Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

7. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 10. 24-31 - Intet hemmeligt som ikke skal åbenbares

Teksten online (Bibelselskabet)

Oversigt over gudstjenestens tekster 2018

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: forholdet esoterisk-eksoterisk kan overvejes - med omsættelse til ny fromheds behov for en esoterisk side, uden den længere er så hemmelig endda (Jfr. KFPT 48/1992 s. 31, hvor Peter Ruge mener at det karakteriske i dag er at esoteriske erfaringer gerne offentliggøres). Thomas Ev. Pl. 91.35 Jesus:"Jeg siger mine hemmeligheder til dem, som er værdige dertil."

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: 1992: nødvendigheden af hemmelighed, som noget positivt. Børns Astrid-Lindgren verden. -- Risikoen for, når det gælder det religiøse, (=the ultimate concern) - som sandsynligvis i en eller anden forstand starter som en hvisken i øret, en hemmelig indre erfaring, - at det bliver narcissistisk. Grundtillid som bærer ud af narcissismen.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 10

Prædikener til søndagen: 7. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 7. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 7. s. e. trinitatis - 257

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Mogens Agerbo. Adskillige prædikener til hver søndag. Flere forfattere.
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Hjerrild, Frederik
Magtbalancen forrykkes../.. Det er altså den mærkeligste pep-talk der endnu er holdt i denne verden. ../..Alle disse små handlinger er altså med til at forskyde magtbalancen her i verden. Disse små, i sig selv gode ting er i høj grad politiske, for de er med til at rokke ved magtbalancen. Og kirkens handlinger - måske ret uanseelige barmhjertighedsgerninger - det er dét, vi plejer at kalde kirkens diakoni, også disse handlinger er politiske. Og mange gange er disciplene ikke selv klar over hvor store skred der sættes i gang ved deres små gerninger.
Hver gang magtbalancen forrykkes lidt her i verden - oppefra og nedefter - så udløser det en reaktion fra dem der tidligere havde magten i fred og ro, under lov og orden. For det er jo dén vej evangeliet går: Guds Rige søger nedad - til de magtesløse, de svage, de ydmyge - det er dem Jesus lover Guds Riget i Bjergprædikenen.
[] Se mere

Tøjner, Eva Gøtke
Frygt ikke, siger han. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke en af dem falder til jorden, uden jeres fader er med dem. Men på jer er selv alle hovedhår talt. frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Netop denne sidste sætning har sat grå hår i hovedet på mange mennesker.
For hvordan nu det? Er vi mere værd end de små søde fugle?

Ja, vi er. I bibelsk forstand. Vi er skabt i Guds billede.
Vi er skabt med denne indsigt i tilværelsens dobbelthed.
Vores bevidsthed om os selv, udmærker os. Vi ved, at vi både er vidunderlige, innovative skabninger - og - destruktive og selvdestruktive skabninger. Vi ved det, men vil helst ikke tro det.
[2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd og Rissa, Nidaros [Se mere].