Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

5. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 16. 13-26 - Peters bekendelse - nøglemagten

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "Det er smerteligt at få sine billeder brudt ned, og lige så hurtigt evangeliet bryder vores billeder ned, lige så hurtigt bygger vi dem op igen. Vi vil så gerne se Gud i billedet af den mægtige sejrherre, som støtter os og vore meninger og mål i et og alt. Men Jesus siger: den som vil frelse sit liv, skal miste det, men den, som mister sit liv for min skyld, skal bjærge det. En schweizisk digter har sagt det omtrent på denne måde: altid bygger vi en mur af billeder op omkring os - kun når vi giver vores liv væk og får det igen i kærlighed, er vi uden billeder".
Lars Ole Giesing i Tidens Fylde. -Teksten vil ikke nøjes med at berolige os med et eller andet om, at vi til syvende og sidst er lige så uskyldige som Peter - og lige så undskyldelige - at vi derved har en slags utilstrækkelighedens fællesskab med denne apostel.
Teksten vil stille os helt isolerede - hver eneste af os - over for den, vi bekender... Preben Thomsen: Så dybt i mit ler. ---
Hvis jeg stoler på et menneske, skyldes det ikke mig selv, men den, jeg stoler på. Han indgiver mig tillid, siger vi, eller han vækker tillid - i mig. Jeg får tillid til ham, jeg tager den ikke selv. Stoler jeg ikke på ham, skyldes det derimod mig selv, min mistænksomhed, hvis han da ellers er til at stole på. Tilliden får jeg af den, der er til at stole på, mistilliden stammer fra mig selv. Dette kan være en lignelse på, hvordan et menneske får troen på Kristus givet. Ved at være til at tro på, giver han os troen. Men nu er der det mærkelige, at selv om Jesus mere end nogen anden er til at tro på, så vækker han ikke uden videre tillid og tro. Han vækker tværtimod mistillid og modstand. Han gjorde det dengang og blev slået ihjel. At det gik sådan dengang, og ofte går sådan i dag at mennesker mistror hans ord, skyldes os selv, vores vantro. Netop fordi han helt og holdent er til at tro på, kommer han til at afsløre, at vantroen helt og holdent stammer fra menneskene selv. Rudolf Arendt: Og de begyndte at være glade.

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 16

Prædikener til søndagen: 5. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:I undervisningssammenhæng er nøglemagten vel det særlige. Bekendelse og kors (lidelse) er også selvstændige temaer, der melder sig. Om nøglemagten: I Mt. 23,14 siger Jesus, Ve, jer I farisæere.. I lukker Himmeriget for mennesker. Selv går I ikke ind i det..". Overdragelsen af nøglemagten er overdragelse af magt til at lukke ind i Guds Rige. I elementet om Nøglemagten overvejes om der er en altid tilbagevende farisæisme, som løbende skal sættes under kritik - og to forskellige kunstneriske værker sætter sider af problematikken under belysning. - Nøglemagten - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 5. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 5. s. e. trinitatis - 255

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]


[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].