Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
5. s. e. påske b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


5. s. e. påske
Eget salmevalg 2016 /Frandsen, Kristen Skriver

745 Vågn op og slå på dine strenge - [Kingo 1674 / - Teksten ]
..Ikke af verden (v5)
007 Herre Gud, dit dyre navn og ære - [Dass, Peter 1698 / Jensen, Gustav 1915 - Teksten]

588 Herre, gør mit liv til bøn - [Johansen, Johannes / - Teksten]
Oplagt til Paulus-teksten
665 Er Gud for mig, så træde - [Brorson (b) 1735 / Gerhardt, Paul 1653 - Teksten]

220 I dødens bånd vor frelser lå - [Grundtvig 1837 / Luther 1524. Dansk før 15 - Teksten]
v. 5
329 Give da Gud, at hvor vi bo - [Grundtvig, N.F.S / - Teksten]
Verden vel ej, men I mig ser

Noter til hele salmevalget:


5. s. e. påske
Egne salmevalg - Rømø /Frandsen, Kristen Skriver

754 Se, nu stiger solen af havets skød - [Knudsen, Jakob 1891 / - Teksten ]

042 I underværkers land jeg bor - [Ingemann 1825 / - Teksten]

029 Spænd over os dit himmelsejl - [Rasmussen, Leif / - Teksten]

240 Dig være ære - [Arne Fjelberg 1947 / Edmund Louis Budry 1885 - Teksten]

220 I dødens bånd vor frelser lå - [Grundtvig 1837 / Luther 1524. Dansk før 15 - Teksten]
v 5
726 Gak ud, min sjæl, betragt - [Kragballe, C.M. 1857 / Gerhardt, Paul 1653 - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


5. s. e. påske
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

012 Min sjæl, du Herren love - [Brandt, C.J. 1888. / Gramann, J. (Poliander) - Teksten ]

006 Dig være, mildeste Gud Fader - [Brorson (b) 1742 / - Teksten]

588 Herre, gør mit liv til bøn - [Johansen, Johannes / - Teksten]

673 O Guddoms-sol fuldstærk og blid - [Grundtvig. N.F.S. / - Teksten]

294 Talsmand, som på jorderige - [Grundtvig 1837 / 1837 - Teksten]

333 Almindelig er Kristi kirke - [Grundtvig 1837 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


5. s. e. påske
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

312 Sandheds tolk og taler - [Landstad, M.B. 1851 / Schmolck, B. 1715 - Teksten ]

651 Vor klippe vi slippe umulig - [Brorson 1765 / - Teksten]

417 Herre Jesus, vi er her (160) - [Dansk 1717 / Clausnitzer, Tobias 1667 - Teksten]

665 Er Gud for mig, så træde - [Brorson (b) 1735 / Gerhardt, Paul 1653 - Teksten]

466 Vor Herres Jesu Mindefest (438) - [Grundtvig 1844 / Latin o.1200 gr. også 186 - Teksten]

400 Så vældigt det mødte os først i vor dåb - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget: