Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

4. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 5. 43-48 - Om fjendekærlighed

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: En stadig pågående diskussion illustreret med et dyk ned i The Text This Week - med gode pointer: Sermon of The Mount - practible og not

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Hver eneste Gang vi ser, at Verden er ond,løfter han vort Blik til at se, at Gud er god. Ingen blødsøden og pjattet Godhed. "Du skal elske din Fjende", betyder ikke, "du skal indrette dig efter ham og give ham Ret." Tværtimod.Du skal elske ham, saa du hellere spytter ham i Ansigtet end begaar den Forbrydelse imod ham at lade ham tro, at du tier og samtykker i hans Foretagsomhed og hans Metoder. Du skal elske ham, fordi han er et Medmenneske, men du skal hade ham saa langt som han er Udøver af det onde, hvis han da er din Fjende for Sandhedens Skyld, og ikke blot for din egen. [I en meget flot prædiken af Kaj Munk til Den barmhjertige Samaritaner, i 1941]. Se her

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 5

Prædikener til søndagen: 4. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Jesus' teaching stems from a theological conviction that since God is perfect, so should the followers of God be. Just as God provides good things (i.e., "rain") for the just and the unjust, so must God's followers treat others (whether "good" or "evil") with consistent love (5:45). Care for the other - despite the other's actions - sums up the language of perfection, maturity, and fulfillment in life. Emerson Powery -
For the modern disciple it seems best to view the Sermon on the Mount as a bridge to the eschaton. The bridge is constructed with materials from the perfect Law of God and from the glory of things to come. Michael F. Kerney: Is it Livable? -

Religionspædagogiske noter:Elementer: - Bjergprædikenens etik - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 4. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 4. s. e. trinitatis - 254

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Smith, Christina
Der findes smuthuller og gemmesteder nok i evangeliet. Ord, der kan gradbøjes - bud, der kan modereres.. Man kan sagtens høre juleevangeliet uden at høre.. påskeevangeliet.. pinseevangeliet.. uden at høre eller lade sig berøre..Men - der er ingen smuthuller, ingen gemmesteder i dagens evangelietekst! ..Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os - til alle dem, til alle os, lyder det nu, så det kan høres ned i alle smuthuller, ind i alle gemmesteder: I har hørt", siger Jesus, "I har hørt, at der er sagt:'Du skal elske din næste og hade din fjende. 'Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!" Til alle dem, til alle os, der ved at gradbøje og moderere budet om næstekærlighed med god samvittighed nøjes med at elske dem, der elsker os.. "Hvis vi kunne læse vore fjenders hemmelige historie, ville vi i hvert eneste menneskes liv finde sorg og lidelse nok til at afvæbne alt fjendskab." (Longfellow). [1988] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].