- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Forestillinger om Gud - alment og i GT. (09)

Almene gudsforestillinger. Forestillinger om/ billeder af Gud i Det gamle Testamente.
| < Forrige gruppe | Næste gruppe > |

Tegn et billede af Gud (Type: praksis, tegne)
Billeder af Gud 1. (GT) (Type: læsning GT og NT)
Hold mine befalinger og du skal leve (Type: læsning, GT)
Isaks ofring (Type: fortælling, GT: lbh 4b)
Gud som dommer (Type: fortælling, GT: lbh 9)
Den gamle af dage (Type: billed-iagttagelse)
Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) (Type: fortælling, GT: lbh 5f)
Ild - fra Pascals huskeseddel (Type: samtale)


.

.


Tegn et billede af Gud - [top]

09/ 380 praksis, tegne gudsforestillinger

Indhold: Eleverne tegner billede af Gud. Link til alternativet Konfirmanderne bygger legogud.

På www: Konfirmandcenter: Legogud; Konf.center: Individ-historiserende tegn Gud ; ; ; ;

Mål: at få dem til at arbejde med deres egne forestillinger om Gud - måske opleve frustrationen: "Det kan man ikke"; at lede ind på tankegangen at vi gør os billeder, for at forstå - også af Gud. At der kan være forskellige og mere
eller mindre "gode" billeder.

Hvordan:
Eleverne får hvidt a-4 ark. Pas på med at give altfor mange indrømmelser til umuligheden af at tegne Gud. En hjælp kan det være at sige generelt at de skal tegne "en forestilling om Gud". Tager ca. 20 minutter.
Kan udbygges med billedforbudet (2. Mos. 20,4f). Lejlighedsvis ved konfirmander at det findes, evt. i islam. Hvis eleverne har adgang til opslag i Gads Danske Bibelleksikon, kan de finde billedforbudet (første skrifthenvisning) - og læse om jødedommens og urkristendommens selvfølgelige overtagelse af billedforbudet (artiklens sidste afsnit) - smlgn evt. spørgsmålet om skattens mønt, billedet på mønten etc. Uddybningsmulighed: Hebr. 1,1-3. Med afsæt i dette kan man sige at det er Jesusskikkelsen, der åbner mulighed for at billedforbudet forsvinder i kristendommen.
Hvis man er til plastic, så kan man lave noget tilsvarende fx med Lego. Se link.

| 2 Mos. 20, 4-f Teksten | Hebr. 1, 1-3 Teksten


Billeder af Gud 1. (GT) - [top]

09/ 31 læsning GT og NT gudsforestillinger

Indhold: Gudsforestillinger i GT med henblik på sammenligning med NT.
Billeder af Gud 2 (NT) .
Færdige arbejdsark: Et med mulighed for brug af William Blakes billede: "Den gamle af dage" Klik her og et uden Blake: Klik her.

Mål: At give eleverne fornemmelse af forskelle mellem GT og NT

Hvordan:
Følgende steder i GT læses (andre kan naturligvis bruges):
2. Mos 13,17-22 Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser.(skysøjle/ildsøjle),
1. Mos. 22,1-19 Isaks ofring
Es. 3,13-14 Gud som dommer


Krydshenvisninger: Billeder af Gud 2. (NT); Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser.; Isaks ofring; Gud som dommer; Den gamle af dage; ;

| 2 Mos. 13, 17-22 Teksten | 1 Mos. 22, 1-19 Teksten | Es. 3, 13-14 Teksten


Hold mine befalinger og du skal leve - [top]

09/1179 læsning, GT loven

Indhold: Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).

Mål: Kan bruges til at tydeliggøre forskellen mellem jødisk tro og kristen tro

Hvordan:
Til læsning og samtale. Loves formål er ikke at dømme, men at mennesket skal leve ved den - og mennesket kan vælge det rette. Det kan så sammenlignes med den tidligere skriftkloges, Paulus', erfaring og forståelse af tro på Kristus: Rom. 10,5-10 og Gal. 3,6-14
Kan også bruges i en sammenligning med islams forståelse af menneskets mulighed for at blive frelst.

| 5 Mos. 30, 15-20 Teksten | Ordsp. 4, 4- Teksten | Rom. 10, 5-10 Teksten | Gal. 3, 6-14 Teksten


Isaks ofring - [top]

09/ 592 fortælling, GT: lbh 4b gudsforestillinger

Indhold: læsning af: 1. Mos. 22,1-19

På www: Dansk Natinoal leksikon: Kierkegaard biografi; Leif Bork Hansen om troens absolutte krav Tudvad om Kierkegaard og Koranen; ; ; ;

Hvordan:
(Indgår i Billeder af Gud
Eleverne har ofte lidt svært ved at finde ord for det, de mener Gud er her. "Tyran, dikator, dukker op - ellers bare "led".
2002: billedet fra en Biblia Pauperum (fattigmandsbibel) lægger op til en snak om den traditionelle typologiske tolkning af Isaks ofring.
Rembrandts to udgaver (se link under "Baggrundsstof") kan give baggrund for en samtale om vores/ Rembrandts /gudsforståelsen i GT (og hos Paulus)

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 1. (GT); ; En linie i bibelens historie - oversigt; ; ; ;

| 1 Mos. 22, 1-19 Teksten | 4 Mos. 21, 4-9 Teksten | Mt. 27, 32-44 Teksten


Baggrundsstof:
2000: Elementet blev til dengang i 70,rne, da mange med Bob Dylan (Highway 61 Revisited) og Leonard Cohen (Song of Isaac), jeg selv inklusive, kun kunne se et negativt gudsbillede i fortællingen om Isaks ofring. Delvis glemt var Kierkegaards Sygdommen til Døden, som i det mindste kunne have sat spørgsmålstegn ved det selvfølgelige i tidens forståelse.
På nettet findes en sammenstilling af to Rembrandt-billeder. Tolkningen af forandringen - fra en "medarbejdende" Abraham til en far der just er vækket af rædsel over hvad han var ved at have troet om Gud (hvis altså Christoph Ranzingers tolkning er rigtig - forandringerne i billedet kan tolkes anderledes) - men se selv via link nedenfor.
2005: En artikel af Leif Borch Hansen. Her forkortes trosbegrebet ikke - og dilemmaet mellem troens absolutte krav og den etiske overvejelse fastholdes i en sammenligning med den franske filosof Levinas (Link nedenfor)
Tudvad om Kierkegaard og Koranen - en lidt lettere forståelig referat af hovedsagen i Frygt og bæven. Link nedenfor.
Dansk Nationalbiografi om Kierkegaard: hvor sagen netop bliver gjort for "nem" - "han troede at Gud ville give ham Isak tilbage".


Gud som dommer - [top]

09/ 593 fortælling, GT: lbh 9 gudsforestillinger

Indhold: læsning af Esajasteksten.

Hvordan:
Indgår som opgave i spørgsmålet om Gudsforestillinger i GT. txtBilleder af Gud. GT.

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 1. (GT); ; ; ; ; ;

Bibel | Es. 3, 13-14 Teksten


Den gamle af dage - [top]

09/ 988 billed-iagttagelse gudsforestillinger

Indhold: William Blakes billede findes på nettet.

Se også: Vue over 24.- 25 og sidste søndag i kirkeåert
Bruges i Billeder af Gud i GT.

På www: William Blake billeder; ; ; ; ;

Hvordan:
Hvordan er vores billede af Gud?. Der er appel i forestillingen "den gamle af dage". Måske kan man referere til elevers billeder af Gud. Sandsynligvis er den gamle mand med skægget iblandt. William Blakes The Ancient of Days har en styrke som matcher med teksten.

Krydshenvisninger: Billeder af Gud 1. (GT); ; ; ; ; ;

| Dan. 6, 17-24 Teksten


Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) - [top]

09/ 508 fortælling, GT: lbh 5f hellighed

Indhold: Genfortælling af historien - indtil og med Guds præsentation af sig selv.

Hvordan:
- Måske foranlediget af spørgsmålet om Hellighed, eller i forb. med første bøn i Fadervor Helliget blive dit navn) - eller spørgsmålet om Guds navn (måske foranlediget af Jehovas vidner)- eller Ild - Pascals huskeseddel.
Udover fortællingen af hændelsen og redegørelse for udviklingen af tabu'et overfor at sige Guds navn - kan sekvensen fra filmen "Life of Brian" om steningen bringes i erindring. 99:I filmen Prinsen af Ægypten er Guds selvåbenbaring et afgørende omdrejningspunkt.

Krydshenvisninger: Fadervor. 1: Helliget blive dit navn; Ild - fra Pascals huskeseddel; Prinsen af Ægypten; En linie i bibelens historie - oversigt; ; ;

| 2 Mos. 3, 1-14 Teksten


Ild - fra Pascals huskeseddel - [top]

09/ 607 samtale gudsforholdet

Indhold: Læsning af tekstudsnittet (med Guds præsentation af sig selv overfor Moses).

Mål: Understrege gudsforholdet "af hele mit hjerte". Men også at pege på at evangeliet er vej til at kende Gud.

Hvordan:
(Hele teksten Pascals huskeseddel
Kan også forbindes med Moses og den brændende tornebusk

Krydshenvisninger: Pascals huskeseddel; Moses og den brændende tornebusk (Guds navn); ; ; ; ;

| 2 Mos. 3, 1-14 Teksten


Tekst:
ILD
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud,
ikke Filosoffernes og de Lærdes,
Vished, Vished, Følelse, Fryd, Fred. Jesu Christi Gud.
Deum meum et Deum vestrum.
Din Gud skal være min Gud.
Glemme Verden og alt undtagen Gud.
Han findes kun ad de Veje, som Evangeliet lærer os.
Min Gud og eders Gud.


Final footer