Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - - Den norske udgave

8. søndag i treenighetstiden

Dagens evangelium: Mk. 12. 37-44 - Den fattige enkens gave

Evangeliet, som teksten er hentet fra - Norsk online bibel

Den danske tekst - perikopen (Bibelselskabet)

- "Teksten denne uken" er et ressurssted for forberedelsen av søndagens preken. Siden blir utvidet kontinuerlig, og det kan være stor forskjell i mengden av materiale på de enkelte sider. En rekke nyttige grunnleggende verktøy er alltid der. Den er oprindeligutviklet til de danske tekstrekkene. Der er en del faciliteter,som ennå ikke finns på den norske utgaven. Og den redigeres av en dansk prest/teolog, derfor vil dansk komme innimellom. Rettelse mottages gjerne.

Den norske kirkes tekstrækker: HER

Tekstens plass i dansk tekstrekke/Dansk "Teksten denne uge"

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag Utbygges!

Til eksegesen: [Intet i Lectionary greek].
Hanne Gunntveit Sinkeruds Prekenhjelp [Mye å hente!]
En del materiale i den danske version af Teksten denne uge. Link ovenfor. (Nb den danske version Mk. 12,38-44). Den norske tekstrekken skærer litt rart.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12 [En del dansk litteratur, men også international]

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspedagogiske noter:Billedfremstilling, hvor vægten er lagt på de skriftkloges foragt og dom over enken. Birgitte Bech Kirkekunst. Fra Jannerup Kirke, Thisted.
Missionsaspekt: Enken er vel forbillede på mennesket sendt af Gud i verden. Selv med det mindste, eller intet andet end én selv, (=hele hendes eje), kan man give. I missionstænkning er fortællingen også brugt kritisk. Den bør rejse spørgsmålet, hvordan er hun er blevet så fattig at de to mønter er hendes sidste. - - - - -

Norske preken/eksegesesider - generelle:
Knuts prekenside: Se her
Det norke prekeskap: Se her
Prekenhjelp: Se her

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Svenning, Knut
Det finnes kvinner også i dag som på denne måten gir mye av seg selv. De lever oftest et stille liv, får ikke de store overskriftene i media. Får sjelden realisert seg selv fullt ut i yrkesliv og karriere, men gir likevel av et glad og takknemlig hjerte. Disse kvinnene blir neppe kalt livskunstnere eller noen annet stort og fint, men vet likevel mer om det virkelige livet enn de fleste. De vet i det hele tatt mye om menneskelig varme, omtanke og kjærlighet. De også at noen av de lykkeligste dagene i livet var da noen trengte en hjelpende hånd og et trøstende ord. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Rissa og Stadsbygd.