Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

17. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mk. 2. 14-22 - Levi kaldelse - ny vin

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Begyndelsen af Jesu virke..

Salmeforslag

Til eksegesen: Prenter: [her og lignende steder] "..understreges et afgørende moment i den evangeliske forståelse af selve troens væsen, som også reformatorerne understregede, nemlig at troen ikke er den frie viljes valg, men er Guds suveræne beherskelse af mennesket frihed. Troen er dette at blive udvalgt af Kristus, ikke at udvælge ham". Skabelse og Genløsning, s. 514.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mk. - 2

Prædikener til søndagen: 17. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

v. 17 Bekentnisschriften der lutherischen Kirche. Konfessionsapologien: Det kommer jo nu frem at sofister og skoleslagsbrødrene ikke har forstået, hvad fædrene mente med begrebet: Manglen på den første retfærdighed. At undervise egentligt og rigtigt om dette stykke og om hvad arvesynd er og ikke er, er højst nødvendigt og ingen efter Kristus, efter den uudsigelige skat af nåde og guddommelig mildhed, som evangeliet lærer os, kan af hjertet længes efter den, som ikke erkender sin Jammer og besmittethed - som Kristus siger "De raske behøver ikke læge". (s. 153)
- Johannes Nissen: Budskab og konsekvens: Med denne lignelse [Den barmhjertige Samaritaner] siger Jesus faktisk, at "Gud skaber et fællesskab blandt de udstødte".
Men hvis det er rigtigt, må vi igen spørge: Hvad så med dem, der synes at have deres på det tørre, de "retfærdige"? Jesus kommer flere gange ind på dette spørgsmål i sin forkyndelse.
Det hedder således i Mark 2,17: "Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige. men syndere", og i Matt 21,31: "Sandelig siger jeg jer, toldere og skøger skal gå ind i Guds Rige, førend I". Det kursiverede ord er en gengivelse af et græsk udtryk, der også kan oversættes ved "i stedet for". Vælger man den oversættelse, er meningen: "Toldere og prostituerede skal gå ind i Gudsriget, mens I skal blive udenfor". Jesu Gudsrigesforkyndelse ville i så fald få en eks-klusiv karakter. Det ville kun være henvendt til "dem udenfor".
Det er dog mere rimeligt at forstå Matt 21,31 og Mark 2,17 sådan, at Jesu vigtigste opgave var genoprettelsen af synderes, tolderes og andre ikke-privilegeredes Gudsforhold. Arbejdet for disse menneskers omvendelse havde første prioritet. Der var tale om en slags "positiv diskrimination". (s. 50f)

Religionspædagogiske noter: Et andet farisæermøde: "Jesus og synderinden" med billedanalyse af Emil Noldes billede (det nye lys).- Jesus og synderinden - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 17. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 17. s. e. trinitatis - 267

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Johannes Værge
[Vi kan se det for os:] Et landskab, et udpluk af verden, henligger i grå nuancer, livløst, med uklare konturer. Men så skyller der en bølge af lys og farve ind over det vidtstrakte landskab, og straks, hvor bølgen når frem: alt får farve, får konturer, får liv - rejser sig fornyet som fra en dvaletilstand. Vidunderligt! ... Jesus bruger et billede på det: Bryllup, forening af menneske og det, Gud havde sendt i Kristus - lysfyldt fest. Der åbnes for en helende livsfornyelse fra dybet i vores liv. Der skabes barmhjertigt livsrum for toldere og syndere, for enhver. De gamle inddelinger, de gamle hylstre har haft deres tid. Som Paulus formulerer det: "Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til." Se, noget nyt er blevet til - se det for dig, mærk det: en lysfyldte bølge rejser virkeligheden op, skaber troens frie rum, kalder gudsbarnet i dig frem... Levi rejste sig. En bølge havde ramt ham, rejste ham op, samlede ham op i sig, satte ham i ny bevægelse. Andre kom efter ham, generation efter generation op gennem historien. Nu er det os. [Amen] [2008] Se mere

Wilhjelm, Tage
"Vi tror paa Jesus Kristus" [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].