Oversikt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - De danske tekstrekkene
Oversikt - fra de norske tekstrekkene

Suppleres etterhvert!


[825] - - 4. søndag i fastetiden / Sø Joh. 3, 11-16 -
[826] - - Maria budskapsdag Luk. 1, 46-55 - Marias lovsang
[827] - - Palmesøndag Mt. 26, 6-13 -

[833] - - 2. søndag i påsketiden / Sø Joh. 21, 15-19 - Jesus og Simon Peter

[858] - - 8. søndag i treenighetstide Mk. 12, 37-44 - Den fattige enkens gave

[865] - - Vingårdssøndag / 14. søndag Luk. 17, 7-10 - De unyttige tjenere
[866] - - 15. søndag i treenighetstid Luk. 10, 38-42 - Marta og Maria

[953] - - 3. søndag i treenighetstide Mk. 10, 13-16 - Jesus og de små børn

[969] - - 17. søndag i treenighetstid Mk.5, 35-43 - Opvekkelsen av Jairi datter
[970] - - 18. s. i treenighedstiden Mk. 1, 40-45 - Helbredelsen av en spedalsk
[971] - - 19. s. i treenighetstiden Luk. 9, 57-62 - La de døde begrave sine døde

[975] - - Allehelgensdag / Søndag 4. , - -

[978] - - 22. søndag i treenighetstid , - -
[978] - - 23. søndag i treenighetstid , - -
[990] - - Høsttakkefest , - -