Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

9. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 12. 32-48 - Om årvågenhed og tjeneste

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen: [Husk der er alternativ tekst - enken og dommeren, Luk. 18,1-28] Spørgsmål: I hvor høj grad er denne eskatologi præget af menighedens selvforståelse efter Jesus - i hvor høj grad er det Jesu eskatologiske forkyndelse? Og til hvad skal der omsættes? Eksistensteologiens eskatologi? - Eller den kollektive angsts? - Eller en pseudo-"rest"-menighedsteologi - skal en psykologisk udbyggelse af eksistensteolgien voves? 1992: Spørgsmålet om adressen for ordene (Jfr. Peters spørgsmål "os eller alle") skal klargøres. Skærpes fordringen fra v. 41 for "os" = Peter (disciplene) = den kristne el. menigheden - eller er synsvinklen de samtidige: de skriftkloge, farisæerne, som ikke har været de rette tjenere. Efter konteksten er det klart det sidste; så udfoldelse af den "svære kristendom" / menighedskritik må tage en anden anledning end denne tekst. Anslaget er hele tiden "Frygt ikke .. du som hører og tror .." - også i konteksten.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: 1990: Den eskatologiske eksistens midt i tiden tolket (psykolgisk) = med ÅRVÅGENHED (Se Den tredje tilstand. Lars Bo Bøjesen, Gyldendal 1989 s. 235 ff. Guds Rige- forståelse s. 237) Den her tolkede Orfeusmyte er nok for omfattende til brug i en prædiken - men mere alment: årvågenhed som fundamental livserfaring og mulighed - sat overfor kontrasten, det som sløver årvågenheden, skatte alle andre steder end i "himlen", eller sygdom, frygt. Sat i forhold til det indledende tryghedstilsagn. 1992: Jesper Stange om årvågenhed, spædbarnets, sundhedsplejerskens sprogbrug. (Prd.vejl. Præsteforeningens Blad)

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 12

Prædikener til søndagen: 9. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:Søg først Guds Rige. Du skal ikke bekymre dig - for Gud giver det hele - og derfor har du fået så meget mere betroet; Hør det, så giver det årvågenhed, viden, bevidsthed, kunnen og kærlighed i det liv, du er sat i (=blevet betroet som husholder).
- - En samtale kan dreje sig om, hvem ordene her gælder - dengang (som Peter spørger efter) - og nu, hørt som tekst i kirken.
Hos Lukas er ordene - inklusive ordene om ikke at bekymre sig - eksplicit rettet til disciplene - hos Mattæus er de samme ord en del af bjergprædikenen, henvendt til folkeskaren.
Underviserens bud i samtalen kan være, der er ikke nogen egentlig grænse mellem (men nok forskel på) folk og disciple - i samme øjeblik, man hører fordringen og i en eller anden forstand giver sig ud i at "sørge først Guds Rige" og høre "frygt ikke, for Gud har besluttet at give jer riget" så er man discipel, særlig husholder, med en helt særlig pligt. - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 9. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 9. s. e. trinitatis - 259

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Frederik Hjerrild
Når Jesus ofte taler om at være årvågen, at være beredt, er det for at gøre opmærksom på at det evige liv er begyndt. Vi er midt i det evige liv lige nu. Livet kan ikke skubbes væk fra os nu, enten bagud så vi står og stirrer fortabt og lammet på den tid der er gået, og som aldrig kommer igen, eller fremad til engang efter døden eller til den store gevinst. Det evige liv er begyndt nu, og vi er midt i det. Det er derfor livet nu er så alvorligt.
Og hvordan skal så ventetiden udfyldes for os? Ja, jeg synes det er vigtigt at se at det ikke var nogle store, dyre, religiøse gerninger som tjeneren gjorde, men de små ting som herren ville have gjort.
[1982] Se mere

Kristen Skriver Frandsen
Der er egentlig kun enten at tro det - eller nægte at det er muligt. Man kan mene at ingen, heller ikke Gud, bare sådan kan give meningsfuldheden til mennesker - sådan som vi står i meningsløsheder, om ikke til halsen, så i hvert fald til fjernsynsskærmen. Eller også kan man tror det. Tro at det, Jesus her kalder riget, er lige på den anden side af den tynde men uigennemsigtige mebran, som hedder vores virkelighedsopfattelse. Og det svinger med sine virkninger stærkt igennem membranen - og kan fjerne både ubevidst og og altfor bevidst frygt. [] Se mere

Morten Fester Thaysen
Sådan skal vi være. Vente og våge - sikre på, at vi hviler i Guds beslutning om, at vi skal have riget. [] Se mere Jamen, betyder det, at vi bare skal sidde med hænderne i skødet, som man gør, når man venter på toget? Vel skal vi ej. Vi skal se at komme i gang. Vente og våge er at være jorden tro - i håb til Guds nåde alene. Vi skal netop ikke drømme os væk i en bedre verden, end den vi har. Vi skal vente og våge i den verden, vi lever i nu. Bruge vort liv fuldt ud nu. Passe vort arbejde. Bruge vores kræfter. Kæmpe vores kampe.

John Jewell
Prayer can shift your basic orientation to an upward trend. Use the Apostle Paul's prescription to the Philippians: "Do not worry about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." (4:6-7) The "Peace of God" is the inner assurance of the Holy Spirit that in the end all things will be made right. [] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].