Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Teksten denne uge - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Skriftindeks - til begge tekstrækker (danske)

[2013: Teksten denne uge udvikles løbende - derfor er lidt forskelligt, hvordan de ser ud. De opdateres søndag for søndag efter de danske tekstrækker. Fra den aktuelle søndag og frem til 13. s. e. trin i år er der endnu ingen undersider] - der kan være enkelte andre huller. Systemet betyder at man desværre nogle måneder endnu må leve med døde links fra oversigten.

Joh. 1, 1-14 - Ordet. Prolog til evangeliet* [Dansk: Juledag]
Joh. 1, 19-28 - Johannes: Jeg er ikke Kristus [Dansk: 4. s. i advent]
Joh. 1, 35-51 - Discipelkaldelsen [Dansk: 19. s. e. trinitatis]
Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana [Dansk: 2. s. e. helligtrekonger]
Joh. 3, 1-15 - Om Nikodemus - at være født ovenfra [Dansk: Trinitatis]
Joh. 3, 16-21 - Således elskede Gud verden [Dansk: 2. pinsedag]
Joh. 3, 25-36 - Johannes Døbers sidste vidnesbyrd* [Dansk: 4. s. i advent]
Joh. 4, 5-26 - Den samaritanske kvinde [Dansk: 2. s. e. helligtrekonger]
Joh. 4, 46-53 - Den kongelige embedsmands søn [Dansk: 21. s. e. trinitatis]
Joh. 5, 1-15 - Den syge ved Bethesda dam [Dansk: 14. s. e. trinitatis]
Joh. 5, 17-29 - Den time er nu, da de døde skal høre [Dansk: 24. s. e. trinitatis]
Joh. 6, 1-15 - 0671 Bespisningen af fem tusinde [Dansk: Midfaste]
Joh. 6, 24-35f - Tegn og brødet fra himmelen [Dansk: Midfaste]
Joh. 6, 44-51 - Brødet fra himlen [Dansk: 2. pinsedag]
Joh. 8, 12-20 - Jeg er verdens lys [Dansk: Helligtrekonger]
Joh. 8, 28-36 - Sandheden skal gøre jer frie [Dansk: 4. s. e. påske]
Joh. 8, 42-51 - I har Djævelen til far [Dansk: 3. s. i fasten]
Joh. 10, 11-16 - Jeg er den gode hyrde [Dansk: 2. s. e. påske]
Joh. 10, 22-30 - Mine gerninger vidner om mig [Dansk: 2. s. e. påske]
Joh. 11, 19-45 - Lazarus' opvækkelse fra de døde [Dansk: 16. s. e. trinitatis]
Joh. 12, 23-33 - Hvedekornet og herliggørelse [Dansk: Sidste søndag i Hll. 3 kgr]
Joh. 13, 1-15 - Nadveren [Dansk: Skærtorsdag]
Joh. 14, 1-11 - Jeg er Vejen, Sandheden og Livet [Dansk: 3. s. e. påske]
Joh. 14, 15-21 - En talsmand til evig tid [Dansk: Pinsedag]
Joh. 14, 22-31 - Talsmanden. Fred efterlader jeg jer [Dansk: Pinsedag]
Joh. 15, 1-11 - Jesus som vintræet [Dansk: 18. s. e. trinitatis]
Joh. 15, 26-f4 - Talsmanden [Dansk: 6. s. e. påske]
Joh. 16, 5-15 - Talsmandens gerning [Dansk: 4. s. e. påske]
Joh. 16, 16-22 - Gensyn om kort tid [Dansk: 3. s. e. påske]
Joh. 16, 23-28 - Bøn, bønsopfyldelse og Kristi forbøn [Dansk: 5. s. e. påske]
Joh. 17, 1-11 - Faderens herliggørelse, bn for disciple [Dansk: 5. s. e. påske]
Joh. 17, 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende [Dansk: 6. s. e. påske]
Joh. 20, 1-18 - Maria Magdalene og "havemanden" [Dansk: 2. påskedag]
Joh. 20, 19-31 - Den opstandne Jesus og disciplene [Dansk: 1. s. e. påske]
Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter [Dansk: 1. s. e. påske]
Luk. 1, 26-38 - Bebudelsen: Gabriel hos Maria [Dansk: Mariæ bebudelse]
Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang [Dansk: Mariæ bebudelse]
Luk. 1, 67-80 - Zakarias Lovsang* [Dansk: 3. s. i advent]
Luk. 2, 1-14 - Jesu fødsel [Dansk: Juledag]
Luk. 2, 21- - Jesu navngivning og omskærelse [Dansk: Nytårsdag]
Luk. 2, 25-40 - Simeon og Anna [Dansk: Julesøndag]
Luk. 2, 42-52 - Jesus som 12-årig i templet [Dansk: 1. s. e. helligtrekonger]
Luk. 4, 16-30 - Jesus i Nazareths synagoge [Dansk: 1. s. i advent]
Luk. 5, 1-11 - Peters fiskedræt [Dansk: 5. s. e. trinitatis]
Luk. 6, 36-42 - Splinten i din broders øje [Dansk: 4. s. e. trinitatis]
Luk. 7, 11-17 - Enkens Søn i Nain [Dansk: 16. s. e. trinitatis]
Luk. 7, 36-50 - Synderinden i Simon Farisæers hus [Dansk: 11. s. e. trinitatis]
Luk. 10, 23-37 - Den barmhjertige samaritaner [Dansk: 13. s. e. trinitatis]
Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria [Dansk: 15. s. e. trinitatis]
Luk. 11, 14-28 - Beelzebultalen og den urene Ånd [Dansk: 3. s. i fasten]
Luk. 12, 13-21 - Den rige bonde [Dansk: 1. s. e. trinitatis]
Luk. 12, 32-48 - Om årvågenhed og tjeneste [Dansk: 9. s. e. trinitatis]
Luk. 13, 1-9 - De henrettede galilæere - tårnet i Siloa [Dansk: 21. s. e. trinitatis]
Luk. 14, 1-11 - At helbrede på sabbatten og om ydmyghed [Dansk: 17. s. e. trinitatis]
Luk. 14, 16-24 - Lignelsen om det store gæstebud [Dansk: 2. s. e. trinitatis]
Luk. 14, 25-35 - Hvis nogen ikke hader sin far.. [Dansk: 2. s. e. trinitatis]
Luk. 15, 1-10 - Det fortabte får og den tabte mønt [Dansk: 3. s. e. trinitatis]
Luk. 15, 11-32 - Den fortabte søn [Dansk: 3. s. e. trinitatis]
Luk. 16, 1-9 - [Dansk: 9. s. e. trinitatis]
Luk. 16, 19-31 - Den rige mand og Lazarus [Dansk: 1. s. e. trinitatis]
Luk. 17, 5-10 - Tro som et sennepsfrø [Dansk: 3. s. e. helligtrekonger]
Luk. 17, 11-19 - Helbredelse af de ti spedalske [Dansk: 14. s. e. trinitatis]
Luk. 17, 20-33 - Hvordan Guds rige kommer - midt i blandt [Dansk: 25. s. e. trinitatis]
Luk. 18, 1-8 - Enken og den urimelige dommer [Dansk: 9. s. e. trinitatis]
Luk. 18, 9-14 - Tolderen og farisæeren [Dansk: 11. s. e. trinitatis]
Luk. 18, 31-43 - Lidelsesforudsigelse. Blind ved Jeriko [Dansk: Fastelavn]
Luk. 19, 1-10 - Frelsen til de fortabte (Zakus) [Dansk: 7. s. e. trinitatis]
Luk. 19, 41-48 - Græd over Jerusalem, tempelrensningen [Dansk: 10. s. e. trinitatis]
Luk. 21, 25-36 - Menneskesønnens komme [Dansk: 2. s. i advent]
Luk. 22, 24-32 - Strid om at være størst [Dansk: 1. s. i fasten]
Luk. 23, 26-49 - Korsfæstelsen [Dansk: Langfredag]
Luk. 24, 13-35 - Vandringen til Emmanus [Dansk: 2. påskedag]
Luk. 24, 46-53 - Der skal prædikes omvendelse [Dansk: Kristi Himmelfartsdag]
Mk. 2, 1-12 - Helbredelsen af den lamme i Kapernaum [Dansk: 19. s. e. trinitatis]
Mk. 2, 14-22 - Levi kaldelse - ny vin [Dansk: 17. s. e. trinitatis]
Mk. 4, 1-20 - Lignelsen om sædemanden [Dansk: Seksagesima]
Mk. 4, 26-32 - Kornet, der gror af sig selv [Dansk: Seksagesima]
Mk. 7, 31-37 - Helbredelse af døv og stum [Dansk: 12. s. e. trinitatis]
Mk. 9, 14-29 - Drengen besat af den onde ånd [Dansk: 2. s. i fasten]
Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn [Dansk: 1. s. e. helligtrekonger]
Mk. 12, 38-44 - De skriftkloge og enkens skærv [Dansk: 23. s. e. trinitatis]
Mk. 14, 3-9 - Salvningen i Betania [Dansk: Palmesøndag]
Mk. 16, 1-8 - Jesu opstandelse [Dansk: Påskedag]
Mk. 16, 14-20 - Gå ud i alverden.. Tegn, der skal følge [Dansk: Kristi Himmelfartsdag]
Mt. 1, 18-25 - Jesu fødsel [Dansk: Juleaften]
Mt. 1, 18-25 - Jesu fødsel* [Dansk: Juleaften]
Mt. 2, 1-12 - De vise mænd [Dansk: Helligtrekonger]
Mt. 2, 13-23 - Flugten til Ægypten* [Dansk: S m jul & nytår]
Mt. 2, 19-23 - Hjemkomsten fra Egypten [Dansk: Søndag efter nytår]
Mt. 3, 1-10 - Johannes Døber i Judæas ørken [Dansk: Bededag]
Mt. 3, 13-17 - Jesu dåb [Dansk: Fastelavn]
Mt. 4, 1-11 - Jesu fristelse i Ørkenen [Dansk: 1. s. i fasten]
Mt. 5, 1-12 - Saligprisningerne [Dansk: Allehelgen]
Mt. 5, 13-16 - Jordens salt og verdens lys [Dansk: Allehelgen]
Mt. 5, 20-26 - Enhver, der bliver vred på sin bror.. [Dansk: 6. s. e. trinitatis]
Mt. 5, 43-48 - Om fjendekærlighed [Dansk: 4. s. e. trinitatis]
Mt. 6, 5-13 - Fadervor [Dansk: Nytårsdag]
Mt. 6, 24-34 - Ingen kan tjene to Herrer [Dansk: 15. s. e. trinitatis]
Mt. 7, 7-14 - Bed, så skal der gives jer [Dansk: Bededag]
Mt. 7, 15-21 - De falske profeter [Dansk: 8. s. e. trinitatis]
Mt. 7, 22-29 - Huset på sand og huset på klippe [Dansk: 8. s. e. trinitatis]
Mt. 8, 1-13 - Officerens store tro. Mange skal komme.. [Dansk: 3. s. e. helligtrekonger]
Mt. 8, 23-27 - Stormen på søen [Dansk: 4. s. e. helligtrekonger]
Mt. 9, 18-26 - En datter og den blødende kvinde* [Dansk: 24. s. e. trinitatis]
Mt. 10, 24-31 - Intet hemmeligt som ikke skal åbenbares [Dansk: 7. s. e. trinitatis]
Mt. 10, 32-42 - Jeg er ikke kommet for at bringe fred* [Dansk: 2. juledag]
Mt. 11, 2-10 - Johs. Døbers spørgsmål: Vente en anden? [Dansk: 3. s. i advent]
Mt. 11, 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer [Dansk: 10. s. e. trinitatis]
Mt. 11, 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let.. [Dansk: Sidste søndag i kirkeåret]
Mt. 12, 31-42 - Synd mod Helligånd, gode frugter, Jonas [Dansk: 12. s. e. trinitatis]
Mt. 13, 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen [Dansk: 5. s. e. helligtrekonger]
Mt. 13, 24-30 - Lignelsen om ukrudtet i hveden og om sen [Dansk: 5. s. e. helligtrekonger]
Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm* [Dansk: 26. s. e. trinitatis]
Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm [Dansk: 26. s. e. trinitatis]
Mt. 13, 44-52 - Lignelsen om skatten i marken mm [Dansk: 27. s. e. trinitatis]
Mt. 14, 22-33 - Vandringen på søen [Dansk: 4. s. e. helligtrekonger]
Mt. 15, 21-28 - Den kana'anæiske kvinde [Dansk: 2. s. i fasten]
Mt. 16, 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten [Dansk: 5. s. e. trinitatis]
Mt. 17, 1-9 - Forklarelsen på bjerget [Dansk: Sidste søndag i Hll. 3 kgr]
Mt. 18, 1-14 - Om at bringe små til fald [Dansk: 22. s. e. trinitatis]
Mt. 18, 21-35 - Lignelsen om den gældbundne tjener [Dansk: 22. s. e. trinitatis]
Mt. 19, 16-26 - Den rige unge mand [Dansk: 6. s. e. trinitatis]
Mt. 20, 1-16 - Arbejderne i vingården [Dansk: Septuagesima]
Mt. 20, 20-28 - Zebedæussønnerne [Dansk: 13. s. e. trinitatis]
Mt. 21, 1-9 - Indtoget i Jerusalem [Dansk: 1. s. i advent]
Mt. 21, 1-9 - Indtoget i Jerusalem [Dansk: Palmesøndag]
Mt. 21, 28-44 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde.. [Dansk: 20. s. e. trinitatis]
Mt. 22, 1-14 - Lignelsen om kongesønnens bryllup [Dansk: 20. s. e. trinitatis]
Mt. 22, 15-22 - Kejserens billede og betaling af skat [Dansk: 23. s. e. trinitatis]
Mt. 22, 34-46 - Det største bud i loven /Davidsspørgsm. [Dansk: 18. s. e. trinitatis]
Mt. 23, 34-39 - Dommen over Jerusalem [Dansk: 2. juledag]
Mt. 24, 15-28 - Dommedags tydelighed* [Dansk: 25. s. e. trinitatis]
Mt. 25, 1-13 - Lignelsen om de ti brudepiger* [Dansk: 2. s. i advent]
Mt. 25, 14-30 - Lignelsen om de betroede talenter [Dansk: Septuagesima]
Mt. 25, 31-46 - Verdensdommen [Dansk: Sidste søndag i kirkeåret]
Mt. 26, 17-30 - Den sidste nadver [Dansk: Skærtorsdag]
Mt. 27, 31-56 - Fra lidelseshistorien [Dansk: Langfredag]
Mt. 28, 1-8 - Jesu opstandelse [Dansk: Påskedag]
Mt. 28, 16-20 - Missionsbefalingen [Dansk:

Trinitatis]