Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
13. s. e. trinitatis b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


13. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

073 Vi synger med Maria - [ / - Teksten ]

306 O Helligånd, kom til os ned - [Jonæsøn, Søren 1693 / M.Schirmer 1640 - Teksten]

601 Herlighedens Gud - [Brorson (b) 1734 / Freylinghausen, J.A. 1704 - Teksten]

192 Hil dig frelser og forsoner - [Grundtvig 1837 / Arnulf af Louvain før 125 - Teksten]

260 Du satte dig selv i de nederstes sted - [ / - Teksten]

206 Vor frelser, du som døde - [Grundtvig 1855 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


13. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

739 Rind nu op i Jesu navn - [Kingo 1674 / - Teksten ]

369 Du, som gir os liv og gør os glade - [ / - Teksten]

510 Nu har jeg fundet det, jeg grunder - [Brorson (b) 1735 / Rothe, J.A. o.1726 - Teksten]

365 Guds kærlighed ej grænse ved - [Møller, Niels 1948 / L”negren, E. 1917 - Teksten]

671 O du min Immanuel - [Brorson 1765 / - Teksten]

195 Naglet til et kors på jorden - [Grundtvig 1837 / Sporon, B.G. 1777 - Teksten]

Noter til hele salmevalget: