Oversikt kirkeåret-Forsiden af kristendomsundervisning.dk-De danske tekstrekkene

Oversikt - fra de norske tekstrekkene

Suppleres etterhvert!


[700] - -1. s. i advent Mt. 21, 1-9 - Inntoget i Jerusalem
[701] - -2. s. i advent Joh. 14,1-6 - I min Fars hus er det mange rom

[705] --JuledagJoh, 1,1.14 I begynnelsen var Ordet

[711] - -Kristi Åpenbarelsesdag Mt. 2. 1-12 - De vise mænd
[712] - -2. s. i åpenbarelsestiden Mt. 3. 13-17 - Jesu dåb
[713] - - 3. s. i åpenbarelsestiden Joh. 2, 1-11 - Brylluppet i Kana


[825] - -4. søndag i fastetiden / SøJoh. 3, 11-16 -
[826] - -Maria budskapsdagLuk. 1, 46-55 - Marias lovsang
[827] - -PalmesøndagMt. 26, 6-13 -

[833] - -2. søndag i påsketiden / SøJoh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter

[858] - -8. søndag i treenighetstideMk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave

[865] - -Vingårdssøndag / 14. søndagLuk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] - -15. søndag i treenighetstidLuk. 10, 38-42 - Marta og Maria

?[953] - -3. søndag i treenighetstideMk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn

[969] - -17. søndag i treenighetstidMk.5, 35-43 - Opvekkelsen av Jairi datter
[970] - -18. s. i treenighedstidenMk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk
[971] - -19. s. i treenighetstidenLuk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde

[975] - -Allehelgensdag / Søndag 4., - -

[979] - -23. søndag i treenighetstid, - - --
[980] - -Høsttakkefest, - -

?