Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

3. s. e. trinitatis b

Dagens evangelium: Luk. 15. 11-32 - Den fortabte søn

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Det fortabte får og den tabte mønt.. 2:Se 2. s. e. tr. for sammenhængen de tre første søndage

Salmeforslag

Til eksegesen: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 48, s.62: Mogens Lindhardts datering familie/ ideologihistorisk af lignelsens opkomst som grundfortælling. - En optælling af hvilken anden fortælling fx Johannes Møllehave hyppigst referer til end den, han prædiker over, vil vise at i hvert fald for ham er Den fortabte søn blevet grundfortællingen. Interessant at tænke over, at det er først med anden tekstrækkes opkomst at den er blevet fast prædiketekst.

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Luk. - 15

Prædikener til søndagen: 3. s. e. trinitatis

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 3. s. e. trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 3. s. e. trinitatis - 253

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Christensen, Jørgen
..når jeg begynder her - ved den første bid af æblet og syndefaldet. Så er det fordi dagens lignelse om sønnen, der kræver at få sin arv udbetalt, selvom faderen stadig er lyslevende, ja, det er på en måde den nytestamentlige parallel til Eva og Adams syndefald.. [2014] Se mere

Hjerrild, Frederik
Jeg tror vi skal passe på ikke at påtage os de forkerte roller. Hvis jeg tænker på mig selv som den fortabte søn, hvor bliver der så plads til den søn der virkelig er fortabt? Rollerne i denne verden, livsbetingelserne, er nu en gang meget forskellige og meget uretfærdigt fordelt. Dét må vi tage alvorligt. Der er nemlig det ved det at hvis vi alt for hurtigt bemægtiger os andres rolle, så bliver der ikke plads til dem der helt bogstaveligt har denne rolle...faderen anerkender begge sønnerne, begge rollerne, både den fortabte søns rolle og den hjemmegående søns rolle. De er begge hans sønner, og han elsker dem begge. Men faderen reagerer meget forskelligt over for de to sønner - fordi deres situation er vidt forskellig. [2006] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].