Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Sidste søndag i kirkeåret b

Dagens evangelium: Mt. 11. 25-30 - Ingen kender Faderen.. mit åg er let..

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Børnene på torvet - Veråb over Galilæas 2: Årene skifter af gru for ælde .. Året er træt, bebyrdet.. 4.Thorvaldsens "Kommer til mig" er så stærkt et billede..

Salmeforslag

Til eksegesen: v. 27 Parallel fx i Joh. 10,15 el 14,9.
Det kan være værd at huske at et åg ikke er et strafferedskab, men et bæreredskab, en hjælp. En mere træffende, men ikke ord-til-ordoversættelse, vil "brug mit åg", "min bæresele" måske være. Ordet "chrestos" oversat med "let" har flere oversættelsesmuligheder: "bedre, nyttig=velfungerende, venlig, behagelig".
"Praus" og "tapeinos" er ikke uden videre ligefremme at oversætte. Den ny aftale har "beskeden og tålmodig" - i praus er der en konnotation af "tam" ("hengiven", har jeg set et sted), måske at forstå i forhold til Gud og til opgaven?

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Prædikener til søndagen: Sidste søndag i kirkeåret

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Parallel i Joh. 14,6 - 10,15 - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Sidste søndag i kirkeåret Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Sidste søndag i kirkeåret - 279

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Erik Fonsbøl
Jeg tror, Mattæus spiller på en sammenligning mellem dette åg og så tværbjælken til korset, som Jesus bar. Han taler jo også om at tage sit kors op og følge Kristus. Tag mit åg på jer - også det mærkelige, at det skulle være let. Men det er vel fordi, det giver mening.
et han tilbyder, er ikke livets ulidelige lethed, som om byrderne var afskaffet - men det er livets mening, han vil give os - den mening, som han selv udlevede, og som kaldes kærlighed.
[] Se mere Byrder som sådan er ikke noget problem, hvis de giver mening. Nej, det er det meningsløse...

Kristen Skriver Frandsen
Der findes anden tid end den fremadskridende, mekanisk målelige - og mennesket lever af at disse tider findes - er mennesket uden kontakt med disse tider er det lige så død som pendulet i et ur - . Kirkeåret er en af disse andre tider. Det begynder med advent. Forventning. Jul. Jesu fødsel. Helligtrekongers tiden. Tiden hvor kirkens gudstjenester fortæller om hvordan Gud åbenbarede sig. Fasten - alvorstid: hvilke kræfter tjener vi, kan vi sige nej til de onde af dem - spørger fastens gudstjenester? Palmesøndag - langfredag. Jesus viste at uanset hvor [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].