Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

3. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 15. 11-32 - Den fortabte søn

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Det fortabte får og den tabte mønt.. 2:Se 2. s. e. tr. for sammenhængen de tre første søndage

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 48, s.62: Mogens Lindhardts datering familie/ ideologihistorisk af lignelsens opkomst som grundfortælling. - - ksf: En optælling af hvilken anden fortælling fx Johannes Møllehave hyppigst referer til end den, han prædiker over, vil vise at i hvert fald for ham er Den fortabte søn blevet grundfortællingen. Interessant at tænke over, at det er først med anden tekstrækkes opkomst at den er blevet fast prædiketekst.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15

Prædikener til søndagen: 3. s. e. trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

Mogens Lindhardt om H. J. Falk. En Sct. Knudpostil. Aros 1976. Et typisk forløb i denne variationsrige prædikensamling kommer frem i "lignelsen om den fortabte søns fader", som den hedder i Falks version. Det er Falks og Jesu grundlignelse, dens motiv går igen i hveranden prædiken. Den er ikke sukkersød, for Guds godhed rummer dom og strenghed; det er nemlig langtfra "ønskeligt, at Gud er som denne far. Det er forargeligt; men netop det er evangeliet". Lignelsen forkynder "evangeliet om syndernes forladelse. Og den gør det helt fra bunden. Den begynder der: at mennesket ikke vil være synder. Den fortabte søn ville ikke hjem, selv i den dybeste nød prøvede han at frelse sig selv... Først da han kun havde to muligheder: døden eller sin far, dvs. opgøret med sit eget liv, skylden, dommen, gik han i sig selv, står der. Og det er der et menneske nødigst vil hen" (s.132f.). Efter erkendelsen kommer bekendelsen, for... "det er først, når et menneske erkender og bekender sig som synder, det bliver menneske. Det er ganske enkelt: det liv, Gud har givet os, har vi alle lagt øde, for os selv og for andre... Men i samme øjeblik det lød: far, jeg har syndet, var tilgivelsen der, uden bebrejdelse, uden betingelse, uden krav. Der var intet mellem bekendelsen og tilgivelsen. Der var kun dette nøgne: du er tilgivet. - Sådan er dommen og tilgivelsen altid eet for Gud" (s.133). I denne ligneIses forløb genfinder Falk hele kristendommen: dåb, forsoning, nadver og opstandelse. Men Falk digter videre endnu: "Ilignelsens ånd (kan man) fortsætte sådan: men da der var forløbet nogen tid, droges den fortabte søn tilbage til sit tidligere liv, der var en skøges træk, han ikke kunne blive kvit, der var fest og glæde og letsindighed. Og en dag var han igen borte. Men hans far ventede og ventede. Og sønnen kom en dag tilbage, pjaltet, hærget. Og hans far var uden bebrejdelse, uden betingelse, uden krav. Og sådan skete d det om og om igen. Halvfjerdsindstyve gange 7 gange. Og een gang til. Nu idag" (s.135). Sådan slutter prædikensamlingens efterskrift. Artiel i Fønix 1977, nr 4. Nogle prædikensamlinger fra 1976

Religionspædagogiske noter:I Elementer.. er der bl. a. link til gennemgangen i Carl Kochs Jesu Lignelser. Se her: - Den fortabte søn - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. trinitatis - 253

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Adelgaard, Gitte
Benny Andersens digt "Den glemte søn" citeres - her bringes bare digtet - klik på mere, for at se Adelgaards brug: "Stor gik min bror ud i verden, sang sig væk mellem arme og terninger. Glad gik han ind på verdens vilkår som for ham var den drejende malstrøm. Den kasted ham op på forskellige kyster. Ad forskellige omveje, i små portioner blev han ført hjem mod gården./Her blev han først samlet med sig selv, hvilket gensyn - blev eet med sit nederlag, som far kom ud og kyssede./Havde far blot ventet en dag, en time! Men der skulle selve fedekalven til for at mætte et så velkomment nederlag./Har jeg selv valgt de små sejre, hvis kød forlængst er tygget tørt og hvidt? Har jeg selv sat din kærlighed på rationer, - disse lumske små kærlighedsrationer. Uskadelige for andre ganske vist. Som at kaste med snebolde mod et træ, som drengespyt mod vinden./Ske din vilje min fader. Bylten er snøret, et hvidfedt lår deri, tre dages kærlighedsration. Så vil jeg gå tabt mellem bjerge og kilder. - Så flygter jeg fra min offerrøg, der aldrig blev slået til jorden men stod stift op som en skamstøtte./År vil der gå, far, år uden kærlighed, år uden fedekalv./Og når jeg så har sparet lommen fuld af nederlag og tøjet fuldt af møg, så går jeg dig i møde med trætte glubske skridt. Så må du elske mig! " [] Se mere

Arendt, Niels Henrik
Med fortællingen om den fortabte søn siger Jesus, at forholdet til Gud ikke forbliver uberørt af det, der ellers overgår os i livet. I forhold til Gud kommer der en dag, hvor uskyldigheden er væk. Den kommer, ikke fordi Gud viser sig mindre, end vi regnede med. Den kommer, fordi vi vil gå vore egne veje. Den kommer, når tvivlen eller fornægtelsen melder sig. Eller når man undlader at sige fra overfor det nedrige, selvom man kan se, at mennesker rammes derved. Da mister man Gud. Da lader man ham dø. [2014] Se mere

Christensen, Jørgen
..når jeg begynder her - ved den første bid af æblet og syndefaldet. Så er det fordi dagens lignelse om sønnen, der kræver at få sin arv udbetalt, selvom faderen stadig er lyslevende, ja, det er på en måde den nytestamentlige parallel til Eva og Adams syndefald.. [2014] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jeg tror vi skal passe på ikke at påtage os de forkerte roller. Hvis jeg tænker på mig selv som den fortabte søn, hvor bliver der så plads til den søn der virkelig er fortabt? Rollerne i denne verden, livsbetingelserne, er nu en gang meget forskellige og meget uretfærdigt fordelt. Dét må vi tage alvorligt. Der er nemlig det ved det at hvis vi alt for hurtigt bemægtiger os andres rolle, så bliver der ikke plads til dem der helt bogstaveligt har denne rolle...faderen anerkender begge sønnerne, begge rollerne, både den fortabte søns rolle og den hjemmegående søns rolle. De er begge hans sønner, og han elsker dem begge. Men faderen reagerer meget forskelligt over for de to sønner - fordi deres situation er vidt forskellig. [2006] Se mere

Munk, Kaj
Hele prædiken er en omsættelse til provinsiel bondevirkelighed: "Sønnen begyndte at stamme noget, men den gamle kyssede ham, saadan som en Far kysser, naar han kysser den voxne Søn for en eneste Gang i hans Liv. Og Taarene strømmede fra begges øjne ned i Landevejens Støv som de stod der med [] Se mere hinanden i Haanden, og ingen af dem kunde tale.
Saadan er Gud, din Gud og min Gud, min Jesus, saadan staar han og venter paa os, og saadan modtager os, naar vi kommer. Lad os takke ham for det. Amen."

Nejsum, Peter
[Lignelsen er uden slutning, så..] en feel good slutning, den lyder sådan: Den ældste bror grundede over farens ord. Han så faren i øjnene. Så omfavnede han ham, og gik med ham ind i huset, omfavnede sin bror, og de festede alle sammen til den lyse morgen. Er det en god slutning? Det er en happy end, og den har helt klart sine tilhængere, men brorens vrede, hans forurettethed og retfærdige harme, får ikke rigtig plads. "Hvad far siger", har stor vægt her i kirken, men spørgsmålet er om farens ord om "alt mit er dit" og øvrige argumenter gør storebror i stand til at springe direkte til tilgivelse og forsoning. Jeg skulle i hvert fald hilse og sige, at den ældste brors tro støtter blandt konfirmander ikke så let lade sige overbevise! [..en tragiske slutning: Som Kain Abel, slår storebroren den velmodtagne bror ihjel - eller storebroren drager vred ud i verden, har succes, vender hjem og forsoner sig med faren... - "Pointen er, at der er ikke nogen slutning. Derfor viger Jesus også tilbage fra at fortælle den. Det kan man kun selv, for sit eget vedkommende."] [2010] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].