Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

11. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 7. 36-50 - Synderinden i Simon Farisæers hus

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: Nærliggende at overveje hvad skyld/synd er - for at "synderinden" ikke skal blive i mere end en forstand eksotisk (Hun kan gøres mere socialrealistisk end fx. Grundtvigs billede (DDS 131) af hende (cf. Børglum Larsen Prbl. 1990/33). Er det sikkert at hun er prostitueret (Den ny aftale) eller "glædespige", som Møllehave vist så betænkeligt siger. Synden har i hvert fald sat hende udenfor - som fx. kontanthjælpsmodtageren kan opleve sig udenfor i dag.
Det er værd at lægge mærke til at det meget, hun har elsket, er en form af "agapao" - den kærlighed, som Jesus fx spørger efter, da han spørger Peter, om han elsker ham. Det er rimeligt at cirkelbevægelsen mellem at "få løst/eftergivet meget og elske meget" skal forstås helt som 1. Joh. 4. Hun elsker Jesus (Gud), fordi hun kender den Guds virkelighed (af kærlighed, der løser), der er omkring ham, at den får hende til også at gå ind i farisæerhuset - og dermed både elsker og forkynder den løs-sættende kærlighed - eller giver anledning til at den bliver forkyndt. - Der kan være grund til at arbejde betydningen af "aphiemi" [løsgøre] - overættelsen tilgiver er, om end ikke forkert, så formentlig traditionelt kirkeligt indsnævrende for forståelsen.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Diverse:
Skyld som noget positivt / identitetsgivende: Jytte Rex, Kvindernes Bog s. 145.
Olfax [Tegneserie, Information] nyoversættelse af Fadervor: "Giv mig nogle gode snakker i skyldterapien".

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 7

Prædikener til søndagen: 11. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus som missionalt forbillede - fra Wesleys Notes, se v. 36: We sley's Notes - p. 36 - i hans tilgang til farisæerne - snedig som en slange, blid som duen. -

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 11. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 11. s. e. trinitatis - 261

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Johannes Værge
Værten i huset, farisæeren Simon, krymper sig ved at se, at Jesus godtager den uindbudte kvindes hengivelses-handling. Simon har kun foragt til overs for kvinden, ved nok, hvad hun er for en. Han er rystet over Jesus - at han lader denne berygtede kvinde røre ved sig, skamløs som hun er. - Ja, netop: skam-løs. Uden skam. I mødet med Jesus: ingen skam. Som at blivet løftet ud af et indelukke, ud i åbent land, mærke det levende. Ikke længere dømt ude. [] Se mere

Ole Juul Hansen
den, der ikke er bundet, er ikke knyttet til andre end sig selv. Og for den, der ikke er bundet til andre mennesker, men kun knyttet til sig selv, for ham visner kærligheden. Eller der er ingen kærlighed. For ham dør evnen til at elske og til at vide sig elsket. For hvor skulle den komme fra? - Nej, og da måtte Simon høre, at han kendte ikke, som vi synger om lidt, "floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte". Han kendte ikke til, at det betrængte hjerte kan tvættes, renses. Han skyldte ikke nogen noget, i alt fald meget lidt. Så han kendte ikke tilgivelsens helbredende kraft på et menneskesind. [2010] Se mere

Peter Værum
De fleste rum har jo en speciel atmosfære, en særlig ånd.
De fleste huse "handler om" ét eller andet,[Bilka.., fitness-centeret, lægens venteværelse]
Hvordan er der så i farisæerens hus ?
I farisæerens hus vogter man på hinanden. Farisæerne går op i at følge loven, til punkt og prikke. Loven - det er Guds lov, Guds vilje - og dét er det vigtigste af alt: At gøre som det hører sig til. "Det skulle jo nødig hedde sig" - som titlen på en ny bog af Lotte Tarp hedder.
[1998] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].