Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

Trinitatis b

Dagens evangelium: Mt. 28. 16-20 - Missionsbefalingen

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen: Missionsbefalingen falder på baggrund af tvivl (v.17). Almagtsudsagnet er udtryk for /bærer den første kirkes tillid at uanset succes eller mangel på samme, farer og forfølgelse, så er det den, der har magten over alle ting, Gud, som står bag.
Nedenstående 1980'er citat af Wingren kan stadig være sandt - udfra andre steder i evangelierne - men ordene i missionsbefalingen er næppe primært en bebudelse af anderledes og ny magt virksom på jorden, men en erklæring om grund til tillid - uanset hvilke magter, disciplene måtte blive konfronteret med under deres "mission".

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: "Måske kan man sige at evangeliet begynder at få samme rolle i Europa som det havde før år 300: Rollen som sennepskorn, rollen som surdejg, rollen som sprængkraft nedefra, indefra, ubesmittet af den magt, som samfundets top. altid må slæbe rundt på. (cf. Wingren: Prbl. 1980, s. 385)

Faglitteratur til kapitlet: Mt. - 28

Prædikener til søndagen: Trinitatis - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter:"Al magt" er store ord, men det er den nytestamentlige forståelse. Tanken sættes på prøve i mødet med andre religioner. Dels fordi troende af anden religion oftest vil bestride udsagnet (her anekdotisk dokumenteret) dels fordi de andre religioners blotte eksistens rejser spørgsmålet, hvorfor har Gud/Kristus villet dem (Prenter). [Se her på religionssamtale.dk] - Linket "Mission" henviser til et større undervisningsforløb om mission. - Mission - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Trinitatis Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Trinitatis - 250

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Foged, Sussie
[Udgangspunkter i HC Andersens "Tepotten" og lignelsesanekdoten (ophav ukendt?) om manden med de to krukker, hvor den revnede også har haft en uventet værdi]. Og det er hele kristendommens pointe, at det kærlighedsfrø gives vi i dåben og nadveren - og det er med os alle dage indtil verdens ende - det kærlighedsfrø, kan give liv og kærlighed til os selv og andre - og det stopper aldrig med at vokse og spire i os, nej jo mere det bruges jo mere vokser det faktisk - så man som tepotten næsten kan synes man til tider er ved at sprænges af tanker og følelser. Ja måske opdager vi, hvor velsignet det kan være at glemme sig selv i andre!.. Og skulle du have glemt det for et tid, så kan du altid komme herind til døbefonten og til alterbordet og atter blive mindet om, at du er elsket med alle dine revner, i alt det der er dig, hverken mere eller mindre. Du er elsket alle dage indtil verden ende. [2014] Se mere

Rasmussen, Thomas Reinholdt
Men er det sandt? Er det virkeligt vores valg, der skaber vores identitet?..For er det ikke sådan at vi kun vælger i småtingene, og i det store perspektiv er der valgt for os. Som Paulus skriver i epistlen, som vi før hørte fra alteret: "I ham har vi fået del i arven - vi var forudbestemt dertil ved Guds beslutning". Livet er grundlæggende ikke vores valg. Der er valgt for os. I det små kan vi bestemme om vi skal gå til højre eller venstre i livet; men vi kan ikke skabe nye veje, hvor der ingen er...Vi må for livets og for lyset skyld fastholde, at vi er en del af helhed og denne helhed skænker os identitet. Det er helheden, der skænker os identitet og ikke omvendt...Det er denne helhed, der kommer til syne, når vi døber i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. At vi lægger vores liv i hænderne på ham, der har al magt i himlen og på jorden. [2014] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].