Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

25. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 17. 20-33 - Hvordan Guds rige kommer - midt i blandt

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Thomasevangeliet logion 3: Jesus sagde: Hvis de, der leder jer, siger til jer: "Se, riget er i himlen," så vil himlens fugle komme før jer. Hvis de siger til jer: "Det er i havet," så vil fiskene komme før jer. Men riget er inden i jer, og det er uden for jer. Hvis I kender jer selv, da vil I blive kendt, og I vil vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, dvæler I i fattigdom, og I er fattigdom." Thomasevangeliet er esoterisk belæring. Ingen tvivl om det. Så meget mere får man let øje på at ordene om Guds rige "midt i blandt"/"inden i" (begge oversættelser er som bekendt fuldt mulige) er sagt i åben konfrontation med farisæerne (mens det univserselle, domsperspektivet, er henvendt til disciplene). Guds rige er inden i jer - sagt til farisæerne - er det så at Guds rige er et potentiale der ligger i ethvert menneske, også modstanderen, som kan bryde igennem? / "Midt i blandt jer (farisæere)" - peger Jesus så på sig selv? - se jeg er midt i blandt jer. Fra mig begynder Guds rige at folde sig ud med dets retfærdighed, forsoning, fred.. - og da denne bliven til ofte har hårde odds imod sig, lover han disciplene til trøst med den endelige dom afklaring og fuld udfoldelse.
Det sidste vers om ådselet har altid forekommet mig gådefuldt. Dur Luthers forklaring til parallelstedet hos Mattæus? "Det vil sige: I behøver ikke at spørge, hvor det sted er, hvor Kristus skal komme. Jeg være, hvor jeg vil, så skal vi nok mødes, som man siger: Hvor ådselet er, der forsamles gribbene. For ligesom gribbene ikke bestemmer noget sted, hvorhen de vil flyve, men samles der, hvor ådselet er, sådan skal også mine finde mig. Hvor jeg er, der skal også mine udvalgte være. Dette er teksten om jødernes og verdens ende." - Det kan tænkes at grippene "aetoi", som her oversættes med gribbe, var ørnene - og altså ørnene i romernes felttegn. Det Israel Jesus stod i, farisæernes og de skriftkloges, var i opløsning og forrådnelse, og truet af den endegyldige (politiske/folkelige) undergang - ja, ikke engang bare truet, men var undergangen vis. Men selv der er Guds rige midt iblandt os.. (Villy Sørensen refererer til det mærkelige udsagn i Jesus og Kristus s.?)

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Hvis man har sat DDS 52 "Du Herre Krist" på, kan man fortælle historien bag (Se nedenfor Omkring Sthens 44 års fødselsdag). Salmens v. 5 er så den gudsrigeagtighed som Sthen når frem til at erfare, midt i al undergangsangst. Se Rel.pæd.noter.

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 17

Prædikener til søndagen: 25. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Krydshenvisninger her til domsperspektivet i denne perikope - Kirkeårets afslutning - domsteksterne - Omkring Hans Christensen Sthens 44 års fødselsdag 1588 - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 25. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 25. s. e. trinitatis - 276

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Andersen, Erik Høegh
Vi kan ikke bare indfange lykken eller sige: Det er her Guds rige er. Men vi kan gøre det vi skal, vi kan tage imod hinanden og sætte os selv på spil. Vi kan med undren se os omkring og mærke det liv i os som omgiver os.. ja som er over alt, Guds rigets liv, flygtigt, bevægende, livgivende. Men som vandet løber det ud i mellem fingrene på os hvis vi forsøger at holde det fast. Netop i det flygtige finder vi evighedsdybden i vores liv. Der står, som vi hørte det, i 2. Peters brev, at for Herren er tusind år som en dag, og én dag er som tusind år... [2016] Se mere

Hjerrild, Frederik
Guds område er altså både en indre virkelighed - det er klart at Gud kan have herredømmet over et menneske, og at det menneske lever efter Guds vilje - og Guds herredømme er også en synlig virkelighed, for overalt hvor kærlighed, fred og glæde og retfærdighed virker, dér er det Guds vilje der sker. Om der i evangeliet står at Guds herredømme er inden i jer eller midt iblandt jer, så gør det ingen forskel, for Guds herredømme omfatter det hele, vær sikker på det. [2002] Se mere

Sanders, Hanne
ÄHan levede i en befriet optagethed af det nærværende - uden at være holdt fast af fortiden - og uden at flygte ind i fremtiden. Ligeså indlysende rigtigt det er, at man kun kan være i nutid, fordi fortiden ikke er mere og fremtiden endnu ikke er her - ligeså vanskeligt er det at være nærværende. Men indimellem oplever vi det dog - også som voksne, der er bevidste om tid - at vi er - og tiden står stille, siger vi - og øjeblikket rækker ned i evigheden - og så er Guds rige midt iblandt os. Amen. [] Se mere

Stender, Poul Jachin
..vor teologi og kirke aldrig været mere kvindelig end nu. Gud er i øjeblikket utrolig sød og forstående. Han sender os alle direkte ind i himlen. Grænsen mellem evigheden og jorden er blevet som i Schengen-samarbejdet. Ingen paskontrol.... der er den enorme forskel fra de dommedagshistorier vi plejer at høre og så biblens dommedagsfortællinger, at det ikke er Islamisk stat, der står bag det eller en eller anden miljøkatastrofe. Det er Guds søn der kommer tilbage i sin herlighed. Ligesom Kristus er begyndelsen, Alpha, er han til al held også enden. [2016] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Verden som vi kender den er ved at gå under. Siger nogen. - Men verden som vi ikke kender den, er hele tiden midt i blandt os, siger Jesus. "Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige; se her er det! eller se der! For Guds rige er midt i blandt jer" [2016] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].