Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Allehelgen b

Dagens evangelium: Mt. 5. 13-16 - Jordens salt og verdens lys

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Bjergprædikenen - umiddelbart .. 2: Allehelgen: Nyere tids tradition .. 3: Han vil tørre hver tåre ..4 Traditionen/historien: Reformationen og Martin Luther

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Evangelietekstens salt og lys- billed tolkes ofte som henholdvis usynlig og synlig kirke - men ikke nødvendigvis kirke som institution: Er Bjergprædiken esoterisk discipelbelæring eller for alt folket? (Mt. 5.1) Efter sit anlæg for alt folket.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: John Donne: Hvem ringer klokkerne for (Allehelgen lyder klokkerne fra kapellerne, kirker mm) - Intet menneske er en ø. Se nedenfor, religionspædagogiske noter.
Hvis man skal omkring én af de helgenkårede i den katolske kirke er denne indianske kvinde én af de meremarkante udenfor mønster: Tekakwitha - Blandt de seneste er Oscar Romero: Romero kanoniseret

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Prædikener til søndagen: Allehelgen - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Genfortælling kan naturligvis ikke her måle sig med teksten. Den må læses. Det er tanken om vidnerækken tilbage til de første tilhørere, der begrunder brugen af netop denne perikope til Allehelgens søndag - dette tema er der jo også tradition for på søndagen (jfr. kollekterne). Helgener er i særlig grad vidner - og i den lutherske kirke har vi kun én helgen, Luther - eller hvordan er det nu det er? - derfor mindes man i nogle kirke meget programmatisk reformationen denne søndag. Man kan måske have den reformatoriske bevidsthed med sig uden at gøre Luther eller det lutherske tankesæt til genstand for en ny slags omvendt helgenkåring.
Jeg ser ved bjergprædikenen - især ved de to tekstudsnit, vi møder Allehelgens søndag - altid for mig, hvordan bjergskråningen vider sig ud ned gennem tiden - helt til os - og hvordan menneskene står der, de kristne, vidnerne, en kæmpeflok ned gennem historien til nu. Som fra begyndelsen ikke mange vise, altså dem, som har svarene og dogmatikken parat, men dem, som søger og længes, de fattige, de sørgende, dem, som længes efter retfærdighed, dem, som længes efter at se Gud - (saligprisningerner i første tekstrække). De er de egentlige helgener (og mon ikke en og anden af de officielt beatificerede med i den flok?). Jeg prøver med ord at visualisere dette syn - i undervisning, men ganske ofte også prædikenen. Om det er for privat til at bruges af andre ved jeg ikke - det er nok for forkyndende til at bruges i skoleundervisning. I hvert fald, den konsekvente pointe i kirkens undervisningslokale er efter visualiseringen at sige til konfirmanderne/eleverne "I er jordens salt/ verdens lys - hvordan vil I tage opgaven op?". Siden dette skrevne er det ikke blevet ved visualiseringen - se [Jordens salt - Verdens lys, interaktivt]
Man kan også understrege sammenhængen mellem mennesker, vi er ikke kun individer, hverken i historisk perspektiv eller i vores nutid. Der kan en eventuelt særlig klokkeringning ved eftermiddagsandagter på kirkegårdene kapeller være afsæt for at bruge John Donnes meditation, Hvem ringer klokkerne for? - dén hvor også sætningen "Intet menneske er en ø" forekommer. - - [Se teksten her] - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Allehelgen Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Allehelgen - 274

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Niels Henrik
Men kirken er anbragt i denne verden. Og det er den for at kaste lys ind i mørket. Kristendommens mening er at bringe sandheden for en dag, også i det tilfælde hvor sandheden er ilde hørt. I er jordens salt, siger Jesus. Og saltet svier, samtidig med at det renser. I er verdens lys, og et lys tænder man ikke for derefter at sætte det under en skæppe.
Men det er jo i en vid udstrækning, hvad der er sket. Martin Luther skriver i en prædiken netop til denne dag om alle de hellige, som har trukket sig bort fra verden og sidder i kakkelovnskrogen og gør gode gerninger - fordi de er bange for at sige verden det, der skal siges. Man kan godt sige, at kirken og kristendommen i nogen grad har fundet sig i at blive forvist til kakkelovnskrogen.
[2012] Se mere

Hjerrild, Frederik
De to dage (Allehelgens og Alle sjæles) er nu smeltet sammen til én dag, og det er også grunden til at man overalt i landet på kirkegårde og kapeller holder en mindegudstjeneste for vore døde netop i dag.
Det er der god mening i, for med Jesu opstandelse fra de døde er skellet mellem de levende og de døde udvisket. Vi er alle, enten vi er levende eller døde, på samme side af opstandelsen, vi har alle opstandelsen foran os. Og derfor er vi alle, levende og døde, midt i det liv, vi kalder det evige liv, fordi det er et liv i Guds kærlighed.
[1982] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].