Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
17. s. e. trinitatis b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


17. s. e. trinitatis
Salmvalg Døstrup-Mjolden kirker /Ørtenblad, Ian

004 Giv mig, Gud, en salmetunge - [Grundtvig 1836 / - Teksten ]

031 Til himlene rækker din miskundhed - [Ingemann 1845 / - Teksten]

266 Mægtigste Kriste - [Dansk 1740 / L”wenstern, M.B von 1644 - Teksten]

068 Se, hvilket menneske, se, hvilket sind - [ / - Teksten]

473 Dit minde skal, o Jesus, stå - [Dass, Petter o. 1700 / - Teksten]

471 O glædelig dag - [Landstad, M.B. 1861 / Brinch, I. (?) 1697 - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


17. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

300 Kom sandheds Ånd og vidne giv (256) - [Grundtvig 1837 / Kingo 1699 Gr. også 1840 - Teksten ]

436 Gladelig vil vi halleluja kvæde - [Agricola, Joh. 1524 / dansk 1528, Landstad 1861 - Teksten]

270 Luk øjne op, o Kristenhed - [Kingo 1689 / - Teksten]

511 Jesus han er syndres ven - [Brorson (b) 1735 / Schrader, J.H. 1731 - Teksten]

320 Midt i blandt os er Guds rige - [Grundtvig 1853 / - Teksten]

475 Går det, Herre, som jeg vil - [Grundtvig 1836 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


17. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

385 Op alle folk på denne jord - [Brorson 1739 / - Teksten ]

320 Midt i blandt os er Guds rige - [Grundtvig 1853 / - Teksten]

266 Mægtigste Kriste - [Dansk 1740 / L”wenstern, M.B von 1644 - Teksten]

389 Guds riges evangelium - [Brorson 1739 / - Teksten]

820 - [ / - Teksten]

217 Min Jesus, lad mit hjerte få - [Grundtvig 1846 / Lund, B.C. 1764 - Teksten]

Noter til hele salmevalget: