niels Malmros' film Kundskabens træ (1 time 45 min) - måske også med syndebukkemotivet.
99: er vi nået kvalmepunktet i brugen af Jante-lovs motivet?

Tekst:
Jante-Loven

Du skal ikke tro du er noget
Du skal ikke tro, du er lige så meget som os
Du skal ikke tro, du er klogere end os
Du skal ikke bilde dig ind, du er bedre end os
Du skal ikke tro, du ved mere
Du skal ikke tro, du duer til noget
Du skal ikke le ad os
Du skal ikke tro, du kan lære os noget

Og en helt anden slags lov
Du skal vide, vi andre regner med dig
Du skal vide at der altid er nogen der er afhængig af dig
Du skal vide at der er noget i dig, vi har brug for
Du skal vide at vi holder af dig
Du skal vide at vi også kender til at føle os mislykkede
Du skal vide at du hører sammen med os
Du skal vide at vi også kender til at blive til grin
Du skal vide at vi vil også gerne lære af dig

Hvor "står" jante-loven

Hvad dømmes og straffes af JANTE-loven?
Baggrundsstof:
Første sted jeg har fundet Jante-loven brugt er hos Davidsen: Komponenter til Kristendomsundervisning 1,(1970) s. 280, hvor mna også finder citatet "Jantes religion" - citeret fra "En flygtning krydser sit spor". Stjernebøgerne hhv. s. 86 og 222-4.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Næstekærlighedens motiver - [top]
07.10/1065 Baggrundsstof næstekærlighed

Indhold:
Jakob Holdts overvejelser om tolerance, angstens virkninger og i velforstået egeninteresse som det egentlige motiv for næstekærlighed. Fra en artikel fra hans hjemmeside "Amerikanske Billeder". (Indgår i "At åbne en Verden).

På www: Fra Amerikanske Billeder: Angst æder sjæle op; ; ; ;

¤

Mål

Tekst:
Om at rejse
Man lærer hurtigt at hvis man begynder af bekvemmelighed at sige nej til visse "ikke så spændende", "ulækre" eller direkte "farlige" personer, snyder man sig selv i sidste ende for kolossale oplevelser og man bliver hurtigt en del af de kræfter i samfundet, jeg betragter som negative.
Man ender nemlig med at diskriminere - som ung mod de gamle (det er jo sjovere at være sammen med andre unge), som hvid mod farvede grupper, som heteroseksuel mod homoseksuelle, som lovlydig mod alle dem, der er kommet ud på skråplanet eller f.eks. som vestlig demokrat mod tabu-belastede ofre for totalitære magtstrukturer som f.eks. KGB-spioner, Ku Klux Klan - og Nazi-medlemmer.
Begynder man at sige nej til blot et eneste individ kommer man uundgåeligt ud på et glideplan, hvor man ender med ubevidst at blive en del af de aktive kræfter, der står bag menneskelig ghettoisering - med al den vold og fremmedgørelse ghettoer og udstødelse altid fører med sig.
Så at rejse er altså et forsøg på at overvinde angst for medmennesket - en angst, der pludselig kan virke panisk overvældende, når man ser en person af "farligt" udseende stå derude i nattemørket på en øde strækning og bede om et lift... (En angst, som hyppigt) udmønter den sig i almindelig berøringsangst, der end ikke giver os lyst til at udforske eller interessere os for medmennesket - bortset fra i ugeblade og på film.
At sige ja til menneskene, man møder, uden undtagelse kan umiddelbart lyde som en form for næstekærlighed a la den barmhjertige Samaritaner og i sin konsekvens ender det da også uundgåeligt før eller siden i en form for kærlighed til næstemennesket.
Men udgangspunktet er og bør altid være ens egen selviske interesse: at man simpelthen snyder sig selv for uerstattelige oplevelser ved at sige nej til netop de mennesker der udfordrer én ved umiddelbart at forekomme som "farlige", "ulækre", "perverse", "tabubelagte" osv. og som netop i kraft af disse tabuer rummer de virkeligt grænseoverskridende oplevelser som "rigtige" rejser bør indeholde.
Jacob Holdt: Angst æder sjæle op.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
En tinmineby i Syd-Amerika - [top]
07.10/ 96 læsning, GT, anden t. godt og ondt

Indhold:
læseopgave "En tinmineby" - evt. med spørgsmål.

Mål Åbne øjnene for, at når vi ikke kan blive enige om hvad der er godt og ondt, skyldes det forskellig interesse.

Hvordan:
Kan knyttes sammen med Folkedrab i Ægypten. Se mulig opstilling til læseark.

Spørgsmål:
1) Er der noget du synes er godt i denne fortælling? [Skriv eksempler].
2) Er der noget af det, som er godt, som alligevel kan diskuteres - er det kun godt?
3) Er der noget som er ondt?

Tekst:
Indlæggelsestal faldet

ORURO, Bolivia. (2. årtusinde efter Kristus). Hidtil har gennemsnits-levealderen i tinminebyen ORURO været ca. 35 år. Der er nu udsigt til at dette forhold bedres. Årsagen til dødeligheden har været det dårlige sikkerhedsudstyr i minerne. Især har arbejderne manglet masker til at beskytte sig mod det fine metalstøv i minerne. De fleste bukkede under efter ca. 12 år i minerne. Når de blev syge blev de indlagt på byens hospital, som drives af en kirkelig hjælpeorganisation. Da hospitalsopholdet er gratis, og da der er stor arbejdsløshed i området, kunne det bedre betale sig for mineselskabet at skifte arbejderne ud - end at beskytte dem mod ulykker og tinstøv.

ŽPater Domingos arbejde
For to år siden begyndte den katolske præst Domingo en beskeden oplysningsvirksomhed i byen. Han indbød minearbejdernes ledere til kurser, hvor de lærte
forhandlingsteknik, og de lærte om deres rettigheder efter loven. De arbejdede med, hvordan de kunne organisere sig; og de lærte arbejder-beskyttelsesteknik. Minearbejderne har nu gennemført aktioner (strejker o.l.) mod mineledelsen for at få indført bedre beskyttelse af arbejderne i minerne, og de har allerede fået gennemført forbedringer. I følge byens hospital er antallet af indlæggelser begyndt at falde.

Artiklen har sit materiale fra Holger Lissner: Hjælp over alle grænser. DMS-forlag (år?).


Baggrundsstof:
Uddrag/genfortælling fra Holger Lissner: Hjælp over alle grænser, DMS forlag.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvem skal have hjertet? - [top]
07.11/ 917 spil, etik- etik

Indhold:
Spil, hvor eleverne som læger skal prioritere mellem forskellige patienter.

Mål Konfrontere eleverne med en ekstrem, etisk valgsituation (som den moderne teknologi har skabt flere af, men som altid har kunnet dukke op) og derigennem se menneskets pricipielle uerstattelighed.

Hvordan:
Det er et etik-spil, oplæg til en diskussion om "hvad er et menneske værd?" Konfirmanderne sættes i grupper. De er nu "læger" på X hospital. De har fem patienter, der alle venter på en hjertetransplantation. Men der er kun ét hjerte. Hvem skal have hjertet?
Konfirmanderne kan klippe et hjerte ud i rødt papir, der er deres stemmeseddel.
Først diskuteres i grupper, siden tages afstemningsresultatet op til fælles diskussion.
Kan krydres på forskellig vis.
Skaberen af elementet har også brugt det ved et møde med konfirmander og deres forældre sammen.
Det var højst udmærket til formålet.

Referencer:(s: - i :Enkeltelement: Hvem skal have hjertet? Arne Mårup (2001)

Tekst:
Hvem skal have hjertet?

I er en gruppe læger, der skal afgøre en vigtig sag.
I har fem patienter, der er meget syge og behøver et nyt hjerte. Problemet er, at I kun har ét hjerte.
Hvem skal have det?

Andersen. Lise Andersen er 40 år, arbejder på fabrik, er gift og har og to børn på 12 og 14 år. I sin fritid er hun træner i badmintonklubben, især for børn og unge mennesker. Mange synes, at hun er noget af en sur mokke.

Børge Bertramsen. Bertramsen er træner på fodboldlandsholdet. Det går rigtig godt for fodboldlandsholdet lige nu, og mange mener, at det er Bertramsens skyld. Måske kan landsholdet vinde EM med Bertramsen som træner. Bertramsen er 59, er skilt og har to voksne børn. Ryger.

Christensen. Erik Christensen er direktør for et stort firma. Firmaet går vældig godt og har skabt arbejde til en masse mennesker i jeres by. Mange mennesker er afhængige af de penge, de tjener på Christensens fabrik. Andre i firmaet vil lukke det og flytte til udlandet, men Christensen vil beholde det i jeres by. Christensen er 62 år, gift og har voksne børn.

Davidsen. Ingrid Davidsen er 25 år og invalidepensionist. Ingen børn, men vil gerne have det. Foruden sin hjertefejl har Ingrid Davidsen også en muskelsygdom, så hun går dårligt og kan ikke arbejde. Hovedet fejler dog ikke noget, og hun kommer meget i en klub med især andre handicappede. Vennerne kan godt lide hende, fordi hun plejer at være i godt humør.

Ebrahim. Abdullah Ebrahim er 36 år og indvandret fra Tyrkiet. Har boet i Danmark i 10 år. Han har arbejdet på fabrik, men lige nu er han arbejdsløs. Han har kone og fem børn. Han taler ikke særlig godt dansk, men alle er enige om, at Ebrahim er en flink fyr og en god nabo.

Jeres opgave er nu at skrive en liste over hvem I synes, der skal have hjertet.

Skriv rækkefølgen ned på alle fem - hvem skal først, og hvem er nummer to osv. (sæt nu den første døde, eller der kom et ekstra hjerte). Skriv en kort begrundelse ud for hver eneste - hvorfor og hvorfor ikke. Hvilke grunde bruger I, når I skal vælge?


Lægerne på ..... hospital indstiller følgende til hjerteoperation:

Lise Andersen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Børge Bertramsen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Erik Christensen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Ingrid Davidsen som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________

Abdullah Ebrahim som nummer_____. Begrundelse: ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________ ______________________________________________________________ __________________


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. - [top]
07.15/ 168 oplevelse, tavlen efterfølgelse

Indhold:
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Karl Marx - eller anden politisk provokerende person

Mål Rokke ved billedet: den sødladne Jesus, og få sat til diskussion, hvad fordres der af et menneske.

Hvordan:
Skriftstedet skrives på tavlen; derefter Madonna, Jesus og Osama Bin Laden i en liste for sig. (2004: Jeg er gået over til at finde den som i medieoffentligheden er det "ondes" repræsentant. (Der kan blive god lejlighed til diskutere rimeligheden i overhovedet at udråbe enkeltpersoner til så store ting). Eleverne spørges om hvem de tror, der er ophav til ordene. Jeg laver ofte en afstemning. Stemmerne fordeler sig typisk ligeligt mellem de tre muligheder.
Den rette udpeges. Teksten læses i NT. Vi diskuterer, hvad meningen kan være. Er der noget, der er større end familien, ja end en selv, som kan kræve at man handler, så det måtte kunne opfattes som had?
Det hele kan fortælles som om der er tale om en graffiti.
Eleverne er som regel tilpas forargede. Ordet hade foreslås forstået som: "handle som om han hader". En samtale kan lede frem til eksempler, hvor det kan være rigtigt, at et menneske må handle, som om det hader, også mod de nærmeste. Eksempel: en datter af en fabrikant, som producerer stærkt forurenende ting, melder sig ind i den lokale miljøgruppe.
Se og inddrag eventuelt paralleller: Mt. 10,37f = det mere afsvækkede "ikke elske mere" i stedet for "hade"
Se også Mt. 8,21-22 Om at få lov til at begrave sin far.

| Luk. 14, 26- Teksten | Mt. 10, 37-f Teksten | Mt. 8, 21-22 Teksten | Mt. 12, 46-50 Teksten


Tekst:
Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min tilhænger. [92: discipel].
Luk. 14,26


Baggrundsstof:
For antikkens menneske eksisterer følelsen ikke isoleret, handlingen er draget med ind (Johannes Sløk(hvor?)). Jesus taler ikke om at man skal gå at nære en følelse i sit indre. Men at der kan blive tale om at handle sådan, at det kun kan opfattes som had af de implicerede.
Da det er familien, den dengang mest fundamentale enhed i samfundet, man kan fordres at forholde sig sådan til, er det stadig et stærkt og provokerende udsagn.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Vædderen - [top]
07.30/ 409 oplæsning skyld

Indhold:
Læsning af Cecil Bødker: Vædderen

Mål at anskueliggøre hvad skyld eller ansvar er/kan være; diskutere er noget nogens skyld, har man ansvar

Hvordan:
Tager ca. 18-20 minutter. Vejledning i Andreas Davidsen: Komponenter til Kristendomsundervisning (1970), s. 303 NB mange tror at højtlæsning er = afslapning, må ikke tolereres. Kombination med fortællingen om Kain og Abel nærliggende.
Teksten findes i Cecil Bødkers novellesamlingen "Øjet" og i Davidsens Undervisningsvejledning se nedenfor.

Referencer:(s:66 - i :Undervisningsvejledning til Arbejdsbog om kristendom Davidsen, Andreas (1975)

| 1 Mos. 4, 1-12 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Høste og dele - [top]
07.40/1134 Basisstof høst

Indhold:
Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at høste så tæt at den fremmede og fattige ikke kan høste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.

Mål

| 3 Mos. 13, 19- Teksten | 5 Mos. 24, 19- Teksten


Tekst:
Marken er mejet, og høet er høstet,kornet er i laderne, og høet står i hæs.Frugten er plukket, og træet er rystet,og nu går det hjemad med det allersidste læs.Rev vi marken let,det er gammel ret,fuglen og den fattige skal også være mæt.Rev vi marken let,det er gammel ret,fuglen og den fattige skal også være mæt.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Skak - men for en springer er der håb - [top]
07.70/ 436 video protest

Indhold:
Niels Johansens drama video-filmet. Opført af Amatører.

Mål

Hvordan:
- videofilmen er let forståelig, måske næsten for let. Holdet følger godt med, men "pinlighedstærsklen" overskrides undertiden. Spørgsmål: befinder kirken sig uden for grænsen i forhold til normalsamfundet. Er normalsamfundet et maske-samfund?


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Arcadia - [top]
07.80/ 818 video (henvisning) etik

Indhold:
Film, 12 minutter: kort beskrivelse på nettet

På www: Præsentation på skolekirke.dk; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
SORT PASSAGER - [top]
07.80/ 820 video (henvisning) etik

Indhold:
Video på 12 minutter. Kort beskrivelse:

På www: Sort Passager. Beskrivelse på skole-kirke.dk; ; ; ;

¤

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Øen i fuglegaden - [top]
07.80/ 851 video (henvisning) næstekærlighed

Indhold:
Film fra 1997. 107 min. Video til private, kan kun ses i biograf. Kort beskrivelse: WWW

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-