Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Allehelgen b

Dagens evangelium: Mt. 5. 13-16 - Jordens salt og verdens lys

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Bjergprædikenen - umiddelbart .. 2: Allehelgen: Nyere tids tradition .. 3: Han vil tørre hver tåre ..4 Traditionen/historien: Reformationen og Martin Luther

Salmevalg

Til eksegesen: Evangelietekstens salt og lys- billed tolkes ofte som henholdvis usynlig og synlig kirke - men ikke nødvendigvis kirke som institution: Er Bjergprædiken esoterisk discipelbelæring eller for alt folket? (Mt. 5.1) Efter sit anlæg for alt folket.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: John Donne: Hvem ringer klokkerne for (Allehelgen lyder klokkerne fra kapellerne, kirker mm) - Intet menneske er en ø. Se nedenfor, religionspædagogiske noter.
Hvis man skal omkring én af de seneste helgenkårede i den katolske kirke: Tekakwitha

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Prædikener til søndagen: Allehelgen

Yderligere citater til teksten:
-

Religionspædagogiske noter: Genfortælling kan naturligvis ikke her måle sig med teksten. Den må læses. Det er tanken om vidnerækken tilbage til de første tilhørere, der begrunder brugen af netop denne perikope til Allehelgens søndag - dette tema er der jo også tradition for på søndagen (jfr. kollekterne). Helgener er i særlig grad vidner - og i den lutherske kirke har vi kun én helgen, Luther - eller hvordan er det nu det er? - derfor mindes man i nogle kirke meget programmatisk reformationen denne søndag. Man kan måske have den reformatoriske bevidsthed med sig uden at gøre Luther eller det lutherske tankesæt til genstand for en ny slags omvendt helgenkåring.
Jeg ser ved bjergprædikenen - især ved de to tekstudsnit, vi møder Allehelgens søndag - altid for mig, hvordan bjergskråningen vider sig ud ned gennem tiden - helt til os - og hvordan menneskene står der, de kristne, vidnerne, en kæmpeflok ned gennem historien til nu. Som fra begyndelsen ikke mange vise, altså dem, som har svarene og dogmatikken parat, men dem, som søger og længes, de fattige, de sørgende, dem, som længes efter retfærdighed, dem, som længes efter at se Gud - (saligprisningerner i første tekstrække). De er de egentlige helgener (og mon ikke en og anden af de officielt beatificerede med i den flok?). Jeg prøver med ord at visualisere dette syn - i undervisning, men ganske ofte også prædikenen. Om det er for privat til at bruges af andre ved jeg ikke - det er nok for forkyndende til at bruges i skoleundervisning. I hvert fald, den konsekvente pointe i kirkens undervisningslokale er efter visualiseringen at sige til konfirmanderne/eleverne "I er jordens salt/ verdens lys - hvordan vil I tage opgaven op?". Siden dette skrevne er det ikke blevet ved visualiseringen - se [Jordens salt - Verdens lys, interaktivt]
Man kan også understrege sammenhængen mellem mennesker, vi er ikke kun individer, hverken i historisk perspektiv eller i vores nutid. Der kan en eventuelt særlig klokkeringning ved eftermiddagsandagter på kirkegårdene kapeller være afsæt for at bruge John Donnes meditation, Hvem ringer klokkerne for? - dén hvor også sætningen "Intet menneske er en ø" forekommer. - - [Se teksten her] - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Allehelgen Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Allehelgen - 274

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]


[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].