Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Pinsedag b

Dagens evangelium: Joh. 14. 15-21 - En talsmand til evig tid

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Kontekster: 1: Vi er i Jesu afskedssamtaler med disciplene 2:1: Efter varsler og tilløb: Nu fejres Helligånden.. 3:Den gammeltestamentlige profeti udtrykker længslen efter 4.Kirkens fødselsdag taler vi med en vis ret om i

Salmeforslag

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener: Ånd kræver krop - 2. Kor. 3,2-3 - I skal leve..og erkende jeg er i min Fader, I i mig, jeg i jer.. i kød og blod i verden, skal vi være bolig for enheden med Gud.. Holger Drachmann i Engelske Socialister "Vorherre, se han forstod sig på stakler, i lasede frakker og revne støvler, og når han gjorde sine mirakler, så var det for folk som mig og som Eder. Vorherre han gav, hvad han havde for hånden, og anviste resten hos Helligånden. Men præsten! - han tager vor sidste daler: Min søn, Vorherre i himlen betaler" Det kirkekritiske kan behandles parentetisk, pointen er anvisningen hos Helligånden , som ikke er parallel med en henvisning til himlen, men til et "hold mine befalinger" med idealet "at give hvad der er for hånden - det reelt mulige, hvad er ikke så lidt!

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 14

Prædikener til søndagen: Pinsedag

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til Pinsedag Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning Pinsedag - 240

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]


[] Se mere

Hjerrild, Frederik
Vi plejer jo at sige at pinsen er festen for Helligåndens komme. Jeg tror nu mest det er af pædagogiske grunde at vi siger sådan..Helligånden er noget af det mest levende og stærke og gennemgående i hele den bibelske historie.. Tænk blot - pludselig at dukke op midt i mørket over ur-dybet, hvor jorden var tomhed og øde, eller i en afsidesliggende landby i Palæstina hos en ukendt ung pige. Det er dét den gamle verden ikke kan tage imod, det uventede, det totalt overraskende og omvæltende. Vores verden bygger på det sikre og forudsigelige, aktiekurserne følges med opmærksomhed dag for dag og time for time..Dette at Gud Helligånd er blevet lovet os og givet os, betyder altså ikke at vi skal leve i en særlig 'åndelige' atmosfære, et finere luftlag uden berøring med denne gamle verden og dens krig og sult og forstokkethed. Men Helligåndens virkelighed hjælper os at holde fast ved dette mere, at vi ikke behøver slå os til tåls med tingenes tilstand og give op [2006] Se mere

Thaysen, Eric Colding
Hvad så med vores pinsemorgen nu i dag? Ja, budskabet er det samme. Helligånden er i gang. Den kommer til os og skaber tro i vores hjerter, så vi forstår, at han som døde og opstod virker i os - at han er i os, som vi er i ham...Det betyder ikke, at sygdom, krig og død i verden pludselig forsvinder for os. For det gør det ikke. Men det betyder, at det bliver anderledes med os. Og det sker på den måde, at Helligånden giver os tro midt i tvivlen. Den giver os mod midt i lidelsen. Den giver os fred i hjertet midt i krigen. Og Guds fred overgår al forstand. Den giver os liv midt i døden. Dø kun, siger den, lad din krop ældes - lad den blive rynket og slap - ja, lad den dø med frimodighed, for du skal få tro på, at du ikke dør alligevel. For sådan som du skal dø med Jesus, skal du også opstå sammen med ham. [2006] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].