Forside -
De registrerede prædikensamlinger - trykte

Registeret er anført efter forfatter.
Kender du til en samling udgivet efter 1945, og som ikke er registreret her, hører vi meget gerne om den.

Rettelser og kommentarer sendes til Kristen Skriver Frandsen

Aagaard, Anna Marie (red): Alle vort livs mysterier (1992)
Abildgaard, Jørgine: Min Sjæl lov Herren (1940)
Andersen, Aage: I påskens fortegn. Prædikener fra Ravnsbjergkirken (1986)
Andersen, Godtfred: Hjertets rede (1989)
Andersen, Lisbeth Smedegaard: Sort på hvidt. Andagtsbog (2005)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Anden tekstrække (1977)
Andersen, Otto: På livets kant. Prædikensamling. Første tekstrække (1976)
Andersen, Otto: Tro kun - evangeliet forkyndt for fattige (1931)
Arendt, Rudolf: der er ej anden Gud (1987)
Arendt, Rudolf: Tekstvejledninger PRBL. (1984)
Arendt, Rudolph: Og de begyndte at være glade (1989)
Arnbak, Paul Chr.: Fjordnære prædikener (2016)
Auken, Margrete: Lys og salt (2005)
Baatz Kristensen, Flemming: Mens de gik og talte sammen II- en Sct. Pauls postil til kirkeårets (2007)
Bak, Jens Torkild: At øve sig i at være menneske. 29 prædikener (2017)
Balslev-Olesen, Christian: Fra ordet til handling (2001)
Barfod, Jens: Fra Skabelse til Dommedag. Gråsten Slotskirke (2009)
Bartholdy, Chr.: Himmerlandsprædikener (1942)
Barton, John: Ansigt til ansigt. Meditationer over Jesu død og opstandelse (1990)
Beck, Vilhelm: Becks bedste - 15 prædikener (2011)
Bertelsen, Otto: Gud i vold. Prædikener og taler ved bispevielser 1975-1980 (1981)
Bidstrup, Ulla Morre m.fl.: I hvert fald. Anden tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2013)
Birkler, Frederik: Lad den kerne underfuld_ (2000)
Bjerg, Svend: Profane Prædikener (2008)
Bjerg, Svend: Sakrale prædikener (2009)
Bjerg, Svend og Steffensen, Palle H: Politiske prædikener (2013)
Bliddal. A.: Den kostbare perle (1974)
Boas, Sophus: Skitser fra en arbejdsmark (1989)
Boesen, Ketil: Det vidunderlige og det frygtelige (1999)
Bojsen-Møller, Jannik: - og jævnt om alt det høje (2001)
Bording, Solvejg: Som det lyder for mig (1963)
Brodersen, Paul: Kærligheden der forløser (1965)
Brodersen, Paul: Lys i Natten. Prædikener (1943)
Brun, Jens: Troens tilbagegang og fremgang (2017)
Brunn, Carsten: Guds Dårskab (2002)
Brønnum, Niels: Brønshøjprædikener (2014)
Bøggild, Kirsten: Lyset bag lyset (1990)
Cappelørn, Niels Jørgen (red.): Fra tekst til prædiken. Prædikenvejledning til 1. tekstrække (1986)
Christensen, Erik: Jesus- Guds Søn vor Herre (1962)
Christensen, Johannes H.: Den første dag (1989)
Christensen, Johannes H.: En åben dør (2011)
Christensen, Johannes H.: Hvide marker (2011)
Cortes, Freddy: Prædikener til tiden (1999)
Damgård, Anders: Det gådefulde liv (1994)
Davidsen, Andreas: Fra Marie Kirke (1985)
Davidsen, Andreas: Fri og bundet (1994)
Davidsen, Andreas: Kom hjerte tag dit regnebræt (1990)
Davidsen, Andreas: Prædikener og Lejlighedstaler (1977)
Davidsen, Andreas: Søndagsbog (1981)
Davidsen, Harald Bülow: Prædikener, Fræer Purker (1971)
Dickmeiss, Christian: Nærvær undervejs (2008)
Dickmeiss, Vilh.: Det er vist og sandt (1976)
Dirksen, Daniel R.J.: Se det Guds lam (2014)
Dorn, S.J., L.O.: Genspejlinger (1997)
Dorn, S.J., L.O.: Når lyset brydes (0000)
Dragsdahl, Johs: Modgangens mønster (1957)
Dreiøe, Hans: Efterslæt. Smaa prædikener til kirkeaarets tekster (1948)
Dreiøe, Hans: Evangeliet og mennesket (1935)
Dreiøe, Hans: Gennem lukte døre. Fire paasketaler (1933)
Drejergaard, Kresten: Guds bolig hos menneskene (2013)
Dyrhagen, Finn (red.) m flere: At prædike for børn 1. Prædikenvejledning til hele kirkeåret (1994)
Elbek, Helge: Troens glemsel (1972)
Engberg, Poul: Manden og myten (1998)
Erbs, Karsten: Budskaber. Lyrik og evangelium (2002)
Falk, H. J.: Evangeliske smuler (1958)
Falk, H.J.: En Sct. Knuds postil (1976)
Felter, Immanuel: Fra Maribo Domkirke (1979)
flere: ...stenen var væltet fra. En prædikensamling (1994)
Flere: Alle vort livs mysterier. Oldkirkelige prædikener (1992)
Flere: At prædike for børn 2. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1999)
Flere: At prædike for børn 3. Prædikenvejledninger til gammeltesttamentlige (2006)
Flere: At prædike for børn. Prædikenvejledninger til hele kirkeåret (1994)
Flere: Forfatterprædikener (2012)
Flere: Guds ord i kvindemund. Prædikener af kvindelige præster 1976-80 (1980)
Flere: G”ttingen Predigten im Internet (0000)
Flere: I anden række (2009)
Flere: I første række (2012)
Flere: I hvert fald. Første tekstrække i vielses- og begravelsestaler (2016)
Flere: Livet tro (1930)
Flere: Otteogtres (2009)
flere: Prædikener (1982)
flere: Prædikener fra i går til i morgen (1995)
Flere: Se din konge kommer. Prædikener til første tekstrække (1998)
Flere: Søndag og Hverdag, prædikener og artikler 1-2 (1979)
Flere: Tidens Fylde (1985)
Flere forf: Høje tider (1986)
Flere forfattere: 18 verdslige prædikener i TV (1977)
Flere forfattere: Påske (1979)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn, Prædikenforberedelse 1. tekstrække (2012)
Flere, red. Morten Skovsted: Guldkorn. Pr.forberedelse 2. tekstrække (2011)
Flere.: En ny sammenhæng. Festskrift til professor Chr. Thodberg 7. februar (1989)
Flere. Finn Riber Jensen m.fl.(red): Prædiken under lup (2010)
Flere. Frede Møller (red): _derfor talte jeg (1991)
Flere. Hjalmar Havelund (red.): Hvad siger de dog i kirken? 102 samtaler om søndagens tekst. Første (1984)
Flere. Red. J. Møllehave og E. Preisler: Det skal råbes fra tagene.. (2007)
Flere:: Påske. Fem prædikener transmitteret af DR påsken 1979 (1979)
Foss, Lisbet: Ud af mørket (1998)
Foss, Lisbet: Ud af Mørket - Udvidet e-bogsudgave (2016)
Frandsen, Agner: Fattig du gjorde dig med flid (2006)
Frandsen, Helge Qvist: Kirkeårets højdepunkter. Prædikener (2014)
Freltoft, Johannes: Kirkegang - søndagsglæde. Budolfi-prædikener i 90'erne (2002)
Friis, Kristian: Højt lyder over Dal og Skov nu Kirkeklokkens klang! (1949)
Frøkjær-Jensen, Fl.: Troens Ord (1978)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: - men livet er nyt (1998)
Gaardsted-Jørgensen, Evald: Du er under alt som dybet (2000)
Gammeltoft-Hansen, Hans: Hvad vi for intet fik (1996)
Geil, G. S.: Befrielse. Budolfiprædikener (1978)
Geil, G. S.: Gud går gennem byen (1973)
Geil, G. S.: Og der blev lys (1985)
Geil, G.S.: Adgang tilladt for uvedkommende (1982)
Geil, G.S.: Begrænsning og udfordring (1997)
Geil, G.S.: Men det skete i dag (1974)
Grane, Leif: I ånd og sandhed. Prædikener (2002)
Grosbøll, Thorkild: På sporet af Gud. Prækner fra 12 år. (1988)
Grosbøll, Thorkild: Til Sagen (2004)
Grosbøll, Thorkild: Ugudelige prædikener (2009)
Grossbøll-Poulsen, H.C.: Himmelspejl i mulde (1982)
Grunnet, Niels Eric: Frø - småbørnsprædikener (1987)
Grunnet, Niels Eric: Frø. Småbørnsprædikener (1987)
Grunnet, Niels Eric: Giv det for intet. Prædikener. (1992)
Græsholt, Thorkild: Fordi han kom (1985)
Græsholt, Thorkild: Vor tro er ej på hvad som helst (1991)
Grønbech, Villiam: Prædikener og kronikker (1972)
Grønkjær, Niels: Nye prædikener (2013)
Hahn, Bent: Det gamle testamente i det nye (1979)
Hansen, Ernst: Folkekirkeprædikener (1945)
Hansen, Jørgen: Ordet er frit (1985)
Hansen, Knud: Den signede stund, den midnatstid (2012)
Hansen, Knud: Og glædelig er hver en dag (1990)
Hansen, Leif Bork: Glædens under (1981)
Hansen, Leif Bork: Kærligheden der holder kaos tilbage (1988)
Hansen, Poul: Søndag er vor Herres dag (1987)
Hareskov, Ankiær: Det glædelige budskab (1944)
Haystrup, Helge: Så er det sagt! Prædikener og essays (2005)
Haystrup, Helge (Udg.): Svanens sang (Augustin-prædikener) (1998)
Henriksen, Jens Ole: Vejlbyprædikener (2012)
Hesselager, Erik: Stumper og stykker (0000)
Hjerrild, Frederik: Håndholdt tro og håb. Dogmeprædikener (2007)
Hoffmann, Poul: Herrens glæde (2008)
Hoffmann, Poul: Herrens Lue (1993)
Hoffmann, Poul: Skabningens længsel (1997)
Hoffmann, Poul: Solopgang fra det høje (1986)
Holm, Kjeld: Erfaring og kristendom (1989)
Holm, Kjeld: tro og livsmod (1986)
Horsens, Karen: I disse korte dage (1990)
Hvas, Jens: På kærlighedens vej (1982)
Hvid, Arne: Guds Ord det er vort arvegods (1998)
Høier, P.V.: Søndag er vor Herres dag (1983)
Højlund, Henrik: Gentagelsen er det daglige brød (2009)
Højlund, Henrik: Gammel vin på nye sække. (2006) Hørbo, John W. (red.): Søren Kierkegaard og søndagsteksterne, bd. I (1995)
Jacobsen, Johs. W.: For livets skyld (1979)
Jacobsen, Johs. W.: Sorg er til glæde vendt (1985)
Jensen, Jytte: En lægkvindes prædikener (2013)
Jensen, K.E.: Godt bud gi'r marv i benene (1989)
Jensen, Kai: Livets Vej (1948)
Jensen, Leif G.: så du ikke bliver udmattet undervejs. Ni prædikener (2013)
Jensen, Leif G.: ..så du ikke bliver udmattet undervejs (2013)
Jensen, Leif G. og Lyrstrand, Vagn: Til den kirkelige forbruger (2006)
Jensen, Olav: I min faders hus (1973)
Jensen, Ole: Lifligheds magt (1982)
Jensen, Ole: Tilskikkelser og livsbetagelse (2017)
Jensen, Ole Brehm: Prædikenens dårskab. Forargelsens teologi (1996)
Jensen, Søren E: Kulsorte syndere i en kridhvid kirke (2015)
Jensen, Viggo: Det handler om Kristus (1994)
Jeppesen, Aksel B.: Er det vigtigt? (1981)
Jeppesen, Knud: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser I (2004)
Johansen, Johannes: Ordet blev menneskets lys (1985)
Johansen, Johs.: Glæden springer af svøbet ud (1980)
Johansen, Johs.: Stem mig med din egen hånd (1991)
Juul, Ole: Det uomgængelige hus (2016)
Jørgensen, Gunda: Askelysningen, bibelske prædikener og legender (1989)
Jørgensen, Gunda: Paradisporten (1998)
Kaalø, Steen: 17 prædikener (0000)
Keiding, K: Nogle prædikener (1943)
Keiding, K.: Ordet og hverdagen 1 og 2 (1970)
Kirkeby, Ole Fogh: Prædikener holdt i Helligkors Kirke fra 1989-2010 (2010)
Kiørboe, Pia: Ingen er helt alene- (1980)
Kjeldsen, Ingrid: Frihed og bundethed (1990)
Kjærsig, Anders: En Stjernes nat. Essayistiske prædikener (2013)
Klausen, L.A.: 12 Prædikener (1981)
Klemmensen, Erik: Nåden er din dagligdag (2005)
Knudsen, Jakob: Idé og erindring (1949)
Knudsen, Jakob: Kristelige Foredrag (1933)
Koedbøl, Johs.: Fra prædikestolen. 15 prædikener (1987)
Krarup, Søren: Den hellige hensigt (1969)
Krarup, Søren: Kristendom og dansked (2001)
Krarup, Søren: Loven (1980)
Krarup, Vilhelm: Efterladte Prædikener (2006)
Kristensen, Flemming Baatz: Denne er dagen (1991)
Kristiansen, Erling: Lys hjemmefra og andre betragtninger (1988)
Kristiansen, Erling: Mellem påskeliljer og andre betragtninger (1990)
Kristoffersen, Svend Aage: At tælle vore dage (2003)
Kristoffersen, Svend Aage: Refleksioner. Lidt af hvert (2008)
Kruse, Juma: Himlen på jorden? Prædikener (e-bog) (2013)
Kruse, Juma: Prædikener fra Blichers kirke: Troens frugter er kærlighedens gernin (2015)
Krøgholt, Jakob: Til dagen og vejen. 13 prædikener (2004)
Kvist, Vagn: Ugræs og hvede (1984)
Laursen, Poul R.: En salme og to prædikener (1986)
Legarth, Henning: Hans dødsdom - din frifindelse (1975)
Lind, Vincent: Hjemkomst (1995)
Lind, Vincent: Mira - - - Søndagsbreve (1992)
Lindblom, J.F. Sonne: På klippegrund (1975)
Lindhardt, Mogens: Trinitatis. En homiletisk rejseberetning (2015)
Lindhardt, P.G.: 12 prædikener (1984)
Lindhardt, P.G.: 15 prædikener (1961)
Lindhardt, P.G.: Brudstykker af en postil (1968)
Lindhardt, P.G.: Det evige liv (1953)
Lindhardt, P.G.: Eftertryk - 19 prædikener (1980)
Lindhardt, P.G.: Gentagelse - 19 prædikener (1975)
Lindhardt, P.G.: Optryk. Udvalgte prædikener og foredrag (1981)
Lindhardt, P.G.: Påskud og prædikener (1968)
Lissner, Holger: Gudstjeneste for alle sanser (1995)
Lomholt, Carl: Ikke på vilkår! Prædikener i fængslet (2000)
Lund, Mogens: Mogens Lunds Postil (2001)
Lundblad, Helge: Forventninger. Prædikener, taler og fortællinger (1999)
Luther, Martin: Kirkepostil 5122 (1522)
Luther, Martin: Predigten über Christusbotschaft (1966)
Luther, Martin: Troen og livet. Prædikener bd. 6 i Credos Luther Serie (1992)
Løgstrup. K.E.: Prædikener fra Sandager-Holevad (1995)
Madsen, Helle Krogh: Børn og Gudstjeneste (1992)
Madsen, Ole Skjærbæk: Forvandling og fællesskab (0000)
Mogens, Kaj og M.L. Engelhardt: Opstandelseslyset (2016)
Mogensen, Kaj: Den dybe sammenhæng (1988)
Mogensen, Kaj: Liv og tro. Prædikener (2014)
Mortensen, Rolf Garfield: Min jord er en purpursalig fryd (1984)
Mortensen, Viggo: Alting af Kærlighed sødes (1992)
Mortensen, Viggo: Tro og virkelighed (1978)
Müller, Johannes: Vi er børn af huset (1972)
Müller, Johs.: Vor Herre! til dig må jeg ty (1978)
Munk, Kaj: Med Ordets Sværd (1945)
Munk, Kaj: Ved Babylons Floder (1941)
Møgelvang, Niels: Den første dag i ugen (1980)
Møgelvang, Niels: Gennem åbne døre (1971)
Møgelvang, Niels: Kristus er vort liv. Prædikenvejledninger (1977)
Møgelvang, Niels: Livsalige land (1979)
Møgelvang, Niels: Sjælesorg. Prædikenvejledninger (1976)
Møllehave, Johannes: De levendes lyst (1990)
Møllehave, Johannes: Den livsild som forbrænder (1977)
Møllehave, Johannes: Du ved din dommer har ført din sag (1986)
Møllehave, Johannes: Dødningehjem - de levendes land (1981)
Møllehave, Johannes: Fuglen, blomsten og barnet - en samling artikler og prædikener (2012)
Møllehave, Johannes: Hvad er et menneske (1984)
Møllehave, Johannes: Hvor kærlighed bor (1997)
Møllehave, Johannes: Til glædens Gud (1977)
Møller, Frede: Brev fra Gud. Prædikener over episteltekster til første tekstrække (2014)
Møller, Frede: Fra døden til livet (0000)
Møller, Frede: Fra døden til livet. Prædikener til 1. tekstrække (1998)
Møller, Frede: Se hvilket menneske. Prædikener til anden tekstrække (1995)
Møller, Frede: Se, hvilket menneske (1995)
Møller, Frede: Undervejs med Kristus (2005)
Møller, Frede (udg): ...Derfor talte jeg (1991)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En Aargang Prædikener (1899)
Møller, Otto: Fra Gylling Kirke. En ny aargang prædikener I-II (1931)
Nedergaard, Paul: Til Højmesse (1958)
Nielsen, Erik A.: Skrevet af Helligånden (2005)
Nielsen, Kirsten: Det Gamle Testamente på gudstjenestens betingelser (2003)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Kærlighedens revolution (1969)
Nielsen, Sv. Aa. (Toreby): Næstekærlighed i trafikken (1977)
Nielsen, Sven Aage: Han er i verden (1973)
Nielsen, Svend Aage (Haslev): Han er Herren. Prædikener (1987)
Nissen, Michael Krogstrup: Evangeliet er som et brev til den elskede (2004)
Noe-Nygaard, Helge: Dit ord blev vort sted (1990)
Olsen, Svend Olaf: Prædikener (1995)
Ottesen, Doris: Hjemlængsel steder og fortællinger (2016)
Ottosen, Knud: Kirkehistoriske Prædikener (2011)
Overgaard, Christian: Femten Vedersø-prædikener (1998)
Pahuus, Mogens: Livet selv - en livsfilosofisk tolkning af kristendommen (1993)
Palm, Eivind: Trinitatisprædikener - fra en naturforsker (2002)
Paludan, Ebbe: Et år med Ordet (2015)
Paludan, Frederik: Skovshovedprædikener (1977)
Pedersen og Rosenkjær,ved: Kristendom og Folkekirken i dag (1986)
Pedersen, E. Thestrup: Tvivl og tro (1992)
Pedersen, Gudmund Rask: Forladthed og nærvær (2000)
Pedersen, Gudmund Rask: Glæden på Trods (2005)
Pedersen, Sv.: Lad ikke tårerne blinde dine øjne (1967)
Petersen, Jørgen Juul: Hellere levende hund end død løve. Prædikener og debatindlæg (2015)
Plum, Karin Friis: Den yndigste rose (2012)
Plum, Karin Friis: Det er som at løftes af mægtige hænder (2011)
Plum, Karin Friis: Og det blev morgen, tredje dag. Prædikener (1998)
Prenter, Regin: Ordet og troen (1976)
Prædikener v. M. Eilertsen og T. Pedersen: At spejle livet (2002)
Præster i Aalborg Stift. Red. Jens F. Munksga: Nordjyske prædikener (2003)
Præstholm, Erik B.: Hold blus på lampen - tændstikker fra kirke og præstegård (1985)
Rald, N.J.: Ordets tiltale (1968)
Rasmussen, H.F.: 12 prædikener og en efterskrift (1969)
Rasmussen, H.F.: I vor Faders hus (0000)
Rasmussen, Hans Frede: I vor Faders hus (1992)
Rasmussen, Knud Nyboe: Kirkegang. Lyst og nødvendighed (2004)
Rasmussen, Svend Erik: Svend Eriks bog. Grønlandsbilleder og prædikener (1996)
Rasmussen, Thomas Reinholdt: Gud er kærlighed. Kristologiske prædikener (2015)
Riis, Richardt: Kristne prædikener imod islam (2001)
Risvig, Ronald: Nu næsten og kærligheden (2008)
Rosendahl, Niels: Jeg er vejen, sandheden og livet (1976)
Rothe, Oluf: Hverdagens Gud (1952)
Rothe, Oluf: Tre prædikener (1962)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener (1990)
Ruager, Søren: Landsbyprædikener II (0000)
Sandbæk, Ulla: Fra det mindste til det største (1985)
Sandbæk, Ulla: Min fars hus har mange boliger (1988)
Sarauw, Kirsten: Modsigelsens billeder (1978)
Sarauw, Kirsten: Tilbage bliver kun ømheden (1999)
Sarvig, Ole: Evangeliernes billeder belyst af denne tid (1979)
Schack, Tage: Prædikener (1945)
Schepelern, Johannes: På denne klippe (1943)
Schindel, Jørgen: Det hviler i vantro vugges på modvilje (1996)
Schindel, Jørgen: Udvalgt til livet kåret til kærlighed (1993)
Schindler, Peter: Den hellige Lektie (1960)
Schindler, Peter: Dette hellige Evangelium (1949)
Schrøder, Urban: Jesu offer - vort offer. Efterladte prædikener fra Varnæs kirke (1997)
Schrøder, Urban (red.): Danske prædikener gennem tiderne (1954)
Schultz, Jørgen: Oplevelse og fortolkning (1978)
Schultz, Jørgen: Prædikener (1975)
Schultz-Lorentzen, C.W.: Prædikener (1943)
Sejergaard, Jørgen, m.fl.: Noget på hjerte - prædikener over anden tekstrække (2015)
Siegumfeldt, H.H.: Lad os plante et træ (1972)
Skov, Helge: Blomstre lad muld hvor de træde (1992)
Skoven, Anne Vig: Liv og lys (2014)
Skydsgaard, Kristen Ejner: Prædikener fra Trinitatis Kirke (1987)
Sløk, Johannes: Liv og lidenskab (2016)
Sløk, Johannes: Prædikener (1998)
Smidt, Frederik Berggren: Barmhjertighedens port. Dianalund-prædikener (2014)
Stange, Jesper: Ord til andet (2012)
Steenbuch red., Johannes Aakjær: Tværsnit '14-'15. Enogtredive prædikener fra 2014-2015 af yngre præd (2015)
Storebjerg, Hanne: Gudsbilleder i byen (2001)
Sørensen, Niels Møller: Skrevet og talt (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Dagen og Vejen (2005)
Thomsen, Erling Stougård: Lysninger. Prædikensamling 1. tekstrække (2001)
Thomsen, Niels: Fra Ryslinge 1969-1985 (1986)
Thomsen, Preben: Bygget af levende stene (1989)
Thomsen, Preben: Ej i de smalle sunde (1983)
Thomsen, Preben: Så dybt i mit ler (1979)
Thorndal, Troels: At tvivle - om sin tvivl. Prædikensamlingen (2015)
Thysen, Hans: Guds gavmilde ord (1979)
Tillich, Paul: Det evige i nuet. Prædikener (2002)
Tillich, Paul: En ny skabelse (1966)
Tillich, Paul: Grundvoldene vakler (1965)
Torkelund, Hans Jørgen: Ord som står til troende (2010)
Trankjær, Mette: Omgivelser (2012)
Ulsdal, Poul: Præstetjenestens herlighed - og kors (1997)
Ulsdal, Poul (red).: Højkirkeprædikener samlet af P.U. (1963)
Ussing, Werner Dag: Lignelsen om den uærlige godsforvalter. 20 udlægninger. (1995)
Vedstesen, Sten-O. B.: Som dagligt brød (1983)
Værge, Johannes: Alt det som er (2009)
Værge, Johannes: Lysvæld. 17 prædikener og et efterord (1998)
Værge, Johannes: Virkelighedsbilleder (1986)
Wagner, Hartvig: Nåden vil høste hvad den sår (2017)
Wagner, Inge-Lise: Solopgangen fra det høje (1987)
Wingren, Gustaf: Texten talar. Trettio predigningar (1989)
Østerby-Jørgensen, Peter: .i dette dit hus.Udvalgte prædikener (2006)
Østergaard, Kristian: For evangeliets skyld. 30 prædikener (2015)
Østergaard, Kristian: Mod en stjerne (2008)
Ågård, Erik: Gyldne tider. 40 prædikener fra advent til pinse (2003)
Ågård, Erik: Kronede dage (1994)
Ågård, Erik og Johannes Aagaard: Bibelske billedmeditationer over Joakim Skovgaards billeder i Viborg (2001)