Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

20. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 21. 28-44 - Vingårdsejerens to sønner.. de onde..

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage. -->

Til eksegesen: Kontekst: [Om..] Kapitlet indledes med indtoget i Jerusalem og tempelrensningen. Børnenes lovprisning på tempelpladsen. Forbandelsen af figentræet og ordveksling om Jesu autoritet. Efter lignelserne her eksplicit kritik af farisæere og skriftkloge (Ve-råbene). Situationen er præget af krise og opgør -- kirkeårets kontekst Denne del af kirkeåret kan forståes i lyset af Skt. Michael (29. sept.) som en kamptid. Sommerens lys tager af (Som lyset fra Johs. Døber (Sankthans) skal gøre det). Men lysenglen Michael spejler allerede lyset fra jul. DDS 747 Lysets engel.., DDS 308 Kæmp, så verdens fyrste taber.., - DDS 731 Nu står der skum fra bølgetop forener naturår og kirkeår.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Historisk set er kirken "de andre vinbønder", som Herren har overladt vingården til. Om det så er menighedsteologi eller afsepjler en fornemmelse/viden allerede hos Jesus at det skrøbelige fællesskab omkring ham, trods de truende udsigter for ham selv, var ved at tage over, kan man jo prøve at afgøre sig for. - Og skal vinklen så være kirkekritisk, fordi kirken igen og igen falder i at ligne ja-sigeren og nej-gøreren - eller ligefrem de onde vinbønder? - Eller er det mere relevant at se et økonomisk-kulturelt establishment, som det, der slår ihjel?

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 21

Prædikener til søndagen: 20. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 20. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 20. s. e. trinitatis - 270

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Bartholin, Poul Henning
.. kan vi også finde markører for, hvornår man er inde eller ude. Lige i den periode, vi lever i, er disse markører hele tiden til debat. Det var de ikke i samme grad for 20-25 år siden. Her havde vi ikke helt den samme frygt for hinanden, som vi har nu.
Vores tekster i dag af profeten Esajas og fra Mattæus-evangeliet fortæller os, at det er en urmenneskelig frygt, og at det er en trang til alle tider at dele os selv og hinanden op i, hvem der er inde eller ude, med eller ikke med.
Jesu forkyndelse er så vigtig også i dag, fordi den ikke kan tages til indtægt i sådanne diskussioner. Det bliver den selvfølgelig alligevel; men derfor er det vigtigt at standse en gang imellem, som i dag, og spørge om, hvad det egentlig er, Jesus forkynder.
Hans forkyndelse lægger sig i et spor fra nogle af skrifterne i Det gamle Testamente. Fx fra profeten Esajas, som vi hørte skrive poetisk om en vingård, hvor ejeren havde forestillet sig, at alt skulle være fryd og gammen, som Edens Have. Den tanke, at vi mennesker kan skabe et Eden, et Paradis her bl.a. ved at udelukke andre, og isolere os fra dem, får allerede her i profetteksten, der måske er skrevet 6-7 hundrede år før vor tidsregning, et skud for boven.
[2016] Se mere

Daugaard, Majbrit
[Menneskene, som siger:] Ja Far, det skal vi nok. Og gør det ikke. Eller siger: Næ, det gider jeg ikke. Og gør det så alligevel.
Hvis I bliver ved med at opføre jer sådan, siger Jesus, så skal Guds rige tages fra jer!! -så bliver der Helvede på jorden. Ja tak, det har vi faktisk opdaget. Vi har opdaget at vi bliver smålige og sure, når vi er hævntørstige, vi har opdaget at vi bliver stressede og arrige, endda syge, når vi går op i alle de der velfærdsgoder, som vi tror er vigtige. Og ja, vi ved godt, hvad der er vigtig, sådan rigtig vigtig.
[2018] Se mere

Thaysen, Morten Fester
Der var engang en mand, der havde to sønner....sådan er det tit - og tit kan de ikke tåle synet af hinanden. [] Se mere Tag f.eks. de to første brødre. Kain og Abel. ... Sådan kan vi tvivle på, at vi har fået betroet en opgave her, som dem vi er - og at det skulle være nok. Vi vil mere end det - vi vil have succes og anerkendes for noget mere. Det bliver nærmest en tvangstanke for os - vi vil gøre en forskel - ved at sige det rigtige, mene det rigtige, gøre det rigtige. Have de rigtige kompetencer og det fineste CV. For så må vi da blive anerkendt for det i det mindste. Vores behov for anerkendelse er umætteligt. Men under det hele ulmer vreden, misundelsen, sammenligningens forbandelse...som en ond cirkel, der hvirvler os mere og mere ind i en tvangsagtig selvkredsen - som den gjorde hos Kain.


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].