Banner arbejdsark

- forside - temagrupper - titel - tema - type - bibel - info - skolesystem
Arbejdsark: Opgaveark - temaark
Alle ark er i pdf-format. Klik på billede af arket for at åbne selve arket. På tekstlinien nedenunder for at åbne det tilsvarende element.
Billeder af Gud i Gammel Testamente - skabelsen
De to skabelseshistorier
Opgaver
Billeder af Gud i GT a Billeder af Gud i GT b
Billeder af Gud i det Ny Testamente - Jesus
Forståelser af Gud i NT Jesus-billeder 1 Jesus-billeder 2 Klippeark med talebobler
Jesus Helbreder
Den rige bonde De betroede talenter Den fortabte søn
Den gældbundne tjener
Korset og cirklen
Bibelen
En linie i bibelens historie Bibelen - et bibliotek
Tema-ark

Livstemaer - Verdens Tidende - Troslære - Kirkeår - Gudstjeneste /anden trospraksis - Overgangsritual - Religionsmøde - Andet - [diakoni og mission - ingen ark]

Livstemaer
Kærlighed og frygt
Godt og ondt
Gudstjenesten
Gudstjenester er mange ting Klik på arkene åbner 8 ark med vejl mm
Gudstjenesten da jeg blev døbt .. (I ovenstående serie Analyse af anden søndagsgudstjeneste (I ovenstående serie)
Dåb
Dåb og opstandelse Dåbsfeature - Gennem Vand - 1 læseark - 1 opgaveark - 1 ark med vejledning
Kirkeåret - symboler og tema-ark
Advent B Advent B Sct. Lucia
Julepynt - symboler
Livs- og trostemaer: Verdens Tidende konceptet
Skabelse - menneskets plads Godt og ondt - interesse Ånd Lidelse/forfølgelse
?