Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

19. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Joh. 1. 35-51 - Discipelkaldelsen

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Lectionary Greek

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 1

Prædikener til søndagen: 19. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Fortællingen om disciplenes kaldelse handler blandt andet om identifikation. Disciplene identificeres af Jesus, får navne og bestemmelser - og disciplene forsøger at identificere og bestemme Jesus. Man kan godt lave det til en opgave at lade eleverne liste op, alt det som Jesus kaldes. (Gud lam, rabbi, Messias/Kristus, "ham, profeterne har skrevet om", Jesus, Josefs søn, fra Nazareth" Guds søn, Israels konge - Menneskesønnen". Og disciplene bestemmes også på forskellig vis. Man kan inddrage 1 kor. 13,12 til belysning: "skal kende, lige som jeg nu er kendt". UFO overfor IWP (Identified Walking People/persons) - se mere i Elementet "Kaldelsen af de første disciple". - UFOen - Navn og identitet - Kaldelsen af de første disciple - hos Johannes - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 19. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 19. s. e. trinitatis - 269

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Aagaard, Erik
.. det passer nemlig ikke bare, at den, som søger, skal finde. Men det passer også - og allerførst - at den, der søger, skal blive fundet. Fundet af ham, der altid kommer først - som kalder og drager og bygger det evige liv op i vores hjerter.. [] Se mere

Christensen, Sven
Vi er dermed kaldede til at overvinde al småligheds og skråsikkerheds hovmod, for kun derved lægges det liv frit, som vi i så rigt mål har fået skænket, derved gives vi påny i vore muligheders vold, så vi frit, kan gå enhver til sit. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].