Oversigt kirkeåret - Forsiden af kristendomsundervisning.dk - Hvordan.. - Om.. - TDU - hver uge i egen indbakke - Afmeld
6. s. e. påske b

Dagens evangelium: Joh. 17. 20-26 - Enhed mellem Fader og søn og de troende

Teksten online (Bibelselskabet)

Alle gudstjenestens tekster - (Iflg. Alterbogen)

The Text this Week - textweek.com - En omfattende amerikansk ressourceside.
[Ganske få søndage er der ikke tekster her, så åbner en fejlside med "ikke%i%textweek"]

Greek Interlinear Bible
[Hvis "forbidden" side viser sig, placér markør i adresselinie, tryk enter]

Links til on-line prædikener nederst på siden: Her..

Til eksegesen:

Aktualiseringsmuligheder - evt citater fra trykte prædikener:

Faglitteratur til kapitlet: Joh. - 17

Prædikener til søndagen: 6. s. e. påske

Yderligere citater til teksten:
-

Religionspædagogiske noter:

Jens Rosendal. Evangeliesange: Til 6. s. e. påske Husk ophavsretsloven. Kopiering i flere eksemplarer kræver aftale med Copy-Dan

Kirkemusikalsk kompetancecenter: Refleksioner til søndagen. - 239

Fast Online til kommende søn/helligdag:
Snart Søndag
Søndagslæsning
Bag om Helligdagen
Aktuell fur Sonn- under Feiertage" (Næsten altid også dansk prædiken)
Postiller Online (Samlinger med alle/næsten alle søndage))

Prædikener on-line: (Ofte hentet fra ovenstående Postiller Online)
[Citaterne er undertiden bare den indledende linie og/eller den afsluttende. Og et citat fra teksten karakteriserer ikke nødvendigvis hele prædikenen - men klik ind og se kontekst]

Birgitte Graakjær Hjort
Jesus badďikke om, at alle kristne må komme til at se ens på alting. Han bad heller ikke om, at vi må holde op med at føre vigtige drøftelser af, hvordan vi skal udlægge bibelen eller forstå dåben og nadveren og mange andre vigtige sager. Han bad i stedet Gud om, at han vil lade alle troende være ét, ligesom Gud og Jesus selv er ét. [] Se mere

Marianne Christiansen
At være ét er det modsatte af at være ene.
At være ét er at være i fællesskab med nogen, der ikke er en selv. Ja, næsten mere end fællesskab. Vi bruger udtrykket ved brylluppet - og ved nadveren. At blive ét er den tætteste forening, vi menneskeligt set kan udtrykke: Kærlighedsfavntaget, hvor to flyder sammen. At blive ét er et kærlighedsudtryk.
[] Se mere


Teksten denne uge redigeres af Kristen Skriver Frandsen, konsulent [Se mere], i samarbejde med Thala Juul Holm, provst i Tønder Provsti [Se mere].