Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

21. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 13. 1-9 - Det sammenstyrtede tårn

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1. Opgør og stridssamtaler.. .. 2: Forudgriber domsperspektiv efter Allehelgen .. 3: GT - Den enkeltes skyld overføres ikke

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 13

Prædikener til søndagen: 21. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: I "Elementer..." er fortællingen om tårnet i Siloam kædet sammen med Teodicé-problemet og spørsmålet om Guds almagt - Tårnet i Siloam - Guds almagt - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 21. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 21. s. e. trinitatis - 271

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Jens Arendt
I vores lutherske kirke taler vi om Gud på to måder. Den skjulte og hemmelige Gud; over for den åbenbarede Gud. Den åbenbarede Gud er Jesus, ¯den, som har set mig, har set Faderen®.
Den fjerne, skjulte Gud , er den Gud vi ikke kan forstå og ikke kan fatte, men som har efterladt sig hele skabelsen som sit vidnesbyrd. Hans handlinger forekommer ofte mennesker at være urimelige og uforståelige. Men i virkeligheden er det ofte den skjulte Gud, som forener de forskellige religioner.
[] Se mere

Marie Høgh
Formaningen er altså kun nådens formaning, ikke lovens formaning: Guds 'du skal' stilles samtidig med hans 'jeg giver' og konkretiserer derved den kærligheds grundlov, der er gældende for ethvert menneske til alle tider. Det gør noget ved tiden - i den tid, der er bestemt af Gud, og som er forjættet ved hans profeter, er det frelsende indgreb sket, således at mennesket dermed er kaldet til at omvende sig. Guds frelsende indgreb kvalificerer nutiden og gør den til det, som fortiden har peget hen på. For det bedste er, at alting stadig kan ske;.. [Hele prædikenen indskriver sig i Søren Ulrik Thomsens digtsamling "Det værste og det bedste" - og udfolder luthersk - ofte glemt - kernestof om sammenhængen mellem nåden og gerningerne] [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].