Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

22. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 18. 1-14 - Om at bringe små til fald

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: I foregående kap: Forklarelsen på bjerget.. 2: Vi er i selvbesindelsens fase over for Guds dom 3: Ikke klokkeklar sammenhæng!

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 18

Prædikener til søndagen: 22. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Man kan i konfirmandundervisningssammenhæng tage udgangspunkt i at spørge, hvem de i deres virkelighed - deres klasse fx. ville kalde "de små" - mobbeofre fx? I samfundet? Globalt?
Tør man tage den mærkelige tanke om et menneskes engel i himlen op? Der er i sjælesørgerisk sammenhæmg en stor trøst i at billedliggøre sig forholdet til Gud så på en gang billedligt og konkret. Måske er der faktisk også for konfirmander et mulighed for at forstå et åndelig forhold, gennem engleforestillingen? Også selv om de ikke vil kunne antage eksistensen af noget meget bogstaveligt forstået himmelsk fjerkræ. Lignelsen om det vildfarne får er altid god. En gennemarbejdning af den salme, som ofte bliver konfirmandernes yndlingssalme, DDS 260, Du satte dig selv i de nederstes sted, er overordentlig relevant. - Du satte dig selv i de nederstes sted - Fodvaskningen - Kristendom og politik - salmer - Satans ord - jeg vil ikke fortælle om tilgivelsens frihed -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 22. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 22. s. e. trinitatis - 272

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frederik Hjerril
Dette princip som Jesus indførte vil altid være en anfægtelse, en kritik, et modbillede til denne verdens store, til alle der er noget, eller tror de er noget, ja, til alle voksne. For hvor kan vi ellers høre nogen anfægtelse af den verden og det samfund og de tankebaner vi lever midt i? Vi er opflasket med at tænke i store baner, og efter socialismens sammenbrud i østlandene for snart mange år siden er der jo kun én model: markedskræfternes frie spil! Kapitalen, pengene, konkurrencen, markedet, reklamen, vi får det hele lige ind i hovedet hver dag. [] Se mere

Line Hage
det Jesus beskriver er netop noget, der kun kan beskrives symbolsk. Han taler om den største trussel overhovedet mod vores liv og lykke. Det man med et andet symbol kalder Helvede. På moderne dansk hedder billedet en voldsspiral. Helvede på jord er en voldsspiral og en af de mest populære måder at standse sådan en på, er ved at finde en syndebuk. Der er altid en af de mindste, som kommer til at bære al den skyld, vi ikke selv vil kendes ved. Når først vi har fundet syndebukken, kan vi kaste ham eller hende ud af vores fællesskab og freden er genoprettet - for en tid.
Det er dit ansvar at stoppe den voldelige trafik - og hvis det er helt umuligt at lade være med at slå tilbage, så må du hugge hånden af Voldsspiraler og syndebukløsninger har eksisteret lige så længe, som mennesker har levet sammen.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].