- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Basis-tekster - liturgi (55)

Ritualer. Forslag. Tekster om gudstjeneste(oplevelse)
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Kvækernes gudstjeneste (Type: tekst)
Dåbens forløb 2 (Type: læsning, tekst)


.

.


Kvækernes gudstjeneste - [top]

55.40/ 835 tekst gudstjenesten

Indhold: En poetisk beskrivelse af kvækernes "silent meeting"

På www: ; ; ; ;

Mål: Gennem det anderledes at se det særegne ved ens eget.

Tekst:
I ro og kølig stilhed - endnu engang -
finder jeg min gode, gamle plads iblandt mine brødre,
- dér hvor nok ingen menneskelig tunge vil mæle et ord;
- hvor der aldrig synges en salme,
og dybe orgeltoner ikke lyder,
ingen røgelskar svinger;
hvor der ikke falder dæmpet lys gennem billedruder -
dér, stavet af stilheden,
lad mig høre
den sagte stemme,
som nåede profetens øre,
og lad mit hjerte læse
en lov endnu mere guddommelig
end den som Israels leder så
på tavlerne fra ørkenbjergets top.
J.G. Whittier (1807-92)


Baggrundsstof:
Kvækernes gudstjeneste er et såkladt "silent meeting". Deltagerne sidder stille i en time eller mere. Nogle knæler i bøn, andre meditere siddende. En eller flere føler sig kaldede til at rejse og sige nogle ord, ofte blot et skriftsted eller en tanke. Undertiden tager slte ingen ordet..
Einar Molland: Kristne Kirke og Trossamfund. 1976.


Dåbens forløb 2 - [top]

55.50/ 505 læsning, tekst dåb

Indhold: Barnedåbens forløb ifølge ritualbog

På www: ; ; ; ;

Mål: skal næppe nogensinde læses med konfirmander, men kan indgå i tekstmateriale

Tekst:
LOVPRISNING
Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

BØN
Vi takker dig, himmelske Fader, fordi du ved din enbårne Søn har givet os den hellige dåb, hvori du gør os til dine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv.
Vi beder dig: Tag i nåde mod det barn, som vi dag bærer frem for dit åsyn. Indlem det i din menighed, og bevar det i dit samfund både her og hisset! Amen.

FORSAGELSE og TROSBEKENDELSE
Vi forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen
Vi tror på Gud Fader, den Almægtge, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv?

LÆSNINGER
Således taler vor Herre Jesus Kristus: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Evangelisten Markus skriver: Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev vred og sagde til dem: Lad de små børn komme til mig, det ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hændene på dem og velsignede dem.

KORSTEGNELSE:
Så vil vi nu hjælpe dette barn til hans velsignelse ved at døbe det i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn

Barnet, dr skal døbes, bæres hen til døbefonten. Præsten tegner derefter med hånden kors for ansigtet og brystet på den, der skal døbes, og siger:

Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus.

TILSPØRGSEL
N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen - Ja!
Tror du, som bekendelsen lød, på Gud Fader, den Almægtge, himlens og jordens skaber - Ja!
Tror du på Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, Vor Herre?
Tror du på Helligånden - Ja!
Vil du døbes på denne tro! - Ja!

DÅBSHANDLING
Præsten øser vand tre gange på hovedet af den, der skal døbes, og siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.
Præsten lægger hånden på den døbtes hoved og siger: Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, som nu har genfødt dig ved vand og Helligånden og skænket dig syndernes forladelse, han styrke dig med sin nåde til det evige liv! Han bevare din udgang og indgang nu og til evig tid! Amen.

FADERVOR
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldneo og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

TALE TIL FORÆLDRE OG FADDERE

FREDSLYSNING
Fred være med jer.


Final footer