Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske utgaven

Høsttakkefest

Dagens evangelium: Luk. 11. 3- - Gi oss hver dag vårt daglige brød

Teksten bibel.no - - [ Dansk versjon ]

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sidene. En rekke nyttige, grunnleggende verktøy finns alltid. Den er opprinnelig utviklet til de danske tekstrekkene. Det er en del fasiliteter, som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og det redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk av og til komme for. Rettelse mottas gjerne.

Den norske kirkes tekstrekkene: HER - nb pt bare tekstrekke 2

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge" (Kun hvis det er en tilsvarende).

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, plasser markøren i adresselinie, tast "enter"] -->

Verse-by-verse Bible Commentary Omfattende amerikansk vers-for-vers kommentar

Til eksegesen: Med dette korte verset kan man med fordel gå til verse-by-verse kommentaren. Hvis man kan pløye sig gjennom mengden!
Luther forklaring af "dagligt brød" vil de fleste (av prestene, ikke i kirken) kanskje ha present

Aktualiseringsmuligheter - evt sitater fra trykte prekener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 11 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskjellige sitater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske notater:Luthers forklaring i den lille katekisme: Gi oss i dag vårt daglige brød. -Det er: Vi ber her at Gud hver dag må gi oss og alle det vi trenger, og lære oss å ta imot alt med takk. Med daglig brød mener vi slikt som mat og klær, hus og heim, arbeid og helse, gode naboer og trofaste venner, et godt styre, rett og fred på jorden.
- Fadervor. 4: giv os i dag vort daglige brød - Fadervor - generelt Anskuelsesbilder på "At åbne en verden" - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her


Teksten denne uken redigeres av Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.