Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld

6. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 17. 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

- Teksten denne uge er et ressourcested til forberedelsen af søndagens prædiken. Siden udbygges løbende og der kan være stor forskel på stofmængden på hver side. En række nyttige basisredskaber er der altid.

Indgang via Den norske kirkes tekstrækker: HER

The Text this Week Kan ikke anbefales nok! .

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Salmeforslag

Salmeforslag fra "salmedatabasen". En række danske liturger præsenterer forslag til enkelte søndage.

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Prædikener til søndagen: 6. s. e. påske - | - Alle søn- og helligdage

Forskellige citater til teksten - ofte fra "Faglitteratur til kapitlet":

-

Religionspædagogiske noter: - - - - -

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 6. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetencecenter - KMKC: Refleksioner til søndagen.

Søndagslæsning: Søndagslæsning 6. s. e. påske - 239

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))
Die Predigtdatenbank (Database med tusindvis af prædikener søgbar efter forfatter, helligdag og skrifthenv. - alt på tysk)

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se hele prædikenen]

Birgitte Graakjær Hjort
Jesus badďikke om, at alle kristne må komme til at se ens på alting. Han bad heller ikke om, at vi må holde op med at føre vigtige drøftelser af, hvordan vi skal udlægge bibelen eller forstå dåben og nadveren og mange andre vigtige sager. Han bad i stedet Gud om, at han vil lade alle troende være ét, ligesom Gud og Jesus selv er ét. [] Se mere

Marianne Christiansen
At være ét er det modsatte af at være ene.
At være ét er at være i fællesskab med nogen, der ikke er en selv. Ja, næsten mere end fællesskab. Vi bruger udtrykket ved brylluppet - og ved nadveren. At blive ét er den tætteste forening, vi menneskeligt set kan udtrykke: Kærlighedsfavntaget, hvor to flyder sammen. At blive ét er et kærlighedsudtryk.
[] Se mere

Sønderby, Kirsten Kruchow
Ud fra disse tekster ser det faktisk ud til, at enhver, som er indenfor, også hører til i fællesskabet. 100 %. Eneste kriterium er troen på Kristus.
Kirkens historie har vist, at så let og så entydigt har det aldrig forholdt sig.Lige fra begyndelsen har der været strid og ballade, kiv og usikkerhed.Og vilkåret er jo også det, at når vi og andre kristne har bekendt vor tro - så må vi derefter gå i gang med at udfolde, hvad det så vil sige. Iblandt os. I vores tid. På vores vilkår.Og det vil åbenbart sige en hel del - og en hel del forskelligt for forskellige mennesker...
..når bølgerne sådan går højt og nogen råber højt og skælder hinanden ud for aktivisme og konservatisme, for leflen og forstokkethed, så er det for mig godt at tænke på mangfoldigheden alle andre steder i Guds skaberværk. Hvorfor skulle han ikke ønske mangfoldigheden også her.
[2008] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, sokneprest i Stadsbygd, Nidaros [Se mere].