Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
8. s. e. trinitatis a

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


8. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

741 Op min sjæl, thi sol er oppe - [Kingo 1684 / - Teksten ]

504 O Gud, vi falder dig til fode - [Grundtvig, N.F.S / - Teksten]

299 Ånd over ånder, kom ned fra det høje - [Brun, J. Nordal 1786 / - Teksten]

390 Gud, lad dit ord i nåde lykkes - [Landstad, M.B. 1869 / - Teksten]

313 Kom regn af det høje - [Brorson (b) 1734 / Stegmann, J.C. 1714 - Teksten]

412 Som vintergrene i afmagt rækker - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


8. s. e. trinitatis
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

392 Himlene, Herre, fortælle din ære, - [Grundtvig 1837 / - Teksten ]

598 O Gud, du ved og kender: - [Kingo 1681 / - Teksten]

347 Ak, Fader lad dit og ånd - [Brorson 1765 / - Teksten]

394 Ak Gud, fra Himlen se her ned - [Wexels, W.A. 1840 / Luther 1523 - Teksten]

321 O, Kristelighed - [Grundtvig 1832 / 1824? - Teksten]

726 Gak ud, min sjæl, betragt - [Kragballe, C.M. 1857 / Gerhardt, Paul 1653 - Teksten]
v 7-8

Noter til hele salmevalget: