Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
4. s. e. påske a

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


Nyttigt i arbejdet med salmevalg: Register til Koralbogen 2003
4. s. e. påske
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

406 Søndag morgen fra de døde - [Grundtvig 1837 / - Teksten] [K ]

306 O Helligånd, kom til os ned - [Jonæsøn, Søren 1693 / M.Schirmer 1640 - Teksten] [K ]

393 Fra Himmelen hid til os ned - [Kingo 1699 / - Teksten] [K ]

600 O Jesus går du da din vej - [Kingo 1699 / - Teksten] [K ]

396 Min mund og mit hjerte - [Grundtvig 1837 / - Teksten] [K ]

297 I kristne, som bekende - [Jonæsøn, Søren 1693 / Werner, G. 1639 - Teksten] [K ]

Noter til hele salmevalget:


4. s. e. påske
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

305 Kom, Gud Helligånd, kom brat (249- 250) - [Grundtvig 1837 / Latin 12.århundrede. Dans - Teksten] [K ]

317 - [ / - Teksten] [K ]

608 Stod med Krist vi op af døde - [Grundtvig 1837 / år? - Teksten] [K ]

284 Fra Himlen Herrens Ånd nedfor - [Ingemann 1825 / - Teksten] [K ]

387 Jesus, se til os i nåde - [Grundtvig 1834 / - Teksten] [K af 479 Jesus, dødens overvinder]

310 Gud Helligånd i tro os lær - [Jonæsøn, Søren 1693 / Ringwaldt, B. 1581 - Teksten] [K ]

Noter til hele salmevalget:


4. s. e. påske
/

736 Den mørke nat forgangen er - [Sthen 1589 / - Teksten] [K ]

303 Kom, Gud Faders Ånd fuldgod - [Grundtvig 1837 / Rabanus Maurus 9.århundre - Teksten] [K ]

302 Gud Helligånd! o, kom - [Grundtvig 1837 / Hart, J 1759 - Teksten] [K ]

294 Talsmand, som på jorderige - [Grundtvig 1837 / 1837 - Teksten] [K /Helligånden]

220 I dødens bånd vor frelser lå - [Grundtvig 1837 / Luther 1524. Dansk før 15 - Teksten] [K ]
v. 5
289 Nu bede vi den Helligånd - [Grundtvig 1836 / Tysk 12.århundrede. Luthe - Teksten] [K ]

Noter til hele salmevalget: