Kontekst

Perikopens kontekst
Under "Til eksegesen" vil efterhånden konteksten være kort skitseret. Det er i hvert fald en ambition for Teksten denne uge! Min egen erfaring er, at jeg undertiden for hurtigt har kastet mig ind i tekstens medias res, og ladet tolkningen forme af mine måske for tilfældige sentimenter lige den dag. Konteksten giver ganske ofte en god vinkel til forståelsen og kaster også ofte af sig til selve prædikens "materiale".

Jeg tror endda, det er ganske godt med lidt afsmittende konteksbevidsthed til menigheden - også den så ofte store, måske fordomsfrie og og i hvert fald ret forudsætningsløse dåbsmenighed. Er centrum i kristendommen en bekendelse til, at Guds åbenbarig er Kristus kommet i kød og blod, vandrende rundt i Galilæa og Judæa, så er den sammenhæng, som evangelisterne fortæller om ham i, vigtig og medforkyndende - og det er en del af hele pointen, at der er denne sammenhæng.

Selvfølgelig skal man i prædikenen sjældent tørt gøre rede for tekstens før og efter. Men det giver ofte noget af sig selv at være opmærksom på den.

Gudstjenestens kontekst
Gudstjenestens øvrige tekster - fra bibel og salmebog er også kontekst. Er man heldig (og har lavet et fornuftigt salmevalg) så belyser de hinanden - og kan enten inddrages eller underforståes i prædikenen. Foreløbig er der normalt ikke hjælpemiddel til dette i Teksten denne uge - det er en udviklingsmulighed!

Kirkeårets/naturårets kontekst
Det er ofte meget givende og relevant at perspektivere dagens evangelium udfra kirkeåret. Det giver oplevelsen af at være med i en rytme og historie, og tolker ganske ofte en tekst kongenialt med dens anliggende.Inddragelse af naturens årstid kan give en relevant oplevelse af indfældethed, sagens inkarnation om man vil. Salmerne gør det som bekendt ofte.

Virkningshistorisk kontekst
Nogle fortællinger har markante nedslag i vores mulige fælles bevidsthed akkumuleret fra kirkens første tid og frem. De kan være medfortolkende - og skal eller kan undertiden med fordel drages ind - til medløb eller modsigelse.

Aktualitetens kontekst
- det er alt det som trænges om præstens og menighedens bevidsthed. Her kan Teksten denne uge citere faktiske aktualiseringer hos prædikanter mm - til inspiration og modsigelse.