Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
5. s. e. trinitatis b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


5. s. e. trinitatis
Eget salmevalg 2016 /Frandsen, Kristen Skriver

330 Du, som ud af intet skabte - [ / - Teksten ]
En skabelsessalme med fokus på kirkens hus
254 Fuldendt er nådens store værk - [Ingemann 1845 / - Teksten]
..ordet der lægges i vor mund
329 Give da Gud, at hvor vi bo - [Grundtvig, N.F.S / - Teksten]
Opfanger det almindelige præstedømme anslået til sidst i epistelen
332 På Jerusalem det ny) - [Grundtvig 1837 / Latin 7.århundrede - Teksten]
Den grundvold, der skal bygges åp
348 Tør end nogen ihukomme - [Grundtvig 1825 / - Teksten]
v 6-8
054 Hvad mener I om Kristus - [ / - Teksten]
Hvorfor ikke en sådan repetionsmeditation på spørgsmålet: Hvem siger I jeg er?

Noter til hele salmevalget:


5. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

736 Den mørke nat forgangen er - [Sthen 1589 / - Teksten ]

391 Dit ord, o Gud, som duggen kvæger - [Boye, C.J. 1835 / Garve, C.B. 1825 - Teksten]

332 På Jerusalem det ny (364) - [Grundtvig 1837 / Latin 7.århundrede - Teksten]

540 En liden stund - [Grundtvig 1846 / år ? - Teksten]

334 Guds kirkes grund alene - [Rosendal, A. 1949 / Stone, S.J. 1866 - Teksten]

453 Vort løsen er vor tro og dåb - [Grundtvig 1837 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


5. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

560 Det livets ord vi bygge på - [Grundtvig 1822 / - Teksten ]

398 Dybe, stille, stærke milde - [Oldenburg, T.W. 1840 / - Teksten]

323 Kirken den er et gammelt hus - [Grundtvig 1837 / - Teksten]

672 Jeg ved, på hvem jeg bygger - [Hauch, C. 1840 / E.M.Arndt 1819 - Teksten]

348 Tør end nogen ihukomme - [Grundtvig 1825 / - Teksten]

345 Guds menighed er jordens største under - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget: