Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Langfredag b

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


Langfredag
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

193 O hoved, højt forhånet - [Frederik Rostgaard 1718 / Arnulf af Louvain før 125 - Teksten ]
/432
197 Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlad - [ / - Teksten]

195 Naglet til et kors på jorden - [Grundtvig 1837 / Sporon, B.G. 1777 - Teksten]
/191
192 Hil dig frelser og forsoner - [Grundtvig 1837 / Arnulf af Louvain før 125 - Teksten]

000 [Ingen eller ikke fra salmebogen] - [Se eventuelle noter / - Teksten]

198 - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


Langfredag
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

187 rettens spir det alt er brækket - [Kingo 1689 / - Teksten ]

190 Her ser jeg da et lam at gå - [Brorson (b) 1735 / Gerhardt, Paul 1647 - Teksten]
v. 4-5
196 Under korset stod med smerte - [Jacopone da Todi / - Teksten]

202 Som et stille offerlam - [Grundtvig 1837 / Græsk - Teksten]
/468
000 [Ingen eller ikke fra salmebogen] - [Se eventuelle noter / - Teksten]

211 Lad vaje højt vort kongeflag - [Grundtvig 1837 / Latin 6.århundrede. Venan - Teksten]

Noter til hele salmevalget: