Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
1. s. i fasten a

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


1. s. i fasten
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

336 Vor Gud han er så fast en borg - [Luther 1529 / Luther 1529. Dansk 1533. - Teksten ]

691 Loven er et helligt bud - [Brorson 1739 / - Teksten]

603 Den vej, du gik i kors og trang - [Brorson (b) 1734 / Bonin, U.B.v. o.1720 - Teksten]

200 Jesus er mit liv i live - [Brandt, C.J. 1885 / E.C.Homburg 1659. Frederi - Teksten]

498 Gud efter dig jeg længes - [Sthen 1589 / - Teksten]

624 Gud er Gud, før jorden skabtes - [Kingo 1674 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


1. s. i fasten
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

205 O store Gud, din kærlighed - [Kingo 1699 / - Teksten ]

609 Dybt fornedres skal enhver - [Grundtvig 1860 / - Teksten]

489 Guds nåde højt jeg prise vil - [Sthen 1586 / - Teksten]

195 Naglet til et kors på jorden - [Grundtvig 1837 / Sporon, B.G. 1777 - Teksten]

618 Op! våg og bed - [Brorson 1735 / - Teksten]

634 Du ved det nok mit hjerte - [Munk, Kai 1938 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


1. s. i fasten
Salmevalg 2005 /Frandsen, Kristen Skriver

507 Vor sjæl er dertil født og båren - [Brorson (b) 1734 / Richter, C.F. 1698 - Teksten ]

634 Du ved det nok mit hjerte - [Munk, Kai 1938 / - Teksten]

053 Hav tak, o Herre, for evig trøst - [ / Sthen - Teksten]

652 Vor Herre! til dig må jeg ty - [Grundtvig 1841 / 1839- - Teksten]

192 Hil dig frelser og forsoner - [Grundtvig 1837 / Arnulf af Louvain før 125 - Teksten]
7-9
655 Er du modfalden, kære ven - [Grundtvig 1851 / - Teksten]

Noter til hele salmevalget: