Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

21. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 13. 1-9 - Det sammenstyrtede tårn

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1. Opgør og stridssamtaler.. .. 2: Forudgriber domsperspektiv efter Allehelgen .. 3: GT - Den enkeltes skyld overføres ikke

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 13

Prædikener til søndagen: 21. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: I "Elementer..." er fortællingen om tårnet i Siloam kædet sammen med Teodicé-problemet og spørsmålet om Guds almagt - Tårnet i Siloam - Guds almagt - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 21. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 21. s. e. trinitatis - 271

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Arendt, Jens
I vores lutherske kirke taler vi om Gud på to måder. Den skjulte og hemmelige Gud; over for den åbenbarede Gud. Den åbenbarede Gud er Jesus, ¯den, som har set mig, har set Faderen®.
Den fjerne, skjulte Gud , er den Gud vi ikke kan forstå og ikke kan fatte, men som har efterladt sig hele skabelsen som sit vidnesbyrd. Hans handlinger forekommer ofte mennesker at være urimelige og uforståelige. Men i virkeligheden er det ofte den skjulte Gud, som forener de forskellige religioner.
[] Se mere

Brautsch, Michael Wagner
Der er skrevet flere hundrede tusind bøger og afhandlinger om netop dette emne (teodicéproblemet),.. Lukasevangeliet tilføjer endnu en beretning om et tårn, der styrter sammen og slår nogle mennesker ihjel, og det står klart efter Jesu tale, at det er en blind skæbne, der har ramt disse mennesker. Jesus giver sig til at polemisere mod den forenklede opfattelse, at en ond skæbne er straf for synd.
Jesu samtalepartnere mener, som altså også mange i vor egen tid, at Gud med denne grusomme død vil straffe disse mennesker for alvorlige, måske skjulte, synder. De synder samtalepartnerne tænker på er de andres synder, men Jesus viser dem tilbage til deres egen synd. "Hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de!"..
[2012] Se mere

Høgh, Marie
Formaningen er altså kun nådens formaning, ikke lovens formaning: Guds 'du skal' stilles samtidig med hans 'jeg giver' og konkretiserer derved den kærligheds grundlov, der er gældende for ethvert menneske til alle tider. Det gør noget ved tiden - i den tid, der er bestemt af Gud, og som er forjættet ved hans profeter, er det frelsende indgreb sket, således at mennesket dermed er kaldet til at omvende sig. Guds frelsende indgreb kvalificerer nutiden og gør den til det, som fortiden har peget hen på. For det bedste er, at alting stadig kan ske;.. [Hele prædikenen indskriver sig i Søren Ulrik Thomsens digtsamling "Det værste og det bedste" - og udfolder luthersk - ofte glemt - kernestof om sammenhængen mellem nåden og gerningerne] [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].