Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Juleaften a

Salmevalgsforslagene er dels hentet fra DDS egne to forslag til hver søndag - her bare hurtigere at forholde sig til fordi både titel og forfatter er anført - dels andre steder fra. Et klik på "Teksten" fører til Salmebogen Online, hvor man også kan se noter til salmen og høre mulige melodier.
Med tiden vil der komme flere forslag - ideelt set med et lille stikordsnotat til hver salme, som begrunder valget.


Juleaften
Salmebogens salmevalg I (Dem uden parentes) /Salmebogens redaktion

094 Det kimer nu til julefest - [Grundtvig 1817 / - Teksten ]

104 Et barn er født i Betlehem - [Grundtvig 1820 / Latin 14.århundrede. Tysk - Teksten]

103 Barn Jesus i en krybbe lå - [H. C. Andersen / - Teksten]

119 Julen har bragt velsignet bud - [Ingemann 1840 / - Teksten]

000 [Ingen eller ikke fra salmebogen] - [Se eventuelle noter / - Teksten]

121 - [ / - Teksten]

Noter til hele salmevalget:


Juleaften
Salmebogens salmevalg II - dem med parentes /Salmebogens redaktion

136 Dejlig er den himmel blå(35-36) - [Grundtvig 1810 / - Teksten ]

000 [Ingen eller ikke fra salmebogen] - [Se eventuelle noter / - Teksten]

112 Kom alle kristne, lad os sarnmen ile - [ / - Teksten]

120 Glade jul, dejlige jul - [Ingemann 1850 / - Teksten]

000 [Ingen eller ikke fra salmebogen] - [Se eventuelle noter / - Teksten]

117 En rose så jeg skyde - [Tysk 15. årh. 0000 / v1-2. Th. Laub, 1920, v. - Teksten]

Noter til hele salmevalget: