Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

10. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 11. 16-24 - Børnene på torvet. Veråb over byer

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 11

Prædikener til søndagen: 10. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 10. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 10. s. e. trinitatis - 260

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Vort liv med Gud er ikke et liv der går i ring, i cirkel, uden forandring, uden noget nyt under solen, men vort liv er et helligt liv som bevæger sig i en bestemt retning og med et bestemt mål. Derfor bliver også markeringerne af dette liv vigtigt, vi må fejre livet, huske det, give det navne og farve og særpræg, for ikke at ende i tomheden. Uden mål og uden markering af livet bliver der kun tomheden tilbage, men ved at markere livet, i vort evangelium symboliseret ved den store glæde, brylluppet, og den store sorg, begravelsen, får vi selv del i det evige liv, vi bliver selv en del af Guds store liv. [1982] Se mere

Thomas Reinholdt Rasmussen
Vi må høre Guds dom over livet og Guds dom over os, som en forløber for Guds nåde og tilgivelse over os.
Hvis vi gør os selv til skaber af livet, så er der jo ingen, der kan genskabe det for os, når vi kommer til kort, når vi er fortabte.
Vi må høre livet som en Guds gave, og derved Gud som vores skaber, således at han kan genskabe det for os, når vi er i mørke. Kort sagt: vi må møde Johannes som frelserens forløber, og vide at som ploven er forberedelse til høsten, således er loven forløberen for nåden. Efter Johannes kommer Jesus, efter loven kommer evangeliet, efter dommen kommer nåden, og den som har ører, skal hører.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].