Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
16. s. e. trinitatis b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


16. s. e. trinitatis
/

015 Op al den ting som Gud har gjort - [Brorson 1734 / - Teksten ]

021 Du følger, Herre, al min færd - [ / - Teksten]

448 Fyldt af glæde over livets under - [ / - Teksten]
(Dåb) 674, 1-2 og 7. Hans Anker Jørgensens "Sov du lille" ville være bedre pga opstandelsestemaet.
240 Dig være ære - [Arne Fjelberg 1947 / Edmund Louis Budry 1885 - Teksten]

474 Jesus Krist, du gav mig livet - [Grundtvig 1837 / Emilie-Juliane af Schwarz - Teksten]

261 Halleluja for lysets drot - [Grundtvig 1837 / Watts, I. 1707 - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


16. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

754 Se, nu stiger solen af havets skød - [Knudsen, Jakob 1891 / - Teksten ]

310 Gud Helligånd i tro os lær - [Jonæsøn, Søren 1693 / Ringwaldt, B. 1581 - Teksten]

542 Døden er den sidste fjende - [Grundtvig 1851 / - Teksten]

224 Stat op, min sjæl, i morgengry - [Wexels, W.A. 1858 / - Teksten]

210 Syng højt min sjæl om Jesu død - [Grundtvig 1837 / Watts, I. 1707-09 - Teksten]

171 Lazarus lå i sin grav - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


16. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

406 Søndag morgen fra de døde - [Grundtvig 1837 / - Teksten ]

180 Hører til, I høje himle - [Kingo 1689 / - Teksten]

551 - [ / - Teksten]

538 At sige verden ret farvel - [Grundtvig 1843 / også 1845 - Teksten]

143 Med den enbårnes herlighed - [Grundtvig 1844 / år? - Teksten]

659 - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget: