Trosvalg (04)

- for den troende er trosvalg et skæv betegnelse, fordi tro meget ofte ikke opleves som værende udsprunget af et valg (ikke engang mellem mennesker forstår vi tro som udtryk for valg: man vælger ikke at have tillid til, tillid vækkes....) Men i denne gruppe findes elementer, der overvejer troens væsen mm.

Hvad betyder ordet tro (Type: individuel opgave)
Hvad tror du/I på (Type: samtale)
Overtro (Type: samtale)
Jeg tror kun på mig selv (Type: samtale, bearbejdning)
Mystisk oplevelse (Type: Baggrundsstof)

Hvad betyder ordet tro - [top]
04.01/ 152 individuel opgave tro

Indhold:
"Oversættelses" opgave - erstatte ordet tro med andre ord i givne sætninger. I tekst er der brødtekst til spørgeark suppleret med individuelt rettet spørgsmål: Hvad er tro for dig.

Mål vise at ordet tro betyder flere ting, indkredse hvad tro er, når talen er om religion / kristendom

Hvordan:
"mene - stole på - regne med - antager som sandsynligt - fantasere sig til" - er i regelen nogle af forslagene. Det er klassisk at hævde at kristen tro især dækkes ind af "stole på" o.l. (se Luthers forklaring til første led i trosbekendelsen) - men også tro i den forstand implicerer en mening, fx om at det, man stoler på, eksisterer. Eleverne foreslår det sjældent selv - opgaven lægger heller ikke op til det -, men tro kan jo være en betydelig mere dramatisk ting - "jeg tror, hjælp min vantro", som den fortvivlede far kan sige til Jesus i sin angst for at miste et barn.
I konfirmandundervisningssammanehæng kan det være rimeligt at snakke om, hvad de personligt tror på - se også Hvad tror du/I på?.

| Hebr. 11, 1- Teksten


Tekst:
Hvad betyder ordet tro?

Skriv et andet eller flere andre ord som erstatning eller 'oversættelse' af "tror/troede/tro på/tror" i de næste sætninger, men sådan at sætningerne stadig betyder (næsten) det samme.

a) Jeg _____________ at der findes levende væsener andre steder i universet.

b) Min kammerat sagde, at han ville hjælpe mig med at klare problemerne med banden på gaden, og jeg______________ham.

c) Jeg må have noget at ___________________ , hvis jeg skal klare mit liv.

d) Jeg __________________ at hvis jeg hælder vand i svovlsyre, vil det eksplodere. "Du skal ikke __________________ , du skal vide!" svarede fysiklæreren hidsigt.

4) Har du selv et bud på, hvad du tror på? - Eventuelt tror mest på?


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Hvad tror du/I på - [top]
04.01/ 572 samtale tro

Indhold:
Samtale om hvad den enkelte tror på

Mål

Hvordan:
Undertiden - hvis det går trægt - beder jeg eleverne/konfirmanderne forestille sig at de får stukket en mikrofon i næsen på gaden og bliver spurgt: Hvad tror du på.
Eventuelt skriftligt - i forlængelse af "oversættelses"opgaven Hvad betyder ordet tro
98: Flere giver udtryk for ikke at tro at Gud har skabt verden - men at Gud er der og på en eller anden "mystisk måde" styrer det hele. Det synes i højere grad end tidligere at være muligt at skille den videnskabelige forståelse fra den religiøse -. Det er den konkrete skabelseshistorie, som de ikke tror på - men det får dem ikke til at forkaste muligheden for at tro.

Tekst:
Hold I 1998: a)Det der er bag det hele er en energi, der ligger i folk - det er os der skaber ham, ikke ham der skaber os.
b)der er et eller andet - et kongerige
c) et eller andet må der være
d) Mig selv! - jeg tror ikke der er andet

Hold II 1998 - svære at få uddybelse af den umiddelbare erklæring "Jeg tror på Gud", som faldt efter spørgsmålet >Hvorfor vil /skal du konfirmeres?
.. at Jesus var en der kendte mere til videnskab end de præster dengang (Christina)
.. mig selv, min familie, liv efter døden et eller andet sted i universet, og at der må være en mening med døden (Betina)
.. Kærlighed, og at der findes andre væsener et sted i rummet (Katja)
.. Gud, mig selv, min familie (Katrine)
.. på at der er liv på en anden planet. Jeg tror også på at jorden ikke eksisterer om et par hundrede år. (Jonas
---


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Overtro - [top]
04.01/ 449 samtale tro

Indhold:
samtale om overtro - eksempler - hvad er overtro i forhold til tro.

Mål

Hvordan:
Man spørger om eksempler på overtro. Skriver dem på tavlen. Spørger hvorfor mennesker er overtroiske. Giver dem en fornemmelse af at kunne styre en verden, hvor man dybest set ikke véd, hvad der sker én i næste øjeblik.

Tekst:
Definitionen i Salmonsens Leksikon (1902): Overtro, enhver antagelse, som enten ingen hjemmel har i en herskende religion eller er i strid med aksiomerne for en given tids naturopfattelse. O.s indhold er derfor i højeste grad vekslende, ikke blot gennem tiderne, men også, på et givet kulturtrin, afhængigt af, om man stiller sig på et religiøst eller videnskabeligt standpunkt.


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Jeg tror kun på mig selv - [top]
04.04/ 193 samtale, bearbejdning tro

Indhold:
Piges udsagn om sig selv - findes undertiden også i forskellige versioner af konfirmandernes svar på "Hvad tror du på".

Mål

| Job 6, 11-13 Teksten


Tekst:
Jeg tror meget stærkt - og jeg tror kun på mig selv. Jeg respekterer mennesker, der beder til deres illusion - men i mine øjne er de svage - for svage til at finde støtten i det mest naturlige sted: I mig selv.
Jeg er 100% mig selv, pålægger ingen imaginær at løse mine problemer. Jeg er alene i mig selv. Jeg tror meget stærkt- og jeg tror kun på mig selv.
Citat fra "Ung i BT".


Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-
Mystisk oplevelse - [top]
04.20/ 998 Baggrundsstof mystik

Indhold:
Tre citater om mystisk oplevelse.

Kan bruges sammen med Forklarelsen på bjerget.

Mål Belyse hvordan oplevelse af mening kan resultere i eller have med religiøs tro at gøre, men ikke nødvendigvis gør eller har det.

Tekst:
Hvidtjørnen blomstrer..
Det var en smuk sommerdag. Jeg gik den tur henover marken, jeg havde gået hundrevis af gange. Hvidtjørnen blomstrede, markblomsterne var der. Luften var helt klar. Smukt, men dog helt hverdags- agtigt.
Men så var det som om tiden forsvandt - og rummet blev uendeligt, den lysende blå himmel var ikke en grænse, men noget åbent - ikke mod det kaotiske intet, men mod noget uendeligt meningsfuldt. Det var som mening og sammenhæng strømmede igennem alt. Gik der 1 sekund eller ti minutter? - Jeg véd det ikke. Men der gik ikke timer, for jeg kom ikke for sent hjem til middag!
(Kristen Skriver Frandsen)

Oplevelse på cykel ned ad bakke
..Da jeg kom op på bakken, afbrød jeg kørerytmen og rejste hovedet for at køre friløb ned ad den anden side. I det øjeblik skete det.
Jeg blev revet ud af min indre opslugthed, og kastet ud i en voldsom tilstand af lys og salig henrykkelse. Som om en hel masse diger brast inde i mit hoved på en gang og afstedkom en øjeblikkelig indre oversvømmelse: Jublende fred over alle bredder. Henrykkelse, ekstase er ord med et håndfast indhold.
Jeg blev bogstaveligt rykket ud af en tilstand og hen i en anden og højere, uden nogen overgang. På samme måde får gamle, religiøse kerneord, der melder sig ('lys', 'salighed', 'jubel', 'fred'), i denne forbindelse en bundløs betydning, som helt overskrider det normale sprog. Lys i mig. Og lys omkring mig. Over al forstand og hinsides ethvert sprog. De ord, jeg tvinges til at bruge, har en fæl klang af noget højtideligt og sakralt. Sådan var det ikke. Det var helt hverdagsligt.
(Hans Jørgen Nielsen - se nedenfor)

Grundtvig om hvor der er godt at være

Samles vi kan da med vor drot
selv i den laveste hytte,
finde med Peder : her er godt!
Fra Kirken den er et gammlet Hus (DDS 280)

Lever nu op, I Kristne små!
Nu er her godt at være,
alle Guds engle med os stå,
vil jer på hænder bære.
Fra Herren han har besøgt sit folk (DDS 307)

Det store Ord os aabenbarer
At Himmerig er Jorden nær,
Det lille Ord i Muldet svarer:
Guds Paradis jo nu er her!
Fra "Danskeren" 1851

N.F.S. Grundtvig digter i forbindelse med kirkerum og gudstjeneste om det eviges nærhed - dér er det godt at være.


Citat af Hans Jørgen Nielsen
Citatet om mystisk oplevelse på cykel er hentet s. 170 i "Efter den fjerde whisky trak han pistolen". 1982. Jeg har tilladt mig at forenkle det. Her er den originale ordlyd.
"Da jeg kom op på bakken, afbrød jeg kørerytmen og rejste hovedet for at køre friløb ned ad den anden side. I det øjeblik skete det. Jeg blev revet ud af min indre opslugthed, abrupt kastet ud i en voldsomt potenseret tilstand af lys og salig henrykkelse. Som om en hel masse diger brast inde i mit hoved på en gang og afstedkom en øjeblikkelig indre oversvømmelse: Jublende fred over alle bredder. Henrykkelse, ekstase er ord med et håndfast indhold. Jeg blev bogstaveligt rykket ud af en tilstand og hen i en anden og højere, uden nogen overgang. På samme måde får gamle, religiøse kerneord, der melder sig ('lys', 'salighed', 'jubel', 'fred'), i denne forbindelse en bundløs betydning, langt overskridende den normaltsproglige. Lys i mig. Og lys omkring mig. Over al forstand og hinsides ethvert sprog. De ord, jeg tvinges til at bruge, har en fæl klang af noget patetisk og sakralt. Sådan var det ikke. Det var helt hverdagsligt."

Oversigt over temagrupperne -|- 2 Klik til kontakt... -|- Skift system: kirke -|- Elementer til Kateketik -|- Top af dokument -|-