Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

12. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 12. 31-42 - Synd mod Helligånd, gode frugter, Jonas

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: [NB linket til Textweek er til parallelteksten hos Markus]
Konteksten er vigtig. Efter en helbredelse har farisæerne truffet beslutning om at slå ham ihjel. (Vi er i slutspillet - derfor så også Jonas-tegnet). Jesus har dernæst netop helbredt en dæmonbesat, og farisæerne påstår at dette gode er udført ved Beelzebuls magt. Tale mod Helligånden er derfor at lyve det gode ondt. [I Hebræerbrevet er det anderledes] - Parallelstedet hos Markus (kap 3) lyder: "Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. v29 Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd.® v30 De havde jo sagt: ¯Han er besat af en uren ånd.® Den utilgivelige spot (hos Markus) knytter sig alligevel til Menneskesønnen - for så vidt spotten påstår at han ikke er af Gud og skaber Guds rige om sig. Jfr. her i v. 41: Her er mere end Jonas. Den der ikke tror det, dømmes. - Altså modstillingen til menneskesønnen er en retorisk ovedrivelse, man skal passe på at drive teologi på..

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Mange prædikener koncentrerer sig alment-filosofisk-causerende omkring "ord" og tale. En omsorgsfuld prædikant bør dog næppe lade tanken om utilgivelig synd stå ukommenteret..

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 12

Prædikener til søndagen: 12. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:At lyve det af Gud villede og skabte gode ondt er synd mod Helligånden - i denne sammenhæng hos Mattæus (Det er anderledes i Hebræerbrevet). Nu er der næppe moderne konfirmander/elever som tumler med spørgsmålet om synden mod Helligånden. Men man kan da godt benytte enhver pædagogisk given lejlighed til at oplyse om at denne synd ikke er en eller anden difus ting, man kan være kommet til engang, og så neurotisk hæger om resten af livet!
- - Denne del af teksten kan pege på (uden overhovedet at udtømmes i) spørgsmålet om hvordan vi skelner mellem Godt og ondt
Tankegangen skrider lidt i teksten: Fra spørgsmålet om godt og ondt i det hele taget, handler det nu om, hvordan den enkelte kan handle godt. Sindelaget skal være godt, det gode styres ikke udefra, men af det indre - hvis man vil ind på det, er det dybest set et spørgsmål om den kristne forvandlingstanke. Hvordan er eller bliver man det gode træ - temagruppen Forvandling
- - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 12. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 12. s. e. trinitatis - 262

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Anne-Marie Nybo Mehlsen
.. Jesus blev vred, da han hørte farisæer og skriftkloge få travlt med at fratage andre mennesker deres erfaring af Guds godhed. Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med, og lige her er hjertet åbenlyst fuldt af jalousi, der ikke under andre at have oplevet mødet med Guds kraft...[Det er det letteste i verden at tale mod Helligånden og nedgøre et andet menneskes fortælling om mødet med Gud] ...Når du om lidt går herfra, - efter at have fået hjertet fyldt af gode ord dog gode gaver, så vil du måske mærke forandringen. Det, du giver fra dig derude i de kommende hverdage må gerne komme fra dit hjerte. Du behøver ikke at lytte til de hårde ord , du kan bryde deres magt ved at tale om det, dit hjerte er fuldt af. Det Gud giver os... [] Se mere

Christensen, Johannes H
Den perverse renselse.
[Med afsæt i to afskedsbreve - fra en kamikazepilot og en af de tre piloter fra 9/11 2001]"..Men da du var som den, der hovmodigt ville sig selv, din stolthed, din ære, din renhed, din renselse, da var du som det dårlige træ, og dine frugter blev dårlige og giftige og dødelige - for dig selv og andre."
[2006] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].