Oversikt kirkeåret-Forsiden af kristendomsundervisning.dk-De danske tekstrekkene

Oversikt - fra de norske tekstrekkene

Suppleres etterhvert!


[700] - -1. s. i advent Mt. 21, 1-9 - Inntoget i Jerusalem
[701] - -2. s. i advent Joh. 14,1-6 - I min Fars hus er det mange rom

[705] --JuledagJoh, 1,1.14 I begynnelsen var Ordet

[711] - -Kristi Åpenbarelsesdag Mt. 2. 1-12 - De vise mænd
[712] - -2. s. i åpenbarelsestiden Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb
[713] - - 3. s. i åpenbarelsestiden Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana
[714] - - 4. s. i åpenbarelsestiden Luk. 18, 35-43 - Helbredelse av en blind ved Jeriko
[715] - - 5. s. i åpenbarelsestiden Mk. 2,1-12- Helbredelse av den lamme i Kapernaum
[717] - - Samefolkets søndag
[722] - - 1. s. i fastetiden Mt. 4,1-11 - Fristelsen i ørkene
[723] - - 2. s. i fastetidenMt. 15,21-28 Den Kanaaneiske kvinnen
[724] - - 3. s. i fastetidenLuk. 11,14-28 - Beelsebultalen og den urene ånd
[725] - - 4. s. i fastetidenJoh. 11,45-53 - Det er bedre for folket..
[726] - - Maria Budskapsdag
[727] - - PalmesøndagJoh. 12,11-24 - Inntoget i Jerusalme - hvetekornet
[728] - - SkjærtorsdagLuk. 11,14-28 - Den siste nattverd


[825] - -4. søndag i fastetiden / SøJoh. 3, 11-16 -
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang
[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden / SøJoh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter

[858] - -8. søndag i treenighetstideMk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave

[865] - -Vingårdssøndag / 14. søndagLuk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] - -15. søndag i treenighetstidLuk. 10, 38-42 - Marta og Maria

?[953] - -3. søndag i treenighetstideMk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn

[969] - -17. søndag i treenighetstidMk.5, 35-43 - Opvekkelsen av Jairi datter
[970] - -18. s. i treenighedstidenMk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk
[971] - -19. s. i treenighetstidenLuk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde

[975] - -Allehelgensdag / Søndag 4., - -

[979] - -23. søndag i treenighetstid, - - --
[980] - -Høsttakkefest, - -

?