- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Indeks efter undervisningstype
Alfabetisk liste over kategorier. Klik på bogstav. Brug piltaster for at finde enkeltreferencer i den ønskede kategori.
Klik på "kirke" eller "skole"-knap alt efter hvilken version, du arbejder i.

A: | arbejdsark (andet mat.) | arbejdsark - brødtekst | arbejdsark - redigeret | Arbejdsformer (didaktis | arbejdsmappen | B: C: | citat | D: | didaktisk - generelle t | dramatisering | dramatisering, dias | dramatisering, samtale | E: | Emneområde - (didaktisk | Emneområde - flere konc | erfaringer, fælles | evaluering | event - mini | Event med forberedelse | F: | Facts | film | film/video (didaktisk) | Film/video copyrigt | foredragselement | Forløb, ideer til.. | Forløbsoverskrift | fortælling | fortælling (henv) | fortælling + (action) | fortælling med billeder | fortælling med dias | fortælling, grund- | fortælling, GT | fortælling, GT lbh 3a | fortælling, GT: lbh 1 | fortælling, GT: lbh 2 | fortælling, GT: lbh 3 | fortælling, GT: lbh 4 | fortælling, GT: lbh 5 | fortælling, GT: lbh 6 | fortælling, GT: lbh 7 | fortælling, GT: lbh 8 | fortælling, GT: lbh 9 | fortælling, historie | fortælling, legender | fortælling, NT | fortælling, personer | fortælling, vælg selv.. | forældrekontakt | G: | grafisk oversigt | gruppearbejder/samtale | gudstjeneste (ungdoms-) | H: | henvisning | henvisning - katekismus | henvisning til flere | I: | id | individuel opgave | individuel opgave /a.m. | interaktiv cd-rom henv | interaktivt - internet | Internet - forlag | Internet - idésider | internet - interaktiv | internet - skole-kirke | Internet-opgave | Internettet - facts mm | J: | Jura vedr. konfirmation | K: | koncept (del-) (didakti | Krydshenvisning | kvu | kvu - lst/ hrt tekst | kvu - samtale | kvu- salmesangsaften | kvu-metastof | kvu: foredragselement | kvu: kirkehistorie | kvu: læsning, GT | kvu: læsning, NT | KVU: prolegommena | kvu: prædikenværksted | kvu: salmer, DDS | KVU:Konf.uv f voksne | L: | leg | leksikalt - internet | Lignelser - henv. a.m. | læsestof - henvisning | læsning - tekstcitat | læsning GT og NT | læsning NT | læsning NT, lignelser | læsning, GT | læsning, GT og NT | læsning, GT, anden t. | læsning, GT, NT, andet | læsning, højt- af tekst | læsning, NT | læsning, NT + bm | læsning, NT: Jesu lre | læsning, NT: lignelse | læsning, tegneserie | læsning, tekst | læsning, tekst, avis | M: | Materiale (del-) | Materiale (hel-) | Materialer /orientering | Medier - musik - (didak | Medier - sms (didaktisk | Medier, IT, sociale med | meditation, graffiti | meditation, ord | meta-element | meta-element, databasen | meta-element, EVY-dok | metaovervejelse | metaovervejelse (henv) | metaovervejelse - henv. | Metoder (didaktisk) | Musik - sang, høre | Musik - sang, høre/se | N: | O: | opgave - samtale | oplevelse | oplevelse /andet mat. | oplevelse, billed- | oplevelse, ekskursion | oplevelse, fælles | oplevelse, gudstjenstl | oplevelse, symbol- | oplevelse, tavlen | oplevelse, tavlen,graf | oplevelse, tegneserie | oplæsning | oplæsning, digt | oplæsning, eventyr | oplæsning, julehistorie | Oversigt | Oversigt /andet mat. | overskrift | P: | praksis | praksis, collage | praksis, flles | praksis, foto | praksis, meditativ | praksis, skrive | praksis, skrive mm | praksis, tegne | praktisk | projekt | Q: | R: | Redaktionelt | Referencer - andet mat. | Religioner - emneområde | ressource - didaktisk | ressourcested | Ritualforslag | Rollespil | S: | salmebogen, arbejde med | salmer, DDS | salmer, DDS (kva) | salmer, hørt tekst | salmer, nye | samtale | samtale /andet mat. | samtale ad hoc | samtale, arbejdsark | samtale, bearbejdning | samtale, facts | samtale, tema | samtalevejledning | sang, høre | sang, synge | sange og viser | småbørn - sang | spil, etik- | spillefilm | symbolbegreber | symbolovervejelse | Symbolvæsener | T: | tale | tegneserie - henv | teknisk vejledning | tekst | tekst - dbshefte | tekst - dbshefte B 01 | tekst - litt. citat | tekst - Sthens Kirke PR | tekst dbshefte - Sthen | tekst dbshefte-Sth | tekst, gudstjeneste- | tekstrække relateret | Temagruppens indhold | teologiske begreber | test | Troshelte | U: | Uden for undervisning | udenadslære ved brug | Udgivelser | ulu: oplg, samtale | Undervisningsmaterialer | V: | video | video (henvisning) | Vision, mål, koncept (d | X: | xx-tmp | Y: | Z: | zzz type | Æ Æ | Ø Ø | Å Å: | Å:Å |

| Djævelen | kirke / skole || top af indeks
Samtale

| Høst - clip art til farvelægning | kirke / skole || top af indeks
For børn: Link til sted med clip-art. (Der findes mange andre - søg evt. coloring harvest clip art).

| Profeti og Blomstre som en rosengård | kirke / skole || top af indeks
Vekselvis læsning af salme og tekst fra Esajas

| Redaktionelt - Oktober-november 2010 | kirke / skole || top af indeks
På grund af sygdom et reduceret og forsinket nyhedsbrev.
Mange af jer har sikkert arbejdet med Allehelgen/Halloween. Jeg vil lidt bagud kaste mit lod ind i diskussionen om fokus på enten det ene eller det andet og foreslå især at fejre og undervise i Allehelgen med vægt på vidnerne gennem historien mere end på dødekult og gru. "Intet menneske er en ø" kan bruges i forbindelse med Allehelgen - udfra grundtanken i Donnes meditation og med afsæt i eventuel særlig klokkeringning ved særgudstjeneste allehelgenssøndag - eller hvor det bruges: klokkeringning, når nogen i sognet er død.

Ellers er kirkeåret jo især til dom. Fortællingen bag "Du Herre Krist" synes jeg selv er god - og den kan fortælles engagerende. "Ernst og lyset" er en klassiker (på 12 min.), som holder. Den kan bestilles på Dansk Filminstitut - men kan man tåle spanske(!) undertekster, kan den ses via nettet: Ernst og lyset.
Jeg linker også til et par andre elementer - om bibelen og salmebogen. Ret traditionelle arbejdsark, men de fungerer!
Jeg har opdaget en fejl, som er rettet nu. Bibelindekset fungerede ikke, men det skulle være i orden nu.
Kristen Skriver Frandsen

A: | A | kirke / skole || top af indeks


A

arbejdsark (andet mat.) | The Matrix | kirke / skole || top af indeks
Spørgeark til filmen: WWW på Lennart Jessens hjemmeside "Lys".

arbejdsark - brødtekst | Arbejdsark (Hej Peter) | kirke / skole || top af indeks
Spørgsmålsark til filmen

arbejdsark - brødtekst | Arbejdsark - spørgsmål til Babelstårn mm. | kirke / skole || top af indeks
Spørgeark til Babelstårnsfortællingen - og Apostlenes Gerninger 2.

arbejdsark - brødtekst | Fadervor, arbejdsark | kirke / skole || top af indeks
Tekst: Forslag til spørgsmål mm.

arbejdsark - brødtekst | Hvad sker der når vi dør (2) | kirke / skole || top af indeks
Ark med plads til konfirmandernes egne svar på spørgsmålet, en viderefortællingsopgave samt bibelord.

arbejdsark - brødtekst | Nadveren - arbejdsark | kirke / skole || top af indeks
Nadveren arbejdsark. Ren tekst - skrifthenvisninger - spørgsmål til samtale, på Diktes hjemmeside.

arbejdsark - brødtekst | Skabelse - menneskets plads - spørgsmål | kirke / skole || top af indeks
Spørgsmål til Verdens tidende - Skabelse - menneskets plads enten til brug ved samtale eller til arbejdsark.

arbejdsark - redigeret | ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 2 .. | kirke / skole || top af indeks
Vejledning med linnk til ark.

Direkte til arbejdsark: ark uden søndagenes navne: HER - med navnene:HER.

arbejdsark - redigeret | Bibelen - færdigt ark | kirke / skole || top af indeks

Hent ark. (Redigeret udgave af Bibelen - som bibliotek

arbejdsark - redigeret | Billeder og opfattelser af Gud i NT (Færdigt ark) | kirke / skole || top af indeks
Færdigt arbejsark med elementerne: Billeder af Gud, johannæiske begreber om Gud, Atomet og billedtale.

Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Det vigtigste - arbejdsark | kirke / skole || top af indeks
Meget primitivt færdigt arbejdsark
til ovenstående (hvor der findes brødtekst til egen redaktion)

arbejdsark - redigeret | Du har en mission | kirke / skole || top af indeks
Arbejdsark som tager udgangspunkt i spørgsmålet om egen livsmission, den moderne, sekulare brug af ordet, og som sætter konfirmanderne til at arbejde med materiale om konkrete missionsprojekter rundt om i verden - og relatere dem til Jesus-ord. Følg link nedenfor.

arbejdsark - redigeret | Dåb og opstandelse (Færdigt arbejdsark) | kirke / skole || top af indeks
Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 24.

arbejdsark - redigeret | En linie i bibelens historie (lbh)(færdigt ark) | kirke / skole || top af indeks
Grafisk fremstilling af frelseshistorien gennem bibelen.
Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Fadervor - teksten som lille memorial | kirke / skole || top af indeks
Teksten Fadervor i a-6 format. Nb: 92-oversættelsen. Det færdige ark med 4 x fadervor.

arbejdsark - redigeret | Fastesøndage (1. tekstrække) | kirke / skole || top af indeks
Opgave, hvor tekster til fastens søndage ved hjælp af salmebogens tekstdel skal bestemmes i forhold til billeder. To forskellige ark: Etlettere med helligdage angivet på arket - og et sværere uden helligdagenes navne. Se nedenfor.

arbejdsark - redigeret | Gennem Vand - om dåben | kirke / skole || top af indeks
Feature-ark: dåb og opstandelseshåb overfor død og tilintetgørelsens mulighed. Bibeltekster og tolkende andre tekster. Vejledning i brug

Hent arkene

arbejdsark - redigeret | Godt og ondt (færdigt ark) | kirke / skole || top af indeks
Ark med skema til forarbejdning af arbejde med collager

Skitse af Duccio: Fristelsen i ørkenen.
Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Jesusbilleder - 3 arbejdsark | kirke / skole || top af indeks
3 ark med forskellige Jesusbilleder - klippeark med talebobler.

Hent ark 1, Hent ark 2, Hent ark 3.

arbejdsark - redigeret | Konfirmandskriftord - et udvalg | kirke / skole || top af indeks
En række skriftsteder, som enten konfirmanderne selv kan vælge imellem eller præsten kan bruge som inspiration i sit valg.

arbejdsark - redigeret | Livets cirkler - forandringer (Færdigt arbejdsark) | kirke / skole || top af indeks
Tekst om ung piges forhold til forældre. Spørgsmål til samtale.

Hent ark.

arbejdsark - redigeret | Pubertetsritual, New Guinea (Færdigt arbejdsark) | kirke / skole || top af indeks
Det færdige ark

arbejdsark - redigeret | Påskesymboler | kirke / skole || top af indeks
To læseark med påskesymboler og tekster - samt et opgaveark.

arbejdsark - redigeret | Sct. Lucia | kirke / skole || top af indeks
Et simpelt læseark - med Holger Lissners bedre tekst til Lucia-sangen - men også med fortællingen om Lucia - til eventuelt genfortælling. KLIK HER for at hente ark.

arbejdsark - redigeret | Soldansen (Færdigt arbejdsark) | kirke / skole || top af indeks
Teksten til Soldansen med lidt billeder på færdigt ark.

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - godt og ondt (færdigt ark) | kirke / skole || top af indeks
Ark med tekst og billeder vedrørende elementerne "Folkedrab i Ægypten" og "En tinmine by.."

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - lidelse/forfølgelse (færdigt ark) | kirke / skole || top af indeks
Ark

arbejdsark - redigeret | Verdens Tidende - Skabelse - menneskets plads | kirke / skole || top af indeks
Færdigredigeret ark som samler flere elementer:

I begyndelsen skabte; Livets udvikling; Mennesket nedstammer fra aberne; Big Bang; Menneskerettigheder.
En del af konceptet Verdens Tidende.

arbejdsark - redigeret | Verdens tidende - ånd | kirke / skole || top af indeks
Arbejdsark til flere elementer i temagruppe 21, bl.a.: Pinsedagen,
Ånden i glasset, Fodboldenglen og Guds ånd piskede

arbejdsark - redigeret | Vi arbejder med kirkeåret Advent B | kirke / skole || top af indeks
To færdige arbejdsark om teksterne i adventstiden, 2. tekstrække. Det ene ark består af 3 x 4 elementer (2 x 4 billeder, 1 x 4 vers), som skal ordnes i forhold til periodens søndage. Det andet består af 15 spørgsmål til teksterne (især evangelieteksterne) til de fire søndage.

arbejdsark - redigeret | Ærværdige Takotha! Færdigt ark | kirke / skole || top af indeks
En dansk konfirmation set som en overgangsrite med en indianers øjne. Eksempel på arbejdsark

Arbejdsformer (didaktis | Arbejdsformer | kirke / skole || top af indeks
Online: Benny Vindelevs kortfattede, men særdeles gode oversigt over arbejdsformer. Fra samtale over bl. a. fortælling, musik, drama, film og medier, elementarisering til ritual og liturgi.

B: | B | kirke / skole || top af indeks


B

Baggrundsstof | Alternative gudstjenester - artikler om | kirke / skole || top af indeks
Links til artikler: Anderledes gudstjenesteformer, hvorfor det? af Sarah K. Dedieu og Mikkel Christoffersen. Friluftsgudstjeneste i Mølholm, Vejle af Erik Steen-Nielsen.
Højmessen som alternativ gudstjeneste af Morten Skovsted. Mød de unge dér, hvor de er! af Ea Andersen. Rocksange på kanten af det religiøse af Jesper Hougaard Larsen. Skumringsgudstjeneste omkring en lysglobe af Karen Schroll-Fleischer

Baggrundsstof | Bibel og åbenbaring | kirke / skole || top af indeks
Overvejelser over bibelen som åbenbaring - i forhold til tro på at Jesus Kristus er åbenbaring.

Baggrundsstof | Bibelsyn - baggrundsstof på nettet | kirke / skole || top af indeks
Kommenterede henvisninger til steder på nettet, hvorudfra bibelsyn og bibelkritik kan behandles.

Baggrundsstof | Bjergprædikens etik | kirke / skole || top af indeks
Om ægteskabsbrud (Mt. 5,27-28); om gengældelse (38-42); om fjendekærlighed, solen over gode og onde, fuldkommenhed (43-48); Om bekymringer (Mt. 6,24-34) Om at dømme andre (Mt. 7,1-5)

Baggrundsstof | Fadervor - ikke forkyndelse ( i følge Folketinget) | kirke / skole || top af indeks
Et citat fra Folketingets arkiv

Baggrundsstof | Forvandling | kirke / skole || top af indeks
Diverse bibeltekster, som belyser det centrale tema "forvandling."

Baggrundsstof | Hellig versus religiøs kunst | kirke / skole || top af indeks
Refleksioner over kunst muligheder for at pege på transcendens. En række opstandelses/himmelfarts billeder. [På engelsk]

Baggrundsstof | Intelligent Design | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til artikler mm

Baggrundsstof | Korsordene | kirke / skole || top af indeks
Baggrundsartikler om korsordene, kunst mm fra Kritisk Forum for Praktisk Teologi 2008 nr 112

Baggrundsstof | Mystisk oplevelse | kirke / skole || top af indeks
Tre citater om mystisk oplevelse.

Kan bruges sammen med Forklarelsen på bjerget.

Baggrundsstof | Næstekærlighedens motiver | kirke / skole || top af indeks
Jakob Holdts overvejelser om tolerance, angstens virkninger og i velforstået egeninteresse som det egentlige motiv for næstekærlighed. Fra en artikel fra hans hjemmeside "Amerikanske Billeder". (Indgår i "At åbne en Verden).

Baggrundsstof | Skyld, skam, dom - og moderne livsstil | kirke / skole || top af indeks
Citat af Henrik Wigh Poulsen (og link til artikel) om hvordan skyld og skam er flyttet ud af kirken og ind i idealdannelsen omkring sundhed, succes og fremtræden.

Baggrundsstof | Texte zur Bildtheologie | kirke / skole || top af indeks
En række større eller mindre citater om kunst og tro / religiøs erkendelse. På sitet også en række moderne, symbolske billeder med tolkninger.

Baggrundsstof | Åbenbaring - i kristendom og islam | kirke / skole || top af indeks
Link til artikel: "Menneske og Åbenbaring ifølge kristendom og Islam".

Basisstof | Festdage i forskellige religioner | kirke / skole || top af indeks
Links til hhv. tysk (online) og dansk (pdf) oversigt over tidspunkter for fester i de forskellige religioner

Basisstof | Høste og dele | kirke / skole || top af indeks
Bibelhenvisninger til befalinger i GT om ikke at høste så tæt at den fremmede og fattige ikke kan høste med. Teksten til "Marken er mejet", hvor motivet klinger med.

Basisstof | Koranen - skriftsyn | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til koranen

Basistekst (bibel) | Bekendelse | kirke / skole || top af indeks
Bekendelsesformuleringer i NT.

Basistekst (bibel) | Henrykkelse, Paulus' | kirke / skole || top af indeks
Paulus' fortælling om sin mystiske oplevelse

Basistekst (kirkeh.) | Forfølgelser: Nero | kirke / skole || top af indeks
Tacitus tekst - basisstof.

Basistekst (kirkeh.) | Intet menneske er en ø | kirke / skole || top af indeks
Citat af John Donnes Meditationer

Basistekst (kirkeh.) | Stjernehimmelen. Uendelighedens rædsel | kirke / skole || top af indeks
Jakob Knudsens oplevelse af uendelighedens rædsel under stjernehimlen. (Indledning til juledagsprædiken)

Basistekst (kirkeh.) | Trosbekendelsen, den apostolske | kirke / skole || top af indeks
Trosbekendelsen, der siges i fællesskab ved morgensamlingen i kirken. Her teksten og lidt baggrundsstof.

Teksten som memorial: her.

Basistekst (kirkeh.) | Trosbekendelsen, den nikænske | kirke / skole || top af indeks
Teksten og lidt baggrundsstof

Basistekst (liturgi) | Konfirmationsvelsignelsen | kirke / skole || top af indeks
Den treenige Gud, som har antaget dig til sit barn i den hellige dåb, og gjort dig til arving til det evige liv,
han opholde dig i din dåbs nåde, indtil din sidste stund, han give dig bestandighed i din tro, din sjæl til salighed.

begreber, basale | Alteret | kirke / skole || top af indeks
Alteret som anledning til at fortælle om meningen med offeret og at ofre. De grundlæggende offerfortællinger i kristendommen - Isaks offring, Kristi offer.

begreber, basale | Offeret - i islam | kirke / skole || top af indeks
Om offeret i islam - tekst og links

begreber, basale | Rigdom - ejendom | kirke / skole || top af indeks
Lidt ideer og krydshenvisninger

begreber, basale | Underkastelse, hengivelse i islam | kirke / skole || top af indeks
Beskrivelse af det holistiske i grundfænomenet underkastelse / hengivelse - pointe: hengivelse til Gud er "at være jorden tro".

billed-iagttagelse | Alexamenos tilbeder sin Gud | kirke / skole || top af indeks
Billedet findes på nettet - se nedenfor.

billed-iagttagelse | Ars Sacra - Religions Pdagogische Institut Deutschlands | kirke / skole || top af indeks
Et virtuelt museum af religiøse billeder - især moderne - nogle med tolkning, andre uden. Ikke nemt at overskue, men et væld af billeder.

billed-iagttagelse | Den blinde helbredes | kirke / skole || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.


billed-iagttagelse | Den gamle af dage | kirke / skole || top af indeks
William Blakes billede findes på nettet.

Se også: Vue over 24.- 25 og sidste søndag i kirkeåert
Bruges i Billeder af Gud i GT.

billed-iagttagelse | Den røde tråd | kirke / skole || top af indeks
Dias: Jordkloden i universet;
Shu-bi-duas sang, Den røde tråd; bøn; evt DDS 7; evt. Sl. 8,4-6.

billed-iagttagelse | Det ensomme juletræ | kirke / skole || top af indeks
Sort-hvid foto af Diane Arbus. Juletræ står helt tilbage i stue. Gaver under. Forladthedsfølelse over billedet.

[2007: Billedet kan pt kun findes trykt] Tekst: læserbrev fra 13-årig.

billed-iagttagelse | Det middelalderlige verdensbillede, hul på.. | kirke / skole || top af indeks
Billede: mand stikker hoved ud gennem himmelhvælvingen.


billed-iagttagelse | Dommerne | kirke / skole || top af indeks
Maleri af Fougeron. Krigsinvalider omkring et bord. Titel: Dommerne. Bøn.

billed-iagttagelse | Esbjerg-evangeliet | kirke / skole || top af indeks
Den bibelske fortælling i moderne klædning. Fra skabelse over Jesu fødsel i billedets midte, til moderne nadverbillede. Kunstmaler Erik Hagens værk på CVU-Vest, Esbjerg, er et mylder af "moderne" allegorier til de bibelske begivenheder. Absolut gode afsæt til samtale om tolkningerne. Der er tale om et tredive meter langt billede, der er gengivet i en lang frise på pdf-fil. Måske er det ikke tydeligt nok til at printe ud på over-head (i sektioner), så et besøg på stedet er det optimale. Der er en parallel "frise" med billedcitater fra og tolkninger af det store billede.

billed-iagttagelse | Evangelistsymbolerne i kirken | kirke / skole || top af indeks
- betragtning af evangelistsymboler på prædikestol eller andre steder. Se også symbol og tegn.
Irenæus tekst (Engelsk)
Evangelist-vignetterne er er ca 50% formindsket. Højreklik og kopier, så kan den enkelte vignet anvendes i fuld størrelse i et andet program.

billed-iagttagelse | Fodvaskningen | kirke / skole || top af indeks
Fodvaskningen - fortællingen og Ford Maddox Browns billede. Henvisning til nettet.

billed-iagttagelse | Forklarelsen - ikon | kirke / skole || top af indeks
Tolkende samtale om forklarelsesikonen.

Link til tre forskellige, men lignende forklarelsesikoner.

billed-iagttagelse | Fristelsen i ørkenen 2 | kirke / skole || top af indeks
Iagtagelse af Duccios billede "Fristelsen i ørkenen"
- læsning af beretningen - samtale om billedet.
Henvisning til flot udgave på nettet

billed-iagttagelse | Jellingestenen | kirke / skole || top af indeks
Samtale om motiverne på for- og bagside.

billed-iagttagelse | Jellingestenen - dragesiden | kirke / skole || top af indeks
Stregtegning af Jellingestenens drageside - se også forsiden.

billed-iagttagelse | Jellingstenen - detaljerigt billede | kirke / skole || top af indeks
- Billede af Jellingestenen - efter Wilmer. (Kun for det bedre billedes skyld). For særligt undervisningsindhold: Se elementet om Jellingestenen

billed-iagttagelse | Jesu død - Buddhas død | kirke / skole || top af indeks
Samtale om forståelse af døden og om hvordan mennesket frelses udfra et billede af den korsfæstede Kristus (Isenheimeralteret) og Buddhas død.

billed-iagttagelse | Jesus for Pilatus | kirke / skole || top af indeks
Maleri af Nikolajevits Ge. Her som stregtegning. Bøn.

billed-iagttagelse | Jesus helbreder blødende kvinde | kirke / skole || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".

billed-iagttagelse | Jesus som 12-årig i templet (Rembrandt/Nolde) | kirke / skole || top af indeks
Nolde eller Rembrandt billede, bøn, Luk. 2,41-52

billed-iagttagelse | Jesusbilleder | kirke / skole || top af indeks
Arbejde med forskellige Jesus-billeder med situationer fra Jesu liv. (Kom hid til mig.., Lille pige, stå op.., Den gode hyrde, Nadveren, tempelrensningen, Tilfangetagelsen, Jesus for Pilatus. Se: Billedark 1, billedark 2, arbejdsark til 1-2


billed-iagttagelse | Julepynt | kirke / skole || top af indeks
En række fotografier af julepynt - med tekstassociationer.


billed-iagttagelse | Korsvejen - de 14 stationer | kirke / skole || top af indeks
2 x 14 billeder med fx tekst til refleksion og meditation.

.

billed-iagttagelse | Kristi ansigt - alfa og omega | kirke / skole || top af indeks
Dias: fra Comidilla katakomben under Rom

billed-iagttagelse | Kristi fødsel - ikon | kirke / skole || top af indeks
Forslag til fremgangsmåde ved billedtolkning - de bibelske henvisninger. Henvisninger til nettet.

billed-iagttagelse | Kristi lidelse, død og opstandelse (Hans Memling) | kirke / skole || top af indeks
Link til meget flot og stor gengivelse af Hans Memlings totalfremstilling af Jesu historie fra indtoget i Jerusalem til opstandelsen.

billed-iagttagelse | Lazarus opvækkes | kirke / skole || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder". Farveudgave findes i Joakim Skovgaards billeder fra Viborg Domkirke.

billed-iagttagelse | Livets kant | kirke / skole || top af indeks
Iagttagelse af maleriet "Sætergolf". Poul Anker Bech. 1993. Billedet forestiller golfspillende mand på græsklædt klippehylde over afgrundens rand.

billed-iagttagelse | Luftskib ved Knippelsbro (Gevalia-reklame) | kirke / skole || top af indeks
Dias af reklamefoto, Gevalia Kaffe. Mystisk luftskib lægger til mellem Knippelbros broklapper
[ingen tekst]

billed-iagttagelse | Lutherrosen | kirke / skole || top af indeks
Lutherrosen. Billed og Luthers egen fortolkende tekst.

billed-iagttagelse | Marionetdukkeføreren | kirke / skole || top af indeks
Betragtning af billede af marionetdukkefører

billed-iagttagelse | Mariæ Bebudelse | kirke / skole || top af indeks
Tolkning af bebudelsesbilledet på Matthias Grünewalds Isenheimer alter.
Fremragende gengivelse på nettet.

billed-iagttagelse | Marta og Maria | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til maleri af Velasquez (på nettet)

billed-iagttagelse | Nadveren (Nolde) | kirke / skole || top af indeks
Dias, maleri (1909) af Emil Nolde (1867-1956)

billed-iagttagelse | Nadveren - to billeder | kirke / skole || top af indeks
Sammenstilling af to nadverbilder (Salvador Dalis og Leonardo da Vincis. Tolkning og forslag til samtale. Henvisning til udgaver på nettet. Andre udgaver findes let via søgemaskine.

billed-iagttagelse | Nadveren - tre billeder | kirke / skole || top af indeks
Sammenstilling af tre nadverbilder: Leonardo da Vinci, Salvador Dali, Arne Haugen Sørensen. (Udvidelse i forhold til Nadveren - to billeder)

Tolkning og forslag til samtale.
Arne Haugen Sørensens maleri "Nadver på Højkant" findes på nettet (2005 - desværre ikke mere!).

billed-iagttagelse | Naturskræk | kirke / skole || top af indeks
Gengivelse af Willumsens billede (se nedenfor)

billed-iagttagelse | Når jeg siger kom, så kommer han.. | kirke / skole || top af indeks
Billedet brugt i "Jesus som helbreder".

billed-iagttagelse | Salvador Dali's Kristus | kirke / skole || top af indeks
Samtale om billedet.

billed-iagttagelse | Spottekrucifix | kirke / skole || top af indeks
"Alexamenos tilbeder sin Gud" spottetegning. Billedet findes nettet.

billed-iagttagelse | Sudama og den gyldne stad | kirke / skole || top af indeks
Billedet Sudama og den gyldne stad, bøn.

billed-iagttagelse | Superman | kirke / skole || top af indeks
Billedmeditation. Dias af opadflyvende Superman med New York som baggrund. Bøn.

billed-iagttagelse | Tempelrensningen | kirke / skole || top af indeks
Foreløbig: Henvisning (link) til El Grecos fremstiling

billed-iagttagelse | Torslundealteret | kirke / skole || top af indeks
Torslundealterets billede, der fremstiller gudstjenesten - med pointering af det "reformatoriske": nadver under begge skikkelser, prædiken mm.

billed-iagttagelse | Treenigheden - ikon. Andrej Rubljov | kirke / skole || top af indeks
Tolkning af ikonen ved Grethe Livbjerg. Fra artikelen "Skønhedens teologi" som i sin helhed findes på nettet.

God gengivelse findes ligeledes på nettet - jfr. nedenfor.
Link til forbillede: "Abrahams gæstfrihed"

billed-iagttagelse | Tunnel mod lys (Beyond Death) | kirke / skole || top af indeks
Billede: Hieronymus Bosch. Opstigningen til Paradis (udsnit af selve tunnelen). - og en bøn (der måske i 70'er stil gør sig vel hurtigt færdig med døden (2004))

billed-iagttagelse | UFOen | kirke / skole || top af indeks
Elevs ufo-lignende tegning af Gud. Eksempel på mulig bøn med inspiration i billedet.

billed-iagttagelse | Vandringen på søen | kirke / skole || top af indeks
Maleri af William Hole. Tekst, genfortælling Mt. 14 - opbyggelig pointering.

billed-iagttagelse | Vandringen til Emmaus | kirke / skole || top af indeks
Fortællingen + iagttagelse af billede af Povl Christensen

billed-iagttagelse | Vejen | kirke / skole || top af indeks
Billede af gold vej tilspidsende sig mod horisonten. Se billede og samtale med forskellige supplementsmuligheder.

billed-iagttagelse | Åby-krucifikset | kirke / skole || top af indeks
Dias: fra Åby kirke ca. fra 1100 tallet - her stregtegning. Klik på billedet for at se krucifixet i hel figur.

billed-iagttagelse/a.m. | Jesus sætter livet til | kirke / skole || top af indeks
9 billeder fra Biblia Pauperum - med spørgsmål til samtale

billed-iagttagelse/henv | Kristi Himmelfart - Lucas Cranach | kirke / skole || top af indeks
Lisbeth Smedegaard Andersens tolkning af billedet fra 1555. God vej til at tale om i hvilken forstand den opstandne er tilstede i verden.

Billeder - metode - (di | Billedbrug i undervisning - analyse af billeder | kirke / skole || top af indeks
Forslag til metode til arbejde med billeder - samme som under "om billeder" (klik på ikonen til højre).

Billeder - metode - did | Klassiske ikoner i religionsundervisningen | kirke / skole || top af indeks
Lærer Lea Victoria Rugård Volfings artikel i Kirken Underviser

billeder - oversigt | Kalkmalerier - Østofte Kirke, Lolland | kirke / skole || top af indeks
Fotografi: Birgit Holm. En række billeder, fra skabelsen, Kong David, og kosmokrator - følg krydshenvisningerne.

billeder - praktisk - f | Symboler i ståltråd | kirke / skole || top af indeks
Idé til brug af ståltråd til at lave symboler (Benny Vindeløv).

C: | C | kirke / skole || top af indeks


C

citat | Bibelen som hypertekst | kirke / skole || top af indeks
Hans Hauges påpegning af at bibelen altid har været brugt som en art hypertekst.

citat | Dommedagsforkyndelse | kirke / skole || top af indeks
Citat af helvedsprædiken, James Joyce: Kunstneren som ungt menneske.

Link til H.C. Andersens eventyr: "En historie".

citat | En palme er en palme og en mark en mark | kirke / skole || top af indeks
citat af Knud Hansen

citat | Fodboldenglen | kirke / skole || top af indeks
Let omarbejdede Hans Jørgenen Nielsen citater om religiøs/mystisk oplevelse af at blive båret til mere end sædvanlig, individuel kunnen.

citat | holografiske verdensbillede, det | kirke / skole || top af indeks
Beskrivelse af et holografiske verdensbillede.

citat | Koranen - Salman Rushdie's syn | kirke / skole || top af indeks
Citat

Citat | Tilfælde og nødvendighed | kirke / skole || top af indeks
Citat af biologen Jacques Monod

D: | D | kirke / skole || top af indeks


D

didaktisk - generelle t | 10 pædagogiske bud | kirke / skole || top af indeks
Online: Benny Vindelev samler sine overvejelser i 10 præcise bud til underviseren.

didaktisk - generelle t | disciplin | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til Kaj Mogensens betragtninger over problemet disciplin

didaktisk - generelle t | Forskellighed og personlighed | kirke / skole || top af indeks
Online: Benny Vindelev: Overvejelser over individuel forskellighed, inteligenser mm - med referencer til pædagogisk forskning.

didaktisk - generelle t | Mobiltelefon i undervisningen | kirke / skole || top af indeks
Link til Stefan Klit-Sørensens hjemmeside: "En mulighed er at inddrage mobiltelefoner i undervisningen. Det kan gøres med SMS, men efterhånden har de fleste af konfirmanderne så gode mobiltelefoner, at man også kan anvende mobilformatterede hjemmesider.."

didaktisk - generelle t | Op af stolen | kirke / skole || top af indeks
Online: Benny Vindelevs overvejelser over bordopstilling, stillesiden..

dramatisering | Fristelsen i ørkenen - mime ved gudstjeneste | kirke / skole || top af indeks
Idé og kort instruktion

dramatisering, samtale | Jante-loven /en helt anden slags lov | kirke / skole || top af indeks
Aksel Sandemoses Jante-lov sat overfor et positivt modstykke. Bruges eventuelt sammen med Jesus og synderinden.

E: | E | kirke / skole || top af indeks


E

Emneområde - (didaktisk | Andre religioner | kirke / skole || top af indeks
Overvejelse over brug af andre religioner i kristendomsundervisning - og henvisninger til enkelte elementer.

Emneområde - (didaktisk | Ikoner | kirke / skole || top af indeks
Tekst om ikonernes særlige art som billeder eller symboler. Under baggrund mere teologiske bestemmelser (Citater af Monica Papazu) - link til artikler på nettet.

- krydshenvisninger til de ikoner, som anvendes i materialet

Emneområde - (didaktisk | Kulturmøder - henvisninger | kirke / skole || top af indeks


Emneområde - (didaktisk | Natursyn - henvisninger | kirke / skole || top af indeks


Emneområde - (didaktisk | Reality-shows / udskillelses shows i undervisningen | kirke / skole || top af indeks
Skal man inddrage reality shows i undervisningen?

erfaringer, fælles | Julen som ritual | kirke / skole || top af indeks
Udveksling af jule-ritualer: Hvad gør vi hver især derhjemme - samtale om ritualernes betydning (det at de er der) og deres indhold

event - mini | Marsbarer og julepynt | kirke / skole || top af indeks
En mini-event. Marsbarer og andre barer i forhold til julepynt?

Event med forberedelse | Allehelgen - halloween | kirke / skole || top af indeks
Om at være lys og bære lys - og om lys, der overvinder mørket/ holder det onde borte.

Samtale og fortælling om forskellige traditioner bag Allehelgen. Forslag til centrale salmer og tekster til brug/gennemgang.
Forslag til sammenkædning lysskikke Allehelgen med vandring med lanterner - egentlig sydtysk katolsk skik i forbindelse med fejring af Martin af Tours. Vandring med lanterner - forslag til sang/salme.
Featureark som grundlag for samtale: Hent arket.

F: | F | kirke / skole || top af indeks


F

Facts | Astronomiske facts | kirke / skole || top af indeks
Facts om de umådelige afstande og mængder i universet

facts | Bibelske kort | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til nettet.

Facts | De hellige tre konger / De vise mænd | kirke / skole || top af indeks
Om de hellige tre konger - facts på nettet - De hellige tre konger i billedkunsten.

Facts | Den gyldne regel i jødedom, kristendom og islam | kirke / skole || top af indeks
Den gyldne regel i 3 forskellige udgaver

Facts | Konfirmationen - jfr. Dansk Folkemindesamling | kirke / skole || top af indeks
Konfirmationens historie (ikke meget dybtgående), billedgalleri mm. Fejringen af den. Skudsmålsbog mm.

film | De usynlige | kirke / skole || top af indeks
Erik Poppes film. Gabrielprisen 2009. Link til Jes Nystens vejledning

film | Fem Kristusfigurer i Hollywoodfilm | kirke / skole || top af indeks
Kort karakteristik af Kristusskikkelserne i K-Pax, Ringenes Herre, Matrix, Superman Returns, The Day the Earth Stood Still. Trailers.

film | Luther - han forandrede verden for altid | kirke / skole || top af indeks
Eric Till instruktion. Meget omfattende materiale til undervisning.

film/video (didaktisk) | Film og video i undervisningen | kirke / skole || top af indeks
Link til liste over film brugelige i undervisningen ved seminarielektor Henrik Bækgaard. Kort temaangivelse.

Artikler fra Kirken Underviser: Fokus på film og kristendom af Hanne Jul Jakobsen. Levende billeder som brugskunst af Bo Torp Pedersen. Lidt om filmbrug af Hanne Toftager. Martin Luther af Jes Nysten og Hanne Toftager. "Ingmar, kan du ikke indse?" af Simon Finnerup

film/video (didaktisk) | Musikvideoen som forståelsesindgang | kirke / skole || top af indeks
Musikvideo som fænomen brugt til at åbne elevernes øjne for salmers billedside.

Film/video copyrigt | Copyright - film og video | kirke / skole || top af indeks
På Copy-Dans hjemmeside kan man læse om de generelle regler

Forløb, ideer til.. | Mannakorn | kirke / skole || top af indeks
Trækning af skriftord bestemmer emne for følgende time(r)

fortælling | Adjevitch (Den gamle skomager) | kirke / skole || top af indeks
Fortælling af Leo Tolstoj. . Klik her for at læse fortællingen.

fortælling | Den fjerde Vismand | kirke / skole || top af indeks
Tekst til fortælling. (Genfortalt ved Thala Juul Holm/Kristen Skriver Frandsen)


fortælling | Den sunkne by | kirke / skole || top af indeks
Fortælling fra Niels Holgersens forunderlige rejse (her kort refereret)

fortælling | Hadding og muren | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om kvinden der fører Hading gennem de dødes rige. N.F.S.Grundtvigs tekst.

fortælling | Julerosen | kirke / skole || top af indeks
Forkortet genfortælling af Selma Lagerlfs fortælling om abed Hans og røverne i Gøinge skov. - Til brug ved skoleafslutninger - eller indslag i adventstiden.

fortælling | Kongesønnens bryllup | kirke / skole || top af indeks
Henvisninger

fortælling | Lille Ludvig | kirke / skole || top af indeks
Læsning af lignelsen om den rige bonde - fortællingen om Ludvig er en slags udlægning. Se eventuelt arbejdsark om Den rige bonde.

fortælling | Navnløs rædsel | kirke / skole || top af indeks
Autentisk fortælling om angst for at drukne.

Indgår i dåbsfeatureark "Gennem Vand". (Se nedenfor).

fortælling | Prinsessen i kornmarken | kirke / skole || top af indeks
Eventyr - med tolkning

fortælling | Sct. Michaels dag (29. september) | kirke / skole || top af indeks
Sammenkædende fortælling ved morgensangen i slutningen af september. Fortælling om ærkeenglen Michael. - DDS 747 og DDS 634, evt. DDS 759 v.6.
Feature-ark kan anvendes som grundlag for samtale.

fortælling | Syngende sten | kirke / skole || top af indeks
Den indianske fortælling Syngende Sten.

fortælling (henv) | Billedet | kirke / skole || top af indeks
Ved ordning af dødsbo erindrer en reproduktion af Monet om ferieoplevelse med den døde - i Gilleleje

fortælling (henv) | Den døde mand | kirke / skole || top af indeks
Drenges oplevelse af Tollundmanden og den mulige historie bag. Offeret, forholdet til døden.

fortælling (henv) | Den fortabte søn og Klodshans | kirke / skole || top af indeks
Stikord til fri mundtlig genfortælling af hhv. lignelsen og eventyret på nettet

fortælling (henv) | H. C. Andersens religiøse eventyr | kirke / skole || top af indeks
Links til præsentationer af Et blad fra himlen og Livet er det dejligste eventyr - eventyr af H.C. Andersen udvalgt til brug i undervisning af Arendse Dyssel.

fortælling + (action) | Hvedekornet | kirke / skole || top af indeks
Anekdote om betydningsfuldhed

fortælling - henv | Et skred | kirke / skole || top af indeks
Om vikingen der efter et patientophold i det kloster, han har været med til at overfalde, skifter religiøs holdning

fortælling med billeder | Julemandens historie | kirke / skole || top af indeks
Fortælling ved hjælp af billeder. Billederne findes dels her dels på nettet.

På hjemmesiden "Saxo" findes det meste af fortællematerialet:
(Fra noget før jul til Helligtrekonger).
Billeder af ægte coca-cola julemand kan let findes på nettet. (Søg med ordene Coca-Cola og Santa Claus). Billedet her i Elementer er malet af Gerard David (1450-1523). Det forestiller biskop Nicholas ved vinduet med pengene til at løskøbe de tre prostitiuerede piger.

fortælling, grund- | Narnia | kirke / skole || top af indeks
Link til artikel af Arne Mårup om filmen.

fortælling, GT | Den gang Gud Herren skabte jord og himmel | kirke / skole || top af indeks
Læsning af teksten, samligning med 1. skabelsesberetning

fortælling, GT | Noahs ark som billede på dåben | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling af den typologiske brug af fortællingen om frelsen gennem syndfloden.

Indgår i featureark om dåb

fortælling, GT: lbh 0 | En linie i bibelens historie (lbh) | kirke / skole || top af indeks
En række mere eller mindre udførligt nedskrevne og tolkende genfortællinger af bibelshistorie. Nedenfor et koncentreret sammendrag af den mulige linie.

Arbejdsark: Grafisk fremstilling og tekst.
Billede: Forsiden af Chr. IIIs bibel - allerede her kan frelseshistorien aflæses.

fortælling, GT: lbh 0 | En linie i bibelens historie - oversigt | kirke / skole || top af indeks
Oversigt over de enkelte elementer i En linie i bibelens historie.

Se også Grafisk oversigt.
Illustration her: Den frelseshistorien "at a glance" - sådan som det var sædvane at bringe på bibelens titelblad. Chr. IIIs bibel.

fortælling, GT: lbh 1 | I begyndelsen skabte ... | kirke / skole || top af indeks
1 Mosebog 1,1-31 sat i forhold til den babylonske skabelsesberetning, sådan som Knud Hansen genfortæller den.


fortælling, GT: lbh 1 | I begyndelsen skabte ... (korttekst) | kirke / skole || top af indeks
Korttekst om skabelsen (perspektiveret i forhold til den babylonske skabelsesfortælling - Jfr. ovenfor).

fortælling, GT: lbh 1 | I begyndelsen skabte ... 2 | kirke / skole || top af indeks
Første skabelsesberetning -
i forhold til naturvidenskabelig forståelse. Se link til amerikansk undersøgelse af videnskabsmændsforhold til tro. Især noterer jeg mig at jo lavere gennemsnitsalder jo højere grad af tro. Den ideologiske skeptikergeneration er ved at dø ud?

fortælling, GT: lbh 3 | Syndefaldet | kirke / skole || top af indeks
Fortællingen om syndefaldet
Mulighed: religionshistoricerende ramme - se teksten

fortælling, GT: lbh 3a | Syndfloden | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om syndfloden - Noas ark

fortælling, GT: lbh 3b | Babelstårnet | kirke / skole || top af indeks
Genfortælles eller læses.

Henvisning til billede på nettet.

fortælling, GT: lbh 4b | Isaks ofring | kirke / skole || top af indeks
læsning af: 1. Mos. 22,1-19

fortælling, GT: lbh 4d | Jakobs kamp | kirke / skole || top af indeks
genfortælling af Jakobs historie - fra Esau..

fortælling, GT: lbh 5a | Folkedrab i Ægypten (Farao og jordemødrene) | kirke / skole || top af indeks
2. Mosebog 1,6-22 - læst/ evt. som genfortalt som avisartikel
Se tekst.

fortælling, GT: lbh 5f | Moses og den brændende tornebusk (Guds navn) | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling af historien - indtil og med Guds præsentation af sig selv.

fortælling, GT: lbh 5g | Ægyptens ti plager | kirke / skole || top af indeks
Det gamle vers:
Vand til blod og frøers mængde,
myg dernæst Ægypten trængte,
utøj, pest og bylders nød,
hagel, græshop, mørke, død.

fortælling, GT: lbh 6b | Udvandringen af Ægypten. Gud som vejviser. | kirke / skole || top af indeks
2. Mosebog 13,17-22 - læst.

fortælling, GT: lbh 6d | Moses og de ti bud | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling af begivenheden

fortælling, GT: lbh 6e | Den aronitiske velsignelse | kirke / skole || top af indeks
Den aronitiske velsignelse fortalt som opstået i hebræernes nomadetilværelse

fortælling, GT: lbh 7 | Bosættelse, indvandring i Det forjættede land | kirke / skole || top af indeks


fortælling, GT: lbh 8 | Konger og profeter | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om forholdet mellem kongemagt og profetisme i Israel - med David og Nathan som hovedeksempel

fortælling, GT: lbh 9 | Gud som dommer | kirke / skole || top af indeks
læsning af Esajasteksten.

fortælling, GT: lbh 9 | Jonas og hvalen | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling (eller læsning) af Jonashistorien - eventuelt indledt med engelsk sømands oplevelse (tekst). Henvisning til nettet.

fortælling, historie | Det forunderlige år 1588 | kirke / skole || top af indeks
Supplerende baggrundstekster til H. C. Sthens fødselsdag 1588.

fortælling, historie | Forfølgelserne under Nero | kirke / skole || top af indeks
Fortælling gengivet som avisartikel.

fortælling, NT | Den jødiske påske | kirke / skole || top af indeks


fortælling, NT | Jesu dåb | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling med kirkelig tolkning. Se også Vue over kirkeåret.

fortælling, NT | Pinsedagen | kirke / skole || top af indeks
Fortællingen om pinse i artikel-stil


fortælling, personer | Brorsons vita - oversigt | kirke / skole || top af indeks
Hovedpunkter i Brorsons liv - sammenhængen med pietismen.
Henvisning til ressourcesteder på nettet.

fortælling, personer | De første kristne - forfølgelser | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om de første kristne med særlig vægt på forfølgelserne - fra Stefanus (Saulus/Paulus) til Nero. I fokus: årsagen til forfølgelserne er det potentielt samfundsomstyrtende: troen på den ene Gud, og den anderledes familie- og kønsopfattelse.


fortælling, personer | Frans af Assisi | kirke / skole || top af indeks
Foreløbig blot en henvisning til Giottos billedfrise, som fortæller Frans' historie - dansk tekst. På Wikipedia - god gengivelse

fortælling, personer | Grundtvig 1844 | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om begivenheder i Grundtvigs liv - og baggrunden for de to salmer "Nu falmer skoven trindt om land" og "Sov sødt barnlille"

fortælling, personer | Grundtvig omkring 1810 | kirke / skole || top af indeks
Forslag til fortælling om Grundtvig - som baggrundsstof for Dejlig er den himmel blå".

fortælling, personer | Grundtvig, N.F.S. | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til elementer med fortællestof om Grundtvig - og til Kalliope på nettet - bl.a. med teksterne fra Grundtvigs Sangværk til den danske Kirke I (1837) og II (1870).
Og link til arkiv for Dansk litteratur, især faksimile udgaver af hhv. Grundtvigs udvalgte skrifter (Begtrup) og Sangværk til den danske kirke.

fortælling, personer | Hvede og klinte | kirke / skole || top af indeks
Citat fra artikel af Egon Clausen til brug for fortælling om oplevelsen ikke at blive forstået og om et indre missionske miljø i 1950'rne - gerne i forbindelse med at synge: Som tørstige Hjort monne skrige

fortælling, personer | John Donne | kirke / skole || top af indeks
Kort om John Donne (1572-1631)

fortælling, personer | Kaj Munk | kirke / skole || top af indeks
Foreløbig blot henvisning til biografi på nettet. Som baggrundsstof for "Du ved det nok mit hjerte".

fortælling, personer | Luther, Martin | kirke / skole || top af indeks
Link til omfattende og detaljeret udfoldet undervisningsmateriale fra Roskilde Stift - konkrete forløb og moduler, billedtolkninger, arbejde med "Nu fryde sig hver kristenmand"- og meget mere.

Link til tekstsamling (dansk) på nettet. (Christian Riis' hjemmeside) - mange af de helt centrale tekster.

fortælling, personer | Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 | kirke / skole || top af indeks
Fortælling om baggrunden for salmen Du Herre Krist.

fortælling, personer | Op al den ting, som GUd har gjort (originalteksten) | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

fortælling, personer | Pascal, Blaise | kirke / skole || top af indeks
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse. I tekst ultrakort fremstilling.

fortælling, personer | Pascal, Blaise (kronologi) | kirke / skole || top af indeks
Pascals liv, som matematiker og videnskabsmand, hans omvendelse - kronologien.

fortælling, personer | Pelagia og Paulus | kirke / skole || top af indeks
Pelagias epistel - oversat fra engelsk.

fortælling, personer | Thekla og Paulus. Caesarea-begivenhederne | kirke / skole || top af indeks
Legenden om Thekla (og Pelagia) i avisartikelform. (
Indgår i ark).

fortælling, vælg selv.. | Den hemmelige vej, Vælg selv... | kirke / skole || top af indeks
"Du er hovedpersonen i.."-historie omkring person, som færdes i udkanten af Jesu discipelflok - i et snart mytisk, snart socialt og historisk realistisk univers

G: | G | kirke / skole || top af indeks


G

grafisk oversigt | Kirkeåret | kirke / skole || top af indeks
Kirkeårets farver, se grafik på nettet.

Den grafiske oversigt her i Elementer giver et visuelt overblik - men ikke over de liturgiske farver.
Vue'er over dele af kirkeåret: Helligtrekonger A - Faste A - Påske A - 12.- 19. s. e. tr. A- 22. - sidste s A - 12.- 18. se.tr B - 19. - 21. s. e. tr. B - 22. - sidste s. B

gudstjeneste (ungdoms-) | Fred og krig | kirke / skole || top af indeks

forløb ungdomsgudstjeneste

gudstjeneste (ungdoms-) | Hvad er du | kirke / skole || top af indeks
Ungdomsgudstjeneste - se tekst

gudstjeneste (ungdoms-) | Jesu mange ansigter | kirke / skole || top af indeks
Gudstjenste med prædiken ved hjælp af en række dias med fremstillinger af Jesus - billedrækkefølge med stikord til prædiken

gudstjeneste (ungdoms-) | Lys og menneskeret | kirke / skole || top af indeks


gudstjeneste (ungdoms-) | Slagger i universet - eller indgår vi i en historie? | kirke / skole || top af indeks


H: | H | kirke / skole || top af indeks


H

henvisning | Bibelske fortællinger i kunst og kultur | kirke / skole || top af indeks
Ingen elementer anbragt her

henvisning | Det gotiske krucifix - skitse | kirke / skole || top af indeks
Skitse til sammenligning - se videre Kristus, korset og cirklen

henvisning | Forholdet mellem GT og NT | kirke / skole || top af indeks
Henvisning

henvisning | Hvem ringer klokkerne for | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til John Donnes digt med ordene "intet menneske er en ø"..

henvisning | Høst | kirke / skole || top af indeks
Mulighed for fortælling om baggrunden for Nu falmer skoven trindt om land. Grundtvig 1844

henvisning | Kirkeårets afslutning - domsteksterne | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til flere elementer som kan belyse domsperspektivet.

Vue over kirkeårets afslutning Tekstrække B 24. s. e .tr - Sidste søndag i kirkeåret

henvisning | Kristus som dommer | kirke / skole || top af indeks
Henvisninger til forskellige elementer og forløb - de to sidste forløb af med dom i mere generel forstand i fokus.

henvisning | Nu falmer skoven, Grundtvig 1844 og Sov sødt barn lille | kirke / skole || top af indeks
Se Grundtvig 1844- et sammenkædende fortælleforløb.

henvisning | Når kærlighed får magt.. | kirke / skole || top af indeks
Flere af Hans Anker Jørgensen salmer er velegnede til at tage forholdet kristendom / samfund op. Fx: Når kærligheden får magt i verden og
Du som lader græsset gro

henvisning | Ringenes Herre | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til 7 artikler af Arne Mårup på internettet.

henvisning til flere | Kristi opstandelse - henvisninger | kirke / skole || top af indeks
Dødens overvindelse(Bibelcitatsammenstilling)

Dåb, død og opstandelse(Biblia Pauperum - typolog)

henvisning til flere | Livets træ | kirke / skole || top af indeks
Henvisninger (udbygges) til nogle salmer, som kan forbindes via temaet livets træ, til anden litteratur og til steder på nettet.

Pt: Kabbalahens brug af livets træ.

I: | I | kirke / skole || top af indeks


I

idé | Konfirmationsgaver | kirke / skole || top af indeks
Citat om gavestørrelser før og nu.

Illustration her: Konfirmandoverhøring. Poul Steffensen. (Fra Carit Etlar. Mine kæreste Fortællinger. 2. samling)

individuel opgave | Bøn - hvor ofte? | kirke / skole || top af indeks
Konfirmanderne sætter x ud for mulig bøns"praksis" - gætter dernæst på hvordan det forholder sig med kammeraterne.

individuel opgave | Det vigtigste | kirke / skole || top af indeks
Opgave: vælg og prioriter de 12 vigtigste "ting" i livet - ud af 18 påstande om vigtighed. "Det vigtigste er at være sund og rask.." osv. Se tekst.

individuel opgave | evaluering af undervisningen, konfirmandernes | kirke / skole || top af indeks
På individuelt stilet evalueringsark bedes eleverne huske det billede, som sagde dem mest; emne, som sagde dem mest; den fortælling,der var bedst; det, som var sjovest, i det hele taget - og begrunde det.

individuel opgave | Gudstjenesten dengang jeg blev døbt | kirke / skole || top af indeks
Konfirmanden læser de tekster, som blev læst ved gudstjenesten, dengang han/hun blev døbt

individuel opgave | Hvad betyder ordet tro | kirke / skole || top af indeks
"Oversættelses" opgave - erstatte ordet tro med andre ord i givne sætninger. I tekst er der brødtekst til spørgeark suppleret med individuelt rettet spørgsmål: Hvad er tro for dig.

individuel opgave | Hvad tror I egentlig på - samtale med muslimsk kammerat | kirke / skole || top af indeks
Eleverne skriver stikord ned til en samtale med tænkt muslimsk kammerat om hvad kristendommen går ud på - sådan som de har haft om den i undervisningen

individuel opgave | Salmebogen - spørgsmål til arbejde med.. | kirke / skole || top af indeks
En række spørgsmål som fører rundt i salmebogen - både i salmerne og tekstdelen. Lærer brug af forfatterregister og giver lidt kendskab til nogle af navnene og omfang af produktion. Se færdigt arbejdsark eller man bruge teksten til opsætning af eget arbejdsark.

Link til Den danske salmebog Online - med sagoplysninger og melodier.

individuel opgave | Skriv en bøn til.. | kirke / skole || top af indeks
Bøn med valgmuligheder for "adressen": Gud, statsministeren,
USAs præsident, Kærligheden, Ånden bag alting, Jesus.
asdf

individuel opgave | valg af skriftsted og EVALUERING | kirke / skole || top af indeks
individuel valg af eget skriftsted til konfirmation.

individuel opgave /a.m. | Kirkeåret | kirke / skole || top af indeks
Cirkel med rubrikker til udfyldning, spørgsmål bl. a. til salmebogen.

interaktivt - internet | Den store fortælling | kirke / skole || top af indeks
En interaktiv side med kunstnerens Edvard Jensens udsmykning af Ungdomsbyens Kirke, Statens pædagogiske Forsøgscenter, Rødovre. Den bibelske fortælling i meget enkel, karakterfuld streg. Tilsat en del underholdende net-medie-action.

interaktivt - internet | Paulus on-line spil | kirke / skole || top af indeks
Link til online spil på Ålborg Stifts hjemmeside

Internet - idésider | Konfirmandbibel.dk | kirke / skole || top af indeks
Site til opfølgningen af Bibelselskabets materiale: Far - Søn - Ånd (2005). Opgaver, forskellige historier - meget anvendeligt materiale. Lærersiden kræver password, som man får ved køb af materialet.

Internet - idésider | Maria | kirke / skole || top af indeks
Krydshenvisninger

Internet - idésider | Mogens Agerbos Præsteside | kirke / skole || top af indeks
En række enkeltideer: Skabelsen,
Jesu lignelser, Den fortabte søn og Klodshans, Kongesønnens bryllup, Sædemanden, Jonas og bøn

internet - interaktiv | At åbne en Verden | kirke / skole || top af indeks
Interaktive "surf-rum" online over centrale temaer i den kristne tro - belyst ved tekster og billeder. Udforsk temaerne ved at følge links og billeder. En række arbejdspapirer kan udskrives. De stiller opgaver, som sørger for at "surferen" kommer rundt om væsentlige dele i temaerne.

internet - interaktiv | Folkekirken.dk - undervisning | kirke / skole || top af indeks
Emner: Interaktiv rundtur i kirken, Kirken i 1000 år, Kirkeåret, Den store fortælling, Kalkmaleri, Ind i orglet, Info til læreren.

internet - interaktiv | Kirkebygningen. Dens historie | kirke / skole || top af indeks
"Interaktiv" hjemmeside, som bl.a. fortæller kirkebygningens historie (i Danmark). Lærervejledningen kan give inspiration til, hvordan man lærer eleverne at se også egen kirke - dens placering, arkitektur mm.
Under folkekirken.dk's hjemmesider.
Billedet her: Klosterkirken i Vadstena. Foto: -ksf.

internet - interaktiv | Kirkeåret - (folkekirken.dk) | kirke / skole || top af indeks
Interaktiv side, hvor man kan klikke på grafisk fremstilling af kirkeåret og få sag-information om tider og helligdage. Ret flot lavet. Turen ind i informationslagene slutter med en meget simpel "rigtig-forkert" opgave om tekster og sted i kirkeåret.

internet - skole-kirke | Fælles mål - kristendomsundervisning i folkeskolen | kirke / skole || top af indeks
Fælles Mål - her i materialet.

Henvisning til internet nedenfor

Internettet - facts mm | Det danske bibelselskab | kirke / skole || top af indeks
Bibelselskabets forside med adgang til bibel, effektiv søgefunktion mm.

Internettet - facts mm | Kristendomskundskab - fagenes infoguide | kirke / skole || top af indeks
Omfattende links-samling ordnet efter Fælles Mål. Det er meget blandet gods, men særdeles indholdsrig samling.

Internettet - facts mm | Mytiske skabninger | kirke / skole || top af indeks
Et udvalg af mytiske figurer - fra engle til helheste mm.

J: | J | kirke / skole || top af indeks


J

Jura vedr. konfirmation | Konfirmation, anordning | kirke / skole || top af indeks
(Net)familieadvokaten på forespørgsel: kan præst nægte at konfirmere. Svaret er positivt og hele anordningen aftrykt.

K: | K | kirke / skole || top af indeks


K

koncept (del-) (didakti | Billedmeditation | kirke / skole || top af indeks
Billeder (dias) - ofte med tilhørende bøn, undertiden også salme og tekst.

koncept (del-) (didakti | Den første time i konfirmandforberedelsen | kirke / skole || top af indeks
Gudstjeneste: salme, fx. 696; trosbekendelse*; fadervor*; med forklaring; ny salme, nr. 12 i S&K (Lyset er kommet); i kirken - dens historie fortalt; eventyret Tommelise; Brevet fra onkel*; Kristus underviser. Barlach.*. * = findes i materialets arbejdsbog.

koncept (del-) (didakti | Den første time i konfirmationsforberedelsen (1) | kirke / skole || top af indeks
Barlach: Kristus underviser. Fadervor. Trosbekendelsen. En bøn (konf.forb.), Brev fra onkel (Jesper Kallesøe). Om bøn (km).
Fil. 4,6-7.

koncept (del-) (didakti | Fortællehjørnet | kirke / skole || top af indeks
Skole-kirkesamarbejdets fortælleforløb henover kirkeår fra 0. - 6. klasse. Mange ideer - også til små kreative ting.

koncept (del-) (didakti | individuel undervisning (XYZ) | kirke / skole || top af indeks
Individuel undervisning på arbejdsark som i ydre form er arbejdsblade til mappen, men individuelt udformede. Minimum med elevens navn printet på. Ideelt individuelt udarbejdet respons på konfs arbejde på tidligere ark.

koncept (del-) (didakti | Joakim Skovgaards billeder | kirke / skole || top af indeks
At lade den bibelske historie som den bliver fortalt i Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke styre et konfirmandundervisningsforløb - eventuelt med afsluttende ekskursion til kirken.

koncept (del-) (didakti | Kirkeårsrelateret undervisning | kirke / skole || top af indeks
Om brug af kirkeårets tekster i undervisningen - eventuelt fast i forbindelse med andagt - eventuelt ligefrem som det, der styrer undervisningsforløbet

koncept (del-) (didakti | Modbilleder | kirke / skole || top af indeks
En række lignelser af eller fortællinger om Jesus.

koncept (del-) (didakti | Morgensang med andagtspræg | kirke / skole || top af indeks
morgensang i kirken, fælles for flere hold, flere undervisere, præster - med indledning/ andagtsstykke bestemt af valgmulighederne for skriftsteder ved selve konfirmationen
Trosbekendelse. Se i øvrigt Hvordan

koncept (del-) (didakti | Mysteriet ind i konfirmandstuen | kirke / skole || top af indeks
Nogle overvejelser over måder og temaer i undervisningen.

koncept (del-) (didakti | Om gamle og nye eventyr i konfirmandundervisningen | kirke / skole || top af indeks
Artikel på nettet af cand. teol. Peter Værum "EPISKOPET" - religionspædagogisk orientering nr. 1 1984.

koncept (del-) (didakti | Onelinere fra teksten - som plakater | kirke / skole || top af indeks
Idé: at lade prægnante sætninger i tekster (i almindelighed, men her især tænkt på tekster i gudstjenesten) blive fremhævet ved at lade dem være basis for en plakat - med eksempel.

koncept (del-) (didakti | Oplæsning | kirke / skole || top af indeks
-

koncept (del-) (didakti | Overskrift | kirke / skole || top af indeks
Idé og forsøg: at lave hvert undervisningsforløb få en markant overskrift - fx. skrevet på tavlen. Se under Type: overskrift

koncept (del-) (didakti | Projektarbejde | kirke / skole || top af indeks
Benny Vindelev om gevinsterne ved projektorienteret arbejde.

koncept (del-) (didakti | Rollespil for konfirmander | kirke / skole || top af indeks
Mange arbejder med rollespil - her links til både kommercielle sites og skole-kirkesamarbejder

koncept (del-) (didakti | Salmer - at lære | kirke / skole || top af indeks
En hel temagruppe er en liste over salmer fra salmebogen, som det kan være relevant at bruge i undervisningen - kirke / skole. Den enkelte salme kan være ledsaget af idéer til kommentarer og baggrundsfortælling og med links til forskellige elementer. En temagruppe: nye salmer anfører nogle nyere salmer (kirke / skole .

Begge kan med fordel udbygges!!

Under tekst findes Peter Balslev Clausens forslag (Kristeligt Dagblad oktober 2004) til en kanon for hvilke salmer der bør læres i kristendomsundervisningen i skolen.

koncept (del-) (didakti | Symboler, undervisning med udgangspunkt i | kirke / skole || top af indeks
Paul Tillich citat til overvejelse.

- reference til Kaj Mogensen

koncept (del-) (didakti | Sæt billede på ordene | kirke / skole || top af indeks
Online: Benny Vindelev om nødvendigheden af brugen af billeder i teologisk forståelse og konsenkvenser for konfirmandundervisning.

koncept (del-) (didakti | Teologi med unge - et ligeværdigt samarbejde! | kirke / skole || top af indeks
Benny Vindeløvs overvejelser i forbindelse med bogen "Gud og mig." (Uden tvivl inspireret af Pdagogik der Anerkennung).

koncept (del-) (didakti | Verdens Tidende konceptet | kirke / skole || top af indeks
Formålet med arkene "Verdens Tidende". Liste over eksisterende ark.

Krydshenvisning | Kalendere, navnedage | kirke / skole || top af indeks
Årets navnedage, se: navn og identitet

Kalender med helligdage frem til 2099.

kvu | Helligånden, Luthers forklaring til 3. led i trosbekendelsen | kirke / skole || top af indeks
- teksten

kvu: salmer, DDS | Kirken den er et gammelt hus (2) | kirke / skole || top af indeks
Højskolesangbogens version

L: | L | kirke / skole || top af indeks


L

leg | Hviskehistorie | kirke / skole || top af indeks
Den mundtlige tradition illustreret ved "hviskehistorie" (Fortællingen om den kananæiske kvinde). Samtale om den mundtlige traditions pålidelighed dengang - nu. Hvor mange (få) led var der fra Jesu ord og handlinger til nedskriften? Osv.[]

leg | Salme kryds- og tværs | kirke / skole || top af indeks
En salmekrydsogtværs. Man skal slå op i salmebogen og finde et ord, der passer. Det giver ikke den store indlæring, men eleverne slår op i salmebogen og man kan snakke med dem om nogle af de vanskelige ord, som forkommer.
Selve krydsen: Salmekryds og tværs og løsningen

leg | Tip 13 rigtige! | kirke / skole || top af indeks
13 spørgsmål med 4 mulige svar. Se nedenfor som brødtekst til egen redaktion eller hent: færdigt ark.

Tipskupon med afkrydsningsmulighed.
Bibelselskabet har en tipskupon som sigter direkte på bibelkundskab. Se link.

leksikalt - internet | Credo - für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts | kirke / skole || top af indeks
Hans Küng og Jean-Louis Gindt. OnLine apologetisk diskussion med det moderne menneske om trosbekendelsen indhold og betydning. Trosbekendelsen delt i fem indgange med 7-10 underartikler. Link til fem klassiske kunstneriske fremstillinger - vildledninger eller øjneåbnere?

leksikalt - internet | Religionsguiden v. Tim Jensen | kirke / skole || top af indeks
- en religionshistorikers gennemgang af de store religioner - on line - se nedenfor.

Første gang udgivet af Dansk Flygtningehjælp 1994, ny udgave i 2000, som er identisk med on-lineudgaven. Også kristendommen er (måske endda pointeret) set "udefra" - nogenlunde ens systematik for hver religion: Historie og udbredelse, forestillinger, kulten, fester, overgangsriter. De behandlede religioner: bahai, buddhisme, hinduisme, jødedom, islam, kristendom, sikhisme, nyere religioner (den sidste kun i form af henvisninger).

leksikalt - internet | ReliLex - religionslexicon online (tysk) | kirke / skole || top af indeks
Tysk OnLine leksikon. Ret korte og enkle artikler

Lignelser - henv. a.m. | Sædemanden - lignelsen om | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling af lignelsen på Mogens Agerbos hjemmeside.
Se også om Sædemanden (Guds Rige).

læsning - tekstcitat | ..til syvende og sidst måtte et eller andet engang være opstået.. | kirke / skole || top af indeks
læsning af dele af indledningkapitel af Sofies Verden

læsning - tekstcitat | Et rustfrit tandhjul | kirke / skole || top af indeks
Kinesisk ideal-ungs bekendelse

læsning - tekstcitat | Gudsfremmedhed | kirke / skole || top af indeks
Citat af Ebbe Reich (Fra Frederik. En Folkebog om N.F.S.Grundtvig.

læsning GT og NT | Billeder af Gud 1. (GT) | kirke / skole || top af indeks
Gudsforestillinger i GT med henblik på sammenligning med NT.
Billeder af Gud 2 (NT) .
Færdige arbejdsark: Et med mulighed for brug af William Blakes billede: "Den gamle af dage" Klik her og et uden Blake: Klik her.

læsning GT og NT | Billeder af Gud 2. (NT) | kirke / skole || top af indeks
Gudsforestillinger i NT
Luk 15,11-32 (Den fortabte søn), Luk. 11,2, Luk. 15,8-10, Mt. 23,37. Joh. 4,24; 1. Joh. 1,5; 1. Joh. 4,16
I tekst: spørgsmål til ovenstående.
Arbejdsark
Et klik på henvisningen til Mattæus giver begrundelsen for billedet!

læsning NT | Indtoget i Jerusalem | kirke / skole || top af indeks
Tolkende/fortællende tekst til basis for genfortælling samt link til Giottos billede.

læsning NT | Jesu forudsigelser af lidelse og død | kirke / skole || top af indeks
Forudsigelserne både af sin egen lidelse og død og af forfølgelse af disciplene. Fortalt i avisartikelform.

læsning NT | Jesu korsord | kirke / skole || top af indeks
Læsning af korsordene i de fire evangelier

læsning NT | Johannæiske begreber om Gud | kirke / skole || top af indeks
Tre begreber om Gud hos Johannes: ånd, lys, kærlighed.

læsning NT | Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes | kirke / skole || top af indeks
Læsning af teksten - eventuelt som forberedelse til 19. s. e. tr. B - samtale. Kan forbindes med navn og identitet.

læsning NT | Lignelsen om tolderen og farisæeren | kirke / skole || top af indeks
Tolkning af Carl Koch: Lignelser 1915.


læsning NT | Tårnet i Siloam | kirke / skole || top af indeks
Læsning af teksten - samtale

læsning NT, lignelser | De betroede talenter | kirke / skole || top af indeks
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.

læsning NT, lignelser | Den rige bonde | kirke / skole || top af indeks
Lignelsen fortalt i tegneserieform fra 1870'rne - på arbejdsark med spørgsmål. Hent ark. Se overvejelse i forbindelse med Den fortabte søn. Andre lignelser - se oversigt.

læsning, GT | De to skabelsesberetninger i første mosebog | kirke / skole || top af indeks
Måder at arbejde med de to skabelsesberetninger.


læsning, GT | Guds Ånd piskede vandene | kirke / skole || top af indeks
Lille artikel om oversættelsesspørgsmålet ånd/storm i 1. Mos. 1,2.

læsning, GT | Herrens lidende tjener | kirke / skole || top af indeks
Læsning af Esajas 53,1-f;

læsning, GT | Hold mine befalinger og du skal leve | kirke / skole || top af indeks
Kerneteksten om lovens formål: at mennesket skal leve ved at holde budene sat overfor Paulus' den retfærdige skal leve af tro. (Foreløbig blot teksthenvisningerne).

læsning, GT og NT | Bibelen | kirke / skole || top af indeks
Bibelen anskues som et bibliotek. Læsning og bestemmelse af skriftsteders "faggruppe".

Tekstforslag med spørgsmål, se tekst.
Link til Bibellæserringens grafiske fremstilling af "bibelens bogreol".

læsning, GT, anden t. | En tinmineby i Syd-Amerika | kirke / skole || top af indeks
læseopgave "En tinmineby" - evt. med spørgsmål.

læsning, GT, NT, andet | Profeter | kirke / skole || top af indeks
læsning af bibelske og moderne "profettekster". Se tekst.
- samtale om hvad det er at være profet -

læsning, højt- af tekst | Kælderen | kirke / skole || top af indeks
Erik Mørks oplæsning af Aksel Heltoft: Kælderen - på video

læsning, NT | Den fortabte søn | kirke / skole || top af indeks
Læsning af lignelsen og samtale. Fx i forbindelse med arbejde med Billeder af Gud i NT eller besvarelse af spørgsmål på særligt arbejdsark [her].

Karl Koch om Den fortabte Søn.

læsning, NT | Fadervor - teksten | kirke / skole || top af indeks
Teksten

læsning, NT | Fadervor a, synoptisk læst, Mattæus' vinkel | kirke / skole || top af indeks
synoptisk sammenstilling af Mt. 6,5-15 og Luk. 11,1-13; vægten på Mattæus.

læsning, NT | Fadervor b, synoptisk læst, Lukas' vinkel | kirke / skole || top af indeks
synoptisk sammenstilling af Mattæus og Lukas - vægten på Lukas.

læsning, NT | Fristelsen i ørkenen 1 | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling

læsning, NT | Jesus og synderinden | kirke / skole || top af indeks
Læsning og samtale

læsning, NT | Min sande familie | kirke / skole || top af indeks
læsning af Mk. 3,31-35

læsning, NT | Nadver - den jødiske påske - Jesu sidste måltid | kirke / skole || top af indeks
Sammenligning af den jødiske påskefejring og det af Jesus indstiftede nadver måltid. Læsning af Mk. 14,10-25 og 1. Kor. 11,17-27

læsning, NT | Vejen - som fællesskab | kirke / skole || top af indeks
"Vejen" som navn på læren/fælleskabet i den første kristne kirke: Apg. 9,2; 19,9.23; 22,4; 24,14.22 -

læsning, NT: Jesu lære | Fadervor - generelt | kirke / skole || top af indeks
Læsning og sammenligning af Mattæus og Lukas fortælling om hvordan Jesus lærte disciplene at bede. Undersøgelse af de enkelte bønners indhold og betydning.

læsning, NT: lignelse | Arbejderne i vingården | kirke / skole || top af indeks
Jesu lignelse læst eller genfortalt. Tekst til genfortælling + tolkende kommentar.

Indgår i vue over denne del af kirkeåret
Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her

læsning, NT: lignelse | Lignelsen om enken og den urimelige dommer | kirke / skole || top af indeks
Læsning af Luk. 18,1-8.

Tolkning af Carl Koch Lignelser 1915.

læsning, NT: lignelse | Sædemanden | kirke / skole || top af indeks
Jesu lignelse læst eller genfortalt. Tekst til genfortælling + tolkende kommentar.

Indgår i vue over denne del af kirkeåret

læsning, NT: lignelse | Verdensdommen | kirke / skole || top af indeks
Læsning af lignelsen om verdensdommen. Henvisninger.

læsning, NT:lignelse | Den gældbundne tjener | kirke / skole || top af indeks
Læsning af og samtale om lignelsen - Eventuelt i tegneserieudgave.

læsning, tekst | Atomet og billedtale | kirke / skole || top af indeks
Omarbejdet Alain Aspect-citat. (Det uforandrede i Baggrundsstof).

læsning, tekst | Dåbens forløb 2 | kirke / skole || top af indeks
Barnedåbens forløb ifølge ritualbog

læsning, tekst | Dåbsritualet | kirke / skole || top af indeks
Dåbsritualet - som også kan læses på Gudstjenesten dengang jeg blev døbt

læsning, tekst | Gud har skabt mig | kirke / skole || top af indeks
Luthers forklaring i Den lille Katekismus

læsning, tekst | Kosmos og os | kirke / skole || top af indeks
Omarbejdet Thor-Nørretranders citat

læsning, tekst | Mennesket nedstammer fra aberne | kirke / skole || top af indeks
Ideer til diskussion af Darwins grundprincipper for livets udvikling - med kort avisartikelagtigt beskrivelse som indgår i arbejdsarket Skabelse - menneskets plads. Hele elementet kan også bare danne grundlag for samtale - især kombineret med I begyndelsen skabte..

Teologisk baggrundsstof: Darwinisme som ideologi og om modpolen creationisme.
På nettet: Kort rids af Darwins liv (engelsk).

læsning, tekst | Nadverens forløb | kirke / skole || top af indeks
Dåbsritualet - som også kan læses på Gudstjenesten en søndag.

læsning, tekst | Næstekærlighed i fem religioner | kirke / skole || top af indeks
Links (www) til artikler om de fem hovedreligioner - set udfra fordringen om "næstekærlighed" (Alle fra religion.dk). [Fortrinsvis voksenundervisning]

læsning, tekst | Skyld | kirke / skole || top af indeks
fotomodels talestrøm om den skyld, hun indser hun pådrager sig ved at give folk behov, som de egentlig ikke har

læsning, tekst | Stjernehimmelen. En drøm | kirke / skole || top af indeks
En drøm - genfortalt eller læst. Kan kombineres med Hvad er et menneske og/eller uendelighedens rædsel.

læsning, tekst, avis | Om rockeren L. | kirke / skole || top af indeks
Avisklip om rockers historie - (psykologisk set)

M: | M | kirke / skole || top af indeks


M

Materiale (del-) | Om de syv dødssynder | kirke / skole || top af indeks
Et materiale til dansk og kristendomskundskab. Bog. Borgen 2004. 137 s. Anm. Finn Feilan Prbl. 2005 s. 446.

Materiale (hel-) | Gud og mig | kirke / skole || top af indeks
144 siders 4-farvet flot gennemillustreret lille bog til konfirmanderne - "med små ord om det store i kristendommen". Kan også bruges som klassesæt og som grundbog i undervisningen. Online ressourceside - som kan være til stor inspiration - også til at købe bogen. Forfatter Benny Vindeløv.

Materialer - generelt | Musikvideoen - nutidens lignelser | kirke / skole || top af indeks
Bog med vejledning - videobånd med 8 musikvideoer. Unitas. Findes på biblioteker.

Medier - musik - (didak | rock, rap, pop mm., brug af -- | kirke / skole || top af indeks
I tekst en række forslag.

Medier - sms (didakt) | Gud på sms - hurtig associationsformidling | kirke / skole || top af indeks
Vejledning i at bruge sms i en hurtig formidling af konfirmanderns forestillinger om Gud (Benny Vindeløv). Se link.

Medier, IT, sociale med | Facebook i konfirmandundervisningen | kirke / skole || top af indeks
Sognepræst Sarah Auken fortæller om hendes brug af Facebook.

meditation, graffiti | Gud er ikke død - han kan bare ikke bare finde en parkeringsplads | kirke / skole || top af indeks
Grafitti-historie

Konstrueret billede her. (Brug opdateringsknappen for at se animationen igen)

meditation, ord | De ni bedeslag | kirke / skole || top af indeks
Meditation over hvad de 3 gange 3 bedeslag kan betyde. Første tre slag, rytmen: O-ver-alt, de næste: Ind-en-i, de sidste: dig-og-mig. 1) Skaberunivsersalitet (tvetydigheden også: vi kan tro at Gud er overalt, men så bliver spørgmålet om det onde nærgående); 2) den inkarnatoriske side (tog|tager bolig i verden; 3) det fællesskabsskabende ved Helligånden (jeg og du).

Metoder (didaktisk) | Tavleakrobaten | kirke / skole || top af indeks
Overvejelse over brug af tavlen - foreløbig med ét eksempel - til inspiration for underviseren

Musik - sang, høre | Lille Messias | kirke / skole || top af indeks
Høre Anne Linnets sang

Musik - sang, høre | Time, dag og uge, dem får vi lob at bruge | kirke / skole || top af indeks
AnneLinnets "tros-sang" på YouTube

Musik - sang, høre/se | Er der nogen i himlen? | kirke / skole || top af indeks
Danser med Drenges sang - Synet på himmelen er nok betænkeligt - det er et ret tomt rum for vores håb, eller kan det høres anderledes?

N: | N | kirke / skole || top af indeks


N

O: | O | kirke / skole || top af indeks


O

opgave - samtale | Trosbekendelsen - det sværeste og det mærkeligste | kirke / skole || top af indeks
Eleverne skriver, efter at have læst trosbekendelsen, det, de synes er sværest, og det de synes er mærkeligst - samtale om sagen

oplevelse | Dagens plakat | kirke / skole || top af indeks
en plakat som samler et tema op fra sidste gang - evt. noget som en konfirmand har sagt - et skriftord der forholder sig til det ..

oplevelse /andet mat. | Historien bag ordet | kirke / skole || top af indeks
42 faste vendinger og udtryk fra bibelen (fx. Det er ikke godt for mennesket at være alene). Fortalt og forklaret af Flemming Kloster Poulsen på små videoer. Via Folkekirkens Konfirmandcenter.

oplevelse /andet mat. | Kirkeåret | kirke / skole || top af indeks
beskrivelse af forskelle - kirkeåret afbilledet som rosenkrans

oplevelse /andet mat. | Vi ser på tiden | kirke / skole || top af indeks
To cirkler - hvor man inddeler året i hhv. privat betydende begivenheder og kirkelige fester som betyder noget for én.

oplevelse, billed- | Den kristne historie - en vej at se tilbage på | kirke / skole || top af indeks
Centrale begivenheder indtegnet på en vej - med andre religioners historiske placering - set fra en danskers nutid. (En parallel til Skalks kendte kort over historien). Grafik: Kristen Skriver Frandsen

oplevelse, billed- | Kristi hænder | kirke / skole || top af indeks
Betragtning af billede af Kristus på kors i kirkeruin - hvor hænderne mangler. Hvilken indskrift sætter de engelske soldater, som har samlet krucifixet i ruinerne på?

oplevelse, billed- | Titelkobber til Geistreiches Gesangbuch. Halle 1704 | kirke / skole || top af indeks
Titelkobberet med de tre indskrifter: Sl. 8,3; Åb. 15,3 og englens halleluja.

oplevelse, billed- | Trojborg | kirke / skole || top af indeks
Om Trojborgens symbolbetydning. Kaldes også trojaborg.

oplevelse, ekskursion | Besøg på kirkegård og kapel | kirke / skole || top af indeks


oplevelse, fælles | De fem sten | kirke / skole || top af indeks
De fem sten i Sthens Kirke komb. med Kirken den er et gammelt hus. DDS 280.

oplevelse, fælles | Helligtrekonger | kirke / skole || top af indeks
Samtale om epifanifest, epifanitiden i kirkeåret. Eventuelt med udgangspunkt i "facts" og myte om De hellige tre konger.

oplevelse, fælles | konfirmationen, forberedende gennemgang | kirke / skole || top af indeks
Prøve konfirmation

oplevelse, fælles | Orgelet og orgelmusik | kirke / skole || top af indeks
Organisten gennemgår orglet, kirkemusik og organistens arbejde

oplevelse, gudstjenstl | Nadver i undervisningen | kirke / skole || top af indeks
nadvergudstjeneste med eleverne i undervisningstimen - i kirken. Johs. Johansen: Al jordens fylde - nadverritualet forklaret under forløbet.

Tekst her: Bønnen Opstandne Herre og frelser.

oplevelse, symbol- | Due - over døbefont | kirke / skole || top af indeks
Genfortælling af Jesu dåb som forklaring på at due er over døbefonten

oplevelse, symbol- | Duen (symbol) | kirke / skole || top af indeks
Baggrundsmateriale til symbolet duen - og nogle bibelhenvisninger. Billedet her: Erik Heides due over døvefonten i Sthens Kirke, Helsingør.

oplevelse, symbol- | Fisken som symbol | kirke / skole || top af indeks
Forklaring af brugen af fisken som kristent symbol (graffiti-tags).
Link til Folkekirkens Konfirmandcenter (med forklaring) med idé til kodeleg (QR koder for mobiltelefon)

oplevelse, symbol- | Kristus, korset, cirklen | kirke / skole || top af indeks
Forskellige krucifikser: romansk, gotisk, samt majestas (Ravenna) sammenlignes - evt. på Over Head.

Færdigt arbejdsark: Den korsfæstede og opstandne frelser
Erik Heides krucifix, Sthens Kirke: - Jellingestenen. (Stregtegninger). Gotisk Claus Berg-krucifix ca. 1520 - Billedhugger Englund - krucifix efter Gl. Åby-type - Et uhyggeligt realistisk billede (foto af skulptur) er Guido Rocha's "Tortured Christ", Brasilien.

oplevelse, symbol- | Krucifix i kirke | kirke / skole || top af indeks
Se kirkens krucifix, se hvad det udtrykker, eventuelt sammenligne det med andre krucifixer (Se Eksempel på ark med forskellige krucifix-typer og Kristus fremstillinger. Se videre
Kristus, korset og cirklen
Billedet her: Erik Heides krucifix i Sthens Kirke.

oplevelse, symbol- | skibsmodel, kirkens | kirke / skole || top af indeks
betragtelse af kirkens skibsmodel.
Genfortælling af Mk. 4,35-41 / Mt. 14,22-24

oplevelse, tavlen | Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor.. | kirke / skole || top af indeks
Luk. 14,26 - underskrevet: Madonna, Jesus, Osama Bin Laden - eller anden politisk provokerende person

oplevelse, tegneserie | Frelst af en pizza | kirke / skole || top af indeks
tre striber af Nuser fanget i sit hundehus under en istap

oplæsning | Vædderen | kirke / skole || top af indeks
Læsning af Cecil Bødker: Vædderen

oplæsning, digt | Skæbne | kirke / skole || top af indeks
Morten Nielsens digt Skæbne.

Henvisning til teksten på nettet.

oplæsning, eventyr | Snedronningen | kirke / skole || top af indeks
H.C. Andersens eventyr
Læsning/ genfortælling af 1. historie, genfortælling af 2. samt af 7. historie. Sammenstilling med Mt. 6,22-23 og Mt. 7,3-5.
Genfortælling her.

Orientering | Redaktionelt - April 2011 | kirke / skole || top af indeks
Kun godt en uge til påske - og derefter er konfirmationerne nær. Er man kommet til at nu må der smides lidt arbejdsark på bordet, så print arkene under "Påskesymboler" ud (helst i farve). [Jeg printer gerne ud, det koster 2 kr arket + 40 kr i ekspedition]. Hvor meget man kan bruge de semi-interaktive ting (Korsvejen, Mariæ bebudelse og At åbne en verden, véd jeg ikke. Mariæ bebudelsestolkningen vil jeg anbefale til egen opbyggelse. At åbne en Verden er et stort materiale som fra at have ligget på en cd-rom nu ligger online. Har man en syg konfirmand, eller én der har pjækket fra en udflugt (!) e.l. - så stik et par ark ud til besvarelse hjemmefra udfra "At åbne en verden.."

Der er et par skriftordssamlinger - til lidt forskellig brug. - Endelig er der et enkelt link ind til det, som engang for mange år siden var forløsende for redaktøren - og siden stort set forladt - , nemlig at se sammenhængen mellem konfirmationen som folkeligt ritual, pubertetsritual og, skal vi kalde det, evangelisk krise-coping. Men faktisk er der stadig gode pointer at hente. Klik på "Livets cirkler - konfirmation" og følge krydshenvisninger.
Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - August 2010 | kirke / skole || top af indeks
Måske er det ikke her i august vi lægger op til de helt store forvandlinger af rammen for hele undervisningsforløbet. Men selv om man ikke synes at ens sædvanlige opbygning trænger til et brush-up er temagruppen Meta-elementer relevant. Nedenfor linkes for den særligt anarkistiske til "Mannakorn" i denne gruppe. Men se også naboelementer! - De overvejende didaktiske overvejelser i gruppen kan være til god inspiration. Hvad med at læse et eksempel på tavleakrobatik - del ældste form for event-orienteret undervisning?

Ellers er det jo rimeligt at tale om fænomenet tro - og noget af det særlige man skal i konfirmandundervisningen og hvorfor. Her er indgangen "Fire teologiske fagord" valgt til gruppen, hvor der også er de meget almene som "Hvad er tro?" og lignende elementer
. En provokerende igangsætter er: "Hvis nogen kommer til mig.."
Det er selvfølgelig en god idé hurtigt at lade konfirmanderne stifte bekendtskab med kirkerummet - mange gør som foreslået nedenfor.
Nederst et link til et stort tysk site med et væld af billeder. "Hvad skal jeg sige?" orienterer også meget om hvad der findes på nettet. Se de omkringliggende elementer.

Orientering | Redaktionelt - December 2010 | kirke / skole || top af indeks
Juletid er fortælletid. Elementerne i denne måneds nyhedsbrev er i høj grad fortælleelementer. Nyttige forkortelser af et par klassikere. En enkelt har jeg i år i den pædagogiske ramme forsynet med særlig kant: Hvorfor ikke tage Synden mod Helligånden op her i den søde juletid (Julerosen)? Helt nye er et par forslag til en mini-event i undervisningen. Heine Holmgaard, sognepræst i Bedsted, er ophav til en idé, hvor marsbarer, twix, mm spiller hovedrollen. Julemandens historie er endnu ikke hørt af alle. Ikonen Kristi fødsel går til selve sagen - og der er en god dannelse til forståelse af symboler i at gå i dybden med billedet. [Klik på "se her" i Nyhedsbrevet, dernæst på det lille ikon-billede ved elementet, så kommer et med en højere opløsning frem, som kan anvendes via en projektor]. Julen varer til helligtrekonger - her kan man fortælle om Dejlig er den Himmelblås tilblivelse - og/eller lave en lille gådeleg: 20CMB11.

Husk: Kristendomsundervisning.dk printer arbejdsark ud i farve. Pris 2 kr pr ark + forsendelse - brug "mail" nederst i Nyhedsbrevet
Med ønsket om Glædelig Jul, Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - Februar 2011 | kirke / skole || top af indeks
Konfirmandundervisningen kan typisk bevæge sig i flere retninger den sidste del af forløbet. Kirkeåret er fastetid - og derfor repeterer jeg lige et par elementer fra sidste nyhedsbrev. [Kirkeårsrelateret undervisning].

Hele materialet lægger i sin oprindelige opbygning op til til sidst i forløbet at beskæftige sig med "Hvem er jeg?" - og hvordan skal "jeg" eventuelt forandres/forvandles. Spørgsmålet om identitet, skyld og synd kan tages op. Har man brug for lidt collage-klipperi, så kan Hvad påvirker os og Øjet er legemets lys sammen med Snedronningen og Modbilleder anbefales. Temagrupperne 17, 19 og 20 [Gruppe 17f] handler om identitet og forvandling. Det svarer meget godt til det moderne, søgende menneskes spørgsmål til religionen: "Hvad er der i det for mig?" Og det er i sig selv ikke forkert og ugudeligt. "Søg og du skal finde" er da en påstand om, at der er noget i det for dig. Men synes man at det lægger for meget op til en ganske særlig skepsis - omphaloskepsis (navlebeskuelse)? Eller "indkrogethed i sig selv?" Så kan man bruge noget af den sidste tid i konfirmandundervisningen til at diskutere, hvad er det man skal - som kirke eller som hin enkelte. - Hvad er kirkens/min mission? Der har jeg for Folkekirkens Mission lavet et materiale, som rent faktisk engagerer de unge, og som giver virkelig gode samtalemuligheder: Du har en mission. - Eller er den kristnes/kirkens opgave i virkeligheden politisk?, se forskelligt i: Kristendom og politik - en oversigt

Orientering | Redaktionelt - Januar 2011 | kirke / skole || top af indeks
Nyhedsbrevet dumper ind i epifanitiden og dækker lidt ind i fasten. Indtil sidste søndag i Helligtrekonger er kirkeårstemaet åbenbaringen af Guds væsen i den Jesus, der trådte frem på jorden. Fastetiden drejer sig i hvert fald et vist stykke om kampen mellem det gode og det onde og det ondes anslag mod åbenbaringen, som Jesus fremprovokerede. Det falder ofte næsten af sig selv godt i tråd med at mange er kommet til Jesusstoffet netop nu. Nedenfor er et par elementer trukket frem, men ellers er Jesus-stoffet generelt relevant. Det findes overvejende i følgende temagrupper: 12: Jesus - normbryderen 13: Jesus som lærer - (14 er om nadveren) - 15: Guds Rige - efterfølgelse - 16: Jesus Kristus - Gud/menneske.

Til et grundigere arbejde med salmebogens tekstdel og med Jesu fremtræden findes der et let og et sværere arbejdsark til fastetiden.
Nederst i Nyhedsbrevet er der link til nye eller opdaterede elementer - bl. a. med gode ideer fra Folkekirkens Konfirmandcenter

Orientering | Redaktionelt - Juni 2011 | kirke / skole || top af indeks
God sommer! Det kan man som det første ønske! Og man kan med god samvittighed som præst slappe lidt af - hvis ellers feriedækning og den slags tillader det. Og skulle der være nogle, der også har lyst og tiden til lidt mere teoretiske overvejelser over deres konfirmandundervisning, så har de lidt redskaber i "Hvad skal jeg sige?" Jeg har reorganiseret den gruppe, som hed "Metaelementer" og givet den navnet "Didaktik." Den er lidt mere systematisk end før - og der er kommet flere gode links til bl. a. kollega Benny Vindelevs inspirerende hjemmeside - som giver baggrundstof for hans konfirmandbog "Gud og mig."

"Skærp dit koncept". Jeg har selv som underviser haft glæde af at stoppe op, og tænke, hvad er det egentlig jeg har gang i. Er målet klart, skal midlerne til at nå det justeres? Jeg lige nu arbejder på at skabe nogle redskaber til kollegialt mere systematisk at arbejde med måltænkning - og i al fredsommelighed se konfirmandundervisningen som et projekt, som skal styres - med al mulig fleksibilitet.
Opbrud: Flere steder bryder man op i konfirmandundervisning - bl. a. pga af skolenedlæggelser og nye vilkår for sammenhæng mellem skemalægning og konfirmandundervisning. I de kommende nyhedsbreve vil der komme beskrivelser og undervisningsforløb.
Skulle man yderligere ville forberede noget inden næste nyhedsbrev, som jeg tilstræber kommer midt i august, så gå til forsiden af "Hvad skal jeg sige?" - brug knapperne 1 og 51 (NB).
Kristen Skriver Frandsen

Orientering | Redaktionelt - September 2010 | kirke / skole || top af indeks
Mange er nok (endnu) igang med skabelsen. Der er rigtig meget stof i "Hvad skal jeg sige?." Nedenfor nogle forskellige indgange. Temagrupperne kan nok trænge til en reorganisering. Gruppe 5, handler om skabelsestro/fortælling/erfaring som tolkning - det gør gruppe 8 jo i grunden også, her især med vægt på forholdet til naturvidenskabelig forståelse. Forholdet mellem godt og ondt kan meget vel lægges i forbindelse med arbejde med skabelse. Sct Michaelsdag er en særlig vinkel ind i det tema - og der er et par ret flotte ark til læsning - og eventuel opgaveløsning (hvis man er til den slags). Det er først nu skoven falmer, men måske er man færdige med at synge den: Grundtvig 1844 er et fortælle-element, der blandt andet fortæller om den biografiske baggrund bag salmen - men jo også belyser menneskelige eksistensforhold. Som underviser skal man tilegne sig historien og facts'ene - og så fortælle løs. - Læs om Folkekirkens Pædagogiske Center. Husk også de pædagogiske vinkler på periodens tekster - de kan bruges dels i forbindelse med eventuel meditation/andagt i kirken med konfirmanderne dels jo da til inspiration til prædikenforberedelse - hvorfor ikke en gang i mellem inddrage konfirmanderne i et slags prædikenværksted op til den kommende søndag?.

Oversigt | Kirkeåret lige nu - 2. tekstrække. 10.-18. s.e.tr. | kirke / skole || top af indeks
Kirkeårets tekster til aktuelle periode i undervisningsperspektiv. Kan selvfølgelig også tjene til prædikeninspiration. Mangler her: 11. s.e.tr. Link til oversigten under "Hvordan".

Oversigt | Kirkeåret lige nu - 2. tekstrække. 18.-22. s.e.tr. | kirke / skole || top af indeks
Kirkeårets tekster til aktuelle periode i undervisningsperspektiv. Kan selvfølgelig også tjene til prædikeninspiration. Link til oversigten under "Hvordan"

Oversigt | Kristendom og politik - en oversigt | kirke / skole || top af indeks
Flere tværgående link til elementer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles...

Oversigt | Kristendom og politik - salmer | kirke / skole || top af indeks
Krydshenvisninger til salmer, hvorudfra forholdet mellem kristendom og politik kan behandles.

oversigt | Lignelser - en oversigt A | kirke / skole || top af indeks
En oversigt

oversigt | Lignelser - en oversigt B | kirke / skole || top af indeks


Oversigt /andet mat. | Det er pinse | kirke / skole || top af indeks
6 pinsesalmer (se enkelttitler her med opslag fra Boghenvisning) + Emil Nolde: Pinse, Niels Larsen Stevns: Pinse, Pablo Picasso: Due foran gitter (amnesty international-billede) og Venskabsdans. Kaj Mogensen: En fortælling om duen (Undervisningsvejledningen bd. 2, s. 279)

P: | P | kirke / skole || top af indeks


P

praksis | Altertavler - mal selv | kirke / skole || top af indeks
Nogle ideer til hvordan man kan arbejde med sagen. Kontakt til steder, hvor ubemalede, trefløjede altertavler kan købes.

praksis | Fingerbønnen | kirke / skole || top af indeks
Håndens fingre som meditations-"punkter.

praksis | Konfirmandaktion | kirke / skole || top af indeks
Initiativ fra Folkekirkens Pædagogiske Institut. Under Danmission.

praksis | Kristuskransen | kirke / skole || top af indeks
Jørgen balle Larsens anskuelige gennemgang af den af Martin Lnnebo instituerede parallel til den katolske rosenkrans, Kristuskransen.

praksis | Lav en temagudstjeneste - med udgangspunkt i en reklame | kirke / skole || top af indeks
Eleverne vælger en reklame, som appellerer til forskellige lag - samtale om indholdet (spiller den på længsel, håb, lov(mæssighed), tvang/frihed) - derefter bygges der en gudstjeneste op om tema.

praksis, collage | Godt og ondt (collage) | kirke / skole || top af indeks
fremstilling af collager med aviser som ressource.

praksis, collage | Hvad påvirker os? 1 (indledende forløb) | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvad og hvem der påvirker os til at være dem, vi er, og mene det, vi gør.

praksis, collage | Hvad påvirker os? 2 | kirke / skole || top af indeks
collager i 7-8 felter, hver med sin kategori af påvirkende faktorer, klippet fra aviser ol.

praksis, foto | Det store gæstebud | kirke / skole || top af indeks


praksis, foto | godt og ondt, foto-opgave | kirke / skole || top af indeks
I små-hold fotograferer konfirmanderne eksempler på godt/dårligt - godt/ondt "ude i byen".

praksis, foto | godt og ondt, foto-opgave (efterbehandling) | kirke / skole || top af indeks
opsætning og vurdering af fotografierne - eventuelt ved hjælp af arbejdsark.

praksis, fælles | Fadervor - daglig brug - og: Gå et Fadervor | kirke / skole || top af indeks
Det er overordentligt rimeligt altid at bede Fadervor i forbindelse med undervisningen. Det kan gøres i forbindelse med indledende andagt - eller som afslutning. Det understreger at konfirmandundervisning ikke bare er skole. Her er så også link til en lidt mere aktion-præget måde at gå dybere ind i bønnen: Gå et fadervor.

praksis, meditativ | Allehelgen - meditativ praksis | kirke / skole || top af indeks
Tænde lys for nogen, koncentration om lyset, samtale om bøn

praksis, skrive | Guds drøm og min drøm | kirke / skole || top af indeks
Guds drøm (skabelsens mening), bevaret af profeter, lagt i en kvindes skød - stilles overfor ens egen drøm.

praksis, skrive | Konfirmanders egne billedmeditationer | kirke / skole || top af indeks
Hver elev skriver bøn til (dias)billede

praksis, skrive | Regnbuen; to konfirmanders bønner | kirke / skole || top af indeks
Tekst: Konfirmanders bønner til billede af regnbue.

praksis, skrive mm | Drømmen om byen | kirke / skole || top af indeks
Elevernes egen drøm om den gode by.

Kim Larsen: "Sylvesters drøm".
Vi bygger på en by.
Inger Christensen: "Et samfund kan være så stenet."

praksis, tegne | Tegn et billede af Gud | kirke / skole || top af indeks
Eleverne tegner billede af Gud

praksis, tegne | Tegn hvad du ser i kirken | kirke / skole || top af indeks
Tegn hvad der er særligt for kirkerummet

praksis, tegne mm | Den barmhjertige samaritaner | kirke / skole || top af indeks
Læsning af fortællingen. Fremstilling af den som tegneserie - oversat/ aktualiseret eller med datidig lokalkolorit -- eller skriv den moderniseret.

Den barmhjertige Samaritaner i Carl Kochs: "Jesu lignelser": her.

praktisk | Undervisningens start - praktisk | kirke / skole || top af indeks
Præsentation - min, deres.
Fotografering af hold + klassespejl. Uddeling af mappe.

Q: | Q | kirke / skole || top af indeks


Q

R: | R | kirke / skole || top af indeks


R

Redaktionelt | Juli - pt. ingen elementer | kirke / skole || top af indeks


Redaktionelt | Maj - juni. Pt ingen elementer | kirke / skole || top af indeks


Referencer - andet mat. | Con Dios | kirke / skole || top af indeks
Præsentation af Con Dios- materialet. Adgang til arbejdsark og meget andet. Ark til følgende emner: Første time med holdet - Bibelen - Tro og viden - Tro og tvivl - Gud - Gud og det onde -
Faderen - Hvem? Mig! - Kærester - De ti bud - Sønnen - Følg mig - Korsfæstet - Helligånden - Tilgivelse - Om døden - Bøn - Gudstjenesten - At gå videre - med Gud

Referencer - andet mat. | Hvad vil det sige at gå til præst? | kirke / skole || top af indeks
Præsts egen erfaring (Blive grebet af Kristus - ikke lære)
Bobleopgave: forældres, præsts, barnets forventning Svensk præst om Bøn; kongelig anordning 1,1-3; DDS 46 v.1 Bøn; Dåbsbefalingen

ressource - didaktisk | Nyt! Hvad skal jeg sige (Nyhedsbrev) | kirke / skole || top af indeks
Nyhedsbrevet til hele systemet. "Hvad skal jeg sige?"

ressourcested | Danmarks middelalderlige altertavler | kirke / skole || top af indeks
Registrant med billeder af Jens Brun og Sissel v. Plathe. Omfattende registrant med omhyggelige beskrivelser - men der er ikke tematiske indgang. Kan især bruges ved kirkebesøg, som forberedelse, når man alligevel véd at man skal besøge en given kirke.

ressourcested | De syv dødssynder | kirke / skole || top af indeks


ressourcested | Det med Gud | kirke / skole || top af indeks
Over 2000 forkyndelses- og undervisningsideer fra KFUM-og K, FDF, De grønne pigespejderes materialesamlinger. Materialet er i praksis kun tilgængeligt via søgeord, hvilket vanskeliggør en systematisk brug af materialet. Der arbejdes angiveligt på dette problem.

ressourcested | Film - Det danske Filminstituts Undervisningsmaterialer | kirke / skole || top af indeks
Liste over spillefilm (mange!) med store og gennemarbejde undervisningsmaterialer og vejledning.

ressourcested | Folkekirkens konfirmandcenter | kirke / skole || top af indeks
Ny center til støtte og inspiration i konfirmandundervisningen. Initiativtagere: Teologisk Pædagogisk Center, Y's Men
Region Danmark, KFUM og KFUK i Danmark og FDF.

ressourcested | Folkekirkens Skoletjeneste Kgs. Lyngby - Rudersdal | kirke / skole || top af indeks
Ressourcer af andet end lokal interesse

ressourcested | Hollywood Jesus | kirke / skole || top af indeks
Oversigt (alfabetisk, med thumbnails) til en række film med Jesusallusioner, men også som bare i bredere forstand forholder sig til eksistentielle spørgsmål. 4-5 liniers tekst ved hver film, som karakteriserer den religiøse relevans.

ressourcested | Katolsk minileksikon | kirke / skole || top af indeks
Godt, koncentreret opslagsværk - mange emner, som især forekommer i den katolske kirke, men også helt generelle spørgsmål. Gør ofte godt rede for forskelle mellem portestantisk og katolsk syn på en sag. Med nyttigt bibelindeks.

ressourcested | Kirken Underviser (Kvartalstidsskrift) | kirke / skole || top af indeks
Kvartalstidskrift, tematisk redigeret. Kan ikke læses online.

ressourcested | Kon4mand.dk | kirke / skole || top af indeks
Christina Smiths store ressourcested: "det køligste site for kon4mander." Betalingsside.

ressourcested | Konfirmand Aktion 2007-2009 | kirke / skole || top af indeks
Forskellige overvejelser og ideer til undervisning om håb. Konfirmand Aktions hovedsigte er at formidle gæstelærere fra den 3. verden til besøg på konfirmandhold - og dermed øge bevidstheden om mission og den globale kirke.

ressourcested | Kunst og Kristendom (Hjemmeside bag bogudgivelse) | kirke / skole || top af indeks
Hjemmeside som i selv er en ressource til billedforståelse og analyse, men som dog først og fremmest peger ind i bogmaterialet "Kunst og Kristendom" 2009/2010 - som i øvrigt ser meget inspirerende ud.

ressourcested | Salmonsens Leksikon II udgave | kirke / skole || top af indeks
Projekt Runebergs digitalisering af 19binds værket fra 1915-1930. (Jan. 2004 er man nået til bd. 6 "Elektriske Sikringer"). Ret omfattende artikler om teologiske emner i det sprogdragt fra begyndelsen af det 20. årh.

ressourcested | Themenportal Konfirmandenarbeit | kirke / skole || top af indeks
rpi-Wiki "Konfirmandenarbeit" mit Materialien und Tipps. RPI = Religionspdagogische Institut

ressourcested | Wikipedia online - Den frie encyklopædi | kirke / skole || top af indeks
Ret kortfattede artikler - til den hurtige og enkle information om en sag - under stadig udbygning.

ressourcested (didaktis | Religionerne - spørgsmål til Religionshåndbogen m. fl | kirke / skole || top af indeks
Gymnasie-niveau, voksenundervisning - omfattende spørgsmåls indgange til forskellig eksisterende litteratur

Rollespil | Luthers Nøgler - rollespil for konfirmander | kirke / skole || top af indeks
Et omfattende rollespil "omdrejningspunktet "at finde frem til Martin Luthers nøgle/ forståelse af bibelcitatet: "Hvad du binder på jorden, skal være bundet i Himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i Himlene" - her en præsentation af afviklingen i Randers Søndre provsti.

S: | S | kirke / skole || top af indeks


S

salmebogen, arbejde m. | Gudstjenestens tekster | kirke / skole || top af indeks
Forslag til at arbejde udfra gudstjenesten ved ens dåb.

salmebogen, arbejde med | Klokkevers | kirke / skole || top af indeks
(Se klokkerne) / finde linier egnede som klokkevers i salmer i salmebogen.


salmer, DDS | O, lad din Ånd nu med os være | kirke / skole || top af indeks
Indgår i featureark om dåb

salmer, DDS 2 | Lover den Herre, den mægtige konge med ære | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges.

Noter - Salmebogen Online

Salmer, DDS 4 | Giv mig Gud en salmetunge | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges - evt. berøres spørgsmålet hvem/ hvad er Guds fjender

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 11 | Nu takker alle Gud | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 15 | Op, al den ting som Gud har gjort | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges.

Evt. kombineret med andet se Hvordan
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 41 | Lille Guds barn hvad skader dig | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 66 | Lyslevende fra Himmerig | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 71 | Nu kom der bud fra englekor | kirke / skole || top af indeks
synge salmen, fortælle om bebudelsen, overvejelse af betydningen af ånden / kraften som overskygger - iagtagelse af vendepunktet i vers 5

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 74 | Vær velkommen Herrens år (advent) | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 74 og 712 | Advent og nytår | kirke / skole || top af indeks
Sammenligning af de to salmer.

salmer, DDS 759 | Nu hviler mark og enge | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen - eventuelt bruges særlig det sidste vers i forbindelse med Sct. Michaelsdag

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 80 | Tak og ære være Gud | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges (i adventstiden)

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 094 | Det kimer nu til julefest | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 104 | Et barn er født i Betlehem | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges. Henvisning.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 108 | Lovet være du Jesus Krist | kirke / skole || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 117 | En rose så jeg skyde | kirke / skole || top af indeks
Salme + Maria-emblem.
Noter - Salmebogen Online

.

.

.

.

.

.

salmer, DDS 119 | Julen har bragt velsignet bud | kirke / skole || top af indeks
Foreslået anvendt i forbindelse med Livets træ.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 122 | Den yndigste rose er funden | kirke / skole || top af indeks
Synsvinkelskiftet. Inkarnationen ikke det centrale, men foreningen. "Sødhed"s terminologien. Surdejen contra den søde dej, 1. Kor. 5,7-8. Brorsons oprindelige tekst.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 123 | Her kommer JEsus dine små | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 136 | Dejlig er den himmel blå | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen - eventuelt den udvidede, 13 vers (tekst her). Hele teksten findes på nettet. Se nedenfor.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 187 | Rettens spir det alt er brækket | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges - forbindes eventuelt med elementer om skyld.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 192 | Hil dig frelser og forsoner | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 260 | Du satte dig selv i de nederstes sted | kirke / skole || top af indeks
Kan gøres til genstand for en samtale om hvor Gud/Kristus er - og om der er nogle politiske implikationer af at tro at Kristus er i de nederstes sted.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 274 | Rejs op dit hoved, al kristenhed | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 31 | Til himlene rækker din miskundhed, Gud | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 313 | Kom regn af det høje (DDS 272) | kirke / skole || top af indeks
(Kirkelig voksenuv.) - sammenlign med Grundtvigs måde at forbinde Helligånd og natur - Danmarks natur på Brorsons tid.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 323 | Kirken den er et gammelt hus | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen og samtale - (evt. arbejde med dias-show) - om hvad / hvem kirken er (levende sten / mennesker overfor bygninger)

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 332 | På Jerusalem det ny | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 336 | Vor Gud han er så fast en borg | kirke / skole || top af indeks
Et forslag til sammenhæng

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 34 | Gud skal alting mage | kirke / skole || top af indeks
Salmen kan via vers 6 - den sorte drage - forbindes med txtJellingestenen og
txtSct. Michaelsdag
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 356 | Almagts Gud velsignet vær | kirke / skole || top af indeks
Kan bruges i forbindelse med elementet om Guds almagt

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 365 | Guds kærlighed ej grænse ved | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 379 | Der er en vej som verden ikke kender | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen i relation til "vejen" som tema

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 402 | Den signede dag med fryd vi ser | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 404 | Lover Herren, han er nær | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 410 | Som tørstige hjort monne skrige | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen - eventuelt forbinde den med hvede og klinte

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 42 | I underværkers land jeg bor | kirke / skole || top af indeks
Den i og for sig upretensiøse salme kan forbindes med Guds Almagt.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 431 | Jesus Kristus dig til ære | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges, samtale om indhold. Fx. hvorfor tak for at hjertet såres?

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 435 | Aleneste Gud i Himmerig | kirke / skole || top af indeks
Forslag til sammenhænge.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 441 | Alle mine kilder | kirke / skole || top af indeks
Som fælles morgensalme

WWW-noter

salmer, DDS 447 | Herren strækker ud sin arm | kirke / skole || top af indeks
Salmen kan bruges til at tale om genfødsel, fællesskab.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 52 | Du Herre Krist, min frelser est | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges og eventuelt fortælles sammenhængen med H.C.Sthens liv.

Tekst her: Originalsalmen.
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 558 | Når mit øje sig træt af møje | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges - samtale om dens baggrund

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 571 | Den store hvide flok vi se | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 634 | Du ved det nok mit hjerte | kirke / skole || top af indeks
Et forslag til brug

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 674 | Sov sødt barnlille | kirke / skole || top af indeks
Synges - og eventuelt fortælles om baggrund.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 7 | Herre Gud, dit dyre navn og ære | kirke / skole || top af indeks
Salmen er oplagt at synge i forbindelse med undervisning i betydningen af tro på Gud den almægtige..

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 728 | Du gav mig, o Herre en lod af din jord | kirke / skole || top af indeks
Kan bruges sammen med Lille Ludvig.

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 729 | Nu falmer skoven trindt om land | kirke / skole || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 730 | Vi pløjed og vi såede | kirke / skole || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 732 | Dybt hælder året i sin gang | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 736 | Den mørke nat forgangen er | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 743 | Nu rinder solen op | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 747 | Lysets engel går med glans | kirke / skole || top af indeks
salmen synges

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 749 | I østen stiger solen op | kirke / skole || top af indeks
Salmen synges - eventuelt kommentar

Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 750 | Nu titte til hinanden | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 754 | Se nu stiger solen | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 755 | Almægtige og kære Gud | kirke / skole || top af indeks
Synge salmen - se på relationerne mellem det skabte, at det er vore søstre og brødre.

salmer, DDS 78 | Blomstre som en rosengård | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 784 | Altid frejdig når du går | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, DDS 99 | Velkommen igen Guds engle små | kirke / skole || top af indeks
Noter - Salmebogen Online

salmer, hørt tekst | Chrunch-ord i salmer - idé | kirke / skole || top af indeks
finde særlige, poetiske, betydningsbærende ord i en salme

salmer, hørt tekst | Hvad er en salme | kirke / skole || top af indeks
Tre salmer med konfusionsmuligheder m.h.t. alder, genre, musik afspilles.

salmer, hørt tekst | Jeg kender et land | kirke / skole || top af indeks
Grundtvigs De levendes land - versudsnit som i Leif Varmark/ Eivind Larsens udgave Grundtvig-Sange (1972?).


salmer, hørt tekst | Tænd dine stjerner | kirke / skole || top af indeks
De sidste 4 vers af Benny Andersens: Mørkets Sang (1972).

salmer, nye | Al jordens fylde har du skabt | kirke / skole || top af indeks
salme af Johannes Johansen. Evt. som nadversalme ved nadverhandling i konfirmandtimen

salmer, nye | At pinsen den er lysegrøn | kirke / skole || top af indeks
salme af Johannes Johansen

salmer, nye | Dansens Herre | kirke / skole || top af indeks
Salme af Sydney Carter (1960) /Hans Anker Jørgensen

salmer, nye | Det sker, at et menneske hæver | kirke / skole || top af indeks
Salme (sang) af Jesper Kallesøe (1989)

salmer, nye | Du som har tændt millioner af stjerner | kirke / skole || top af indeks
salme af Johs. Johansen 1981/82

salmer, nye | Du tændte sol og stjerner | kirke / skole || top af indeks
Salmen er af Johannes Johansen og ikke optaget i den nye salmebog

salmer, nye | Du, som lader græsset gro | kirke / skole || top af indeks
Salme af Hans Anker Jørgensen

salmer, nye | Gud som tændte lys i verden | kirke / skole || top af indeks


salmer, nye | Gud ænser ikke rang og stand | kirke / skole || top af indeks


salmer, nye | Guds kærlighed er strand og grønne enge | kirke / skole || top af indeks
salme af Anders Frostenson 1968/ ovs. Jens Lyster (1972)

salmer, nye | Han er lidt suspekt i løden | kirke / skole || top af indeks
Esther Bocks salme kan bruges som eksempel på alternativ salme

salmer, nye | Herre du vandrer forsoningens vej | kirke / skole || top af indeks
salme af Tore Littmarck 1973; Holger Lissner 1973.

salmer, nye | Herre frels os | kirke / skole || top af indeks
salme af Esther Bock (bøn)

salmer, nye | Lyset er kommet | kirke / skole || top af indeks
salme af Holger Lissner (1981), originaltekst Eleanor Farjeon (1931)

salmer, nye | Nu svinder dagen bort | kirke / skole || top af indeks


salmer, nye | Når jeg er træt og trist | kirke / skole || top af indeks
Salme af Hans Anker Jørgensen 1986

salmer, nye | Når kærligheden får magt i verden | kirke / skole || top af indeks
Salme, Hans Anker Jørgensen (1980)

salmer, nye | Når lynet rammer | kirke / skole || top af indeks
salme af Johannes Johansen (1974)

salmer, nye | Sov du lille, sov nu godt | kirke / skole || top af indeks
salme af Hans Anker Jørgensen

salmer, nye | Tak Gud for hver en nyfødt morgen | kirke / skole || top af indeks


salmer, nye | Vi kommer til din kirke Gud | kirke / skole || top af indeks
Morgensang, indledende

salmer, nye | Vi sidder i en jolle | kirke / skole || top af indeks
Henvisning til Esther Bocks tekst, spørgsmål til arbejde med teksten. Teksten findes hos Kaj Mogensen: Tro, håb og kærlighed s. 48. Konfirmandens bog.

samtale | ..døbt af Johannes, fristet af djævelen 1 ... | kirke / skole || top af indeks
samtale om "manglende" led i trosbekendelsen (Jesu dåb og Jesu fristelse). Se nedenfor om brug af arbejdsark.

samtale | 13-15 årsalderen er konfirmationsalder | kirke / skole || top af indeks
3 spørgsmål til samtale - se Tekst

samtale | Big Bang | kirke / skole || top af indeks
indl. samtale om skabelse, om Gud, hvad var før, massen - eller Gud? Tekst: kort beskrivelse af The Big Bang.

Jens Martin Knudsen - de indledende spørgsmål: er livet selvorganiserende eller?
(Link til citat)

samtale | Det vigtigste (De ti bud) | kirke / skole || top af indeks
Samtale om det vigtigste i tilværelsen - og om hvilke "bud" , der kunne sikre eller fremme det vigtigste

samtale | Det vigtigste i kristendommen | kirke / skole || top af indeks
Spørgsmål til eleverne - hvad de tror, er det vigtigste i kristendommen; dernæst præsentationen af Det dobbelte kærlighedsbud, hvor Gudsforholdet står først.

samtale | Død som indgang i det biologiske kredsløb | kirke / skole || top af indeks
Døden som overgang til at gå ind i naturens biologiske kredsløb.

samtale | Dåb, død og opstandelse 1 | kirke / skole || top af indeks
Læsning af Rom. 6,3-ff. Teksten er indfældet i døbefont på arbejdsark

samtale | Dåb, død og opstandelse 2 | kirke / skole || top af indeks
Biblia Pauperums "tegneserie" fra gravlæggelsen og opstandelsen - med typologier (Josef i brønden, Jesus i graven, Jonas i hvalen - Samson som sprænger byporten, JEsus der står op af døde, Jonas ud af hvalen).

samtale | Fadervor. 1: Helliget blive dit navn | kirke / skole || top af indeks
samtale med udgangspunkt i navnet, Guds navn, blandt jøder så helligt at det ikke måtte siges - og dog har sin tydning: Jeg er den jeg er (2. mos. 3,14)

samtale | Fadervor. 2: Komme dit Rige | kirke / skole || top af indeks
Måske: Jesu "program" Lukas 4,14-30, Mt. 12,28; Luk. 17,20f
Baggrundsstof: forskellige teologiske udsagn om Guds Rige (især måske i forb. med voksenundervisning).

samtale | Fadervor. 3: Ske din vilje, som i himmelen, således også.. | kirke / skole || top af indeks
Tekst: edb-programmørers livsanskuelse.

samtale | Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød | kirke / skole || top af indeks
Cecil Bødker: Det daglige brød
Luthers forklaring i salmebogen (Se tekst)

samtale | Fadervor. 5: forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere | kirke / skole || top af indeks
Forskellige mulige sammenhænge:

samtale | Fadervor. 6: led os ikke ind i fristelse | kirke / skole || top af indeks
samtale om fristelse = prøvelse, som kan få tro, livstro, tillid til at vakle, bringe til fald (Mt. 18,6-11)

samtale | Guds almagt | kirke / skole || top af indeks
Samtale om Guds skabelse og almagt med plasmalampen som billede. (Vignetbilledet her tjener bedst som illustration pga fingeren, men linket henter meget flot og stort plasmalampebillede.)

samtale | Hvad er et menneske, at du tager dig af det | kirke / skole || top af indeks
Læsning af Sl. 8 - kan kombineres med andre elementer - se henvisningerne.

samtale | Hvad er Guds rige? | kirke / skole || top af indeks
Spørgsmålet på tavlen - konfirmandernes umiddelbare svar. Oplæg til at læse Luk 4 og Luk 17,21.

samtale | Hvad forstår vi ved hjælp af | kirke / skole || top af indeks
Samtale om meddelelsesformer: ord (ordre, information, forklaring), billeder (logo'er, symboler, illustrationer, ikoner), (symbol)handlinger. På grundlag af konkrete symboler, billeder, etc. i kirken, kendte andre steder fra.

samtale | Hvad tror du/I på | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvad den enkelte tror på

samtale | Hvorfor har vi tro og religion? | kirke / skole || top af indeks
Samtale om spørgsmålene menneskets/verdens hvorfra, dets hvorfor (er der mening)- hvorfor lidelse, dets hvorhen (døden).

samtale | Hvorfor skal vi gå i kirke og hvorfor skal vi synge salmer? | kirke / skole || top af indeks
Parallel til at tage kørekort, som kræver både teori og praksis. Den danske gudstjenestes særpræg som salmesangsgudstjeneste.

samtale | Hvorfor skal/ vil du konfirmeres | kirke / skole || top af indeks


samtale | Ild - fra Pascals huskeseddel | kirke / skole || top af indeks
Læsning af tekstudsnittet (med Guds præsentation af sig selv overfor Moses).

samtale | Jeg tror på menneskeheden og een Gud | kirke / skole || top af indeks
Trosbekendelse af Ebbe Reich Kløvedal fra 1982 (Religionernes rennaissance. Hug nr. 35. Nok mest til voksenbrug.

samtale | Klæder skaber folk | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvad påklædning betyder for hvem, man mener et menneske er - og hvordan bibelen bruger påklædning som billede - bibelhenvisninger om skikken at give et andet menneske klæder - samt det centrale om dåben - at blive iklædt Kristus.

Under tekst et citat om forvandlingsfest og dress-code.

samtale | Lov og evangelium | kirke / skole || top af indeks
Læsning af og samtale om betydningen.

samtale | Menneskerettigheder | kirke / skole || top af indeks
Udfra skabelsen i Guds billede og forpligtelsen til at tage vare på jorden en samtale om eventuelle rettigheder, som vi mener medmennesket må have.

samtale | Navn og identitet | kirke / skole || top af indeks
Samtale om betydningen af hver elevs navn, samt den eventuelle historie som ligger bag at han/hun fik netop dette navn.


På Babynamer.com findes enkelte navnes betydning (engelsk-amerikansk, men meget all-round))
Fortegnelser over navnedage findes ligeledes på nettet, se fx nedenfor.

samtale | Om Skabelse | kirke / skole || top af indeks
Skitseagtig dokument om undervisning i skabelsen - bl.a. i samspil med K-materialet. Forholdet til naturvidenskab. Vigtigheden af hviledagen (tysk citat).
Mogens Agerbos hjemmeside

samtale | Overtro | kirke / skole || top af indeks
samtale om overtro - eksempler - hvad er overtro i forhold til tro.

samtale | Pascals huskeseddel | kirke / skole || top af indeks
Teksten til Pascals memorial.

samtale | Tilgivelse | kirke / skole || top af indeks
Samtale om tilgivelse - læsning af litteratur, som belyser sagen

samtale | Trosbekendelsen, den apostolske - "islamisk" renset | kirke / skole || top af indeks
Jes Asmussens gengivelse af den apostolske trosbekendelse - renset for det, som en muslim ikke tror

samtale | Vejen til livsglæden | kirke / skole || top af indeks
Livsrejsen set med Interrail-rejsen som baggrund.

samtale | Ånd - indledende samtale om Guds ånd og menneskeånd | kirke / skole || top af indeks
Samtale - samler forskellige andre elementer.

samtale | Ånden i glasset | kirke / skole || top af indeks
Samtale om eventuelle erfaringer - og bud på hvad fænomenet "er". Tekst: Artikelagtig beskrivelse af fænomenet.

Indgår på arbejdsark om ånd i konceptet Verdens Tidende.

samtale /andet mat. | Bliver enhver salig i sin egen tro? (24) (henv) | kirke / skole || top af indeks


samtale /andet mat. | Månerejsen | kirke / skole || top af indeks
.. det vigtigste at have med på månerejse, sammenlignet med det vigtigste i Ap. Gern. 2,40-47. Hvad skal til for at overleve?

samtale, arbejdsark | Dødens overvindelse | kirke / skole || top af indeks
Tekst: NT citater om dødens overvindelse/Herrens genkomst

samtale, arbejdsark | Faste og syndebuk | kirke / skole || top af indeks
Indgår på læse- og opgaveark med samtaleoplæg. Herud

samtale, arbejdsark | Fællesskab, sprog og ånd | kirke / skole || top af indeks
Samtale om sammenhæng mellem sprog, fællesskab og ånd

samtale, arbejdsark | Fødsel - genfødsel - dåb | kirke / skole || top af indeks
Udfra DDS 447 tale om betydningen af talen genfødsel i forbindelse med dåben.

Stregtegning efter maleri af Anna Ancher.

samtale, arbejdsark | Gudstjenesten er mange ting.. | kirke / skole || top af indeks
En række læse- og opgaveark som gør det muligt at arbejde med gudstjenesten udfra forskellige synsvinkler. Dels igennem analyse af den gudstjeneste, den enkeltes dåb fandt sted i, eller en anden søndagsgudstjeneste dels beskrivelser af forskellige former for gudstjenester.

samtale, arbejdsark | Jesus som helbreder | kirke / skole || top af indeks
Forskellige helbredelser med forskellig betydning - og et
et færdigt arbejdsark lige til at gå til.

samtale, arbejdsark | Mission | kirke / skole || top af indeks
Opgaveark generelt om "Mission" - med udgangspunkt i den moderne forståelse af ordet. Ark til arbejde med foreliggende missionsfoldere fra Danmission.Klik for at hente ark.

samtale, arbejdsmappe | Godt og ondt (collage - efterbehandling) | kirke / skole || top af indeks
Efterbehandling af collager ud fra afkrydsningsskema: Udsagn om alle er enige, hele klassen er enig, næsten alle danskere, næsten alle mennesker.. om konkrete eksempler fra collagerne er hhv. godt eller ondt (Anvend eventuelt (færdigt arbejdsark)

samtale, arbejdsmappe | Karinas historie | kirke / skole || top af indeks
Læserbrev i brevkasse fra Karina, som er flyttet hjemmefra i protest. Hovedbestandel på færdigt arbejdsark.

samtale, arbejdsmappe | Klokker og muezziner | kirke / skole || top af indeks
Hvad synger klokkerne om og hvad råber muezzinerne om?

samtale, arbejdsmappe | Livets cirkler | kirke / skole || top af indeks
en række elementer, eventuelt i et nogenlunde samlet forløb, hvor ritualer/ kirkelige handlinger ses i sammenhæng med livsfaser..

samtale, arbejdsmappe | Livets cirkler - dåb | kirke / skole || top af indeks
Samtale om fødsel, dåb, fællesskab

samtale, arbejdsmappe | Livets Cirkler - konfirmation | kirke / skole || top af indeks
Forskellige elementer til samtale om overgangsalder - og det mulige behov for overgangsritual. Om titlen "livets cirkler" se den gamle gamle indianers ord i soldansen.

samtale, arbejdsmappe | Livets udvikling | kirke / skole || top af indeks
Rids af livets udvikling - med urskiven som billede.

samtale, arbejdsmappe | Pubertetsritual, New Guinea | kirke / skole || top af indeks
Magaret Mead fortæller om festerne ved pigers indgang i puberteten på New Guinea.
Eksempel på arbejdsark

samtale, arbejdsmappe | Soldansen | kirke / skole || top af indeks
Brev fra dansk dreng: oplevelse og udlægning af indianernes soldans.
Eksempel på arbejdsark

samtale, arbejdsmappe | Ærværdige Takotha! | kirke / skole || top af indeks
En dansk konfirmation set som en overgangsrite med en indianers øjne.
Eksempel på arbejdsark (NB - billede af egen kirke vil være at foretrække).

samtale, bearbejdning | Det vigtigste 2 (bearbejdning) | kirke / skole || top af indeks
samtale

samtale, bearbejdning | Jeg tror kun på mig selv | kirke / skole || top af indeks
Piges udsagn om sig selv - findes undertiden også i forskellige versioner af konfirmandernes svar på "Hvad tror du på".

samtale, facts | Bibelens lande, et kig på kortet | kirke / skole || top af indeks
kig på kortet - den grønne halvmåne mm.

samtale, tema | Bibel-intro | kirke / skole || top af indeks
Skitse til introduktion af bibelen - for voksne. (Dele af forløbet kan sagtens anvendes også med konfirmander/elever i de ældste klassetrin.

samtale, tema | Det dit hjerte hænger ved.. | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvad det er at tro udfra Luthers forklaring til det første bud i Den store Katekismus

samtale, tema | Fire grundlæggende teologiske fagord | kirke / skole || top af indeks
Transcendens - immanens - inkarnation - epifani - sat som mål for hvad konfirmanderne skal have forstand på og vide hvad er, når undervisningen er færdig.

samtale, tema | Fællesskaber | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvordan man er/bliver medlem af fællesskaber. Kan kombineres med Livets cirkler -dåb

samtale, tema | Godt og ondt (3+3 eksempler hver) | kirke / skole || top af indeks
Samtaleudgave af godt og ondt - collageklip

samtale, tema | Godt og ondt - hvorfra? | kirke / skole || top af indeks
Samtale om hvorfra konfirmanderne mener det onde kommer og hvorfor det er der. I tekst eksempler på svar.

samtale, tema | Hvad er du? | kirke / skole || top af indeks
En samtale udfra spørgsmålet "Hvad er du?" ( i stedet for hvem er du).

samtale, tema | Hvad sker der når vi dør | kirke / skole || top af indeks
Opfordring til at gennemtænke og eventuelt skrive en række muligheder ned.

samtale, tema | Hvad sker der, når nogen dør - den efterladtes situation | kirke / skole || top af indeks
samtale med udgangspunkt i den situation den, som har mistet, står i, som har tre momenter i sig: et socialt, et psykologisk, et religiøst.

samtale, tema | Konfirmation - ordets betydning | kirke / skole || top af indeks
Samtale om ordets betydning: Bekræftelse.

samtale, tema | Kærlighed og frygt | kirke / skole || top af indeks
Inspirations- og læseark til samtale - om ordet "Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud."


samtale, tema | Lignelser | kirke / skole || top af indeks
Sammenstilling af "lignelse" med "ligning".

samtale, tema | Livets Cirkler - døden - ritualet | kirke / skole || top af indeks
Hvad foregår der ved en begravelse; hvad betyder det.

samtale, tema | Symbol og tegn | kirke / skole || top af indeks
Sammenligning mellem kirkelige symboler (med udgangspunkt i kirkerummet) og andre. Forskellen til billedet, illustrationen, og symbolhandlingen.

Generel fortegnelse, alfabetisk med enkel skitse af hvert symbol, historie, bibelhenvisninger i "Symbols in Christian Art and Architecture".

samtale, tema (øjet) | Øjet er legemets lys | kirke / skole || top af indeks
Jesu ord fra bjergprædikenen - i sammenhængen "modbilleder" og "Hvad påvirker os".

sang, høre | De smukke unge mennesker | kirke / skole || top af indeks
Kim Larsens sang med ovenstående titel.

sang, høre | Jesus-fabel (som rap) | kirke / skole || top af indeks
Rap indspillet af Onkel Dum og bananerne; let blasfemisk, hvis man er sart.

sang, høre | Pianomand (Kim Larsen) | kirke / skole || top af indeks
sangen Pianomand

sang, synge | Vi bygger på en by | kirke / skole || top af indeks


småbørn - sang | Vi synger.. (KFUM og KFUK materiale) | kirke / skole || top af indeks
tegninger som illustrerer sange og salmer

spil, etik- | Hvem skal have hjertet? | kirke / skole || top af indeks
Spil, hvor eleverne som læger skal prioritere mellem forskellige patienter.

symbolbegreber | Tallet 4 | kirke / skole || top af indeks
En række 4-heder af symbolsk betydning

symbolovervejelse | Lammet | kirke / skole || top af indeks
Den bibelske baggrund for symbolet

Symbolvæsener | Engle | kirke / skole || top af indeks
Om engle. Links mm. Tekstark om de fire ærkeengle HER - bygget på norsk-katolsk hjemmeside. Tekst- og billedmosaik i forbindelse med julepynt som symboler": HER

symbolvæsener | Hanen | kirke / skole || top af indeks
Hanen som symbol - Eksempel reformationshanen, H.C. Sthens "mærke" - diverse henvisninger.

Symbolvæsener | Hønen | kirke / skole || top af indeks
Hønen som billede på Gud.

T: | T | kirke / skole || top af indeks


T

tekst | Det evige liv - følge Johannesevangeliet | kirke / skole || top af indeks
Udvalgte citater til at have ved hånden i en samatale om død, opstandelse og evigt liv. Citaterne rummer dobbeltheden evigt liv nu og opstandelse på den yderste dag.

tekst | Erkendelse af Guds storhed | kirke / skole || top af indeks
Helen Latifis naturlige gudserkendelse - efter krise (se tekst)

tekst | Gud er inden i os | kirke / skole || top af indeks
John Lennons trobekendelse: "Gud er noget inden i os alle". Nedenfor også link til "God is a Concept with which we measure our pain .. I don't believe in Zimmerman, ..Beatles .. I believe in me.."

tekst | I kveld blev der banket på Helvedes port | kirke / skole || top af indeks
Link til Grundtvigs tekst. Kan bruges sammen med "Gennem Vand"

tekst | Kvækernes gudstjeneste | kirke / skole || top af indeks
En poetisk beskrivelse af kvækernes "silent meeting"

tekst | Spejlinger | kirke / skole || top af indeks
Tekst om erfaringen ved spejlet: Hvem er jeg egentlig? Forestillingen om gudsbilledet.

tekst | Sthen, Hans Christensen - biografi | kirke / skole || top af indeks
Dansk Haandbiografisk leksikons tekst om Sthen - redigeret ksf.

tekst | Vue over fastetiden A | kirke / skole || top af indeks
Oversigt over søndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen.

tekst | Vue over helligtrekongertiden Kirkeåret A | kirke / skole || top af indeks
Oversigt over søndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen.

tekst | Vue over påsketiden A | kirke / skole || top af indeks
Oversigt over søndagenes evanglietekster (genfortalt) med ideer til undervisningen. KLIK HER.
(2003 mangler genfortællingerne)

tekst - litt. citat | Spejlkabinettet | kirke / skole || top af indeks
Karen Blixencitat som sammenligner erfaringen af hvor forskellig man ser ud i andres øjne med oplevelsen i et spejlkabinet

tekst - samtalegrundlag | Ikke lægge til, ikke trække fra | kirke / skole || top af indeks
Den klassiske formaning til præsten på prædikestolen

tekst - samtalegrundlag | Lad mennesket da betragte hele Naturen.. | kirke / skole || top af indeks
Pascal-citat. Eventuelt bruges afsnittet fra "Hele den verden, vi ser, er kun som en sylespids".

U: | U | kirke / skole || top af indeks


U

Udgivelser | Konfirmandenarbeit für das 21. Jahrhundert | kirke / skole || top af indeks
Om dannelse af tro overfor erfaring af menighedsfællesskab og meget mere, se indholdsfortegnelse nedenfor. Dokumentation zur EKD-weiten Fachtagung der ALPIKA-Arbeitsgruppe Konfirmandenarbeit.

Udgivelser | Konfirmandundervisning med billeder | kirke / skole || top af indeks
Link til præsentation på forlaget Aros hjemmeside

Undervisningsmaterialer | At sætte ord på hvad jeg tror på | kirke / skole || top af indeks
Den røde tråd i materialet er erfaringsskabende undervisningsformer, refleksion og projektarbejde, der fokuserer på kristendommens centrale stof og traditioner. En moderne undervisningsform, der afspejler de pædagogiske undervisningsformer, som konfirmanderne er vant til fra folkeskolen, hvilket vil få dem til at føle sig mere på hjemmebane i konfirmandlokalet.

Undervisningsmaterialer | Fordomme - eller gensidig forståelse? | kirke / skole || top af indeks
Et undervisningsmateriale (hefte, 79 s.) udgivet af "Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder i Danmark.

Materiale om forskelle i religiøse skikke og etik - islam og kristendom imellem. Der er bl.a. nogle nyttige fordybelsessider fx. om forholdet mellem mand og kvinde.

V: | V | kirke / skole || top af indeks


V

video | Ernst og lyset | kirke / skole || top af indeks
Kortfilm på video. 13 min.


video | Hej Peter | kirke / skole || top af indeks
Videofilmen "Hej Peter" (34 minutter) med forarbejde.

video | Kundskabens træ | kirke / skole || top af indeks
Filmen Kundskabens træ, Malmros, Niels. 1981. Varighed 1 t. 45 min,

video | Prinsen af Ægypten | kirke / skole || top af indeks
Videofilm (Dreamworks Pictures) tegnefilm. Moseshistorien indtil overgangen over det Røde Hav. (134 minutter).

Kort beskrivelse på engelsk hjemmeside samt henvisning til engelsk uv-materiale .

video | På sporet af evigheden | kirke / skole || top af indeks
Video med interviews med forskellige om deres evigheds"erfaring".

video | Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed | kirke / skole || top af indeks
Video med intens, satanisk fristende stemme - billedsiden er teksten i flot grafik. Engelsk - bør nok forhåndsoversættes i grove træk.

video | Skak - men for en springer er der håb | kirke / skole || top af indeks
Niels Johansens drama video-filmet. Opført af Amatører.

video | Skærtorsdagsmessen fra Peterskirken | kirke / skole || top af indeks
Pavens fodvaskningsritual - symbolik og bagggrund

Vision, mål, koncept (d | Formålet for konfirmandforberedelsen | kirke / skole || top af indeks
Mine forsøg på at bestemme formålet. Samt formålsbeskrivelse fra 1841 om religionsundervisningen. (Baggrundstof)

X: | X | kirke / skole || top af indeks


X

Y: | Y | kirke / skole || top af indeks


Y

Z: | Z | kirke / skole || top af indeks


Z

Æ Æ | Æ | kirke / skole || top af indeks


Æ

Ø Ø | Ø | kirke / skole || top af indeks


Ø

Å Å: | Å | kirke / skole || top af indeks


Å