Menneskesyn (06)

- identitet, produkt eller..?, påvirkning, gudsbilledlighed, legeme - sjæl - ånd (fysisk - psykisk - åndeligt), plads i kosmos. Om den etiske forpligtelse, se Normer for samliv.

Menneskerettigheder (Type: samtale)
Hvad er du? (Type: samtale, tema)
Navn og identitet (Type: samtale)
Hvad påvirker os? 1 (indledende forløb) (Type: praksis, collage)
Hvad påvirker os? 2 (Type: praksis, collage)
Hvad påvirker os? 3 - Øje collage fra net (Type: praksis, collage)
Intet menneske er en ø (Type: Basistekst (kirkeh.))
Skæbne (Type: oplæsning, digt)
Hvad er et menneske, at du tager dig af det (Type: samtale)
Kosmos og os (Type: læsning, tekst)
Stjernehimmelen. En drøm (Type: læsning, tekst)
Et rustfrit tandhjul (Type: læsning - tekstcitat)
Marionetdukkeføreren (Type: billed-iagttagelse)
Om rockeren L. (Type: læsning, tekst, avis)
Skyld (Type: læsning, tekst)
Spejlinger (Type: tekst)
Spejlkabinettet (Type: tekst - litt. citat)
Liv eller Død - et teknologisk valg? (Type: video (henvisning))
Livets vand (Type: video (henvisning))
Noget skønt for Gud (Mother Therese) (Type: video (henvisning))
Abort - et ensomt valg (Type: video (henvisning))
Kundskabens træ (Type: video)
Når staten slår ihjel (Type: video (henvisning))

Menneskerettigheder - [top]
06.01/ 254 samtale politik

Indhold:
Udfra skabelsen i Guds billede og forpligtelsen til at tage vare på jorden en samtale om eventuelle rettigheder, som vi mener medmennesket må have.

Mål Uddybe fornemmelsen for, at det vi tror om skabelse, har betydning i det liv vi kender omkring os - i den verden vi møder i massemedier og dagligliv.

Hvordan:
.. 1. Mos. 1,27-30 repeteres . spørgsmål: hvilke rettigheder, synes eleverne er fundamentale for mennesker? Både ud fra synsvinklen skabt i Guds billede, dvs skabt lige og udfra synspunktet, mennesket skal herske (= tage vare på) . og formålet med planterne: at de skal være til føde. Er det for "fundamentalistisk" at lade spørgsmålet på et tidspunkt dukke op - som en tankevækker: er det en menneskeret at få sin daglige ration kød? Når en liste af rettigheder er lavet, spørges efter konkrete steder i verden, hvor bestemte rettigheder overtrædes.
Dette kan følges op med en særlig gudstjeneste Lys og menneskeret

| 1 Mos. 1, 27-30 Teksten


Baggrundsstof:
En enkelt side på nettet: WWW. Tekst og billeder i anledningen af tilblivelsen d. 10. december 1948.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad er du? - [top]
06.02/ 154 samtale, tema identitet

Indhold:
En samtale udfra spørgsmålet "Hvad er du?" ( i stedet for hvem er du).

Mål Udgangspunkt i spørgsmålet "hvad" (fremfor hvem) er mere objektiverende, åbner også forståelsen for hvad, der kan bestemme et menneske. Kan give bevidsthed om, at det man primært bestemmer som et menneskes identitet kan være forskelligt på forskellige tider i historien.

Hvordan:
Man spørger sig frem:
Et hold svarer fx. sådan: en person (art), pige/dreng (køn), skoleelev (arbejde/stilling i samfund), intelligent (egenskab), mig (), dansk (nationalitet), -- 'søn/datter af' måtte foreslås (slægtsbestemmelse), ligeledes 'stjernetegn' (kosmisk bestemmelse?) - kategoriseringerne i parentes taler vi os frem til efter de konkrete bud er givet.
Religion er også svar "Hvad er du?" - men det er sjældent det første, de kommer i tanke om.
Under tiden skal man sætte situationen, for at få ideerne frem. Fx. du er til en fest, der falder spørgsmålet: Hvad er du? Her vil stjernetegnet ofte melde sig. En anden samtalesituation: "Jeg er muslim - hvad er du?". Eller du er voksen, og bliver spurgt: "Hvad er du?" Advokat eller sådan noget. Arbejdsløs? Anledning til yderligere samtale om identitet: dur arbejdssituation som udtømmende identitetsbestemmelse.
Evt. diskuteres til hvilke tider hvilke identitetsbestemmelser, har været vigtigst (slægten, nationen, religion, arbejdet, stjernetegnet).


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Navn og identitet - [top]
06.03/ 272 samtale identitet

Indhold:
Samtale om betydningen af hver elevs navn, samt den eventuelle historie som ligger bag at han/hun fik netop dette navn.


På Babynamer.com findes enkelte navnes betydning (engelsk-amerikansk, men meget all-round))
Fortegnelser over navnedage findes ligeledes på nettet, se fx nedenfor.

På www: Babynamer - navnes betydning; ; ; ;

Mål få eleverne til at overveje eller opleve sammenhængen mellem navn og identitet.

Hvordan:
Kan bruges både helt til indledning - eller i forbindelse med tema: Identitet. Eleverne spørges en for en om de kender dels historien bag det, at de har netop deres navn, dels om de ved hvad navnets betydning er. Navnenes betydning har man udforsket på forhånd. Nu-dansk ordbog, Gads bibelleksikon er gode at ved hånden til yderligere opslag. Undersøgelsen giver også en opdagelse af kulturel identitet: man erfarer hvor mange navne, der har hebraisk (bibelsk) rod - ser den overvejende betydning af de nordiske (de er ofte krigeriske, hvilket de dog ikke er ene om). Husk at tage højde for at en del ikke lever med de oprindelige navngivende forældre - hvilket ikke svækker interessen, men stiller krav til åbenhed i formuleringen af opgaven, når det gælder efterforskningen af tilblivelsen af deres eget navn. Som regel kender de færreste betydning eller individuelle historie bag - men spørgsmålet optager dem under alle omstændigheder. Hele forløbet forbindes let med "Livets Cirkler"; og der er mange lejligheder til en hurtig reference til et navns betydning undervejs senere i undervisningen.
Kaldelsen af disciplene hos Johannes kan bringe forholdet mellem navn og identitet til overvejelse.

Baggrundsstof:
På nettet findes en hjemmeside om navnes betydning: WWW Enkelte navnes betydning (især engelsk-amerikansk)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad påvirker os? 1 (indledende forløb) - [top]
06.03/ 160 praksis, collage identitet

Indhold:
Samtale om hvad og hvem der påvirker os til at være dem, vi er, og mene det, vi gør.

Mål

Hvordan:
Konfirmanderne spørges i en time inden det egentlige forløb om, hvad der påvirker dem til at være den, de hver især er. Man laver en liste på tavle i blandet orden. Alt efter opmærksomhed kan man forsøge en kategorisering sammen med dem (ellers foretage den selv).
- se Hvad påvirker os 2


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad påvirker os? 2 - [top]
06.03/ 161 praksis, collage identitet

Indhold:
collager i 7-8 felter, hver med sin kategori af påvirkende faktorer, klippet fra aviser ol.

Mål at få eleverne til at overveje, hvad og hvem der former vores identitet, eventuelt (også) for at få et udgangspunkt for at tale om evangeliske modbilleder (modbilleder, sd)

Hvordan:
Forberedt ved at holdet er spurgt, hvad og hvem der påvirker dem til at være dem de er, påvirker deres liv. (Se Hvad påvirker os 1)
Svarene listes på tavlen og lader sig som regel ordne i fx. 7-8 kategorier: 1)nære autoriteter: forældre, kammerater, familie, 2)Fjenere autoriteter: politikere, skole, lærere, (præster!). 3) Boligmiljø, natur, fritidsinteresser, sport ol. 4) arbejdsmarkedets krav, fremtidsmuligheder 5) massemedier: aviser, TV, bøger, video, tegneserier. 6) reklamer. 7) Idoler. 8) (angst for) krig, vold, ulykker - storpolitik.
Følgende time klipper holdet gruppevis collager, hver gruppe én collage til én kategori, til en samlet collage (Størrelse når enkeltcollagerne er samlet mindst 2 A3 ark). Opgave for hver gruppe. Lav på deres udsnit af helheden en collage som med tekst, enkeltord, billeder giver udtryk for påvirkningen fra den givne kategori (skrevet systematiseret på de enkelte collageudsnit forud). Husk at give nøje instruks: sådan at collagen ikke kommer på bagsiden, er orienteret rigtigt op-ned osv. De skal pga. collagens relativt lille størrelse især finde mindre og mange enkeltdele.
Det kan formes så det ligner et øje, med individet, som faktorerne påvirker, i pupillen. Mt. 6,22-23 findes og læses - derefter kan man tale om, hvorvidt det i kristendommen kunne handle om at få nye "billeder" (modbilleder) at se verden igennem. Se eventuelt Øjet er legemets lys
(Snedronningen er en mulighed til at illustrere den ødelagte synsevne, sammen med Mt. 7,1-5.)
Klik på billedet for at se eksempel i større udgave.

| Mt. 6, 22- Teksten | Mt. 7, 1-5 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad påvirker os? 3 - Øje collage fra net - [top]
06.03/ 974 praksis, collage identitet

Indhold:
Collage fremstillet som i Hvad påvirker os 1 og 2 og - men med billedmateriale fra nettet.

Mål

Hvordan:
Forberedelse er som Hvad påvirker os 1 og 2.

Til forskel fra "Hvad påvirker os 1/2" fremstilles collagen ikke ved klippe-klistre fra aviser og blade, men af billeder og logoer hentet på nettet. Slutredaktøren skal helst have et rimeligt godt billedbehandlingsprogram - jeg anvender "Fireworks". Med det kan man trække og tilpasse enkeltbilleder ovenpå et grundbillede (det opdelte øje). Man kan trække billederne direkte fra en ene åbne billedfil til den anden, og man kan vride og vende dem - alt sammen praktisk, når man skal lave en collage. Det ligner meget at klistre og klippe - og så kan man tilmed forstørre og formindske.

Udover at have aftalt kategorierne for lagkagestykkerne i øjet skal man også tale med eleverne om søgeord - det er her fårene skilles fra bukkene på nettet. Søg med den rigtige ordkombination, og du skal finde - og der skal anvendes engelsk (tysk og fransk giver også resultater).

Det at finde billederne kan være hjemmearbejde - hvis hjemmet har pc og netforbindelse. Hvis der er tale om hjemmearbejde, kan man ikke regne med at eleverne selv kan lave billedredaktionsarbejdet. Opgaven kan være for en gruppe eller en enkelt elev at finde 5-7 billeder og/eller logoer, som de/han/hun mener dækker kategorien. Disse skal så mailes til underviseren, som enten selv må redigere - eller man kan med eleverne redigere enten alene eller sammen med en edb-kyndig /billedarbejdekyndig kollega/medarbejder i en fælles undervisning på pc'erne.

Praktisk vedrørende billedsøgning. Anvend Google (www.google.com) eller Altavista (www.altavista.com) - deres funktion for billedsøgning. Den er tilgængelig fra åbningssiden. Brug thumbnail billederne, som fremkommer umiddelbart på skærmen, når man har indtastet de relevante søgeord. Højreklik på billedet, brug funktionen "Gem billede som.." Gem i en mappe, som kan findes igen og hvor der ikke er en masse uvedkommende billeder. Thumbnail billederne fra søgemaskinen har en passende størrelse til en collage, som den her anvendte - måske skal de formindskes lidt. Man behøver altså ikke at åbne siden, hvor billedet forekommer - det sparer meget tid.

Samarbejde mellem flere elever er en fordel. Det er vigtigt at opgaven medfører samtale om, hvad der påvirker - så man bør tilskynde at eleverne diskutere hvilke ting der skal indgå i collagen. Der er uden tvivl større fare ved arbejde ved nettet for at man bare tager de hurtigste løsninger - så snart man bare har fundet noget, plottes det ind. Sidder man med aviser og har samlet sig en stak billeder og overskrifter er der nok større chance for refleksion.

Det er oplagt at en collage kan lægges på en hjemmeside - kirkens eller skolens. Man er meget velkommen til at bruge de forklarende tekster i "At åbne en verden.." (Præsentation på WWW)www.kristendomsku ndskab.dk


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Intet menneske er en ø - [top]
06.10/ 533 Basistekst (kirkeh.) fællesskab

Indhold:
Citat af John Donnes Meditationer

Mål

Tekst:
I begyndelsen af 1600-tallet levede der i England en godsejer ved navn John Donne. Han skrev bl. a en bog, som hedder Meditationer. Engang ligge han syg og han hører i nærheden en klokke klemte - og han skriver:
Måske er han, for hvem klokken ringer så syg, at han ikke ved at den ringer for ham. Og måske tror jeg mig selv så meget mere rask end jeg er, at de som er omkring mig og ser min tilstand, måske har sørget for at den ringer for mig, og jeg ved den ikke.
Kirken er katolsk, universel, det samme er alle hendes handlinger: Alt hvad hun gør, vedrører alle. Når hun døber et barn, vedrører den handling mig, for det barn bliver derigennem forbundet med det hoved, som også er mit hoved, og indpodet på det legeme, hvoraf jeg er et af lemmerne. Og når hun begraver et menneske vedrører den handling mig.
Hele menneskeslægten skyldes én forfatter, og udgør ét bind. Når et menneske dør, bliver ikke et kapitel revet ud af bogen, men oversættes til et bedre sprog, og hvert eneste kapitel skal således oversættes. Gud anvender mange oversættere. Visse stykker oversættes af alderdom, visse af sygdom, nogle af krig, andre af retsvæsenet. Men Guds hånd er i hver oversætter, og hans hånd skal indbinde alle vore splittede ark igen, til det bibliotek, hvor hvert bind skal ligge åbent for alle de andre.
Intet menneske er en ø ganske for sig selv. Ethvert menneske er et stykke af kontinentet, af fastlandet. Hvis en jordklump skylles bort af havet, så mindskes Europa, lige så vel som var det et helt forbjerg, eller dine venners Herresæde, eller dit eget. Ethvert menneskes død mindsker mig, fordi jeg er meddelagtig i menneskeheden. Og derfor, send aldrig bud for at erfare, hvem ringer klokkerne for, for de ringer for dig.


Baggrundsstof:


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Skæbne - [top]
06.10/ 361 oplæsning, digt skyld

Indhold:
Morten Nielsens digt Skæbne.

Henvisning til teksten på nettet.

På www: Skæbne. Morten Nielsens digt; ; ; ;

Mål Til overvejelse af hvordan vi bliver den vi er, hvordan vi har ansvar for hvordan hinanden bliver.

Referencer:(s:1 - i :Efterladte digte Nielsen, Morten (1945)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad er et menneske, at du tager dig af det - [top]
06.10/ 156 samtale Guds omsorg

Indhold:
Læsning af Sl. 8 - kan kombineres med andre elementer - se henvisningerne.
http://www.ntnu.no/NTNU/old/du/1996/nr.12/Skriket.jpg

På www: Edvard Munch: Skriket; ; ; ;

Mål Den bibelske salme kan danne basis for en overvejelse om det overskueligere/ anskueligere verdensbillede gør eksistensspørgsmålet "lettere" i forhold til et moderne.

Hvordan:
.. salme 8 kan læses i forbindelse med Den røde tråd. Og Willusens Naturskræk kan eventuelt bruges som kontrastbillede. Et andet brugeligt kontrastbillede vil Edvard Munchs Skriget være. Kan også bruges sammen med elementet: Uendelighedens rædsel

| Sl. 8, 1-10 Teksten


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kosmos og os - [top]
06.11/ 622 læsning, tekst skabelse

Indhold:
Omarbejdet Thor-Nørretranders citat

Mål

Hvordan:

Tekst:
Kosmos og os

(Kosmos er et andet ord for universet).

Vi må lære af de oprindelige, veltilpassede kulturer: samler- og jægersamfundene. Eskimoerne levede af hvalerne, såvel som moderne industrier gør det. Men eskimoerne dræbte ikke flere hvaler end hvalbestanden kunne tåle. De have sange om hvalerne og forsøgte at forstå deres bevidsthed. Eskimoerne elskede de hvaler, der var deres livsgrundlag.
Moderne hvalfangere har udryddet visse hvalarter. Uden at forstå deres sange, udviklet gennem millioner af år; de har lavet parfume af dyr, som har jordens største hjernekapacitet.
Denne holdning er ikke holdbar. Mennesket er en dominerende kultur på jorden, men savner forståelse for vores afhængighed af det øvrige liv på vores planet og af hele universet.
Vi forstår ikke hvordan vi selv er tilpasset til kosmos.
Vi passer til kosmos, men vi passer ikke på kosmos. Derfor er vores egen livsart truet.
Vor verdens fremtid afhænger af om vi forstår vores plads i kosmos.

Tor Nørretranders
Samvirke 1983
(Let omarbejdet)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Stjernehimmelen. En drøm - [top]
06.11/ 631 læsning, tekst skabelse

Indhold:
En drøm - genfortalt eller læst. Kan kombineres med Hvad er et menneske og/eller uendelighedens rædsel.

Mål

| Sl. 8, 1-10 Teksten


Tekst:
Jeg så stjernene på himlen. Disse uendeligt fjerne, lysende prikker. Jeg havde i drømmen den fulde viden om de enorme afstande mellem de enkelte stjerner og om hvordan det, som så ud som en enkelt stjerne, kunne være hele stjernesystemer. De var fjerne lys uden varme. Da skete det, at de blev flere, fortættede sig til billeder. På samme måder som årtusinder har lært os at se stjernebilleder, men de streger som vi ellers måtte trække på et kort, stod i drømmen lysende på himlen. Himlen blev en på engang sær og dog fortrolig billedhvælving. Sær var den, fordi den nu var et underfuldt mylder af billeder, ganske anderledes end de traditionelle stjernebilleder, uden tvivl min personlige psykologis og mytologis billeder. Fortrolig var den, fordi himlen modsat før lyste af betydning. En betydning jeg godt nok ikke forstod, men der var mening tegnet på himlen.
-ksf.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Et rustfrit tandhjul - [top]
06.12/1079 læsning - tekstcitat socialisering

Indhold:
Kinesisk ideal-ungs bekendelse

Mål

Tekst:
"Jeg vil være et rustfrit tandhjul i socialismens hjul", skrev Lei Feng i en dagbog som blev trykt i millionoplag under Kulturrevolutionen (1966-76). "Jeg lever for at tjene folket af hele mit hjerte".
Kanoniseret af Mao
De kinesere, der gik i skole under Kulturrevolutionen, ved alt om Lei Feng. Han var en ganske almindelig soldat, der af Mao Zedong blev kanoniseret som et eksempelt til efterfølgelse for alle. Skolebørn skrev digte om ham, der blev holdt udstillinger om hans liv, og der blev oprettet studiegrupper til at forske i hans tanker.
Da Mao Zedong døde, og Deng Xiaoping lidt efter lidt overtog rollen som Kinas stærke mand, forsvandt også Lei Feng. Men nu er han atter nyttig.
Kilde: Information


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Marionetdukkeføreren - [top]
06.12/ 252 billed-iagttagelse magt

Indhold:
Betragtning af billede af marionetdukkefører

På www: Marionetdukkefører; ; ; ;

Mål At få eleverne til at overveje om der er magter, der styrer ens tilværelse, af hvad art de er. Er det Gud?

Hvordan:
Billede af marionetdukkeføreren bruges fx. som en af de tre billeder, som konfirmander/elever skriver egen billedmeditation til. Eksempler nedenfor.
Marionetdukke-billeder findes i mængde, søg via google "string puppet" eller "marionette".
Eller man kan spørge til elevernes umiddelbare association, når de ser en marionetdukke og tænker den som billede på et menneske - hvad betyder det? Nogle tænker på at mennesker føres af mangeforskellige tråde, eventuelt kræfter og magter - andre associerer til Gud, ofte med protest - Gud fører ikke mennesket som en marionetdukke. Den ofte af Thorkild Grosbøll fremdragne "Gud på snoreloftet" kan diskuteres. Og bringe spørgsmålet om Guds almagt på bane.

Tekst:
1)
Kære Gud. Jeg beder dig hermed at udrydde al undertrykkelse, så ingen styre som marionetdukker. Jeg beder dig hermed at gøre det.
2)
Kære Gud.Mange mennesker føres af forkerte "snore" og af så mange forskellige at personen bliver helt splittet. Ingen mennesker bliver ført af kun rigtige snore, altså er der heller ingen fejlfrie mennesker. Det er både godt og ondt, for derfor kan ingen kun kritisere andre, der er også altid noget at kritisere hos dem selv. Der er så mange onde bånd, som fører mennesker i nød, ud over afgrunden. Men jeg tror på at alle mennesker kan reddes eller hjælpes. På grund af alt det onde kan man godt miste modet og troen på at det hele "ender godt". Det kan føre til mere ondt, en ond cirkel....Hjælp os Gud, at leve så der bliver mening med at være her.


Baggrundsstof:
Et velegnet billede: Eberwein: Marionetspilleren, Kaj Mogensen: Da Kristendommen begyndte. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk 1979, s. 57


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Om rockeren L. - [top]
06.12/ 289 læsning, tekst, avis socialisering

Indhold:
Avisklip om rockers historie - (psykologisk set)

Mål

Tekst:
Da han var 13 år, blev L.'s mor alvorligt syg og blev indlagt. Året efter døde hun. Samtidig døde drengens kæledyr. Han havde mistet de to han elskede mest. Midt i den sårbare alder mellem barn og voksen, hvor man har særligt behov for støtte.
Det fik afgørende indflydelse på drengens opvækst og karakter. Middelklassehjemmets materielle kår var stadig gode. Men han led af mangel på følelsesmæssig kontakt og omsorg og begyndte at søge sammen med grupper, han så op til. Jævnaldrende og lidt ældre, der så ud til at kunne klare alt uden at vise følelser. Han endte i rockergruppen "Black Sheep" der holder til på Køge Bugt-egnen.
Den 12.november i fjor trængte den nu 25-årige L., kaldet "Birk", sammen med fire andre rockere ind i hjemmet til 19-årige M. og den 24-årige N. Han terroriserede den unge pige fra vid og sans og affyrede på klods hold et pistolskud ind i N's ansigt. Ofret var død på stedet, og i torsdags faldt Østre Landsrets dom over L.: 16 års fængsel.
Den overlæge, som undersøgte "Birk" på det psykiatriske hospital i Nykøbing Sjælland ser en direkte linie mellem tabet af moderen og kæledyret 13-årig og L.'s senere rockerkarriere.
L. er normalt begavet, men følelsesmæssigt forarmet og usikker på sig selv, hedder det i lægens erklæring. Udadtil har han levet op til rockernes ideal om den barske optræden. Men udenfor gruppen er han inderst inde blød. Han er præget af hang til at kompensere for sin usikkerhed ved selvhævdende optræden.
En helt uforklarlig og ulykkelig kortslutning sagde L.'s forsvarer om drabet.
Kilde: Søndags Aktuelt, 2.9.1984.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Skyld - [top]
06.12/ 360 læsning, tekst skyld

Indhold:
fotomodels talestrøm om den skyld, hun indser hun pådrager sig ved at give folk behov, som de egentlig ikke har

Mål

Hvordan:
Citatet kan bruges til at samtale om hvad skyld er. Er fotomodellens handling noget der er så alvorligt, at det kan bære betegnelsen "skyld". Er hun så alene om den?

Referencer:(s:145 - i :Kvindernes Bog Rex, Jytte

Tekst:
"Man snyder jo folk enormt meget, når man står foran kameraet. Man står der og ser yndig ud i et eller andet forfærdeligt tøj, man står og giver folk behov, som de slet ikke har. Man får dem til at gå hen og købe make-up og ting og får dem til at opføre sig på en unaturlig måde. Altså, jeg er begyndt at tvivle på, om det er rigtigt det jeg gør [som fotomodel], men så kommer det hele tiden: jamen, for helvede, du er jo fri, du ville ikke i noget andet job kunne tjene så mange penge om måneden. Men i virkeligheden burde man jo, lige så snart man begyndte at føle en smule skyld, trække sig tilbage. Jeg mener, hvis folk følte lidt skyld, så kunne det jo være det ville hjælpe lidt på det hele. Selvfølgelig er det de store bagved der trækker i trådene, men i virkeligheden er det også ens egen skyld, når man bliver klar over at det er forkert (det man gør). Jeg er enormt taknemlig over at jeg har den følelse nu. jeg bliver nok ved lidt endnu, men en dag vil min interesse sikkert fæstnes på noget andet, så vil jeg virkelig gå i gang med noget, og så kommer pengene heller ikke til at betyde spor."

Sådan fortæller en fotomodel et sted (Kvindernes Bog, Jytte Rex, s. 145


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Spejlinger - [top]
06.40/ 495 tekst identitet

Indhold:
Tekst om erfaringen ved spejlet: Hvem er jeg egentlig? Forestillingen om gudsbilledet.

Mål

| 1 Kor. 13, 9-12 Teksten


Tekst:
De fleste kender det mærkelige at blive overrasket af sit spejlbillede. For eksempel i et butiksvindue. Et kort øjeblik ser man sig selv som en fremmed. "Hvem er jeg egentlig?" kan man så i næste øjeblik spørge. Sludder, tænker man, og går videre. Men nogle gange bider spørgsmålet sig fast.
Hvem er vi? Hvordan skal vi finde ud af det? I det stumme spejl på væggen, som er mest gådefuldt, når vi er i tvivl?
Kristendommen taler om et helt bestemt billede, som skal spejles frem. Vi kan forestille os, at billedet er allerinderst inde. Første Mosebog i Bibelen fortæller, at Gud skabte mennesket, mand og kvinde, i sit billede. Det er dette Guds billede i os, der skal spejles frem og folde sig ud. Gud kender billedet fuldt ud, vi kender det i brud-stykker eller glimt - når vi ser det hos hinanden.
En væsentlig pointe ved den kristne tro kan være at når mennesket sikkert tror og ved, at det bærer Guds billede, og er kendt og elsket, finder det ro til at være sig selv. Og det tror at billedet findes også i andre.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Spejlkabinettet - [top]
06.40/ 479 tekst - litt. citat identitet

Indhold:
Karen Blixencitat som sammenligner erfaringen af hvor forskellig man ser ud i andres øjne med oplevelsen i et spejlkabinet

Mål

Hvordan:
Man kan spørge hvorfor det er/kan være et problem, at det (måske) forholder sig med andres forståelse af én selv på denne måde. Eksistentiel ensomhed kan svaret være. Den kristne tros svar er at mennesket altid er kendt fuldt ud af Gud. (Kærlighedens højsang, hvor der netop er tale om at se og erkende som i et spejl).

| 1 Kor. 13, 9-12 Teksten


Tekst:
Med en gysen af ubehag huskede han, hvordan man, da han var en lille dreng, for at more ham havde taget ham med i det store spejlkabinet i København. Derinde ser man sig selv afspejlet til alle sider, ja i loftet og gulvet, i mange hundrede spejle, hvoraf hver eneste forvrænger og fordrejer beskuerens ansigt og skikkelse, forkorter forlænger og vrider dem i de underligste kurver, mens der dog altid er bevaret noget af hans virkelige udseende. Nu i aften følte han at dette uhyggelige kabinet lignede selve livet. Således bliver jo vort væsen genspejlet i ethvert menneskes bevidsthed som vi møder, og således bliver det bestandigt fordrejet til en karikatur, som dog aldrig helt er uden lighed med vort virkelige jeg, og som foregiver at være sandheden om os selv
Karen Blixen (Vejene omkring Pisa)


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Liv eller Død - et teknologisk valg? - [top]
06.50/ 824 video (henvisning) død

Indhold:
44 minutters video: Kort beskrivelse.

På www: Liv eller død - video. skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Livets vand - [top]
06.50/ 845 video (henvisning) etik

Indhold:
Film 14 min. Tilladt for børn over 15! Kort beskrivelse.

På www: Livets vand - præsenteret på skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Noget skønt for Gud (Mother Therese) - [top]
06.55/ 826 video (henvisning) næstekærlighed

Indhold:
45 minutters video. Kort beskrivelse.

På www: Noget skønt for Gud. Beskrivelse på Skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Abort - et ensomt valg - [top]
06.80/ 822 video (henvisning) abort

Indhold:
30 minutters video. Kort beskrivelse på Skole-kirke.dk.

På www: Skole-Kirke.dk s filmliste; ; ; ;

Mål


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Kundskabens træ - [top]
06.80/ 227 video identitet, pubertet

Indhold:
Filmen Kundskabens træ, Malmros, Niels. 1981. Varighed 1 t. 45 min,

Mål

Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Når staten slår ihjel - [top]
06.90/ 827 video (henvisning) etik

Indhold:
52 minutters video om dødsstraf

På www: Når Staten slår ihjel - skole-kirke.dk; ; ; ;

Mål

Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-