Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

23. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mk. 12. 38-44 - De skriftkloge og enkens skærv

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Undervisning i templet er den umiddelbare 2: Domsperspektivet - Link tilbage til Allehelgen. 3: GT: profetkritik af falsk tempelfromhed. Epistel: risikoen for

Salmeforslag

Til eksegesen: Der var 13 indsamlingsblokke, nogle til pligtig skat.. Den 13. var til frivillige gaver, som er den, man må formode, enken lagde sine mønter i. Man må antage at det var til liturgiske formål, templets drift. [Walter Grundmann].
"Et par ører" er en misledende oversættelse. I teksten står der en "lepta"/"quadrans" - det er en 1/64 denar, som plejer at være en hel dagløn. Enken kunne nok have fået sig et helt brød for pengene.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Jesus ser - man kan udfolde dette at enken bliver set. Nb. det er en ekstern, associerende tolkning, evangelieteksten pointerer ikke at enken ses. Men måske kan man udfolde som afsæt, at templet i følge traditionen er bygget på Moria Bjerg, det sted, hvor "Herren ser".. I dag kaldes det "Bjerget, hvor Herren viser sig". (1. Mos. 22,14). Og dagens GT-tekst slutter "Også jeg kan se, siger Herren. "Gud ser" - ja, men ikke småsynder under dynen (det er i hvert fald af ringe interesse), men på den ene side menneskers sindelag og hengivelse til Gud, på den anden udnyttelse og undertrykkelse af svage og udsatte. (Dette skrevet for ikke at gøre tanken om Guds øje for snæver.)
Enken er på en gang påmindelse (nemlig om hvordan vi skal se og bedømme hinanden som giver, samfundstøtter osv) og forbillede. Jfr prædikencitater nedenfor.

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 12

Prædikener til søndagen: 23. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 23. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 23. s. e. trinitatis - 273

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]


[] Se mere

Arne Simonsen
..nu fortællingen om de rige og den fattige enke: Hvem af dem gav mest? Ingen kan være i tvivl efter at have hørt Jesu svar. Hans ironi er ætsende. Bill Gates, Mærsk Mc-Kinney Møller, Rockefeller osv.osv - alverden kender deres godgørenhed, alle takker dem, beundrer dem og deres navne er allerede indskrevet i historien for altid, men de gav af deres overflod. Godgørenhed - hedder det.. [] Se mere ..godgørenhed har med forstanden at gøre - barmhjertighed har med hjertet at gøre. Hun gav ud af sit hjerte, hun kom ikke for at blive set af andre, men fordi hun følte, at her blev hun set af den eneste, hun ønskede at være til for: Gud selv.

Lars Mandrup
Sund fornuft er ikke altid så sund, som det lyder til. Sund fornuft regner kun med det, der kan ses, måles og dokumenteres. [1988] Se mere Men kanhænde at vi så ikke engang får de vigtigste sider af livet med. Sund fornuft regner ikke med et menneskes indre. Og derfor er der stor forskel på den måde, hvorpå Gud regner.. "Små ting er små ting, men troskab i små ting er en stor ting!"

Poul Joakim Stender
Der er lidenskab over den måde, som enken giver på. Og når Guds søn roser enken må det være, fordi han begejstres over at hun, når hun giver til andre, giver sig selv 100 procent...Evangelieteksten giver os i dag ikke kun en ide om, hvor vigtigt det er at kunne sig tak i sin modgang og hvor smukt og rigtigt det er, at kunne give uden bagtanke. Men teksten handler i høj grad også om lidenskab. Dette at kunne give sig selv 100 procent i sit kærlighedsforhold. I sin tro. I sin lyst til at ville leve dette her liv. [] Se mere

Poul Joakim Stender
Der er lidenskab over den måde, som enken giver på. Og når Guds søn roser enken må det være, fordi han begejstres over at hun, når hun giver til andre, giver sig selv 100 procent. Er det ikke det, som det drejer sig om? I et og alt at kunne give sig selv 100 procent? Enken bliver et billede på, hvordan Guds søn også gav sig 100 procent .. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].