Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Sidste søndag i kirkeåret b

Dagens evangelium: Mt. 11. 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018 - - Aktuelle søndag

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Børnene på torvet - Veråb over Galilæas 2: Årene skifter af gru for ælde .. Året er træt, bebyrdet.. 4.Thorvaldsens "Kommer til mig" er så stærkt et billede..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: v. 27 Parallel fx i Joh. 10,15 el 14,9.
Det kan være værd at huske at et åg ikke er et strafferedskab, men et bæreredskab, en hjælp. En mere træffende, men ikke ord-til-ordoversættelse, vil "brug mit åg", "min bæresele" måske være. Ordet "chrestos" oversat med "let" har flere oversættelsesmuligheder: "bedre, nyttig=velfungerende, venlig, behagelig".
"Praus" og "tapeinos" er ikke uden videre ligefremme at oversætte. Den ny aftale har "beskeden og tålmodig" - i praus er der en konnotation af "tam" ("hengiven", har jeg set et sted), måske at forstå i forhold til Gud og til opgaven?

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Prædikener til søndagen: Sidste søndag i kirkeåret - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

"Kommt zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid, undich will euch erquicken. Da sind zwei Stück.Die Last oder die Bürde, da Christus von redet, das ist der Jammer, das gross Erschrecken für Gottes Zorn im Herzen. Zum andern das Kommen zu Christo; denn das Kommen ist nicht anders, denn gluben, dass um Christus willen uns Sunde vergeben werden, und dass wir durch den heiligen Geist neu geboren und lebendig werden. s. 199-200 i Bekentnissschriften.. "Apologie der Konfession". -

Religionspædagogiske noter:Parallel i Joh. 14,6 - 10,15 - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Sidste søndag i kirkeåret Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning - oversigt - 279

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Nej, han mener: kom her og få fortalt, hvad I bestemt ikke kan sige jer selv, at Gud er alligevel jeres far. Og find hvile deri - uanset hvor hårdt I må slide og slæbe. Se ikke først på byrdens størrelse og fortvivl. Nej, se først på ham, som aldrig vil andet end gavne jer, og bær så jeres liv. Din byrde betyder ikke, at du færdes borte fra Gud; han véd, at du må bære den. Deri ligger din trøst. Skønt du ikke kan se det nu med dine øjne eller din forstand, er også din smerte et forvarsel om glæden. For at du skal se det med dit hjerte, levede Jesus. [] Se mere

Erik Fonsbøl
Jeg tror, Mattæus spiller på en sammenligning mellem dette åg og så tværbjælken til korset, som Jesus bar. Han taler jo også om at tage sit kors op og følge Kristus. Tag mit åg på jer - også det mærkelige, at det skulle være let. Men det er vel fordi, det giver mening.
et han tilbyder, er ikke livets ulidelige lethed, som om byrderne var afskaffet - men det er livets mening, han vil give os - den mening, som han selv udlevede, og som kaldes kærlighed.
Byrder som sådan er ikke noget problem, hvis de giver mening. Nej, det er det meningsløse...
[] Se mere

Riis, Richardt
Kan man virkelig finde hvile ved det? Nå, ja, hvile for sjælen måske, men nej, ikke engang det, for er Jesu åg, dvs., Jesu befalinger til os, f.eks. som de står i bjergprædikenen, da ikke beregnet til alt andet end til at give os hvile? Er det ikke så store og krævende idealer, der dr sættes op for os, at de sætter os på et uafladeligt arbejde, så der ikke bliver tale om nogen hvile overhovedet?../..Måske vi skal til virkelig at revurdére 'gode gerninger', også dem, der er beskrevet i bjergprædikenen. Måske det er en fejl, at vi betragter Jesus-ordene dr som store og uopfyldelige idealer. [2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].