Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

17. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mk. 2. 14-22 - Levi kaldelse - ny vin

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Kontekster: 1: Begyndelsen af Jesu virke..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Prenter: [her og lignende steder] "..understreges et afgørende moment i den evangeliske forståelse af selve troens væsen, som også reformatorerne understregede, nemlig at troen ikke er den frie viljes valg, men er Guds suveræne beherskelse af mennesket frihed. Troen er dette at blive udvalgt af Kristus, ikke at udvælge ham". Skabelse og Genløsning, s. 514.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 2

Prædikener til søndagen: 17. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

v. 17 Bekentnissschriften der luthrischen Kirche. Konfessionsapologien: Det kommer jo nu frem at sofister og skoleslagsbrødrene ikke har forstået, hvad fædrene mente med begrebet: Manglen på den første retfærdighed. At undervise egentligt og rigtigt om dette stykke og om hvad arvesynd er og ikke er, er højst nødvendigt og ingen efter Kristus, efter den uudsigelige skat af nåde og guddommelig mildhed, som evangeliet lærer os, kan af hjertet længes efter den, som ikke erkender sin Jammer og besmittethed - som Kristus siger "De raske behøver ikke læge". (s. 153)
- Johannes Nissen: Budskab og konsekvens: Med denne lignelse [Den barmhjertige Samaritaner] siger Jesus faktisk, at "Gud skaber et fællesskab blandt de udstødte".
Men hvis det er rigtigt, må vi igen spørge: Hvad så med dem, der synes at have deres på det tørre, de "retfærdige"? Jesus kommer flere gange ind på dette spørgsmål i sin forkyndelse.
Det hedder således i Mark 2,17: "Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige. men syndere", og i Matt 21,31: "Sandelig siger jeg jer, toldere og skøger skal gå ind i Guds Rige, førend I". Det kursiverede ord er en gengivelse af et græsk udtryk, der også kan oversættes ved "i stedet for". Vælger man den oversættelse, er meningen: "Toldere og prostituerede skal gå ind i Gudsriget, mens I skal blive udenfor". Jesu Gudsrigesforkyndelse ville i så fald få en eks-klusiv karakter. Det ville kun være henvendt til "dem udenfor".
Det er dog mere rimeligt at forstå Matt 21,31 og Mark 2,17 sådan, at Jesu vigtigste opgave var genoprettelsen af synderes, tolderes og andre ikke-privilegeredes Gudsforhold. Arbejdet for disse menneskers omvendelse havde før-ste prioritet. Der var tale om en slags "positiv diskrimination". (s. 50f)

Religionspædagogiske noter:Et andet farisæermøde: "Jesus og synderinden" med billedanalyse af Emil Noldes billede (det nye lys). [Se her] - Jesus og synderinden - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 17. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 17. s. e. trinitatis - 267

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Kjems, Lena
I dag tror vi fejlagtigt at ydmyghed er en følelse - sågar en vi skylder os selv, enten fordi vi er særlig empatiske eller fordi vi har fået den via en god opdragelse: "Jeg er et ydmygt menneske" er overskriften på et interview med en kendisse i en af den forgangne uges aviser. Nej, det er du nu nok ikke, må vi dertil sige, det man siger er man ikke altid selv. [2015] Se mere

Luther, Martin
..hjertets ydmyghed må bryde frem i gerning og blive synlig, ellers er ydmygheden falsk. Derfor skal enhver sidde nederst, kaste sig for den andens fødder og ikke mase sig frem, medmindre han bliver presset til det. Vel den, som gør det. Den, der ikke gør det, bliver til skamme. [] Se mere

Rasmussen, Michael Rønne
Jeg vi bare gerne kunne holde fast ved, at som kristne dvs. dem der tror på og har tillid til Gud gennem det billede af ham, som vi har fået af Jesus, der er vi ikke nødt til at fastholde det meget modsætnings- og spændingsfyldte billede af Gud, som fortællingen om Job lægger op til. [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].